Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec spadek

  • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
    Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.