Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

karta pobytu cudzoziemca

 • 15.12.2016500 z take dla uchodców z Ukrainy?
  Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodców z Ukrainy
  • 10.10.2016500 plus równie dla uchodców?
   Interpelacja nr 5920 w sprawie programu 500 plus dla uchodców
   • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudni cudzoziemca?
    Oprócz zezwolenia na prac (jeli w okrelonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbdny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawnia do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjania PIP.
    • 06.11.2012Zatrudnienie na podstawie Karty Polaka
     Obywatele jakich pastw mog podejmowa zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebuj zezwolenia na prac?
     • 18.07.2012Nowe obowizki dla pracodawcw – ju od soboty
      Ju od soboty (21 lipca 2012 r.) zaczn obowizywa przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywajcym na terytorium Polski. Ustawa nakada nowe obowizki na pracodawcw zatrudniajcych cudzoziemcw, m.in. konieczno sprawdzania dokumentw pobytowych.