Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 21.11.2005Zmiana wysokości zasiłku pogrzebowego od 1 grudnia
  Prezes ZUS wydał 16.11.2005 r. komunikat w sprawie kwoty zasiłku pogrzebowego.
  • 21.11.2005Progi przychodów ważne dla emerytów i rencistów
   Emerytura i renta mogą być zmniejszone lub zawieszone kiedy emeryt i rencista osiągają przychody przekraczające limity określone w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Limity te to 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - a ich wysokość podawana jest przez Prezesa ZUS. Publikujemy kolejny komunikat w tej sprawie:
   • 30.10.2005Wyrok z dnia 18 stycznia 2005 r. II UK 128/04
    Korzystanie z urlopów macierzyńskiego i wychowawczego w okresie pozostawania w stosunku pracy wyłącza obowiązek ubezpieczenia z tytułu jedno-czesnego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.).
    • 24.10.2005Emerytury górnicze do Trybunału Konstytucyjnego
     Centrum prasowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowało komunikat w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o uznanie za niezgodną z Konstytucją ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela. Oto pełna treść komunikatu:
     • 24.10.2005Wysokie składki, świadczenia bez zmian
      24 października Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Apelacyjnego w Katowicach dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust.1 Konstytucji. Nie będzie więc podwyżki świadczeń dla osób opłacających składki od podstawy przekraczającej 250% średniego wynagrodzenia.
      • 12.10.2005Ważne pytanie do Trybunału Konstytucyjnego
       24.10.2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne dotyczące ustalenia wysokości świadczeń osób, od których składka na ubezpieczenie społeczne była pobierana bez zastosowania ograniczenia określonego w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozstrzygnięcie będzie miało ogromne znaczenie dla emerytów i rencistów i może oznaczać spore komplikacje dla ZUS. Przedstawiamy pełny komunikat prasowy w sprawie rozprawy.
       • 25.09.2005Pracownik choruje – wstęp
        Pracownicy, którzy nie są zdolni do wykonywania pracy z powodu choroby mają prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez pierwsze 33 dni w ciągu roku, a po upływie tego okresu do zasiłku chorobowego i, jeżeli niezdolność do pracy trwa dłużej, do świadczenia rehabilitacyjnego. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy finansowane jest ze środków pracodawcy, i obciąża jego koszty, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne finansowane jest z funduszu ubezpieczeń społecznych, do którego wpływają nasze składki na ubezpieczenie chorobowe (2,45% od podstawy naliczania składek).
        • 03.08.2005Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – korzystne dla debiutantów
         Prezydent podpisał Ustawę z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, ważną dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jak już pisaliśmy w poprzednim biuletynie, ustawa wprowadza znaczne preferencje dla przedsiębiorców – debiutantów i przedsiębiorców, którzy od dłuższego czasu już działalności nie prowadzą.
         • 12.06.2005Podstawa wymiaru i wysokość składek
          Powstają czasami wątpliwości, jaka jest kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, skąd się bierze i jak się ją ustala. Postaramy się wyjaśnić niektóre wątpliwości.

         « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 24 ] . [ 25 ] . [ 26 ] . [ 27 ] . [ 28 ] . [ 29 ] . [ 30 ] . [ 31 ] . [ 32 ] . [ 33 ]