Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemcy zus

 • 14.02.2019Coraz wicej cudzoziemców w polskim systemie ubezpiecze spoecznych
  W latach 2008-2018 liczba obcokrajowców, którzy zostali zgoszeni do polskiego systemu ubezpiecze emerytalno-rentowych, wzrosa dziewiciokrotnie – wynika z raportu pn. „Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpiecze spoecznych”, który przygotowa Zakad Ubezpiecze Spoecznych. Obecnie cudzoziemcy stanowi ju 3,6 proc. wszystkich ubezpieczonych osób. Zdecydowanie najczciej s to obywatele Ukrainy.
  • 27.12.2018Praca cudzoziemców w Polsce jest monitorowana
   Wojewoda moe odmówi wydania zezwolenia na prac, jeeli z okolicznoci wynika, e wniosek o wydanie zezwolenia na prac zosta zoony dla pozoru, zezwolenie bdzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym ni wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzajcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopenia obowizków zwizanych z prowadzeniem dziaalnoci lub powierzaniem pracy innym osobom. Z takich samych powodów starosta moe odmówi wydania zezwolenia na prac sezonow lub wpisu owiadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji owiadcze.
   • 24.04.2018Konstytucja biznesu – zobacz, jakie zmiany czekaj przedsibiorców
    Biznes na prób, oszczdno 1,2 tys. z przy rejestracji nowej firmy, bezterminowe zawieszenie dziaalnoci – to tylko kilka ze zmian, jakie ju 30 kwietnia wprowadza w ycie Konstytucja Biznesu. Przedsibiorcy zyskaj te swojego rzecznika, a cudzoziemcy i firmy zagraniczne dedykowan im jedn ustaw.