Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 11.08.2017Emerytury i renty 2017: Ważny projekt ws. emerytur przyznawanych z urzędu
  Emerytury przyznane z urzędu mają zostać objęte przepisami dotyczącymi gwarancji kwoty najniższego świadczenia – takie zmiany zakłada rządowy projekt, który został już przekazany do Sejmu. Nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone wraz z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.
  • 10.08.2017Emerytury i renty 2017: Ważny projekt ws. emerytur przyznawanych z urzędu
   Emerytury przyznane z urzędu mają zostać objęte przepisami dotyczącymi gwarancji kwoty najniższego świadczenia – takie zmiany zakłada rządowy projekt, który został już przekazany do Sejmu. Nowe rozwiązanie ma zostać wprowadzone wraz z wyrównaniem od 1 marca 2017 r.
   • 09.08.2017Świadczenia rodzinne ze wspólnym terminem na złożenie wniosku
    Od początku sierpnia można wnioskować o świadczenie z rządowego programu „Rodzina 500+” oraz o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowe okresy świadczeniowe. Obecnie obowiązuje jeden wspólny termin na składanie wniosków o świadczenia, a same wnioski można składać osobiście w urzędzie lub też przez internet.
    • 08.08.2017Świadczenia rodzinne ze wspólnym terminem na złożenie wniosku
     Od początku sierpnia można wnioskować o świadczenie z rządowego programu „Rodzina 500+” oraz o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowe okresy świadczeniowe. Obecnie obowiązuje jeden wspólny termin na składanie wniosków o świadczenia, a same wnioski można składać osobiście w urzędzie lub też przez internet.
     • 08.08.2017Składki ZUS od kart podarunkowych dla pracowników
      Pracodawca przekazał pracownikom z okazji jubileuszu spółki karty podarunkowe, których wartość uzależniona jest od stażu pracy, przy czym karty te nie są dodatkową gratyfikacją za wykonaną pracę, ale stanowią nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy przekazane w formie darowizny. Czy dokonane na rzecz pracowników darowizna ww. kart stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne?
      • 07.08.2017Składki ZUS od kart podarunkowych dla pracowników
       Pracodawca przekazał pracownikom z okazji jubileuszu spółki karty podarunkowe, których wartość uzależniona jest od stażu pracy, przy czym karty te nie są dodatkową gratyfikacją za wykonaną pracę, ale stanowią nieodpłatne świadczenie ze stosunku pracy przekazane w formie darowizny. Czy dokonane na rzecz pracowników darowizna ww. kart stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne?
       • 07.08.2017Wypadek pracownika. Poranna toaleta to nie droga do pracy
        Przepisy nie określają początku i końca drogi do pracy lub z pracy. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się jednak, że droga ma swój początek z chwilą opuszczenia mieszkania lub bramy zakładu pracy i kończy się również na granicy terenu władztwa zakładu pracy, czy z chwilą przekroczenia progu domu, w którym mieszka pracownik - wyjaśniło MRPiPS w odpowiedzi na zapytanie poselskie.
        • 06.07.2017Opłacanie składek na Fundusz Pracy
         Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają m.in. pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie.
         • 30.06.2017ZUS opublikował nowe komunikaty ws. składek
          W ostatnich dniach w Monitorze Polskim opublikowano dwa nowe komunikaty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Określono w nich wysokość kwartalnej waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie oraz wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania składek do otwartego funduszu emerytalnego (OFE).
          • 30.06.2017Opłacanie składek na Fundusz Pracy
           Zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.; dalej: ustawa o promocji zatrudnienia) obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę opłacają m.in. pracodawcy za osoby pozostające w stosunku pracy, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie.
           • 28.06.2017Pracodawca nie opłaca składek ZUS. Co z emeryturą pracownika?
            Interpelacja nr 12711 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie sytuacji prawnej pracowników w przypadku niepłacenia przez firmy składek na ubezpieczenie społeczne
            • 19.06.2017Nowe rozporządzenie ws. rozliczania składek ZUS
             Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawił projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, które pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozporządzenie jest ściśle związane z wprowadzeniem indywidualnych rachunków składkowych. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2018 r.
             • 16.06.2017Nowe rozporządzenie ws. rozliczania składek ZUS
              Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przedstawił projekt nowego rozporządzenia dotyczącego zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, które pobiera Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozporządzenie jest ściśle związane z wprowadzeniem indywidualnych rachunków składkowych. Zmiany mają wejść w życie z początkiem 2018 r.
              • 13.06.2017Górnictwo kosztuje Polskę ok. 6 mld zł rocznie
               W latach 2007-2015 państwo polskie wsparło branżę górniczą środkami w wysokości 65,7 mld zł – wynika z nowego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Jednocześnie sektor ten zapewnił środki o zbliżonej wartości z tytułu płatności publicznoprawnych. Jak ocenia NIK, w poprzednich latach nie wykorzystano szans, jakie branży górniczej dawała dobra koniunktura na węgiel kamienny.
               • 13.06.2017Skuteczne odwołanie od ostatecznych decyzji ZUS
                Interpelacja nr 12257 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie art. 83a ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
                • 06.06.2017Indywidualne konto ZUS będzie wolne od egzekucji komorniczej?
                 Interpelacja nr 12260 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie nowego sposobu prowadzenia rachunków składkowych klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                 • 01.06.2017Niezidentyfikowane pieniądze na kontach ZUS?
                  Interpelacja nr 12009 w sprawie niezidentyfikowanych środków pieniężnych na kontach ZUS
                  • 31.05.2017Od 2018 r. jeden rachunek w ZUS
                   Interpelacja nr 12230 do ministra finansów, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek do obsługi wszystkich należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
                   • 30.05.2017Emerytury i renty 2018: Pracodawcy proponują minimalną waloryzację
                    W 2018 r. emerytury i renty powinny wzrosnąć tylko o wysokość wynikającą z gwarancji ustawowych – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji uważają, że w sytuacji wysokiego deficytu systemu emerytalnego oraz obniżenia od października br. wieku emerytalnego większa waloryzacja świadczeń mogłaby negatywnie wpłynąć na budżet państwa.
                    • 30.05.2017Ciąża na zwolnieniu: Niech płaci ZUS
                     Interpelacja nr 11977 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie stworzenia lepszych warunków prawnych do zatrudniania młodych kobiet
                     • 29.05.2017Emerytury i renty 2018: Pracodawcy proponują minimalną waloryzację
                      W 2018 r. emerytury i renty powinny wzrosnąć tylko o wysokość wynikającą z gwarancji ustawowych – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji uważają, że w sytuacji wysokiego deficytu systemu emerytalnego oraz obniżenia od października br. wieku emerytalnego większa waloryzacja świadczeń mogłaby negatywnie wpłynąć na budżet państwa.
                      • 23.05.2017Jeden przelew do ZUS – prezydent podpisał ważną nowelę
                       Pod koniec ubiegłego tygodnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która wprowadzi w 2018 r. indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek. Na tego typu rachunek przekazywana ma być jedna wpłata na wszystkie – pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – należności.
                       • 23.05.2017Renta z tytułu niezdolności do pracy już nie dla emeryta?
                        Interpelacja nr 11874 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rent wypadkowych
                        • 22.05.2017Jeden przelew do ZUS – prezydent podpisał ważną nowelę
                         Pod koniec ubiegłego tygodnia prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację, która wprowadzi w 2018 r. indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek. Na tego typu rachunek przekazywana ma być jedna wpłata na wszystkie – pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – należności.
                         • 22.05.2017Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową - MF wyjaśnia
                          Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady odliczania tzw. kosztów pracowniczych w ramach działalności badawczo-rozwojowej (ulgi B+R). To instrument, który efektywnie obniża wysokość podatków dochodowych płaconych przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Popularność ulgi B+R rośnie wraz ze wzrostem limitów odliczeń. 
                          • 10.05.2017Emerytury i renty 2017: Zmiany dotyczące emerytur przyznanych z urzędu
                           Emerytury przyznane z urzędu zostaną objęte gwarancją kwoty najniższego świadczenia w wysokości 1000 lub 750 zł – wynika z projektu przygotowanego w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Zmiany mogą dotyczyć w sumie nawet 105 tys. emerytów.
                           • 09.05.2017Emerytury i renty 2017: Zmiany dotyczące emerytur przyznanych z urzędu
                            Emerytury przyznane z urzędu zostaną objęte gwarancją kwoty najniższego świadczenia w wysokości 1000 lub 750 zł – wynika z projektu przygotowanego w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Zmiany mogą dotyczyć w sumie nawet 105 tys. emerytów.
                            • 04.05.2017Składki studentów i uczniów - na razie to tylko rekomendacja
                             Interpelacja nr 11290 do ministra finansów w sprawie oskładkowania umów zlecenia dla studentów i uczniów
                             • 28.04.2017Zajęcie komornicze emerytury i renty od lipca 2017 r.
                              Interpelacja nr 11333 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad egzekucji komorniczej z rent i emerytur
                              • 26.04.2017Rząd szykuje skok na składki?
                               Interpelacja nr 11291 do prezesa Rady Ministrów w sprawie planowanego zajęcia składek ZUS Polaków
                               • 25.04.2017Urząd Skarbowy i ZUS nie są związane klauzulą antykumulacyjną
                                Interpelacja nr 11038 do ministra sprawiedliwości w sprawie uprzywilejowania urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w możliwości uzyskania należności w stosunku do pozostałych wierzycieli
                                • 19.04.2017Niższe składki dla mikroprzedsiębiorców – MR opublikowało projekt
                                 Resort rozwoju przedstawił projekt nowelizacji, która wprowadzi zmiany dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców o przychodach na poziomie do 5 tys. zł miesięcznie. Przewiduje się, że nowe zasady będą korzystne dla ok. 181 tys. przedsiębiorców.
                                 • 18.04.2017Niższe składki dla mikroprzedsiębiorców – MR opublikowało projekt
                                  Resort rozwoju przedstawił projekt nowelizacji, która wprowadzi zmiany dotyczące oskładkowania mikroprzedsiębiorców o przychodach na poziomie do 5 tys. zł miesięcznie. Przewiduje się, że nowe zasady będą korzystne dla ok. 181 tys. przedsiębiorców.
                                  • 14.04.2017NSA. Fiskus może skorygować wartość firmy
                                   Tezy:  Do długów funkcjonalnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 4a pkt 2 ustawy o CIT nie mogą być zaliczone zobowiązania względem właścicieli z tytułu udziału w zyskach jak i uznane zobowiązania wynikające ze stosunków publicznoprawnych.  Błędne przyjęcie przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dodatniej wartości firmy (art. 16 g ust. 10 pkt 1 ustawy) upoważnia organy podatkowe do skorygowania tego błędu i ustalenia jej prawidłowej wartości z uwzględnieniem treści art. 16g ust. 10 pkt 2, art. 16g ust. 12 w zw. z art. 14 ustawy.  Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności jej art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 12 oraz art. 14 ustawy nie dają podstaw do dowolnej alokacji ujemnej wartości firmy.
                                   • 13.04.2017Czy uczniowie i studenci będą płacić składki do ZUS?
                                    Interpelacja nr 10876 w sprawie oskładkowania umów w zakresie zatrudniania uczniów i studentów
                                    • 06.04.2017Ubezpieczenia społeczne. Jak liczyć okres składkowy?
                                     Interpelacja nr 10585 w sprawie zaniechania uiszczania przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne
                                     • 05.04.2017Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią
                                      Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest dla informacji o wpływach i rozchodach, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, co pozwala lepiej zinterpretować przychody i koszty jednostki.
                                      • 04.04.2017Rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią i pośrednią
                                       Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest dla informacji o wpływach i rozchodach, jakie miały miejsce w danym okresie sprawozdawczym, co pozwala lepiej zinterpretować przychody i koszty jednostki.
                                       • 03.04.2017Zasiłek pogrzebowy do zmiany?
                                        Interpelacja nr 10572 w sprawie zasiłku pogrzebowego
                                        • 28.03.2017Ustawa o emeryturach i rentach zostanie dostosowana do wyroku TK
                                         Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2012 r. Zmiany dotyczą przesłanek ograniczających wzruszalność decyzji wydanych przez organy rentowe.
                                         • 27.03.2017Ustawa o emeryturach i rentach zostanie dostosowana do wyroku TK
                                          Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa zostanie dostosowana do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lutego 2012 r. Zmiany dotyczą przesłanek ograniczających wzruszalność decyzji wydanych przez organy rentowe.
                                          • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
                                           Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
                                           • 22.03.2017Będą dodatkowe składki emerytalne?
                                            Interpelacja nr 10433 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie możliwości wprowadzenia dodatkowej zryczałtowanej składki emerytalnej
                                            • 20.03.2017Będą nowe ulgi w ZUS dla przedsiębiorców?
                                             Interpelacja nr 10291 do ministra finansów w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
                                             • 20.03.2017ZUS nie wypłaci emerytury za zbyt krótki staż pracy?
                                              Interpelacja nr 10255 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie groźby niewypłacenia świadczeń emerytalnych osobom, które nie udokumentują, że przepracowały 15 lat.
                                              • 17.03.2017Będą nowe ulgi w ZUS dla przedsiębiorców?
                                               Interpelacja nr 10291 do ministra finansów w sprawie wzrostu składki ZUS dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
                                               • 27.02.2017Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2017 r.
                                                Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do 28 lutego 2017 r.
                                                • 24.02.2017Jeden rachunek składkowy w ZUS – Sejm przyspiesza prace nad projektem
                                                 W środę do pierwszego czytania sejmowego skierowano rządowy projekt nowelizacji, który zakłada m.in. wprowadzenie tzw. indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek. Na taki rachunek płatnik będzie wpłacać wszystkie należności, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany mają zostać wprowadzone z początkiem 2018 r.
                                                 • 21.02.2017ZUS i NFZ powinny zostać połączone?
                                                  Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowy Fundusz Zdrowia powinny zostać połączone – z taką propozycją wyszedł w ostatnich dniach prezes NFZ. Zmiana miałaby pozwolić na racjonalizację wydatków w ochronie zdrowia. Pomysł pozytywnie oceniają m.in. Pracodawcy RP, według których połączenie struktur mogłoby skutkować zmniejszeniem wydatków państwa.
                                                  • 13.02.2017Emerytury i renty 2017 – świadczenia wzrosną tylko o 0,44 proc.
                                                   Od 1 marca br. emerytury i renty zostaną podwyższone zgodnie ze wskaźnikiem na poziomie 0,44 proc. – odpowiedni komunikat został już zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W efekcie waloryzacja będzie niższa od wcześniejszych założeń. Świadczenia emerytalno-rentowe zostaną jednak podniesione o co najmniej 10 zł.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 29 ] następna strona »