Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

artykuły chemiczne

 • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracją: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
  Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.
  • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracją: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
   Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.
   • 28.04.2017NSA. Uproszczenia na paragonie nie są dopuszczalne
    Z uzasadnienia: Nazwy pozwalające na "jednoznaczne" identyfikowanie oferowanych towarów i usług (oraz sposób przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług) określa sam podatnik uwzględniając asortyment sprzedawanych towarów i świadczonych usług. Tym samym rzeczą podatnika jest przypisanie poszczególnym towarom takich nazw, które będą je identyfikowały. Na taką identyfikację nie pozwala jednakże metoda ustalania nazw na paragonach fiskalnych zgodnie z którą na określenie jednego towaru używa się jednocześnie (obok siebie) nazw różnych towarów.
    • 14.05.2013Komu potrzebna jest solidarna odpowiedzialność za VAT
     Od 1 października obowiązywać ma budząca wiele kontrowersji zasada solidarnej odpowiedzialności za rozliczenie podatku od towarów i usług w obrocie niektórymi towarami (m.in. paliwa i wyroby stalowe). Propozycje nowych regulacji mocno krytykuje m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, według którego uderzą one w małe i średnie przedsiębiorstwa, a mechanizm potrzebny jest jedynie największym firmom.
     • 11.09.2012Współpraca polsko-uzbekistańska - podsumowanie MG
      Rozwój współpracy inwestycyjnej oraz zwiększenie wymiany handlowej – na te tematy rozmawiali uczestnicy ostatniego spotkania Polsko-Uzbekistańskiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.
      • 17.05.2012Współpraca gospodarcza z Turcją rozwija się
       Polska wspiera Turcję w jej dążeniach do przystąpienia do Unii Europejskiej – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas rozmowy z tureckim ministrem Zaferem Çaglayanem, która odbyła się w ramach Polsko-Tureckiego Forum Gospodarczego.
       • 12.03.2012Pawlak o współpracy gospodarczej z Bośnią i Hercegowiną
        Zamierzamy rozwijać współpracę gospodarczą z Bośnią i Hercegowiną, w tym z Republiką Serbską szczególnie w dziedzinie infrastruktury kolejowej, energetyki, górnictwa oraz turystyki – mówił podczas spotkania z delegacją Republiki Serbskiej Bośni i Hercegowiny wiceminister Waldemar Pawlak.
        • 02.02.2012Pawlak z przedsiębiorcami brytyjskimi o współpracy
         Polsko-brytyjska współpraca handlowa oraz sytuacja gospodarcza europejskiego rynku – właśnie te tematy zdominowały spotkanie wicepremiera Waldemara Pawlaka z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej.
         • 02.09.2010Gorączka szkolnych zakupów – UOKiK przypomina o prawach konsumentów
          W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomniał o prawach najmłodszych konsumentów i ich rodziców. Trzy miliony polskich nastolatków regularnie dostaje kieszonkowe, mając do wydania blisko 160 mln zł miesięcznie, czy mogą jednak kupić każdą rzecz? Jakie pułapki czyhają na uczniów i ich rodziców przy okazji kompletowania szkolnych wyprawek?
          • 07.11.2008Opodatkowanie kwot otrzymanych ze środków pomocy społecznej i z ZFŚS
           Kwoty otrzymane ze środków pomocy społecznej i z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mimo iż nie pochodzą bezpośrednio z działalności zarobkowej, podlegają regulacji ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z późn. zm.; dalej: updof) jako dochód uzyskiwany przez podatnika. Zgodnie z art. 9 ust. 1 tej ustawy opodatkowaniu podlegają bowiem wszelkiego rodzaju dochody, poza tymi, które zostały zwolnione od podatku, oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Szczególny charakter świadczeń z tych dwóch źródeł zadecydował jednak o szerokim uregulowaniu przez ustawodawcę obejmujących je zwolnień podatkowych.
           • 24.07.2008Nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych a VAT
            Pytanie podatnika: Czy kalendarze z logo przekazywane kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom stanowią drukowane materiały reklamowe w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy o VAT?
            • 09.05.2008Tajlandia Expo 2008
             Rozwój współpracy handlowej i inwestycyjnej to spodziewane efekty pierwszej w Polsce wystawy „Tajlandia Expo 2008”. W jej otwarciu brali udział polski wiceminister gospodarki oraz wiceminister handlu Tajlandii. Wartość polskiego eksportu do tego kraju jest blisko czterokrotnie mniejsza niż wartość sprowadzanych stamtąd dóbr.
             • 07.11.2007Orlen zainteresowany kaspijską ropą
              Przedstawiciele Orlenu biorą udział w spotkaniach towarzyszących Polskiej Wystawie Narodowej w stolicy Azerbejdżanu – poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza. Według Izby przy tej okazji polski koncern naftowy może zawrzeć umowy na wydobycie ropy naftowej spod dna Morza Kaspijskiego.