Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 05.03.2006Zmiana wysokości składki na FGŚP
  Ustawa budżetowa, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw datowanym na 2 marca 2006 r. określa wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Według ustawy w 2006 roku składka wynosi 0,10% podstawy wymiaru. W 2005 r. wynosiła 0,15%. Wysokość składki ulega więc zmianie w ciągu roku, z mocą wsteczną. Powstaje pytanie - jak należy postąpić w miesiącach przejściowych?
  • 26.02.2006Umowa zlecenia i okresy składkowe
   Pytanie: Pracuję na umowę zlecenia od 2003 r. Firma płaci za mnie podatki oraz składki ZUS. Czy przepracowany okres zalicza się do lat pracy oraz emerytury? Czy otrzymam świadectwo pracy po zakończeniu współpracy z firmą?
   • 15.02.2006ZUS - waloryzacja rent socjalnych od 1 marca 2006 r.
    Na stronie internetowej ZUS pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie waloryzacji rent socjalnych od 1 marca 2006 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej świadczenie to waloryzuje się na zasadach i w trybie określonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
    • 15.02.2006ZUS - podwyżka emerytur i rent z FUS od 1 marca 2006 r. z tytułu waloryzacji świadczeń i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych
     Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona - od 1 marca 2006 r. - waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent. Zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (...) świadczenia przyznane na podstawie tych ustaw nie będą podlegać bieżącej waloryzacji od 1 marca br. Natomiast podstawy wymiaru tych rent, niższe niż 1 650,00 zł, zostaną podwyższone od 1 marca do tej kwoty.
     • 08.02.2006Informacja ZUS w sprawie rekordowych przelewów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
      Rzecznik prasowy ZUS poinformował na stronie internetowej ZUS-u, że w 2005 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał do otwartych funduszy emerytalnych 2,6 mld zł więcej niż w 2004 r. Do Narodowego Funduszu Zdrowia trafiło o ponad 2,5 mld więcej niż rok wcześniej.
      • 07.02.2006Wstrzymanie wypłat emerytury z powodu kontynuacji zatrudnienia jest zgodny z Konstytucją
       Przepis ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ZUS, który zawiesza prawo do emerytury z powodu kontynuacji zatrudnienia jest zgodny z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie narusza konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego i nie pozbawia minimum życiowego osób, które osiągnęły wiek emerytalny.
       • 31.01.2006ZUS przeprowadził kolejne losowanie do OFE
        67 410 osób otrzymało w drodze losowania przydział do czterech otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Losowanie odbyło się 31 stycznia w siedzibie Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i po raz pierwszy podejmując zatrudnienie nie zgłosiły się do żadnego funduszu (obowiązek ten nie dotyczy studentów i uczniów do 26 roku życia, którzy podjęli pracę w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło lub rozpoczęli studia doktoranckie).
        • 31.01.2006Dorabiasz do emerytury czy renty – powiadom ZUS
         W dniu 31 stycznia 2006 r. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawiła się informacja Rzecznika Prasowego ZUS w sprawie powiadomienia ZUS o osiągniętych przez emerytów i rencistów przychodach w 2005 r. ZUS przypomina w niej, że emeryci i renciści, którzy dorabiają do swoich świadczeń, do końca lutego powinni powiadomić ZUS o osiągniętych przez siebie przychodach w 2005 r.
         • 30.01.2006Komunikat prasowy przed rozprawą dotyczącą zawieszenia wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
          31 stycznia 2006 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dotyczący zawieszenia wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego pracownikom, którzy ulegli wypadkom przy pracy lub zachorowali na chorobę zawodową.
          • 26.01.2006Odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowej składki na ubezpieczenie wypadkowe
           Czy mogę odliczyć od dochodu składki z tytułu dodatkowego ubezpieczenia rentowego i wypadkowego opłacone w ramach indywidualnych polis ubezpieczeniowych?
           • 26.01.2006Składki ZUS za styczeń i luty 2006 r.
            I. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.