Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek liniowy rycza速

 • 15.05.2019Szara strefa w wynajmie mieszka. Czy MF planuje zmiany?
  Obecne zasady podatkowe s nast瘼uj帷e: podatki p豉cimy na zasadach ogólnych, tzn. mamy podatek liniowy, zrycza速owane formy opodatkowania, rycza速 od przychodów ewidencjonowanych, kart podatkow. W sytuacji gdy osoba pobieraj帷a emerytur lub rent wynajmuje jedn lub kilka nieruchomo軼i i nie rozliczy si z takiej dzia豉lno軼i przy obecnych zasadach, pozostanie w szarej strefie. Urz康 skarbowy jest oficjalnie poinformowany o pobieranym dochodzie ze 鈍iadczenia i nie jest w stanie sprawdzi takiego podatnika. Czy w chwili obecnej resort prowadzi prace nad zmianami przepisów pod k徠em wyeliminowania niep豉cenia podatku od wynajmu nieruchomo軼i?
  • 05.03.2019Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
   Z tej formy wp豉cania zaliczek na podatek dochodowy mog w zasadzie skorzysta wszyscy przedsi瑿iorcy, tak瞠 ci, którzy posiadaj status du瞠go podatnika. Wyj徠kiem od tej zasady s podatnicy op豉caj帷y rycza速 od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy nie prowadzili dzia豉lno軼i w roku poprzedzaj帷ym o 2 albo 3 lata rok podatkowy, w którym mia造by by stosowane zaliczki uproszczone, lub w 瘸dnym z zezna rocznych sk豉danych za te lata nie wykazali:
   • 04.03.2019Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy
    Z tej formy wp豉cania zaliczek na podatek dochodowy mog w zasadzie skorzysta wszyscy przedsi瑿iorcy, tak瞠 ci, którzy posiadaj status du瞠go podatnika. Wyj徠kiem od tej zasady s podatnicy op豉caj帷y rycza速 od przychodów ewidencjonowanych oraz ci podatnicy PIT lub CIT, którzy nie prowadzili dzia豉lno軼i w roku poprzedzaj帷ym o 2 albo 3 lata rok podatkowy, w którym mia造by by stosowane zaliczki uproszczone, lub w 瘸dnym z zezna rocznych sk豉danych za te lata nie wykazali:
    • 18.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
     Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
     • 15.02.2019Rozliczenie roczne 2018: Jak prawid這wo korzysta z ulgi prorodzinnej
      Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
      • 25.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
       Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
       • 24.01.2019Rozliczenie roczne 2018: Wspólne rozliczenie z dzie熤i
        Osoba wychowuj帷a dziecko sama b璠帷a opiekunem prawnym dziecka lub jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiaj帷ym), b璠帷a jednocze郾ie pann, kawalerem, wdow, wdowcem, rozwódk, rozwodnikiem albo osob, w stosunku do której s康 orzek separacj w rozumieniu odr瑿nych przepisów, lub osob pozostaj帷 w zwi您ku ma鹵e雟kim, je瞠li jej ma鹵onek zosta pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kar pozbawienia wolno軼i, ma mo磧iwo嗆 rozliczenia si w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj帷ych. Ten preferencyjny sposób rozliczenia mo磧iwy jest po spe軟ieniu kilku warunków.
        • 23.01.2019PIT za 2018: Odliczenie wp豉t na IKZE
         Osoby, które w roku podatkowym dokonywa造 wp豉t na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. 
         • 22.01.2019PIT za 2018: Odliczenie wp豉t na IKZE
          Osoby, które w roku podatkowym dokonywa造 wp豉t na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego), mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu. 
          • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
           Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
           • 14.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
            Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
            • 11.01.2019Wspólne opodatkowanie ma鹵onków za 2018 r.
             Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego. Mo磧iwe jest tak瞠 opodatkowanie wspólnie ze zmar造m ma鹵onkiem, w sytuacji gdy:
             • 10.01.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materia造 i us逝gi mo積a odliczy?
              Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponosz帷y wydatki na realizacj przedsi瞝zi璚ia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga b璠zie polega豉 na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsi瞝zi璚ia, jednak w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej 53 000 z.
              • 10.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
               Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
               • 10.01.2019Wspólne opodatkowanie ma鹵onków za 2018 r.
                Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego. Mo磧iwe jest tak瞠 opodatkowanie wspólnie ze zmar造m ma鹵onkiem, w sytuacji gdy:
                • 09.01.2019Podatki 2019. Ulga termomodernizacyjna - jakie materia造 i us逝gi mo積a odliczy?
                 Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy ponosz帷y wydatki na realizacj przedsi瞝zi璚ia termomodernizacyjnego s uprawnieni do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym. Ulga b璠zie polega豉 na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na realizacj takiego przedsi瞝zi璚ia, jednak w wysoko軼i nieprzekraczaj帷ej 53 000 z.
                 • 09.01.2019PIT za 2018: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                  • 04.12.2018Przychód ze zbycia udziaów w spó販e osobowej a wynagrodzenie za wyst徙ienie z niej – skutki podatkowe
                   W przeciwie雟twie do spó貫k kapita這wych prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w formie spó趾i osobowej pozwala unikn望 niekorzystnego mechanizmu podwójnego opodatkowania wypracowanego zysku, zarówno na poziomie spó趾i, jak i na poziomie jej wspólników. Zgodnie bowiem z tre軼i ustawy CIT oraz ustawy PIT spó趾i osobowe co do zasady nie s podatnikami podatku dochodowego, w konsekwencji ci篹ar opodatkowania podatkiem dochodowym spoczywa jedynie na ich wspólnikach. O ile kwestia opodatkowania przychodów wspólników w spó販e osobowej nie budzi wi瘯szych w徠pliwo軼i, to samo zbycie udziaów lub wyst徙ienie ze spó趾i osobowej cz瘰to przysparza problemów interpretacyjnych, zw豉szcza w przedmiocie przyporz康kowania takiej czynno軼i do odpowiedniego 廝ód豉 przychodów na gruncie ustawy o PIT.
                   • 15.11.2018Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?
                    Na przestrzeni ostatnich lat japo雟ki rz康 wzmocni obecno嗆 kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zosta豉 uznana za oficjalny 鈔odek p豉tniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zacz窸y wyp豉ca cz窷 wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych by這 wy陰czenie kryptowalut spod opodatkowania japo雟kim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa mia豉 w za這瞠niu skutkowa zwi瘯szeniem aktywno軼i handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w d逝窺zej perspektywie stymuluj帷o wp造n望 na atrakcyjno嗆 japo雟kiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.
                    • 14.11.2018Bitcoin w Japonii bez podatku. A co na to polski fiskus?
                     Na przestrzeni ostatnich lat japo雟ki rz康 wzmocni obecno嗆 kryptowalut w gospodarce narodowej. Od 2017 r. waluta cyfrowa zosta豉 uznana za oficjalny 鈔odek p豉tniczy w Japonii, a niektóre innowacyjne firmy zacz窸y wyp豉ca cz窷 wynagrodzenia swoim pracownikom w Bitcoinach. Kolejnym krokiem w celu spopularyzowania walut wirtualnych by這 wy陰czenie kryptowalut spod opodatkowania japo雟kim podatkiem konsumpcyjnym „JCT”. Tak istotna preferencja podatkowa mia豉 w za這瞠niu skutkowa zwi瘯szeniem aktywno軼i handlowej Bitcoina i innych kryptowalut, a w d逝窺zej perspektywie stymuluj帷o wp造n望 na atrakcyjno嗆 japo雟kiej gospodarki dla zagranicznych inwestorów.
                     • 05.11.2018PIT: Etat i dzia豉lno嗆 - jak rozliczy podatek?
                      O ile dochody z pracy na etacie s zawsze opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. wed逝g skali podatkowej, to dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej mo瞠sz opodatkowa:  na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (stawki 18% i 32% od nadwy磬i dochodów ponad 85.528 z),  podatkiem liniowym (sta豉 stawka 19%),  rycza速em od przychodów ewidencjonowanych,  kart podatkow.  Je郵i pracujesz na etacie i jednocze郾ie prowadzisz dzia豉lno嗆 gospodarcz, to w zale積o軼i od wybranego sposobu opodatkowania twojej dzia豉lno軼i, ró積i si b璠 formularze rocznych zezna podatkowych oraz mo磧iwo嗆 skorzystania z ulg podatkowych.
                      • 31.10.2018PIT: Etat i dzia豉lno嗆 - jak rozliczy podatek?
                       O ile dochody z pracy na etacie s zawsze opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. wed逝g skali podatkowej, to dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej mo瞠sz opodatkowa:  na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej (stawki 18% i 32% od nadwy磬i dochodów ponad 85.528 z),  podatkiem liniowym (sta豉 stawka 19%),  rycza速em od przychodów ewidencjonowanych,  kart podatkow.  Je郵i pracujesz na etacie i jednocze郾ie prowadzisz dzia豉lno嗆 gospodarcz, to w zale積o軼i od wybranego sposobu opodatkowania twojej dzia豉lno軼i, ró積i si b璠 formularze rocznych zezna podatkowych oraz mo磧iwo嗆 skorzystania z ulg podatkowych.
                       • 04.05.2018Zmiana sposobu opodatkowania - konsekwencje b喚dnej decyzji
                        Podatnik opodatkowany do tej pory podatkiem jednolitym wg stawki 19%, który z這篡 pismo o wyborze opodatkowania w formie rycza速u ewidencjonowanego, a który, jak si pó幡iej okaza這 nie mia prawa do opodatkowania w tej formie, jest w tym roku opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Do podatku liniowego mo瞠 powróci dopiero w kolejnym roku - po z這瞠niu odpowiedniego o鈍iadczenia.
                        • 28.03.2018PIT za 2017: Wspólne rozliczenie ma鹵onków
                         Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego.
                         • 27.03.2018PIT za 2017: Wspólne rozliczenie ma鹵onków
                          Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego.
                          • 26.02.2018Opodatkowanie obrotu bitcoinem – stanowisko organów podatkowych i s康ów administracyjnych
                           Popularno嗆 kryptowalut oraz liczba ich posiadaczy ci庵le ro郾ie. Niew徠pliwie jest to zas逝g niesamowitego wzrostu warto軼i, która w przypadku bitcoina ustanawia kolejne rekordy. Bitcoinem mo積a nie tylko p豉ci za towary i us逝gi w punktach, które przyjmuj rozliczenia w tej walucie, ale tak瞠 dokonywa jego zakupu w celach inwestycyjnych oraz handlowych, uzyskuj帷 przychody z handlu t kryptowalut. W ostatnim komunikacie opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów, zatytu這wanym Uwaga na kryptowaluty, resort ostrzega przed ryzykiem inwestowania w waluty wirtualne takie jak bitcoin, litecoin czy ether.
                           • 20.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
                            MF udost瘼ni這 broszur informacyjn dotycz帷 zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                            • 15.02.2018PIT: Zasady stosowania ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za 2017 rok
                             MF udost瘼ni這 broszur informacyjn dotycz帷 zasad stosowania ulgi prorodzinnej. Prawo do odliczenia od podatku kwoty ulgi prorodzinnej i otrzymania dodatkowego zwrotu z tytu逝 tej ulgi przys逝guje podatnikowi, który w roku podatkowym:
                             • 31.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                              Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                              • 30.01.2018Podatki 2018: Do 1000 z bez obowi您ku wp豉ty zaliczek na PIT
                               Od 2018 r. podatnicy osi庵aj帷y dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej nie maj obowi您ku wp豉cania zaliczki, je瞠li kwota zaliczki podlegaj帷a wp豉cie w wysoko軼i ró積icy pomi璠zy podatkiem nale積ym od dochodu osi庵ni皻ego od pocz徠ku roku a sum zaliczek wp豉conych od pocz徠ku roku nie przekracza 1000 z.
                               • 30.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne
                                Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mo積a obni篡 o sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne, do których zalicza si sk豉dki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie by這 podstaw ich poniesienia. Zatem, je瞠li podatnik zap豉ci w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej sk豉dki na w豉sne ubezpieczenie spo貫czne, a w ramach dzia豉lno軼i nie ma ich od czego odliczy, mo瞠 je uwzgl璠ni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.
                                • 24.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                 Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                                 • 23.01.2018PIT za 2017: Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                  Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek, obliczony wed逝g skali lub 19% stawk liniow, w pierwszej kolejno軼i ulega obni瞠niu o kwot sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne. Nale篡 pami皻a, 瞠 odliczeniu podlega jedynie cz窷 sk豉dki zdrowotnej. Odliczana kwota nie mo瞠 przekroczy 7,75% podstawy wymiaru tej sk豉dki. Dodajmy tak瞠, 瞠 ustawodawca nie wymaga przyporz康kowania odliczanej kwoty sk豉dki do podatku wynikaj帷ego z przychodów, którego uzyskanie by這 podstaw poniesienia sk豉dki, tzn. je瞠li podatnik z powodu niskiego podatku z dzia豉lno軼i gospodarczej nie ma mo磧iwo軼i odliczenia pe軟ej wysoko軼i sk豉dek, to mo瞠 odliczy dalsz cz窷 sk豉dek od podatku wynikaj帷ego np. ze stosunku pracy.
                                  • 22.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                                   Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na rycza速, musz z這篡 do 22 stycznia br. stosowne o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym. O鈍iadczenia nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie nale篡 równie z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia sk豉da si tak瞠 o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i przychodów z najmu prywatnego przez jednego z ma鹵onków.
                                   • 17.01.2018Podatki 2018: Zmiana formy opodatkowania do 22 stycznia
                                    Podatnicy, którzy w 2018 r. chc wybra opodatkowanie podatkiem liniowym, czy decyduj si np. na rycza速, musz z這篡 do 22 stycznia br. stosowne o鈍iadczenie w urz璠zie skarbowym. O鈍iadczenia nie sk豉daj podatnicy, którzy nie zamierzaj zmienia dotychczasowej formy opodatkowania. W tym terminie nale篡 równie z這篡 zawiadomienie o wyborze (rezygnacji z) kwartalnego op豉cania rycza速u, czy o sposobie ustalania daty powstania przychodu. Do 22 stycznia sk豉da si tak瞠 o鈍iadczenie o opodatkowaniu ca這軼i przychodów z najmu prywatnego przez jednego z ma鹵onków.
                                    • 12.12.2017Sprzeda niepotrzebnego maj徠ku po zmianie profilu dzia豉lno軼i
                                     W sytuacji odp豉tnego zbycia sk豉dników maj徠ku nabytych lub wytworzonych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, które ze wzgl璠u na warto嗆 jednostkow poni瞠j 1500 z nie zosta造 zaliczone do 鈔odków trwa造ch albo warto軼i niematerialnych i prawnych, ani do ewidencji wyposa瞠nia, powstanie przychód z dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                     • 11.12.2017Sprzeda niepotrzebnego maj徠ku po zmianie profilu dzia豉lno軼i
                                      W sytuacji odp豉tnego zbycia sk豉dników maj徠ku nabytych lub wytworzonych i wykorzystywanych uprzednio w ramach prowadzonej pozarolniczej dzia豉lno軼i gospodarczej, które ze wzgl璠u na warto嗆 jednostkow poni瞠j 1500 z nie zosta造 zaliczone do 鈔odków trwa造ch albo warto軼i niematerialnych i prawnych, ani do ewidencji wyposa瞠nia, powstanie przychód z dzia豉lno軼i gospodarczej.
                                      • 30.11.2017Wybór formy opodatkowania dla pocz徠kuj帷ych przedsi瑿iorców (3) - podatek jednolity
                                       Kiedy chcemy rozlicza dochody wed逝g jednolitej stawki PIT, musimy z這篡 o鈍iadczenie o wyborze tej formy. Rozliczanie w ten sposób mo瞠 okaza si korzystne dla tych podatników, którzy uzyskuj dochody przekraczaj帷e wysoko嗆 pierwszego progu podatkowego okre郵onego w skali podatkowej. Próg ten wynosi aktualnie 85 528 z.
                                       • 28.09.2017Najem prywatny po wycofaniu nieruchomo軼i z dzia豉lno軼i gospodarczej
                                        Je瞠li nieruchomo嗆 zostanie skutecznie wycofana z prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej, a umowy najmu zostan zawarte poza dzia豉lno軼i gospodarcz, to przychody uzyskane z umowy najmu nieruchomo軼i b璠 mog造 zosta opodatkowane na zasadach okre郵onych w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych, wed逝g stawki 8,5%.
                                        • 28.03.2017Optymalizacja podatkowa. Zmiana umowy z pracownikiem: Samozatrudnienie
                                         Oszcz璠no軼i podatkowe mo瞠 przynie嗆 zast徙ienie stosunku pracy innymi formami wykonywania pracy: samozatrudnieniem, umowami cywilnoprawnymi. Najwi瘯sze korzy軼i pod tym wzgl璠em daje samozatrudnienie, czyli 鈍iadczenie us逝g dla „pracodawcy” w ramach jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej. Korzy軼i dla samozatrudnionego to ni窺ze sk豉dki na ubezpieczenia, mo磧iwo嗆 skorzystania z liniowej zamiast progresywnej stawki podatku oraz mo磧iwo嗆 zastosowania rzeczywistych kosztów uzyskania przychodu.
                                         • 08.03.2017PIT za 2016. Wspólne rozliczenie ma鹵onków
                                          Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego.
                                          • 07.03.2017PIT za 2016. Wspólne rozliczenie ma鹵onków
                                           Ma鹵onkowie, którzy pozostawali w zwi您ku ma鹵e雟kim przez ca造 rok podatkowy i mi璠zy którymi istnia豉 przez ca造 rok wspólno嗆 maj徠kowa ma鹵e雟ka, maj mo磧iwo嗆 z這瞠nia wspólnego zeznania podatkowego.
                                           • 14.02.2017PIT za 2016 r. Rozliczenie osoby samotnie wychowuj帷ej dzieci
                                            W wyniku wniosku wyra穎nego w zeznaniu, osoba samotnie wychowuj帷a dzieci okre郵a podatek w podwójnej wysoko軼i podatku obliczonego od po這wy swoich dochodów podlegaj帷ych opodatkowaniu wed逝g skali podatkowej.
                                            • 08.02.2017Roczny PIT. Odliczenie sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne
                                             Podatnik, który w trakcie roku podatkowego op豉ca samodzielnie sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie zdrowotne osób z nim wspó逍racuj帷ych – ma prawo odliczy te sk豉dki od podatku dochodowego za ten rok.
                                             • 06.02.2017PIT za 2016 r. Odliczenie wp豉t na IKZE
                                              Osoby, które w roku podatkowym dokonywa造 wp豉t na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego) mog odlicza poniesione przez siebie wydatki od uzyskanego dochodu.
                                              • 27.01.2017Wydatki na wynajem mieszkania i u篡czony samochód w kosztach dzia豉lno軼i
                                               Pytanie podatnika: Czy rachunek za najem lokalu stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy zbiorczy rachunek, wystawiony na koniec roku, za rzeczywiste zu篡cie mediów b璠zie stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie kosztów podró篡 s逝瘺owej stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu? Czy rozliczenie wykorzystania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji 鈔odków trwa造ch stanowi dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu?
                                               • 17.01.2017Najwa積iejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2017 r.
                                                1. ZMIANA LIMITU ZOBOWI╴UJ。EGO DO PROWADZENIA KSI: RACHUNKOWYCH  Podwy窺zono limit zobowi您uj帷y osoby fizyczne, spó趾i cywile i jawne osób fizycznych oraz spó趾i partnerskie do prowadzenia ksi庵 rachunkowych. Podmioty te s zobowi您ane prowadzi ksi璕i rachunkowe, je瞠li ich przychody netto ze sprzeda篡 towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wynios造 co najmniej równowarto嗆 w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 z (przeliczony wed逝g 鈔edniego kursu og這szonego przez NBP na pierwszy dzie roboczy pa寮ziernika 2016 r. - 4,2976 z).
                                                • 10.01.2017Skutki podatkowe przekazania nieruchomo軼i na cele osobiste
                                                 Pytanie podatnika: Czy u Wnioskodawcy powstanie dochód do opodatkowania w momencie przeniesienia na jego potrzeby prywatne nieruchomo軼i uprzednio wniesionej jako wk豉d do spó趾i cywilnej?
                                                 • 25.11.2016Sprzeda nieruchomo軼i po wycofaniu jej z dzia豉lno軼i gospodarczej
                                                  Pytanie podatnika: Co b璠zie stanowi這 koszt uzyskania przychodu w przypadku sprzeda篡 nieruchomo軼i w ci庵u 6 lat od jej przekazania na cele osobiste, w sytuacji gdy wynajem opodatkowywany b璠zie rycza速em od przychodów ewidencjonowanych?
                                                  • 14.11.2016Wybór formy opodatkowania w dzia豉lno軼i gospodarczej
                                                   Przedsi瑿iorcy, zarówno rozpoczynaj帷y jak i kontynuuj帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz (indywidualnie lub w formie spó趾i osobowej) w zale積o軼i od rodzaju wykonywanej dzia豉lno軼i, maj mo磧iwo嗆 opodatkowania wg:  zasad ogólnych - tj. wg skali progresywnej;  podatku liniowego - tj. wg stawki jednolitej;  zrycza速owanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych - tj. wg stawek zrycza速owanych;  karty podatkowej - tj. wg stawek karty okre郵onych obwieszczeniem Ministra Finansów;  podatku tona穎wego - tj. wg stawki jednolitej.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] nast瘼na strona »