Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fundusz ubezpieczeń społecznych

 • 24.11.2014Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty rozliczeniowe
  1. Jako płatnik składek jesteś zobowiązany sporządzić i przekazać dokumenty rozliczeniowe korygujące: w w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS, w nie później niż w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się decyzji - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji, w nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu kontroli - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze kontroli.
  • 24.11.2014Zasady waloryzacji emerytur i rent - prezydent podpisał nowelę ustawy
   Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w ostatni piątek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Nowela zmienia zasady waloryzacji emerytur i rent – w przyszłym roku ustanowiony zostanie minimalny próg wzrostu świadczeń, który wyniesie 36 zł.
   • 21.11.2014Korygowanie dokumentów ubezpieczeniowych: Dokumenty rozliczeniowe
    1. Jako płatnik składek jesteś zobowiązany sporządzić i przekazać dokumenty rozliczeniowe korygujące: w w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie lub od otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS, w nie później niż w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się decyzji - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze decyzji, w nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu kontroli - jeżeli konieczność korekty danych jest wynikiem stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS w drodze kontroli.
    • 13.11.2014Koszty pracy a zatrudnianie na część etatu
     Interpelacja nr 27615 w sprawie fikcyjnego zatrudniania na część etatu
     • 12.11.2014eWUŚ utrudnia dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej?
      Interpelacja nr 27745 do ministra zdrowia w sprawie potwierdzania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą systemu eWUŚ
      • 12.11.2014Skutki podatkowe wpływu pieniędzy na wspólne konto małżonków
       Pytanie podatnika: Czy sam fakt przelania środków pieniężnych z konta żony Wnioskodawcy, na ich konto wspólne, czyli wniesienie majątku osobistego żony do majątku wspólnego małżonków (nie do majątku osobistego Wnioskodawcy) rodzi skutki w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn?
       • 06.11.2014Renta z tytułu niezdolności do pracy. Będą zmiany?
        Interpelacja nr 27801 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie przepisów dotyczących uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy
        • 14.10.2014Emerytury kapitałowe: Godne czy głodowe?
         Interpelacja nr 27940 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie kapitałowej formuły obliczania świadczeń emerytalnych
         • 08.10.2014Wysokie koszty pracy w Polsce to mit?
          Interpelacja nr 27941 do ministra finansów w sprawie wysokich kosztów podatkowych ponoszonych z tytułu zatrudnienia pracownika
          • 07.10.2014Prawa i obowiązki płatników składek ZUS
           Jako osoba prowadząca działalność masz nie tylko prawo wglądu do swojego konta płatnika składek założonego w ZUS, ale także uzyskiwania informacji m.in. o: ubezpieczeniach i świadczeniach, należnych składkach i wpłatach, osobach zgłoszonych do ubezpieczeń, danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS.
           • 01.10.2014Składki ZUS prokurenta spółki z o.o.
            Powołanie - bezumowne powierzenie pełnienia funkcji prokurenta nie stanowi samoistnego tytułu rodzącego obowiązek ubezpieczenia. Nie zaistnieje zatem obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia, które będzie otrzymywał prokurent za pełnienie swej funkcji. Prokura bowiem sama w sobie stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa i nie rodzi obowiązków przewidzianych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
            • 26.09.2014Składki ZUS przedsiębiorców w 2015 r.
             Od 1 stycznia 2015 r. wzrośnie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców. Wynika to ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę - w przypadku nowych firm oraz wyższego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę wyliczenia składek dla przedsiębiorców działających na rynku od dłuższego czasu. Minimalne wynagrodzenie za pracę, które zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw (poz. 1220), wyniesie w przyszłym roku 1750 zł (w tym roku jest to 1680 zł), natomiast, jak wynika z założeń do przyszłorocznego budżetu, przeciętne prognozowane wynagrodzenie w 2015 r. wyniesie 3966 zł (w 2014 r. - 3746 zł).
             • 26.09.2014Powrót sprawy wieku emerytalnego. „Solidarność” składa skargę do MOP
              Związkowcy z NSZZ „Solidarność” złożą skargę na polski rząd do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Sprawa dotyczy norm minimalnego zabezpieczenia społecznego. Jak twierdzi „Solidarność”, Polska nie spełnia warunków, które uprawniałyby do podniesienia wieku emerytalnego do poziomu powyżej 65 lat.
              • 26.09.2014Obowiązki płatnika PIT: Praca na rzecz pracodawcy w ramach innej umowy zlecenia
               Pytanie podatnika: W jaki sposób pracodawca ma obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy oraz sporządzić informację PIT-11 w przypadku, gdy pracownik osiąga przychody z tytułu umowy zlecenia uzyskanych z zewnętrznej firmy wykonywanej na rzecz pracodawcy?
               • 25.09.2014Powrót sprawy wieku emerytalnego. „Solidarność” składa skargę do MOP
                Związkowcy z NSZZ „Solidarność” złożą skargę na polski rząd do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Sprawa dotyczy norm minimalnego zabezpieczenia społecznego. Jak twierdzi „Solidarność”, Polska nie spełnia warunków, które uprawniałyby do podniesienia wieku emerytalnego do poziomu powyżej 65 lat.
                • 24.09.2014Spółka z o.o. a składki ZUS wspólników
                 Wspólnicy wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zatem z tytułu posiadania statusu wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który obejmuje połowę udziałów w spółce nie istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że nie istnieje również w takiej sytuacji obowiązek podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu - wyjaśnił ZUS.
                 • 23.09.2014Spółka z o.o. a składki ZUS wspólników
                  Wspólnicy wieloosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie są traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zatem z tytułu posiadania statusu wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który obejmuje połowę udziałów w spółce nie istnieje obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym. Z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że nie istnieje również w takiej sytuacji obowiązek podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu - wyjaśnił ZUS.
                  • 17.09.2014Składki ZUS: Udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych
                   Wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu w celach prywatnych w części finansowanego przez pracodawcę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczeni społeczne. Czym innym jest bowiem udostępnienie przez pracodawcę pracownikom po cenach niższych niż detaliczne określonych usług i towarów, które pracodawca nabywa z wyraźnym przeznaczeniem na ten cel, a czym innym udostępnienie składników własnego majątku (czy też środków trwałych) służących do wykonywania działalności gospodarczej - wyjaśnił ZUS.
                   • 16.09.2014Składki ZUS: Udostępnienie pracownikowi samochodu do celów prywatnych
                    Wartość świadczenia związanego z udostępnieniem pracownikowi samochodu w celach prywatnych w części finansowanego przez pracodawcę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczeni społeczne. Czym innym jest bowiem udostępnienie przez pracodawcę pracownikom po cenach niższych niż detaliczne określonych usług i towarów, które pracodawca nabywa z wyraźnym przeznaczeniem na ten cel, a czym innym udostępnienie składników własnego majątku (czy też środków trwałych) służących do wykonywania działalności gospodarczej - wyjaśnił ZUS.
                    • 09.09.2014Abolicja składek ZUS nie dla emerytów i rencistów
                     Interpelacja nr 26952 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie konieczności rozważenia rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania tzw. ustawy abolicyjnej
                     • 02.09.2014Emerytury i renty 2015. MPiPS przedstawiło projekt zmian
                      Do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzona zostanie zasada gwarantowanej kwoty podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych – wynika z projektu przedstawionego w piątek przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podniesienie wysokości świadczeń kosztować ma budżet państwa rocznie ponad 2 mld zł.
                      • 01.09.2014Emerytury i renty 2015. MPiPS przedstawiło projekt zmian
                       Do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzona zostanie zasada gwarantowanej kwoty podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych – wynika z projektu przedstawionego w piątek przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Podniesienie wysokości świadczeń kosztować ma budżet państwa rocznie ponad 2 mld zł.
                       • 28.08.2014ZUS ma coraz większe problemy ze ściąganiem należności
                        W 2013 r. kwota nieściągniętych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne przekroczyła kwotę 55 mld zł – wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Inspektorzy wytykają Zakładowi liczne nieprawidłowości i brak skuteczności.
                        • 12.08.2014Zasady przyznawania renty do zmiany?
                         Interpelacja nr 26214 w sprawie nieprawidłowości i niekonsekwencji w wykluczających się wzajemnie orzeczeniach lekarzy orzeczników ZUS oraz długotrwałości postępowań dotyczących przyznania uprawnień rentowych.
                         • 04.08.2014Wypłaty z ZFŚS do zmiany?
                          Interpelacja nr 26438 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie problemów związanych z wypłatami świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
                          • 04.08.2014Rozliczanie zaległych składek na rzecz ZUS
                           Z uzasadnienia: Celem statutowym (działalności) jakiegokolwiek podatnika nie jest niewątpliwe nieterminowe płacenie składek na ubezpieczenie społeczne jak również uiszczanie kosztów postępowania egzekucyjnego dotyczącego tychże składek. Przyczyny, z powodu których podatnik nie uiszczał składek na ZUS, bądź płacił je po wymaganym prawem terminie, nie mają dla wykładni i stosowania art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. znaczenia prawnego.
                           • 01.08.2014Opodatkowanie PIT renty dożywotniej
                            Pytanie: Na postawie aktu notarialnego mój mąż przeniósł własność swojego mieszkania (po upływie 5 lat od jego nabycia) na naszą córkę w zamian za ustanowienie na moją rzecz dożywotniej renty wypłacanej co miesiąc. Renta ta została ustanowiona na czas mojego życia, a w przypadku mojej śmierci renta ta będzie wypłacana mojemu mężowi na takich samych warunkach jakie zostały określone w akcie notarialnym. Czy otrzymywana przeze mnie dożywotnia renta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy rozliczenie z organem podatkowym powinno następować raz w roku?
                            • 25.07.2014WSA: Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie jest kosztem
                             Z uzasadnienia: Nie można uznać, że przyjęcie przez skarżącą ciężaru finansowania tych składek, będące wynikiem wcześniejszych nieprawidłowości związanych z błędną kwalifikacją jako działalność socjalna świadczeń na rzecz pracowników polegających na wydaniu bonów towarowych, służy uzyskiwaniu przez skarżącą jakichkolwiek przysporzeń, w tym mających charakter przychodów. Koszty te nie służyły również zachowaniu ani zabezpieczeniu źródeł przychodów skarżącej. Wydatki te nie spełniają zatem jednej z podstawowych cech definiujących kategorię podatkową "kosztów uzyskania przychodów" - nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów ani w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
                             • 24.07.2014Zasady pobierania rent i emerytur. Sejm pracuje nad nowymi regulacjami
                              W Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. W projekcie zakłada się wprowadzenie m.in. możliwości pobierania renty rodzinnej razem z emeryturą lub rentą z innego tytułu oraz zasiłkiem bądź świadczeniem przedemerytalnym. Świadczenia miałyby być wypłacane w wymiarze jednego pełnego świadczenia i 25 proc. drugiego.
                              • 23.07.2014Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej: Zmiany w obowiązkach płatników składek ZUS
                               Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca br. odbędzie się pierwsze czytanie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca br., projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie ubezpieczeń społecznych projekt przewiduje następujące zmiany:
                               • 23.07.2014Ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej: Zmiany w obowiązkach płatników składek ZUS
                                Na posiedzeniu Sejmu w dniach 22-25 lipca br. odbędzie się pierwsze czytanie przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 10 czerwca b.r., projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Zasadniczym celem tego projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej. W zakresie ubezpieczeń społecznych projekt przewiduje następujące zmiany:
                                • 11.07.2014Fundusz Pracy wspólników spółek osobowych w PKPiR
                                 Podmiotami obowiązanymi do opłacania składek na Fundusz Pracy są m.in. wspólnicy spółek osobowych, jeżeli opłacają składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ustalone od kwoty wynoszącej w przeliczeniu na miesiąc co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, które w 2014 r. wynosi 1680 zł, a jednocześnie nie mają ukończonych 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Zasady takie wynikają z art. 104 ust. 1 pkt 3 oraz art. 104 ust. 2 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 674, z późn. zm., dalej: ufp).
                                 • 09.07.2014Składki ZUS: Nocleg dla pracowników za cenę niższą niż rynkowa
                                  Wartość świadczenia w naturze z tytułu udostępnienia lokalu mieszkalnego stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zasady jej ustalania reguluje § 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                                  • 04.07.2014Składki ZUS: Umowa o dzieło z własnym pracownikiem na urlopie macierzyńskim
                                   Jeżeli pracodawca zawrze umowę o dzieło z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim, to z tytułu wykonywania umowy o dzieło nie powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych - wyjaśnił ZUS.
                                   • 25.06.2014Składki ZUS: Prowadzenie działalności w trakcie urlopu rodzicielskiego
                                    W związku z nabyciem prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tej działalności, a zatem z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W sytuacji gdy osoba przebywająca na urlopie rodzicielskim oprócz prowadzonej działalności pracuje jednocześnie u dotychczasowego pracodawcy to wówczas podlega ona obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obu tytułów tj. z tytułu umowy o pracę oraz z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego - wyjaśnił ZUS.
                                    • 24.06.2014Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie
                                     Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                                     • 24.06.2014Składki ZUS: Osoba współpracująca na etacie
                                      Pracownicy spełniający jednocześnie warunki do objęcia ich obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z innych tytułów, są obejmowani ubezpieczeniami tylko z tytułu stosunku pracy. W sytuacji więc, gdy przedsiębiorca zgłosi do ubezpieczeń małżonkę zatrudnioną przez podmiot trzeci z wynagrodzeniem wyższym niż minimalne, jako osobę współpracującą nie powstanie po jego stronie obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wyjaśnił ZUS.
                                      • 17.06.2014Poradnik turysty: Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)
                                       Przed wyjazdem do krajów Unii Europejskiej (UE) lub EFTA (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) zabierz ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dzięki EKUZ będziesz mógł skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z przyczyn medycznych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA. Od 1 lipca 2013 r. karta EKUZ obowiązuje również w Chorwacji.
                                       • 12.06.2014IV ustawa deregulacyjna - zmiany ws. opłacania składek
                                        Płatnicy składek nie będą już musieli sprawdzać prawidłowości danych przekazanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w miesięcznych raportach imiennych – to jedna z ważniejszych zmian przewidzianych w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki.
                                        • 12.06.2014IV ustawa deregulacyjna - zmiany ws. opłacania składek
                                         Płatnicy składek nie będą już musieli sprawdzać prawidłowości danych przekazanych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w miesięcznych raportach imiennych – to jedna z ważniejszych zmian przewidzianych w projekcie tzw. IV ustawy deregulacyjnej, który przygotowało Ministerstwo Gospodarki.
                                         • 11.06.2014Prawo do zasiłku chorobowego - komentarz ZUS
                                          Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia, w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego. Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia, prawo do czternastodniowego okresu wypłaty wynagrodzenia przysługuje począwszy od następnego roku kalendarzowego po roku, w którym ukończył 50 rok życia.
                                          • 11.06.2014Kilka umów u jednego zleceniodawcy a składki ZUS
                                           W sytuacji, gdy z danym zleceniobiorcą zleceniodawca zawarł kilka umów zlecenia, których zakresy przedmiotowe nie pokrywają się (czynności nie są tożsame), to zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, pomimo, iż z tytułu tej umowy w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia. Ewentualna zmiana w zakresie objęcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu innej, niż pierwsza umowa uzależniona jest od inicjatywy samego zleceniobiorcy - wyjaśnił ZUS.
                                           • 10.06.2014Zasady opłacania składek do zmiany?
                                            Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą, i innych osób prowadzących taką działalność powinny zostać zrównane – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji.
                                            • 10.06.2014Zasady opłacania składek do zmiany?
                                             Zasady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą, i innych osób prowadzących taką działalność powinny zostać zrównane – twierdzi klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, który zgłosił do Sejmu odpowiedni projekt nowelizacji.
                                             • 10.06.2014Kilka umów u jednego zleceniodawcy a składki ZUS
                                              W sytuacji, gdy z danym zleceniobiorcą zleceniodawca zawarł kilka umów zlecenia, których zakresy przedmiotowe nie pokrywają się (czynności nie są tożsame), to zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłącznie z tytułu pierwszej umowy zlecenia, pomimo, iż z tytułu tej umowy w danym miesiącu nie otrzymuje wynagrodzenia. Ewentualna zmiana w zakresie objęcia obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu innej, niż pierwsza umowa uzależniona jest od inicjatywy samego zleceniobiorcy - wyjaśnił ZUS.
                                              • 09.06.2014Zmiany w OFE. Deklaracje złożyła jedna setna uprawnionych
                                               Między kwietniem a majem deklaracje dotyczące pozostania w otwartym funduszu emerytalnym złożyło tylko niecałe 145 tys. osób, czyli ok. 1 proc. członków OFE. – Eksperci nawet w najbardziej pesymistycznych przewidywaniach nie spodziewali się, że deklaracje o chęci pozostania w OFE złoży tak niewiele osób – komentuje analityk firmy doradczej Open Finance, Bernard Waszczyk.
                                               • 09.06.2014Zmiany w OFE. Deklaracje złożyła jedna setna uprawnionych
                                                Między kwietniem a majem deklaracje dotyczące pozostania w otwartym funduszu emerytalnym złożyło tylko niecałe 145 tys. osób, czyli ok. 1 proc. członków OFE. – Eksperci nawet w najbardziej pesymistycznych przewidywaniach nie spodziewali się, że deklaracje o chęci pozostania w OFE złoży tak niewiele osób – komentuje analityk firmy doradczej Open Finance, Bernard Waszczyk.
                                                • 06.06.2014Uprawnienie rozwiedzionej małżonki do uzyskania renty rodzinnej: Komunikat ZUS ws. wyroku TK
                                                 26 maja 2014 r. został ogłoszony i z tym dniem wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/13, w którym Trybunał orzekł, iż "art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734) w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".
                                                 • 06.06.2014Uprawnienie rozwiedzionej małżonki do uzyskania renty rodzinnej: Komunikat ZUS ws. wyroku TK
                                                  26 maja 2014 r. został ogłoszony i z tym dniem wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 61/13, w którym Trybunał orzekł, iż "art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717, 1734) w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej uzależnia od wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony ustalonych wyłącznie wyrokiem lub ugodą sądową, jest niezgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".
                                                  • 02.06.2014Odroczenie terminu płatności składek do ZUS
                                                   Odroczenie terminu płatności jest jedną z prawnych form pomocy w spłacie należnych składek udzielanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wniosek płatnika składek.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] . [ 17 ] ... [ 29 ] następna strona »