Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

zakładamy firmę

  • 20.05.2013Przedsiębiorcze matki stracą prawo do wysokich zasiłków
    W ciągu najbliższych miesięcy powinna wejść w życie nowelizacja, która ograniczy możliwości „wyłudzeń” wysokich zasiłków macierzyńskich. Przygotowane w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przepisy zapobiegną sytuacjom, gdy krótko przed porodem matka zakłada firmę i opłaca najwyższą dopuszczalną składkę ubezpieczeniową, a później pobiera wysokie świadczenia – do 6,5 tys. zł netto miesięcznie.
  • 18.01.2010Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
    Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu, a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.
  • 04.02.2009Dochody z zagranicy w zeznaniu rocznym – załącznik PIT/ZG
    Począwszy od zeznań dotyczących roku 2006 podatnicy osiągający dochody z zagranicy mają obowiązek dołączania do zeznania formularza PIT/ZG, w którym należy wskazać państwo, z którego pochodzi dochód, wysokość tego dochodu a także ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.