Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dochody cudzoziemca

 • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
  Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?
  • 26.01.2015Zwolnienie studenta z czesnego. Skutki podatkowe
   Pytanie podatnika: Czy z uwagi na wyjtkowo trudn sytuacj materialn studenta zwolnienie z opat za usugi edukacyjne oraz umorzenie odsetek naliczonych za nieterminow zapat nalenoci, o ktrych mowa w regulaminach pobierania opat i zarzdzeniu Rektora, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osb fizycznych? Czy Uczelnia ma obowizek wystawienia informacji PIT-8C z danego tytuu?
   • 22.09.2010Zmiany w PDOF: Wyjanijmy sobie wszystko
    Komisja „Przyjazne Pastwo” przygotowaa projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych oraz ustawy o zryczatowanym podatku dochodowym od niektrych przychodw osiganych przez osoby fizyczne. Projekt zosta 7 wrzenia br. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Celem projektowanej noweli jest dokonanie zmian w szeregu przepisach ustawy o PIT budzcych obecnie wtpliwoci interpretacyjne lub powodujcych rozbienoci w orzecznictwie organw podatkowych i sdw administracyjnych. Zmiany dotycz m.in. trybu skadania przez maonkw wsplnego rocznego zeznania podatkowego, zasad opodatkowania osb samotnie wychowujcych dzieci, zasad przeliczania wartoci wyraonych w walutach obcych na zote polskie, stosowania niektrych zwolnie przedmiotowych. Wikszo zmian zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy bdzie korzystna dla podatnikw. Ustawa ma wej w ycie z dniem 1 stycznia 2011 r. Poniej przedstawiamy szczegowe zestawienie projektowanych zmian.