Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

karta pobytu cudzoziemca

 • 15.12.2016500 zł także dla uchodźców z Ukrainy?
  Interpelacja nr 7561 w sprawie programu 500+ dla uchodźców z Ukrainy
  • 10.10.2016500 plus również dla uchodźców?
   Interpelacja nr 5920 w sprawie programu 500 plus dla uchodźców
   • 02.03.2015Jak w 2015 r. legalnie zatrudnić cudzoziemca?
    Oprócz zezwolenia na pracę (jeśli w określonym przypadku jest ono wymagane), dla legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, niezbędny jest jego legalny pobyt na terytorium RP. Prawo pobytu musi uprawniać do wykonywania pracy na terytorium RP – wyjaśnia PIP.
    • 06.11.2012Zatrudnienie na podstawie Karty Polaka
     Obywatele jakich państw mogą podejmować zatrudnienie na podstawie Karty Polaka i czy potrzebują zezwolenia na pracę?
     • 18.07.2012Nowe obowiązki dla pracodawców – już od soboty
      Już od soboty (21 lipca 2012 r.) zaczną obowiązywać przepisy ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom nielegalnie przebywającym na terytorium Polski. Ustawa nakłada nowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców, m.in. konieczność sprawdzania dokumentów pobytowych.