Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktualne wskaźniki

 • 30.01.2020Sprawozdawczość środowiskowa i BDO w świetle najnowszych zmian prawa: 3-dniowe szkolenie
  Szkolenie przybliży Państwu obecny i planowany stan prawny i jest skierowane do osób zamierzających uzyskać lub uaktualnić wiedzę z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska, sprawozdawczości związanej z opłatą produktową, gospodarką opakowaniami i zbiorczymi zestawieniami danych o wytwarzanych odpadach. Praktyczne zajęcia pozwolą znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo popełnienia błędów w prowadzonej dokumentacji oraz zmniejszyć ryzyko ewentualnych kar. Celem jest podniesienie kompetencji uczestników szkolenia z zakresu zagadnień prawnych dotyczących sprawozdawczości wobec Urzędu Marszałkowskiego, zapoznanie się aktualnymi i proponowanymi zmianami za pomocą praktycznych przykładów, rozwój kompetencji uczestnika poprzez ćwiczenia poparte przykładami i poradami.
  • 24.05.2019Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego - cz. 2
   Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił zaktualizowany do bieżącego stanu prawnego komentarz do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyjaśniając szczegółowo i na przykładach wybrane kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów świadczeń. Kontynuujemy publikację ilustrowanej przykładami części, poświęconej ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i pozostałych zasiłków dla pracowników.
   • 13.02.2019Zmiany, zmiany, zmiany..., czyli rząd uławia życie przedsiębiorcom
    Trwają prace nad projektem kolejnej ustawy, która będzie stanowić kontynuację zmian wprowadzonych w ramach tzw. pakietu 100 zmian dla firm, Konstytucji Biznesu czy Pakietu MŚP. MF pracuje również nad projektem zmian, który ma uprościć system stawek VAT i zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w ich stosowaniu. Toczą się prace nad zmianami, które zakładają zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowej deklaracji w formie pliku JPK. W ramach innych projektów MF planuje również m.in. obniżyć wysokość sankcji w VAT w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.
    • 31.07.2018Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych
     Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
     • 30.07.2018Podstawa wymiaru składek ZUS osób na urlopach wychowawczych
      Dla osób, które przebywają na urlopach wychowawczych, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy i nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
      • 19.01.2018Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków w przykładach
       Prawidłowe ustalenie podstawy wymiaru zasiłków to skomplikowane zadanie, a pracownicy wyliczający wynagrodzenia poświęcają wiele czasu, aby przeprowadzić rachunki w nie całkiem typowych sytuacjach. ZUS, w komentarzu do ustawy o świadczeniach pieniężnych szczegółowo i na przykładach wyjaśnia zasady ustalenia tych zasiłków.
       • 19.02.2016Sprzedaż detaliczna w górę, koniunktura coraz lepsza
        W styczniu br. zanotowano wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) o 3,1 proc. w skali roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Równocześnie odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich. Bardziej pozytywne okazały się m.in. oceny dotyczące przyszłej sytuacji ekonomicznej Polski.
        • 19.11.2015Pomoc społeczna. Progi dochodowe będą zmienione?
         Interpelacja nr 34873 w sprawie waloryzacji progów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
         • 29.01.2015Terminowe umowy o pracę do zmiany?
          Interpelacja nr 29984 w sprawie terminowych umów o pracę
          • 13.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
           Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy.
           • 12.01.2015Sprawozdanie finansowe za 2014 rok. Podstawowe zasady
            Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy.
            • 23.10.2014Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych
             Z uzasadnienia: Pod pojęciem "pełnomocnictwa dołączonego do akt" sprawy podatkowej, o którym mowa w art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej należy rozumieć jakikolwiek zwerbalizowany akt woli działania mocodawcy oraz zamanifestowania tej woli działania przez pełnomocnika w uprzednio wszczętym postępowaniu podatkowym. Udzielone pełnomocnictwo dla jego skuteczności prawnej, nie musi stanowić zwerbalizowanego aktu woli w postaci jednego (odrębnego) dokumentu.
             • 26.05.2014Nowy standard rachunkowości. Sprawozdanie z działalności (KSR nr 9)
              W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 15 maja 2014 r., poz. 17, opublikowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności. Standard ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
              • 26.05.2014Nowy standard rachunkowości. Sprawozdanie z działalności (KSR nr 9)
               W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 15 maja 2014 r., poz. 17, opublikowany został Krajowy Standard Rachunkowości nr 9 Sprawozdanie z działalności. Standard ma zastosowanie do sprawozdań z działalności sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2014 r. z możliwością jego wcześniejszego stosowania.
               • 23.01.2014Sprawozdanie finansowe za 2013 rok. Podstawowe zasady
                Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Sporządza się je na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy.
                • 09.07.2013MF szykuje kolejny nierealny budżet - ostrzega BCC
                 Założenia do projektu przyszłorocznego budżetu są zbyt optymistyczne – ostrzegają eksperci Business Centre Club, według których konstruowany przez resort finansów plan wydatków i wpływów na 2014 r. może okazać się nierealny, podobnie jak budżet tegoroczny.
                 • 05.12.2012Sprawozdanie finansowe – podstawowe elementy
                  Przepisy prawa bilansowego wskazują, że sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy. Powinno ono składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych przypadkach wymagane są również inne dokumenty uzupełniające.
                  • 22.11.2012Inflacja bazowa w październiku – nowe dane NBP
                   W październiku obniżyły się trzy z czterech wskaźników inflacji bazowej – podał Narodowy Bank Polski. Najważniejszy wskaźnik, czyli inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, pozostał jednak bez zmian względem września i wyniósł 1,9 proc.
                   • 23.10.2012Inflacja bazowa najniższa od 18 miesięcy
                    We wrześniu poprawiły się trzy z czterech wskaźników inflacji bazowej – poinformował Narodowy Bank Polski. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii spadła do 1,9%. To najniższa wartość od 18 miesięcy.
                    • 21.09.2012Dostęp do konta przez Internet uzyska 20 mln Polaków
                     Pod koniec czerwca dostęp do bankowości internetowej miało już ponad 19,2 mln Polaków – wynika z 8. edycji raportu pn. „netB@ank”, przygotowanego przez Związek Banków Polskich. Przy zachowaniu dotychczasowego tempa wzrostu, do końca roku liczba osób mających dostęp do elektronicznych usług bankowych powinna przekroczyć 20 mln.
                     • 21.09.2012Inflacja bazowa najniższa od kwietnia 2011 r.
                      W sierpniu obniżyły się wszystkie wskaźniki inflacji bazowej – podał Narodowy Bank Polski. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,1% (spadek o 0,2% względem lipca). Tak niskiego poziomu nie notowano od kwietnia 2011 r.
                      • 22.08.2012Inflacja bazowa w lipcu prawie bez zmian
                       W lipcu obniżyły się dwie miary inflacji bazowej, a dwie pozostałe nie uległy zmianom w porównaniu do czerwca – podał Narodowy Bank Polski. Najważniejszy wskaźnik, czyli inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii, utrzymał się na poziomie 2,3%.
                       • 23.07.2012Inflacja bazowa w czerwcu bez zmian
                        Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła na koniec czerwca 2,3% w skali roku, czyli tyle samo co w maju – poinformował Narodowy Bank Polski. Bez zmian pozostała również inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych. Wzrosły natomiast dwa pozostałe wskaźniki inflacji bazowej.
                        • 21.06.2012Inflacja bazowa najniższa od ponad roku
                         W maju spadły wszystkie cztery wskaźniki inflacji bazowej – poinformował Narodowy Bank Polski. Poziom inflacji po wyłączeniu cen żywości i energii spadł w ciągu miesiąca z 2,7 do 2,3%. To najlepszy wynik od kwietnia 2011 r.
                         • 31.05.2012Sprawozdanie z działalności jednostki
                          Sprawozdanie z działalności jednostki jest ważnym dokumentem. Obowiązek jego sporządzenia dotyczy spółek kapitałowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Poza tym muszą je przygotowywać również towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe.
                          • 23.05.2012Inflacja bazowa znów w górę
                           W kwietniu wzrosły trzy spośród czterech wskaźników inflacji bazowej – poinformował Narodowy Bank Polski. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7%, co oznacza wzrost o 0,3% względem marca.
                           • 01.04.2012Co można poradzić osobie przystępującej do egzaminu na certyfikat księgowy?
                            Aby zdać egzamin, trzeba odpowiednio się do niego przygotować. Zadania nie są trudne, obejmują jednak szeroki zakres tematyczny, dlatego też kluczem do sukcesu jest przerobienie jak największej ich liczby. Im więcej różnych wariantów przeanalizujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że zadania na egzaminie nas nie zaskoczą.
                            • 29.03.2012Urlop wychowawczy a podstawa wymiaru składek ZUS
                             Od 1 stycznia 2012 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop. Ustalona podstawa nie może być jednak wyższa niż kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale (za styczeń i luty 2012 r. nie mogła być wyższa niż 2.049,60 zł, natomiast za marzec, kwiecień i maj nie może być wyższa niż 2.152,05 zł).
                             • 23.03.2012Certyfikat księgowy – jak zdać egzamin?
                              Aby zdać egzamin, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, trzeba odpowiednio się do niego przygotować. Zadania nie są trudne, obejmują jednak szeroki zakres tematyczny, dlatego też kluczem do sukcesu jest „przerobienie” jak największej ich ilości. Im więcej różnych wariantów przeanalizujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że zadania na egzaminie nas nie zaskoczą.
                              • 23.01.2012Coraz wyższy poziom inflacji bazowej
                               W grudniu 2011 r. wzrosły trzy z czterech wskaźników inflacji bazowej – poinformował Narodowy Bank Polski. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła z 3% w listopadzie do 3,1% w grudniu. Zmniejszył się jednak poziom inflacji po wyłączeniu cen administrowanych (o 0,1%).
                               • 20.01.2012Nowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przez SKOK- i
                                W Dzienniku Ustaw z 13 stycznia 2012 r. poz. 45 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych. Poza szczególnymi zasadami rachunkowości SKOK-ów określa ono również zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
                                • 25.02.2011Podstawa wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami
                                 Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Podstawa wymiaru może być ustalana z okresu krótszego w szczególnych przypadkach, które są omówione niżej.
                                 • 14.01.2011Rodzina na swoim – wątpliwości dotyczące ustalania limitów
                                  Interpelacja nr 18989 do ministra infrastruktury w sprawie limitu cenowego kwalifikującego mieszkania do dofinansowania z programu ˝Rodzina na swoim˝
                                  • 06.12.2010Indeks Biznesu wskazuje na trwałe gospodarcze przyspieszenie
                                   W listopadzie Indeks Biznesu PKPP Lewiatan osiągnął w kwartalnym notowaniu 49 pkt, natomiast w notowaniu rocznym wzrósł do poziomu 44 pkt – ogłosili ekonomiści związani z Konfederacją. Ich zdaniem, ożywienie w gospodarce jest trwałe i oparte na stabilnych podstawach, należy się więc spodziewać pełnego wykorzystania jej aktualnego potencjału. Czynnikiem napędzającym dynamikę PKB stał się teraz popyt wewnętrzny oparty na wzroście konsumpcji oraz na odbudowie zapasów.  
                                   • 02.11.2010Bardzo niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Finansów
                                    Interpelacja nr 18011 do ministra finansów w sprawie stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Finansów
                                    • 28.10.2010Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?
                                     Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a także na inny dzień bilansowy. Powinno składać się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. W niektórych przypadkach wymagane są również inne dokumenty uzupełniające.
                                     • 02.09.2010Indeks biznesu w dół
                                      Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w sierpniu stracił jeden punkt w notowaniu kwartalnym, obniżając się do poziomu 42 pkt, i dwa punkty w notowaniu rocznym, schodząc do 41 pkt. Indeks kwartalny znowu o jeden punkt przewyższa indeks roczny, co – zdaniem analityków – sugeruje raczej stabilizację tempa wzrostu niż jego dalszą poprawę.
                                      • 27.04.2010Orzecznictwo: Ustalenie podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł
                                       Tezy: 1. Zadaniem organu podatkowego - w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) - jest porównanie dwóch, ustalonych w toku tego postępowania wartości: wielkości poniesionych w roku podatkowym wydatków (zgromadzonego w tym okresie mienia) z mieniem zgromadzonym w roku podatkowym oraz latach poprzednich. Przepis art. 20 ust. 3 updof wyraźnie natomiast wskazuje, że przez mienie zgromadzone w roku podatkowym oraz latach poprzednich należy rozumieć nie każde składniki majątkowe, jakimi dysponował faktycznie podatnik, ale tylko takie, które pochodzą z przychodów opodatkowanych lub wolnych od podatku.
                                       • 11.12.2009Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy
                                        Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy
                                        • 03.12.2009Pierwszy od pół roku wzrost Indeksu Biznesu
                                         Dane z gospodarki za III kwartał wskazują, że spadkowy trend został przełamany, a osłabienie koniunktury zarówno w Polsce, jak i na świecie nie było tak dramatyczne, jak przewidywano – oceniają eksperci Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W listopadzie Indeks Biznesu po raz pierwszy od sześciu miesięcy odnotował wzrost – jego wartość od ostatniego notowania zwiększyła się o trzy punkty.
                                         • 30.04.2009Lewiatan: Poprawa sytuacji gospodarczej w III kwartale
                                          Jak informuje PKPP Lewiatan, Indeks Biznesu spadł w kwietniu o cztery punkty (do 36 pkt.) w ujęciu kwartalnym, natomiast indeks roczny zmalał o dwa punkty (do 38 pkt.). Konfederacja zwraca uwagę, że indeks roczny jest powyżej kwartalnego, co – jej zdaniem – sugeruje, że dno spowolnienia gospodarczego przypadnie na drugi kwartał tego roku, a poprawa nastąpi najwcześniej w trzecim kwartale.
                                          • 19.03.2009Problemy z wymianą znaków akcyzy
                                           Interpelacja nr 7359 do ministra finansów w sprawie wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy (banderol) na wyroby spirytusowe i winiarskie
                                           • 27.01.2009Europa bardziej innowacyjna
                                            Europa dogania pod względem innowacyjności swoich głównych rywali gospodarczych – Stany Zjednoczone i Japonię – ogłosiła Komisja Europejska, prezentując wyniki najnowszej analizy. Liderem w dziedzinie innowacji jest Szwajcaria. Kolejne miejsca zajmują Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania i Wielka Brytania. Wszystkie te kraje pod względem wyników plasują się o wiele wyżej niż pozostałe państwa europejskie, jak również Unia jako całość.