Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kalkulator brutto-netto

 • 29.04.2020Wsparcie dla przedsibiorców - MPiPS odpowiada na pytania
  Specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa wprowadza konkretne rozwizania (m.in. dofinansowania do wynagrodze), z których mog skorzysta przedsibiorcy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej wyjania na jak pomoc mog liczy i jak ubiega si o wsparcie.
  • 25.08.2016wiadczenia z programu Erasmus+ a podatek dochodowy
   Pytanie podatnika: Czy przy wypacie wiadczenia znajduje zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT i w konsekwencji Wnioskodawca moe uzna, e wiadczenie jest zwolnione od opodatkowania PIT w Polsce? Czy powstaje obowizek zoenia informacji IFT-1 lub IFT-1R i wykazywania w tej informacji kwoty wiadczenia, jeli jest ono objte zwolnieniem od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 76 ustawy o PIT?
   • 09.03.2015PIT za 2014: Jak postpi w przypadku braku PIT-11?
    Pytanie: Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podstaw do sporzdzenia zeznania rocznego w przypadku podatnikw osigajcych dochody ze stosunku pracy, umw zlecenia czy o dzieo jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporzdzi zeznanie roczne, gdy nie dysponuje si PIT-11?
    • 06.03.2015PIT za 2014: Jak postpi w przypadku braku PIT-11?
     Pytanie: Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podstaw do sporzdzenia zeznania rocznego w przypadku podatnikw osigajcych dochody ze stosunku pracy, umw zlecenia czy o dzieo jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporzdzi zeznanie roczne, gdy nie dysponuje si PIT-11?
     • 26.02.2014Rozliczenie roczne. Jak postpi w przypadku braku PIT-11?
      Pytanie: Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych. Podstaw do sporzdzenia zeznania rocznego w przypadku podatnikw osigajcych dochody ze stosunku pracy, umw zlecenia czy o dzieo jest PIT-11, czyli informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak jednak sporzdzi zeznanie roczne, gdy nie dysponuje si PIT-11?
      • 09.04.2013Zeznanie roczne – jak postpi w przypadku braku PIT-11?
       Podatnicy bdcy osobami fizycznymi, ktrzy osignli w roku podatkowym dochd, ewentualnie ponieli strat, s obowizani w terminie do 30 kwietnia nastpnego roku zoy zeznanie podatkowe. Powinno taka wynika z art. 45 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osb fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z pn. zm., dalej: ustawa o PIT).
       • 24.04.2012Policz swoj przysz emerytur
        Na stronie www.emerytura.gov.pl zosta umieszczony szczegowy kalkulator emerytalny. Kady moe obliczy swoj szacunkow emerytur przed i po reformie, czyli po wydueniu wieku emerytalnego.
        • 01.04.2012Co mona poradzi osobie przystpujcej do egzaminu na certyfikat ksigowy?
         Aby zda egzamin, trzeba odpowiednio si do niego przygotowa. Zadania nie s trudne, obejmuj jednak szeroki zakres tematyczny, dlatego te kluczem do sukcesu jest przerobienie jak najwikszej ich liczby. Im wicej rnych wariantw przeanalizujemy, tym wiksze prawdopodobiestwo, e zadania na egzaminie nas nie zaskocz.
         • 23.03.2012Certyfikat ksigowy – jak zda egzamin?
          Aby zda egzamin, uprawniajcy do usugowego prowadzenia ksig rachunkowych, trzeba odpowiednio si do niego przygotowa. Zadania nie s trudne, obejmuj jednak szeroki zakres tematyczny, dlatego te kluczem do sukcesu jest „przerobienie” jak najwikszej ich iloci. Im wicej rnych wariantw przeanalizujemy, tym wiksze prawdopodobiestwo, e zadania na egzaminie nas nie zaskocz.
          • 29.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy - przykad 2
           Osoba zatrudniona jest przez okres co najmniej 12 penych miesicy kalendarzowych (w podstawie wymiaru uwzgldnia si wynagrodzenie z poprzednich 12 penych miesicy kalendarzowych). Otrzymuje wynagrodzenie stae, okrelone w umowie o prac.
           • 27.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy
            Sprbujmy przeanalizowa prosty - typowy - przykad. Wyliczmy wynagrodzenie chorobowe pracownika w sposb rczny oraz za pomoc kalkulatora.
            • 23.12.2008Wyliczanie wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy - przykad 1
             Pracownik zatrudniony jest przez okres co najmniej 12 penych miesicy kalendarzowych (w podstawie wymiaru naley uwzgldni wynagrodzenie z poprzednich 12 penych miesicy kalendarzowych). Otrzymuje wynagrodzenie stae, okrelone w umowie o prac.
             • 24.04.2008Kalkulator emerytalny ZUS
              Zakad Ubezpiecze Spoecznych uruchomi kalkulator emerytalny, dziki ktremu mona obliczy przysz emerytur. Dostp do kalkulatora jest cakowicie bezpatny i nie wymaga podawania danych osobowych.
              • 14.12.2007Akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w ZUS
               Trwa akcja informowania ubezpieczonych o stanie ich indywidualnych kont w Zakadzie Ubezpiecze Spoecznych. Obecny, 2007 rok, jest kolejnym rokiem wysyki informacji. Jest jednak rokiem szczeglnym, bowiem informacja wysyana do ubezpieczonych w biecym roku jest inna ni dotychczasowe. Zawiera znacznie szerszy zakres danych przekazywanych ubezpieczonym - dane o wysokoci zwaloryzowanego kapitau pocztkowego (jeli zosta ubezpieczonemu naliczony) oraz zwaloryzowanych skadek na ubezpieczenie emerytalne.
               • 17.08.2007Kolejny miesic rosn pace
                Przecitne wynagrodzenie w sektorze przedsibiorstw w lipcu 2007 r. wynioso brutto 2893,71 z. Tym samym, wzroso o 0,8 proc. w stosunku do czerwca i o 9,3 proc. w ujciu rocznym – poinformowa Gwny Urzd Statystyczny.
                • 29.06.2007Sprawd swoje nowe wynagrodzenie
                 Obnika czci skadki rentowej finansowanej ze rodkw pracownika staa si faktem. Od lipca zwikszy si wynagrodzenie netto pracownikw. Obnienie o 3 punkty procentowe skadki pracownika jest krokiem drobnym, ale na pewno zauwaalnym – szczeglnie dla osb lepiej uposaonych.
                 • 12.02.2006Propozycja zmian, zmiana propozycji
                  Na bezrybiu i rak ryba, chciaoby si powiedzie suchajc nowych propozycji podatkowych, ale od razu przypomina si, e dla celw podatkowych rak bywa ryb tak czy tak. Oceniajc zaproponowane w sobot przez Ministra Finansw Zyt Gilowsk i jej wsppracownikw zmiany nie naley zapomina ani na moment, e s to tylko propozycje ministerialne. A co si z nimi stanie w parlamencie, po obrbce przez posw z partii sygnatariuszy wiadomego paktu nikt nie wie. Optymist nie jestem, bo pamitam inne propozycje i obietnice, formuowane przez innych ministrw, z ktrych Sejm robi ich karykatur.
                  • 22.09.2005Kalkulator zwrotu czci VAT przy wydatkach budowlanych
                   Opracowalimy kalkulator, ktry pomoe policzy jaka bdzie kwota ewentualnego zwrotu dla zadanej wielkoci wydatkw brutto.
                   • 22.09.2005Jak to policzy
                    Troch arytmetycznej gimnastyki wymaga prawidowe ustalenie kwoty zwrotu czci podatku VAT. Ustawa daje w tej mierze szczegowe wytyczne, jednak dla poprawnoci wylicze konieczna bdzie znajomo kilku przepisw i parametrw.
                    • 31.08.2005Kalkulator zwrotu czci VAT przy wydatkach budowlanych
                     Opracowalimy kalkulator, ktry pomoe policzy jaka bdzie kwota ewentualnego zwrotu dla zadanej wielkoci wydatkw brutto.
                     • 30.08.2005Jak to policzy
                      Troch arytmetycznej gimnastyki bdzie wymagao prawidowe ustalenie kwoty zwrotu czci podatku VAT. Ustawa daje w tej mierze szczegowe wytyczne, jednak dla poprawnoci wylicze konieczna bdzie znajomo kilku przepisw i parametrw.