Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bfg

 • 16.05.2017Wsparcie z BFG bez podatku dochodowego
  Dochody uzyskane m.in. z tytułu dotacji w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) nie będą obciążane podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jak tłumaczy resort finansów, rozwiązanie to ma pomóc w restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK), które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Zaniechanie poboru podatku będzie dotyczyć lat 2017-2020.
  • 16.10.2015Podatki 2015: Nowe zwolnienie podatkowe dla sektora bankowego
   Resort finansów przygotował przepisy, zgodnie z którymi podatek dochodowy nie będzie pobierany w odniesieniu do niektórych gwarancji i dotacji wypłacanych na podstawie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG). Zaniechanie poboru podatku – mające obowiązywać w latach 2015-2020 – ma docelowo ułatwić restrukturyzację sektora bankowego.
   • 17.07.2015Banki nie chcą nowych podatków
    W 2014 r. zysk netto branży bankowej wyniósł aż 16,2 mld zł. W I kwartale br. zyski przekroczyły poziom 4 mld zł. Sektor bankowy przewiduje jednak, że w skali całego roku jego wyniki finansowe będą gorsze i apeluje o odejście od pomysłów zwiększania opodatkowania banków.
    • 16.07.2015Banki nie chcą nowych podatków
     W 2014 r. zysk netto branży bankowej wyniósł aż 16,2 mld zł. W I kwartale br. zyski przekroczyły poziom 4 mld zł. Sektor bankowy przewiduje jednak, że w skali całego roku jego wyniki finansowe będą gorsze i apeluje o odejście od pomysłów zwiększania opodatkowania banków.
     • 07.01.2014Podatki 2014: Nowe zwolnienie z CIT dla banków i SKOK-ów
      Banki krajowe i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) nie będą musiały płacić podatku dochodowego CIT z tytułu udzielanych im przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dotacji. Zaniechanie poboru podatku obowiązywać ma do końca 2015 r.
      • 19.08.2013Banki będą płacić nowy parapodatek
       Na banki nałożona zostanie tzw. opłata ostrożnościowa – zmianę przewiduje podpisana już przez prezydenta nowelizacja ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Nowej opłaty banki nie będą mogły wliczać do kosztów uzyskania przychodu.
       • 22.07.2013Odwrócona hipoteka - ustawa powstaje już 3 lata
        Prace nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym trwają już od trzech lat. Propozycje strony rządowej ulegały kilkukrotnym zmianom. Aktualnie wydaje się, że ustawowe rozwiązania obejmą także instytucję renty dożywotniej, która jest obecna w Polsce od kilku lat.
        • 28.05.2013Oprocentowanie lokat - SKOK-i nadal przed bankami
         Nawet po objęciu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) ochroną przez BFG oferowane przez nie lokaty pozostaną atrakcyjniejsze od lokat bankowych – wynika z analizy przeprowadzonej przez analityków firmy doradczej Open Finance. Aktualnie depozyty w SKOK-ach pozwalają zarobić o ok. 1-2 pkt proc. więcej niż pieniądze ulokowane w bankach.
         • 07.05.2013Nowa ustawa o BFG – rząd „zabezpieczy” upadające banki
          Bankowy Fundusz Gwarancyjny otrzyma cały szereg dodatkowych uprawnień – wynika z projektu nowej ustawy o BFG, przedstawionego przez Ministerstwo Finansów. Ustawa wprowadzi nowe procedury dotyczące stosowania narzędzi „uporządkowanej likwidacji” w stosunku do banków. Rząd obiecuje, że sektor bankowy stanie się w efekcie bardziej stabilny.
          • 21.02.2013Kiedy nie przysługują gwarancje bankowe?
           Nie wszystkie produkty, z których korzystać mogą klienci banków, są objęte gwarancjami w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – przypominają eksperci firmy doradczej Expander. Dotyczy to m.in. funduszy inwestycyjnych oraz tzw. polisolokat.
           • 03.01.2013Specjalny fundusz stabilizacyjny coraz bliżej. Zapłacą klienci banków
            W ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powstanie specjalny fundusz stabilizacyjny – wynika z przyjętego w środę przez rząd projektu nowelizacji ustawy o BFG. Nowy fundusz będzie finansowany ze wpływów z opłaty rocznej pobieranej od banków. Zmiany uderzą rykoszetem w klientów banków, które najprawdopodobniej właśnie na nich przerzucą dodatkowe koszty.
            • 29.10.2012SKOK-i już pod nadzorem KNF
             Od soboty kasy SKOK podlegają regulatorowi rynku finansowego – Komisja Nadzoru Finansowego na początek zamierza sprawdzić, w jakiej sytuacji znajdują się obecnie SKOK-i. Zmiany dotyczą m.in. systemu gwarancyjnego.
             • 13.08.2012Jakie gwarancje zapewniają parabanki?
              Firmy parabankowe zazwyczaj przekonują, że bezpieczeństwo powierzonych im pieniędzy jest pewne i zabezpieczone gwarancjami. – W rzeczywistości bardzo trudno jest sprawdzić rzetelność takich gwarancji – twierdzą eksperci firmy doradczej Expander. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku banków, firm ubezpieczeniowych oraz domów maklerskich, które muszą odkładać część środków na konta funduszy gwarancyjnych.
              • 13.12.2011Instytucje finansowe zostaną obciążone opłatą ostrożnościową
               Rząd planuje nałożyć na banki tzw. opłatę ostrożnościową, która ma stać się podstawą finansowania nowego funduszu stabilizacyjnego – zmiany przewiduje projekt nowelizacji (z 8 grudnia 2011 r.) ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja najprawdopodobniej wejdzie w życie dopiero w 2013 r.
               • 19.07.2011Polski sektor bankowy silny i bezpieczny?
                Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował badania dotyczące płynności finansowej banków – 8 z 90 badanych banków nie zdało tzw. stress testów, mających wykazać, czy dana instytucja jest w stanie wytrzymać długotrwałą recesję. Badanie objęło także jeden bank polski (PKO BP), który uzyskał wysokie oceny, szczególnie pod względem siły kapitałowej oraz odporności na szoki makroekonomiczne.
                • 01.06.2011Rząd przyjął projekt zmian w prawie bankowym
                 Oddział instytucji kredytowej działający na terenie Polski będzie mógł być przekształcony w bank krajowy w formie spółki akcyjnej – postanowił we wtorek rząd. Przekształcenie w praktyce będzie polegał na utworzeniu przez instytucję kredytową banku krajowego, będącego spółką akcyjną, na bazie istniejącego oddziału tej instytucji.
                 • 19.11.2010Bankowy Fundusz Gwarancyjny: Jaka stawka na 2011 r.?
                  Do 30 listopada tego roku rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego musi podjąć decyzję w sprawie wysokości stawki rocznej opłaty banków na fundusz w 2011 r. W trakcie konsultacji ze Związkiem Banków Polskich przedstawiciele BFG zaproponowali, by banki w przyszłym roku zasiliły fundusz kwotą 540 mln zł. Uzasadnieniem znacznej podwyżki składki jest wzrost gwarantowanej sumy depozytów do 50 tys. euro.  
                  • 21.10.2010Depozyty będą lepiej chronione
                   Podwyższenie sumy depozytu gwarantowanej do wypłaty w razie upadku banku przewiduje zaakceptowany przez rząd projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem resortu finansów, wyższy poziom gwarancji powinien pozytywnie wpłynąć na zwiększenie zaufania do sektora bankowego wśród osób fizycznych oraz mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
                   • 24.09.2010ZBP: Są lepsze rozwiązania niż podatek bankowy
                    Perspektywa wprowadzenia nowego obciążenia finansowego na banki może przyczynić się do spowolnienia akcji kredytowej i podwyższenia opłat nakładanych na klientów – uważa Związek Banków Polskich. Banki chcą dyskutować o formule ewentualnych nowych obciążeń w kontekście nowych regulacji i wymogów europejskich i podkreślają, że polski sektor bankowy płaci obecnie jeden najwyższych efektywnych podatków dochodowych na tle innych krajów europejskich.
                    • 04.08.2009Ósmy członek zarządu NBP
                     Na wniosek prezesa NBP Sławomira Skrzypka prezydent Lech Kaczyński powołał prof. Małgorzatę Zaleską w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego. Zaleska otrzymała w NBP nadzór nad departamentami: zagranicznym i zarządzania strategicznego. Obecnie zarząd banku centralnego liczy osiem osób.
                     • 23.02.2009Banki: Gorsza koniunktura w lutym
                      Jak informuje Związek Banków Polskich, w lutowym pomiarze koniunktury bankowej odnotowano spadek wartości indeksu Pengab. W porównaniu ze styczniem obniżył się on o 10,1 pkt. do poziomu 12,7 pkt. Obniżenie wartości wskaźnika odnotowano zarówno w przypadku ocen bieżących, jak i prognoz.
                      • 25.11.2008Wyższe gwarancje dla lokat bankowych zatwierdzone
                       Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, co otwiera drogę do objęcia państwowymi gwarancjami lokat bankowych o równowartości 50 tys. euro. Jednocześnie prezydent zapowiedział, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego zawarte w ustawie o BFG przepisy, które ograniczają rolę prezesa NBP w zarządzaniu Funduszem. Decyzję prezydenta popiera bank centralny.
                       • 14.10.2008Spotkanie z prezesami banków
                        Członkowie Komitetu Stabilności Finansowej spotkali się w poniedziałek w Ministerstwie Finansów z prezesami banków zrzeszonych w Związku Banków Polskich. Tematem rozmów były działania rządu i  Narodowego Banku Polskiego, które mają pomóc w stabilizacji krajowych rynków finansowych.
                        • 08.10.2008KPP pyta o plan na wypadek kryzysu
                         Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, w liście wystosowanym do premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka pyta, czy istnieje prewencyjny plan działania rządu, Narodowego Banku Polskiego i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sytuacji ewentualnego kryzysu sektora finansowego.
                         • 17.09.2008Bankowy Fundusz Gwarancyjny bez NBP
                          Narodowy Bank Polski nie będzie współfinansował Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – taką zmianę obecnie obowiązujących przepisów zaaprobował rząd, przyjmując projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przedłożony przez ministra finansów.
                          • 08.08.2008100 mln zł na rozbudowę fabryki Michelina
                           Firma Michelin, światowy potentat w produkcji opon, dostała nowe zezwolenie na inwestycję w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Francuski inwestor zobowiązał się do poniesienia nakładów w wysokości 100 mln zł.
                           • 28.05.2008Zmiany w prawie upadłościowym
                            Projekt nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przyjęła we wtorek Rada Ministrów. Zmiany mają usprawnić przebieg toczących się postępowań upadłościowych i ułatwić prowadzenie działań naprawczych.