Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec polsce rozliczenie roczne

  • 12.02.2013Zeznanie roczne cudzoziemców – dochody z umowy o pracę oraz umów zlecenia i o dzieło
    Niektóre obowiązki wynikające z ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: pdof) – w tym np. składanie zeznań rocznych – dotyczą także cudzoziemców. Sposób rozliczenia osiąganych przez nich dochodów (przychodów) zależy przede wszystkim od tego, czy mają oni status polskiego rezydenta podatkowego, a także od rodzaju źródła tych dochodów (przychodów) oraz miejsca ich położenia.