Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dzie這 cudzoziemiec

 • 06.02.2018Obowi您ki p豉tnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
  Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukrai雟kim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza 陰cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza 陰cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub z這篡 o鈍iadczenie, i centrum jego interesów 篡ciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym d逝瞠j ni 183 dni lub z這篡 o鈍iadczenie, i centrum jego interesów 篡ciowych znajduje si w Polsce?
  • 09.05.2017Zatrudnianie cudzoziemców: Wolny zawód i inna samodzielna dzia豉lno嗆
   W my郵 regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania okre郵enie „wolny zawód” obejmuje w szczególno軼i samodzielnie wykonywan dzia豉lno嗆 naukow, literack, artystyczn, wychowawcz lub o鈍iatow, jak równie samodzielnie wykonywan dzia豉lno嗆 lekarzy, prawników, in篡nierów, architektów oraz dentystów i ksi璕owych.
   • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o prac oraz umów zlecenia i o dzie這
    Niektóre obowi您ki wynikaj帷e z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. sk豉danie zezna rocznych – dotycz tak瞠 cudzoziemców. Sposób rozliczenia osi庵anych przez nich dochodów (przychodów) zale篡 przede wszystkim od tego, czy maj oni status polskiego rezydenta podatkowego, a tak瞠 od rodzaju 廝ód豉 tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich po這瞠nia.
    • 20.11.2009Zezwolenie na prac typu A
     Mimo wielu u豉twie w dost瘼ie do polskiego rynku pracy wci捫 wielu cudzoziemców musi uzyskiwa zezwolenie na prac. Z dniem 1 lutego 2009 r. istotnie zmieni造 si zasady wydawania zezwole na prac dla cudzoziemców (w sytuacji gdy cudzoziemiec musi je uzyska). Dwuetapow procedur obejmuj帷 uzyskanie w pierwszej kolejno軼i przyrzeczenia pracy, a nast瘼nie zezwolenia uproszczono, rezygnuj帷 z konieczno軼i uzyskiwania przyrzeczenia pracy. Kwestie dotycz帷e zatrudniania cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uregulowane s w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pó幡. zm.).