Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec opodatkowany polsce

  • 31.01.2019PIT: Obowizki rolników w zwizku z umowami o pomocy przy zbiorach
    Ministerstwo Finansów udostpnio objanienia podatkowe, kierowane do rolników, zawierajcych umowy o pomocy przy zbiorach. Przypomnijmy, e Minister Finansów moe wyjania przepisy prawa podatkowego, wydajc tzw. objanienia podatkowe. Objanienia peni rol ochronn dla podatników podobn zakresem do ochrony wynikajcej z indywidualnych interpretacji podatkowych.
    • 09.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Wolny zawód i inna samodzielna dziaalno
      W myl regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania okrelenie „wolny zawód” obejmuje w szczególnoci samodzielnie wykonywan dziaalno naukow, literack, artystyczn, wychowawcz lub owiatow, jak równie samodzielnie wykonywan dziaalno lekarzy, prawników, inynierów, architektów oraz dentystów i ksigowych.