Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

paragon

 • 05.08.2013Opodatkowanie VAT sprzedaży ubranek dziecięcych
  Pytanie podatnika: Czy kupując ubranka dziecięce w Anglii i sprzedając je w sklepie w Polsce do ceny zakupu ubrań w Anglii Wnioskodawczyni dolicza polski VAT 23%? Tak czy nie? Intencją Wnioskodawczyni jest skorzystanie ze zwolnienia z art. 113 ustawy.
  • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidować drobny handel
   Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
   • 26.07.2013Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych i rolników
    Pytanie podatnika: Czy prawidłowy jest sposób dokumentowania sprzedaży dla indywidualnego klienta - wystawiając mu tylko fakturę bez paragonu? Czy konieczne jest wystawianie paragonu do faktury pobraniowej jeżeli gotówka w kasie nie istnieje? W którym momencie należy wystawić paragon dla klienta indywidualnego, który otrzymał fakturę za pobraniem, jednak gotówka za ten towar znajdzie się w kasie dopiero po kilku dniach? Czy konieczne jest wystawianie paragonu również dla klientów, którzy zrobili przedpłatę na konto bankowe?
    • 04.07.2013Kasy rejestrujące: Ewidencja zwrotów i reklamacji
     Pytanie podatnika: Czy w przypadku, gdy klient odmówi przyjęcia zamówionych towarów jednocześnie odmawiając dokonania zapłaty, Spółka będzie obowiązana do prowadzenie odrębnej ewidencji zwracanych towarów, o której mowa w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 r. (Dz. U. z 2003 r., poz. 363?
     • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujących
      Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowiązków związanych z kasami fiskalnymi
      • 27.06.2013Poczęstunek w trakcie wycieczki a koszty uzyskania przychodów
       Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć w koszty organizacji wycieczki (imprezy turystycznej) wydatek na mini poczęstunek w autokarze przeznaczony dla uczestników wyjazdu?
       • 18.06.2013Ordynacja podatkowa: Zmiany ograniczą wolność gospodarczą?
        Interpelacja nr 16884 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w Ordynacji podatkowej mających na celu rozszerzenie kontroli nad podatnikiem
        • 12.06.2013Obowiązek przechowywania paragonów razem z kopią faktury VAT
         Pytanie podatnika: Czy w przypadku sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, dokumentowanej za pomocą faktury VAT, Spółka ma obowiązek przechowywania paragonów fiskalnych razem z egzemplarzem (kopią) faktury VAT, czy też może wysyłać paragon fiskalny klientowi razem z fakturą VAT?
         • 06.06.2013Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym - wyjaśnienie MF
          Odpowiadając na wątpliwości podatników dotyczące obowiązku umieszczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, Ministerstwo Finansów informuje.
          • 04.06.2013MF: Nie będzie wyższego limitu zwolnienia z kas
           Interpelacja nr 17152 do ministra finansów w sprawie zmiany przepisów o konieczności rejestracji transakcji za pomocą kas fiskalnych
           • 24.05.2013VAT 2013: Paragon jako faktura uproszczona
            Interpelacja nr 16365 do ministra finansów w sprawie wystawiania paragonu z NIP nabywcy
            • 23.05.2013Raporty fiskalne w przypadku braku sprzedaży
             Pytanie podatnika: Czy przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej jest Pani zobowiązana codziennie sporządzać i drukować raporty dobowe fiskalne, w sytuacji gdy nie dokonuje codziennie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej? Czy trzeba sporządzać i drukować raporty za okresy miesięczne, w sytuacji jeżeli nie w każdym dniu miesiąca jest dokonywana sprzedaż?
             • 13.05.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna identyfikacja towaru/usługi na paragonie fiskalnym
              Interpelacja nr 15620 do ministra finansów w sprawie projektu rozporządzenia ministra finansów z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
              • 08.05.2013Okres przechowywania dokumentów kasowych
               Interpelacja nr 13881 w sprawie wydłużonego okresu przechowywania dokumentów kasowych.
               • 02.05.2013Sprzedaż przez internet a VAT
                Sprzedaż za pośrednictwem internetu rodzi określone konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług, w szczególności w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego, dokumentowania sprzedaży i stosowania kas rejestrujących.
                • 30.04.2013Utrzymanie państwa drożeje. W 2012 r. każdy zapłacił o 400 zł więcej
                 W 2012 r. utrzymanie państwa kosztowało 18 261 zł w przeliczeniu na każdego mieszkańca Polski – wyliczyła fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. W sumie państwo kosztowało aż ok. 690 mld zł, licząc wydatki rządu, samorządów, ZUS, KRUS, NFZ i innych publicznych instytucji.
                 • 30.04.2013Ustalenie wysokości przychodu z działalności gospodarczej
                  Pytanie podatnika: Czy przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu powinna być cena sprzedaży uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w części fiskalnej), czy też kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?
                  • 26.04.2013PIT 2012: Podwyższanie zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów
                   Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów są wykazywane w informacji PIT-11 przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy, sporządzając zeznanie roczne, na ogół przepisują te kwoty wprost do odpowiedniego formularza. Zwykle pamiętają jedynie o tym, że niekiedy koszty wykazane w informacjach PIT-11 należy ograniczyć. Przeanalizujmy jednak kwestę kosztów uzyskania przychodów pod kątem ewentualnej możliwości wykazania ich w kwotach wyższych niż wynikające z PIT-11.
                   • 26.04.2013Nazwa towaru na paragonie fiskalnym
                    Pytanie: Prowadzę sprzedaż detaliczną zniczów i kwiatów. Asortyment, który oferuję w ramach prowadzonej działalności charakteryzuje się występowaniem bardzo dużej ilości nazw towarów. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku VAT występuje konieczność podawania na paragonie nazwy towaru, czy może to być określona grupa towarów?
                    • 18.04.2013Kasy rejestrujące: Stary „zeszyt korekt” a nowa ewidencja zwrotów
                     Pytanie: Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT zobowiązanym do prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Czy prowadzony do tej pory „zeszyt korekt”, w którym ewidencjonowaliśmy zwroty towarów powodujące konieczność zmniejszenia sprzedaży, którą wcześniej zarejestrowaliśmy na kasie, może być również prowadzony po zmianie przepisów dotyczących kas rejestrujących?
                     • 16.04.2013Nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących – nazwa na paragonie
                      Pytanie: Od 1 kwietnia 2013 r. weszły w życie nowe regulacje dotyczące m.in. treści paragonów. Co zmieniło się w tej kwestii? Czy poprawne jest zamieszczanie na paragonach fiskalnych ogólnej nazwy sprzedawanych towarów?
                      • 16.04.2013Amortyzacja mieszkania: Dokumentowanie wydatków remontowych paragonami
                       Ustawodawca nie nakłada na wynajmujących szczególnych wymogów w zakresie dokumentowania wydatków uznawanych za koszty uzyskania przychodów z najmu. W związku z tym za ich udokumentowanie należy przyjąć każdy dokument, z którego będzie wynikał fakt poniesienia i związek z uzyskanym przychodem. Dokumentami takimi mogą być zarówno faktury VAT jak i paragony fiskalne wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę.
                       • 02.04.2013Kasy fiskalne 2013: Wymiana kas nie jest konieczna
                        Wprowadzone 1 kwietnia zmiany (nowe rozporządzenie) w przepisach dotyczących kas fiskalnych nie wymuszają wymiany używanych dotychczas kas – zapewnia Ministerstwo Finansów, wskazując przy tym, że stosowane obecnie kasy pozwalają na prawidłowe ewidencjonowanie obrotów.
                        • 02.04.2013Podatki 2013: Zmiany w zakresie kas rejestrujących od 1 kwietnia 2013 r.
                         Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363), zwane dalej rozporządzeniem. Rozporządzenie to było poprzedzone rozporządzeniem z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem 2008.
                         • 28.03.2013Okres przechowywania kopii paragonów fiskalnych
                          Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi sprzedaż w 17 punktach sprzedaży detalicznej. Sprzedaż jest ewidencjonowana za pomocą kas fiskalnych. W związku z posiadaniem kilkunastu punktów handlu detalicznego, Wnioskodawca posiada bardzo dużą ilość kopii paragonów fiskalnych. Paragony fiskalne przechowuje od 2004 r. do chwili obecnej, co stanowi duży problem techniczny związany z archiwizacją. Jak długo Wnioskodawca ma obowiązek przechowywać kopie paragonów (tzw. rolek)?
                          • 25.03.2013Zwrot VAT osobie upoważnionej przez podróżnego
                           Pytanie podatnika: Czy Spółka może dokonać zwrotu podatku od towarów i usług osobie trzeciej działającej w imieniu i na rzecz podróżnego (który faktycznie nabył towar oraz dokonał jego wywozu poza terytorium Unii Europejskiej), jeżeli osoba ta przedstawi niezbędne dokumenty uprawniające do dokonania zwrotu VAT podróżnemu oraz pełnomocnictwo do odbioru podatku udzielone tej osobie podpisane przez podróżnego podpisem tożsamym z tym jaki figuruje na fakturze?
                           • 19.03.2013Zwrot VAT dla podróżnych
                            Pytanie podatnika: Czy istnieje prawne ograniczenie sprzedaży towaru metodą „TAX FREE FOR TOURISTS” na jednym dokumencie?
                            • 07.03.2013Kasy rejestrujące: Dokumentowanie wielu transakcji sprzedaży na rzecz tego samego klienta
                             Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach działalności gospodarczej sprzedaje zestawy produktów na rzecz m.in. osób fizycznych nieprowadzących działalności. Czy Wnioskodawczyni może sprzedawać jednemu klientowi 10 takich zestawów i nabijać na jeden paragon? Czy musi sprzedać tylko jeden zestaw na jeden paragon?
                             • 06.03.2013Kasy fiskalne 2013: Nowe przepisy od 1 kwietnia
                              Na początku przyszłego miesiąca zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące ewidencji na kasach fiskalnych. Pierwotnie regulacje miały zostać ujęte w czterech osobnych rozporządzeniach. Resort finansów postanowił jednak połączyć je w jednym – w sprawie kas rejestrujących. Przy okazji wprowadzono kilka zmian.
                              • 05.03.2013Rozliczenie roczne: Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą
                               Z uzasadnienia: Działalność charytatywno-opiekuńcza Kościoła nie może być rozumiana wyłącznie jako realizowanie osobistego, materialnego wsparcia, w tym edukacyjno-wychowawczego i zdrowotnego osoby korzystającej z takiej pomocy. Oczywistym jest, że wykonując swoje posłannictwo Kościół musi dysponować odpowiednią baza materialną, w tym budynkami, czy też boiskami sportowymi. Jeśli zatem działalność taka mająca znamiona charatatywno-opiekuńczej ma być prowadzona w budynkach należących do parafii, to ich remonty, przebudowa, a nawet budowa powinna zostać zaliczona do realizującej cele wymienione w art. 39 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego.
                               • 21.02.2013Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej: Zaprzestanie prowadzenia działalności i zarejestrowanie nowej firmy
                                Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawczyni musi oddawać do Urzędu Skarbowego przyznaną ulgę na kasę fiskalną, w kwocie 700 zł, jeśli zamierza kontynuować działalność i ewidencjonować tą kasą sprzedaż pod tym samym nr NIP, ale inną nazwą firmy, po dostosowaniu kasy do swoich potrzeb prowadzenia nowej działalności, dokonanej przez autoryzowanego serwisanta swojej kasy fiskalnej?
                                • 14.02.2013Płatności za pomocą systemu PayPal a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
                                 Pytanie podatnika: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem działalności jest handel gotowych produktów, głównie bielizny damskiej. Sprzedaży Wnioskodawca dokonuje jedynie za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, a także za pośrednictwem amerykańskiego serwisu aukcyjnego. Transakcje dokonywane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego PayPal, a następnie wszystkie płatności trafiają bezpośrednio na firmowe konto bankowe. Wszystkie transakcje w 100% ewidencjonowane są za pomocą faktur VAT. Czy zważywszy na powyższe okoliczności Wnioskodawca musi założyć kasę fiskalną?
                                 • 14.02.2013Wystawienie faktury przy braku paragonu a konieczność ponownej zapłaty VAT
                                  Pytanie podatnika: Czy Spółka powinna wystawić fakturę w sytuacji, gdy klient nie jest w stanie przedstawić oryginału paragonu, jeśli Spółka może zidentyfikować dokonaną transakcję zarejestrowaną uprzednio przy użyciu kasy rejestrującej za pomocą innych niż paragon dowodów? Jeśli tak, to czy wystawienie tej faktury, w przypadku gdy transakcja została zaewidencjonowana uprzednio przy użyciu kasy rejestrującej i została ujęta na podstawie raportów fiskalnych w deklaracji VAT Spółki, powoduje konieczność ponownej zapłaty podatku VAT od tej samej transakcji?
                                  • 13.02.2013Kasy fiskalne 2013: Nowe zasady ewidencjonowania od 1 kwietnia
                                   Ministerstwo Finansów przygotowało nowe rozporządzenie ws. sposobu i warunków prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych. Przepisy doprecyzowują m.in. kwestię odrębnej ewidencji. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2013 r.
                                   • 12.02.2013Podatki na świecie: Izrael wypowiada wojnę oszustom podatkowym
                                    Izrael rozpoczął ofensywę wymierzoną przeciwko oszustom podatkowym. Głównym elementem „ataku” jest kampania medialna zachęcająca do donoszenia na takie osoby. W planach znajduje się też utworzenie specjalnej jednostki, która zajmie się wykrywaniem przekrętów podatkowych.
                                    • 07.02.2013Opóźniony raport dobowy kasy fiskalnej
                                     Pytanie podatnika: Podatnik dokonuje ewidencji wpłat otrzymanych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej przy pomocy kasy fiskalnej. Czasami zdarza się, że paragony (lub faktury do paragonów lub raporty kasy fiskalnej) zawierają błędne dane, lub pojawia się konieczność ich skorygowania z innego powodu. Jak podatnik powinien postąpić w przypadku nie wykonania raportu dobowego kasy fiskalnej w dniu, którego raport dotyczy i wykonania go w innym dniu?
                                     • 29.01.2013Podatki 2013: E-handel i kasy fiskalne
                                      Interpelacja nr 12720 do ministra finansów w sprawie warunków zwolnienia sklepów internetowych i wysyłkowych z prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących
                                      • 25.01.2013Najem samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów
                                       Pytanie podatnika: Spółka, podpisała umowę najmu samochodu osobowego będącego własnością jednego ze wspólników. Samochód ten jest wpisany do ewidencji środków trwałych właściciela. Zgodnie z umową najmu Spółka ponosi koszty użytkowania samochodu - obejmujące koszty eksploatacyjne tj. wydatki na paliwo, drobne naprawy, części zamienne, koszty konserwacji i mycia, opłaty parkingowe, opłaty za korzystanie z autostrad. Spółka również otrzymuje zgodnie z umową rachunki miesięczne za czynsz najmu samochodu, które dla wystawcy są przychodem z działalności. Czy wartość kwoty czynszu należy rozliczać zgodnie z art. 22 ustawy z ograniczeniami wynikającymi z art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                       • 21.01.2013Kasy rejestrujące przy karcie podatkowej
                                        Interpelacja nr 11401 do ministra finansów w sprawie kas fiskalnych dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej
                                        • 08.01.2013Podatki 2013: Okres przechowywania papierowych kopii paragonów fiskalnych
                                         Interpelacja nr 11855 do ministra finansów w sprawie przechowywania kopii paragonów fiskalnych
                                         • 28.12.2012UOKiK ostrzega przed zimowymi wyprzedażami
                                          Warto porównywać oferty w wielu sklepach i sprawdzać ceny zarówno na opakowaniu, jak i przy kasie – radzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który ostrzega również przed niektórymi praktykami sklepów, szczególnie częstymi podczas sezonu zimowych wyprzedaży.
                                          • 28.12.2012Podatki 2013. Zmiany w VAT: Fakturowanie
                                           W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 189 z 22.07.2010, str. 1), zwaną dalej dyrektywą 2010/45/UE, Minister Finansów wydał następujące rozporządzenia:
                                           • 04.12.2012PIT: Wysokość przychodu po udzieleniu bonifikaty
                                            Pytanie podatnika: Czy dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku udzielanych bonifikat, przychodem (postawą opodatkowania) jest kwota należna po uwzględnieniu bonifikat, pomniejszona o podatek VAT, czy też podstawa podatkowania powinna być ustalana z pominięciem udzielonych bonifikat?
                                            • 28.11.2012PKPiR: Paragon za przejazd taksówką jako dowód poniesienia wydatku
                                             Zagadnienie, czy przejazd taksówką może być dokumentowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów paragonem z kasy fiskalnej, czy też konieczne jest posiadanie faktury lub rachunku wystawionego przez taksówkarza, budzi ciągłe kontrowersje. Działy księgowe podatników zwykle twierdzą, że paragon jest niewystarczającym dokumentem. Podatnicy uważają natomiast, że skoro ponieśli koszt i są w stanie udowodnić związek przyczynowo-skutkowy np. z osiągniętym przychodem, to należy ten koszt zaksięgować także na podstawie paragonu.
                                             • 21.11.2012Dowód wewnętrzny jako potwierdzenie zakupu towaru
                                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca część towarów przeznaczonych do sprzedaży będzie nabywał w sklepach, gdzie jedynym dostępnym dowodem sprzedaży będzie paragon. Na podstawie otrzymanego paragonu będzie przygotowywał dowód wewnętrzny. Tak przygotowany dokument (wraz z paragonem, będącym jego załącznikiem) zostanie oznaczony numerem kolejnym i podpisany przez Wnioskodawcę. Czy tak sporządzony dowód wewnętrzny może zostać uznany za dowód księgowy?
                                              • 14.11.2012Obowiązek dołączania paragonu do kopii faktury
                                               Pytanie podatnika: Czy w przypadku dokonania sprzedaży zaewidencjonowanej przez Spółkę na kasie fiskalnej, w stosunku do której wystawiona została faktura VAT, konieczne jest dołączanie do kopii faktury VAT paragonu dokumentującego tę sprzedaż oraz jego przechowywanie przez Spółkę?
                                               • 29.10.2012Prawie milion kary dla spółki Apart – informacja UOKiK
                                                Spółka Apart, właściciel sieci salonów z biżuterią oraz sklepu internetowego, stosowała postanowienia, utrudniające konsumentom dochodzenie ich praw – oceniła prezes UOKiK. Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów spółka ma zapłacić ponad 970 tys. zł.
                                                • 25.10.2012Dokumentowanie podróży służbowej
                                                 Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki służbowe zapłacone kartą służbową pracownika spółki udokumentowane: formularzem zlecenia podróży służbowej; wyciągiem bankowym z karty służbowej; oświadczeniem pracownika zawierającym przyczynę braku faktury (rachunku), paragonu lub biletu za przejazd środkiem komunikacji (taxi, autobus, metro, kolej podmiejska, tramwaj) oraz zawierającym oświadczenie, iż przejazd odbywał się w ramach zleconej podróży służbowej (potwierdzonym przez przełożonego pracownika)?
                                                 • 24.10.2012Przekształcenie spółki a wymiana kas fiskalnych
                                                  Pytanie podatnika: Czy w wypadku przekształcenia formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną istnieje możliwość dalszego ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas fiskalnych stosowanych przez niego dotychczas, bez konieczności wymiany modułu fiskalnego wraz z pamięcią fiskalną albo zakończenia pracy w trybie fiskalnym, czy też trzeba dokonać którejkolwiek ze wskazanych wyżej czynności z udziałem pracownika urzędu skarbowego i podjęcia działań wskazanych w załączniku 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.?
                                                 • « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] . [ 16 ] ... [ 16 ] następna strona »