Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

działalność gospodarcza cudzoziemca

  • 27.08.2012Zasiłek dla bezrobotnych
    Interpelacja nr 6029 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie zasiłku dla bezrobotnych
    • 21.11.2011Nianie a ubezpieczenia społeczne
      Z dniem 1 października 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235, z późn. zm.), na mocy których osoby sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, o ile spełnione są warunki określone obowiązującymi przepisami. Zasady podlegania przez nianie ubezpieczeniom oraz sporządzania właściwych dokumentów ubezpieczeniowych za te osoby omówiono w niniejszej broszurze.