Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bankowy fundusz gwarancyjny

 • 12.11.2020Co dalej z książeczkami mieszkaniowymi?
  Zgodnie z przygotowanym projektem, posiadacze książeczek mieszkaniowych, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, będą mogli uzyskać premię gwarancyjną w związku z: wniesieniem opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czy realizacją nowych przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego mieszkania. Natomiast właściciele książeczek mieszkaniowych, którzy nie mają własnych lokali mieszkalnych, ale zawarli umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, będą mogli uzyskać premię gwarancyjną w celu uzyskania własności mieszkania tytułem spłaty części kapitałowej.
  • 06.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
   Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
   • 03.04.2020Tarcza antykryzysowa - pytania i odpowiedzi
    Twoja firma ma trudności w związku z epidemię koronawirusa? Chcesz otrzymać wsparcie, które złagodzi jej negatywne skutki? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o pomoc, jaka została skierowana do przedsiębiorców, pracowników, organizacji społecznych i instytucji oraz samorządów.
    • 12.07.2019CIT: Umorzenie części pożyczki z WFOŚiGW jako przychód podatkowy
     Wartość umorzonej części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi przychód podatkowy, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
     • 05.07.2019CIT: Likwidacja spółki z niespłaconymi zobowiązaniami
      Podstawę do rozpoznania przychodu podatkowego zawsze powinno stanowić wystąpienie realnego przysporzenia majątkowego po stronie podatnika. Takie przysporzenie natomiast nie wystąpi - w momencie wykreślenia z rejestru przedsiębiorców spółka przestanie istnieć - niemożliwe będzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi już nieistniejącemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu z tego tytułu.
      • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
       Pomimo umieszczenia środków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera narażony jest na całkowitą utratę pieniędzy w wielu przypadkach - np. upadłości dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywcę własności lokalu lub domu w terminie określonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczęcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpoczętej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzające do zmiany tej sytuacji ciągle trwają.
       • 01.06.2018Kryptowaluty w ocenie Ministerstwa Finansów
        Niektóre oferowane formy inwestowania w „waluty” wirtualne mogą mieć charakter piramidy finansowej, co może w krótkim czasie doprowadzić do utraty środków finansowych inwestora. Jeżeli tego typu sytuacja będzie miała miejsce w Polsce, jedyną formą ochrony będzie postępowanie karne, bowiem żadne polskie instytucje ochrony inwestorów czy konsumentów (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisja Nadzoru Finansowego) nie mają prawnych możliwości pomocy. Znacznym utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń jest to, że podmioty obracające „walutami” wirtualnymi działają w różnych krajach, o różnym stopniu ochrony użytkowników - poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na poselską interpelację.
        • 14.05.2018Czy od handlu kryptowalutami trzeba płacić PCC? - MF wyjaśnia
         Wobec braku w przepisach prawa podatkowego odrębnych regulacji odnoszących się do kwestii obrotu walutami wirtualnymi zastosowanie znajdują ogólne zasady opodatkowania odnoszące się do obrotu prawami majątkowymi, bowiem waluty te zostały zakwalifikowane do tej kategorii, co potwierdza orzecznictwo sądowoadministracyjne. Obrót tymi prawami podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jedynie w zakresie, w jakim nie jest objęty przepisami ustawy o VAT. W praktyce występują także czynności dotyczące walut wirtualnych, które pozostają poza zakresem przedmiotowym PCC. W efekcie tylko część czynności związanych z obrotem walutami wirtualnymi stanowić może przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych - poinformowało Ministerstwo Finansów.
         • 16.11.2017Wspólnoty mieszkaniowe - zasady działania, rachunkowość i podatki
          W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów przedstawiło odpowiedzi na kilkanaście pytań, dotyczących zasad funkcjonowania, opodatkowania i rachunkowości wspólnot mieszkaniowych. Zachęcamy do lektury ministerialnych wyjaśnień, obejmujących dość szeroki zakres problemów rozwiązywanych na co dzień we wspolnotach.
          • 06.10.2017Premie gwarancyjne dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych będą nadal wypłacane
           Zagadnienia związane z realizacją praw przysługujących właścicielom książeczek mieszkaniowych, wystawionych do dnia 23 października 1990 r., regulują przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.
           • 10.08.2017WSA. Przedłużenie terminu zwrotu VAT po zakończonej kontroli podatkowej
            Z uzasadnienia: Przepis art. 87 ust. 2 zdanie drugie ustawy o VAT stanowi nie tylko pułapkę dla podatników, lecz również dla samych organów podatkowych (urzędów skarbowych) albowiem decydując się na kontrolę podatkową aby móc przedłużyć termin zwrotu VAT po jej zakończeniu, organy podatkowe powinny wszcząć postępowanie podatkowe a zarazem przedłużyć termin zwrotu VAT w momencie doręczenia protokołu kontroli podatkowej, co skutkuje pobawieniem podatnika prawa do wniesienia korekty.
            • 14.07.2017KNF prawdopodobnie otrzyma nowe uprawnienia ws. rynku FOREX
             Komisja Nadzoru Finansowego ma otrzymać  dodatkowe uprawnienia, które pozwoliłyby m.in. na wzmocnienie instrumentów związanych z prowadzoną listą ostrzeżeń publicznych – wynika z projektu przygotowanego w Ministerstwie Finansów. Planowane zmiany dotyczą głównie zagrożeń związanych z rynkiem FOREX.
             • 16.05.2017Wsparcie z BFG bez podatku dochodowego
              Dochody uzyskane m.in. z tytułu dotacji w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie będą obciążane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jak tłumaczy resort finansów, rozwiązanie to ma pomóc w restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyć lat 2017-2020.
              • 23.11.2016Podatek bankowy jedną z przyczyn rosnącego OC?
               Interpelacja nr 7182 do ministra finansów w sprawie gwałtownie rosnących stawek za polisy OC
               • 21.09.2016Składki OC i AC. KNF sprawdzi zasadność podwyżek?
                Interpelacja nr 5379 do ministra finansów w sprawie drastycznego wzrostu cen ubezpieczeń OC i AC
                • 15.04.2016Skutki podatkowe zapłaty przez pracodawcę składek ZUS
                 Pytanie podatnika: Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje na mocy, których Wnioskodawca został zobowiązany do zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne za pracowników. Czy odprowadzona za byłych i obecnych pracowników Wnioskodawcy część składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, która powinna być finansowana przez pracowników Wnioskodawcy, nie stanowi dla pracowników świadczenia generującego przychód podatkowy, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie powstaje obowiązek wystawienia dla tych osób informacji PIT-8C?
                 • 16.10.2015Podatki 2015: Nowe zwolnienie podatkowe dla sektora bankowego
                  Resort finansów przygotował przepisy, zgodnie z którymi podatek dochodowy nie będzie pobierany w odniesieniu do niektórych gwarancji i dotacji wypłacanych na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). Zaniechanie poboru podatku – mające obowiązywać w latach 2015-2020 – ma docelowo ułatwić restrukturyzację sektora bankowego.
                  • 17.07.2015Banki nie chcą nowych podatków
                   W 2014 r. zysk netto branży bankowej wyniósł aż 16,2 mld zł. W I kwartale br. zyski przekroczyły poziom 4 mld zł. Sektor bankowy przewiduje jednak, że w skali całego roku jego wyniki finansowe będą gorsze i apeluje o odejście od pomysłów zwiększania opodatkowania banków.
                   • 16.07.2015Banki nie chcą nowych podatków
                    W 2014 r. zysk netto branży bankowej wyniósł aż 16,2 mld zł. W I kwartale br. zyski przekroczyły poziom 4 mld zł. Sektor bankowy przewiduje jednak, że w skali całego roku jego wyniki finansowe będą gorsze i apeluje o odejście od pomysłów zwiększania opodatkowania banków.
                    • 20.10.2014Zwolnienie z długu lokatorów a przychód w PIT
                     Pytanie podatnika: Czy Spółdzielnia powinna wystawić PIT-8C wszystkim osobom zajmującym lokale obciążone kredytem mieszkaniowym w związku ze zmniejszeniem ich zadłużenia / zwolnieniem z długu?
                     • 07.01.2014Podatki 2014: Nowe zwolnienie z CIT dla banków i SKOK-ów
                      Banki krajowe i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) nie będą musiały płacić podatku dochodowego CIT z tytułu udzielanych im przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dotacji. Zaniechanie poboru podatku obowiązywać ma do końca 2015 r.
                      • 19.08.2013Banki będą płacić nowy parapodatek
                       Na banki nałożona zostanie tzw. opłata ostrożnościowa – zmianę przewiduje podpisana już przez prezydenta nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowej opłaty banki nie będą mogły wliczać do kosztów uzyskania przychodu.
                       • 04.07.2013Banki nie wliczą opłaty ostrożnościowej w koszty
                        Banki będą płacić nowy parapodatek – opłatę ostrożnościową. Projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, który przewiduje jej wprowadzenie, znajduje się obecnie w Senacie. Z projektu zniknął – na skutek interwencji resortu finansów – zapis o możliwości wliczania opłaty do kosztów uzyskania przychodu.
                        • 07.05.2013Nowa ustawa o BFG – rząd „zabezpieczy” upadające banki
                         Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzyma cały szereg dodatkowych uprawnień – wynika z projektu nowej ustawy o BFG, przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. Ustawa wprowadzi nowe procedury dotyczące stosowania narzędzi „uporządkowanej likwidacji” w stosunku do banków. Rząd obiecuje, że sektor bankowy stanie się w efekcie bardziej stabilny.
                         • 21.02.2013Kiedy nie przysługują gwarancje bankowe?
                          Nie wszystkie produkty, z których korzystać mogą klienci banków, są objęte gwarancjami w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – przypominają eksperci firmy doradczej Expander. Dotyczy to m.in. funduszy inwestycyjnych oraz tzw. polisolokat.
                          • 03.01.2013Specjalny fundusz stabilizacyjny coraz bliżej. Zapłacą klienci banków
                           W ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powstanie specjalny fundusz stabilizacyjny – wynika z przyjętego w środę przez rząd projektu nowelizacji ustawy o BFG. Nowy fundusz będzie finansowany ze wpływów z opłaty rocznej pobieranej od banków. Zmiany uderzą rykoszetem w klientów banków, które najprawdopodobniej właśnie na nich przerzucą dodatkowe koszty.
                           • 29.10.2012SKOK-i już pod nadzorem KNF
                            Od soboty kasy SKOK podlegają regulatorowi rynku finansowego – Komisja Nadzoru Finansowego na początek zamierza sprawdzić, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie SKOK-i. Zmiany dotyczą m.in. systemu gwarancyjnego.
                            • 13.08.2012Jakie gwarancje zapewniają parabanki?
                             Firmy parabankowe zazwyczaj przekonują, że bezpieczeństwo powierzonych im pieniędzy jest pewne i zabezpieczone gwarancjami. – W rzeczywistości bardzo trudno jest sprawdzić rzetelność takich gwarancji – twierdzą eksperci firmy doradczej Expander. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku banków, firm ubezpieczeniowych oraz domów maklerskich, które muszą odkładać część środków na konta funduszy gwarancyjnych.
                             • 28.06.2012Unia bankowa receptą na kryzys?
                              Komisja Europejska postuluje wprowadzenie wspólnego nadzoru nad bankami w Unii Europejskiej. Wnioskami ws. unii bankowej i budżetowej zajmą się na najbliższym (28-29 czerwca br.) posiedzeniu Rady Europejskiej przywódcy państw UE. Do pomysłów KE sceptycznie odnosi się duża część ekonomistów, m.in. prof. Leszek Balcerowicz.
                              • 05.01.2012Czym banki zastąpią lokaty antybelkowe?
                               Tylko przez trzy pierwsze miesiące depozyty z codziennym naliczaniem odsetek (tzw. lokaty antybelkowe) będą wolne od podatku. Z informacji zebranych przez firmę doradczą Expander wynika jednak, że banki przygotowały oferty lokat, które będą chronić klientów przed podatkiem nawet przez rok. Inną alternatywą są nadal funkcjonujące poliso-lokaty, od których zyski nie podlegają opodatkowaniu.
                               • 13.12.2011Instytucje finansowe zostaną obciążone opłatą ostrożnościową
                                Rząd planuje nałożyć na banki tzw. opłatę ostrożnościową, która ma stać się podstawą finansowania nowego funduszu stabilizacyjnego – zmiany przewiduje projekt nowelizacji (z 8 grudnia 2011 r.) ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja najprawdopodobniej wejdzie w życie dopiero w 2013 r.
                                • 01.06.2011Rząd przyjął projekt zmian w prawie bankowym
                                 Oddział instytucji kredytowej działający na terenie Polski będzie mógł być przekształcony w bank krajowy w formie spółki akcyjnej – postanowił we wtorek rząd. Przekształcenie w praktyce będzie polegał na utworzeniu przez instytucję kredytową banku krajowego, będącego spółką akcyjną, na bazie istniejącego oddziału tej instytucji.
                                 • 18.02.2011ZBP ostrzega przed wprowadzeniem podatku bankowego
                                  Zdaniem Związku Banków Polskich, wprowadzenie podatku bankowego, mimo że dotyczy tylko banków, będzie miało szkodliwe skutki dla całej gospodarki. Według bankowców, zarówno sytuacja ich sektora, jak i gospodarki, jest zupełnie inna niż w krajach, w których wprowadzono podatek, dlatego w Polsce nie ma podstaw do wdrożenia tego typu obciążenia. Polski sektor bankowy jest stabilny i w trakcie kryzysu nie korzystał z pomocy państwa – podkreśla ZBP.  
                                  • 02.02.2011Prawo bankowe umożliwi przekształcenie instytucji kredytowej w bank
                                   Wprowadzenie przepisów umożliwiających przekształcenie oddziału instytucji kredytowej działającego na terytorium Polski w bank krajowy funkcjonujący w formie spółki akcyjnej to cel planowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy - Prawo bankowe. Ustawa ma także określić warunki, zasady oraz procedury takiego przekształcenia.  
                                   • 31.12.2010Podatek VAT 2011: Zestawienie zwolnień i stawek obniżonych podatku VAT stosowanych od 1 stycznia 2011 r.
                                    Zmiany w ustawie o podatku VAT, nowe rozporządzenie wykonawcze, przepisy przejściowe – prawie wszystkie przepisy ukazały się w ostatnich dniach starego roku. Konieczność stosowania ujednoliconych i nowych przepisów powoduje, że stawki VAT 2011 są dla wielu podatników trudne do określenia. Przygotowaliśmy zestawienie stawek podatku VAT, które będą obowiązywały już od jutra. Jednocześnie prezentujemy nowe rozporządzenie wykonawcze VAT oraz ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług.
                                    • 19.11.2010Bankowy Fundusz Gwarancyjny: Jaka stawka na 2011 r.?
                                     Do 30 listopada tego roku rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego musi podjąć decyzję w sprawie wysokości stawki rocznej opłaty banków na fundusz w 2011 r. W trakcie konsultacji ze Związkiem Banków Polskich przedstawiciele BFG zaproponowali, by banki w przyszłym roku zasiliły fundusz kwotą 540 mln zł. Uzasadnieniem znacznej podwyżki składki jest wzrost gwarantowanej sumy depozytów do 50 tys. euro.  
                                     • 21.10.2010Depozyty będą lepiej chronione
                                      Podwyższenie sumy depozytu gwarantowanej do wypłaty w razie upadku banku przewiduje zaakceptowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem resortu finansów, wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego wśród osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
                                      • 20.10.2010Fundusze poręczeniowe: Bankowcy chcą szerszego dostępu do wsparcia z BGK
                                       O zapewnienie bankom źródeł długoterminowego finansowania akcji kredytowej adresowanej do przedsiębiorstw zaapelował do rządu Związek Banków Polskich. Zdaniem organizacji, od ponad roku nie może się w dostateczny sposób rozwinąć działalność poręczeniowa prowadzona bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego. ZBP namawia więc rząd do ożywienia działalności BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla małych i średnich firm.
                                       • 09.06.2010Usuwanie skutków powodzi: Rząd przyjął ustawę
                                        Preferencyjne kredyty na spłatę zobowiązań bankowych zaciągniętych na remont lub budowę domu, wspomaganie inwestycji dotyczących urządzeń wodnych, a także zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych osób pracujących w przedsiębiorstwach o wysokich stratach z tytułu powodzi oraz rolników przewiduje zaakceptowany przez Radę Ministrów projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. Rząd przyjął także uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocowego.
                                        • 20.04.2010Stan implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                                         Interpelacja nr 14104 do ministra finansów w sprawie zaległości w implementacji unijnych dyrektyw dotyczących rynku finansowego
                                         • 19.10.2009Przedsiębiorcy wolą upaść, zamiast wszcząć proces naprawczy
                                          Interpelacja nr 11264 do ministra sprawiedliwości w sprawie nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
                                          • 15.06.2009Wpływ ogłoszenia upadłości na najem i dzierżawę nieruchomości
                                           Interpelacja nr 9025 do ministra gospodarki w sprawie skutków dla gospodarki i warunków prowadzenia działalności gospodarczej nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze
                                           • 26.11.2008Szef MG o kryzysie finansowym: Sytuacja w Polsce pod kontrolą
                                            W opinii wicepremiera Waldemara Pawlaka kryzys na światowych rynkach finansowych skłania niektóre międzynarodowe instytucje do podejmowania działań, które mogą mieć negatywny wpływ na polską gospodarkę. Zapewnił jednak, że sytuacja w krajowej gospodarce jest na bieżąco monitorowana przez resort gospodarki.
                                            • 25.11.2008Wyższe gwarancje dla lokat bankowych zatwierdzone
                                             Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, co otwiera drogę do objęcia państwowymi gwarancjami lokat bankowych o równowartości 50 tys. euro. Jednocześnie prezydent zapowiedział, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zawarte w ustawie o BFG przepisy, które ograniczają rolę prezesa NBP w zarządzaniu Funduszem. Decyzję prezydenta popiera bank centralny.
                                             • 14.10.2008Spotkanie z prezesami banków
                                              Członkowie Komitetu Stabilności Finansowej spotkali się w poniedziałek w Ministerstwie Finansów z prezesami banków zrzeszonych w Związku Banków Polskich. Tematem rozmów były działania rządu i  Narodowego Banku Polskiego, które mają pomóc w stabilizacji krajowych rynków finansowych.
                                              • 08.10.2008KPP pyta o plan na wypadek kryzysu
                                               Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, w liście wystosowanym do premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka pyta, czy istnieje prewencyjny plan działania rządu, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sytuacji ewentualnego kryzysu sektora finansowego.
                                               • 17.09.2008Bankowy Fundusz Gwarancyjny bez NBP
                                                Narodowy Bank Polski nie będzie współfinansował Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – taką zmianę obecnie obowiązujących przepisów zaaprobował rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przedłożony przez ministra finansów.
                                                • 28.05.2008Zmiany w prawie upadłościowym
                                                 Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Zmiany mają usprawnić przebieg toczących się postępowań upadłościowych i ułatwić prowadzenie działań naprawczych.
                                                 • 16.11.2007Pełna integracja organów nadzoru w 2013 r.?
                                                  Prezydent Lech Kaczyński przesłał do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, który zakłada, że włączenie kontroli nad bankami w zakres kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego zostanie opóźnione o 5 lat.
                                                  • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
                                                   Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] następna strona »