abw

 • 10.08.2021Czy e-faktury będą bezpieczne?
  Od 1 października ma rozpocząć się proces wprowadzania elektronicznych form rozliczeń między kontrahentami. E-faktury mają zastąpić całkowicie dotychczasowe formy ewidencji do roku 2023. To słuszne rozwiązanie oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, niesie ze sobą także poważne zagrożenia, przede wszystkim dla przedsiębiorców i ich firm. Należy tu podkreślić zagrożenie cyberatakami hakerskimi, a także duże zagrożenie nadmierną inwigilacją i możliwością szpiegostwa przemysłowego. Czy nowy system ewidencji będzie całkowicie bezpieczny? - pytają posłowie Ministra Finansów.
 • 09.08.2021Czy e-faktury będą bezpieczne?
  Od 1 października ma rozpocząć się proces wprowadzania elektronicznych form rozliczeń między kontrahentami. E-faktury mają zastąpić całkowicie dotychczasowe formy ewidencji do roku 2023. To słuszne rozwiązanie oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, niesie ze sobą także poważne zagrożenia, przede wszystkim dla przedsiębiorców i ich firm. Należy tu podkreślić zagrożenie cyberatakami hakerskimi, a także duże zagrożenie nadmierną inwigilacją i możliwością szpiegostwa przemysłowego. Czy nowy system ewidencji będzie całkowicie bezpieczny? - pytają posłowie Ministra Finansów.
 • 27.08.2019Handel kosztami wciąż ma się dobrze
  W Internecie trwa proceder tzw. handlu kosztami, który polega na oferowaniu sprzedaży nierzetelnych faktur w celu udokumentowania zawyżonych i nierzeczywistych kosztów uzyskania przychodu przez przedsiębiorców w rozliczeniach z urzędem skarbowym lub też w celu udokumentowania prawa do zwrotu podatku od towarów i usług. Co prawda administracja skarbowa twierdzi, że w 2019 roku zlikwidowała 2500 stron internetowych, na których możliwy był zakup tzw. pustych faktur, jednakże strony takie wciąż istnieją i ich adresy są bez problemu dostępne w sieci.
 • 16.05.2019NSA: Sam stenogram z podsłuchów nie wystarcza. Muszą być nagrania
  Z uzasadnienia: (...) nie można utrzymać poglądu, który dominował we wcześniejszym orzecznictwie sądów administracyjnych (...) że organy podatkowe są zwolnione od oceny legalności materiału dowodowego uzyskanego w wyniku czynności operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuraturę lub inne organy prowadzące postępowania w sprawach o przestępstwa albo przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Ten pogląd wywodzony był ze swoistego domniemania legalności tak przekazanych materiałów. Obecnie, w świetle stanowiska zajętego przez TSUE (...), który zwrócił uwagę na bezwzględną konieczność poszanowania zasady legalności i praworządności, stanowiącej jedną z nadrzędnych wartości, na których opiera się Unia, o czym świadczy art. 2 TUE, takie domniemanie nie może być przyjmowane.
 • 11.04.2018MF chce skanować tablice firmowych samochodów
  Wdrożony pod koniec grudnia ubiegłego roku System ANPRS - System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych Pojazdów jest międzynarodowym projektem zrzeszającym Litwę, Łotwę i Estonię. Przedmiotowy System posiada m.in. moduł raportowania. Umożliwia on identyfikację numeru rejestracyjnego pojazdu na danym punkcie kontrolnym wg lokalizacji geograficznej oraz w zadanym czasie i jest to tzw. funkcjonalność pasywna. Będzie ona wykorzystywana ze strony Krajowej Administracji Skarbowej np. w postępowaniach podatkowych czy postępowaniach karnych skarbowych, jako materiał dowodowy - poinformowało Ministerstwo Finansów.
 • 04.01.2018Emerytury służb mundurowych – celnicy już objęci przywilejem
  W 2018 r. do systemu emerytur mundurowych dołączyli również celnicy. W efekcie takie osoby otrzymają prawo do przejścia na emeryturę już w wieku 55 lat. Zmiany w systemie emerytalnym „mundurówki” są związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który już w 2015 r. stwierdził, że prawo dotyczące funkcjonariuszy Służby Celnej prowadzi do ich dyskryminacji względem innych służb.
 • 26.05.2017Podatki 2017: Sejm zaczyna prace nad projektem ws. terminów zwrotu VAT
  Do pierwszego czytania sejmowego skierowano poselski projekt zakładający przyspieszenie zwrotów podatku od towarów i usług (VAT). Przygotowany przez klub parlamentarny Nowoczesnej projekt przewiduje skrócenie z 60 do 25 dni terminu na zwrot nadpłaconego podatku. Jak przekonują autorzy projektu, taka nowelizacja miałaby pozwolić na zachowanie neutralności podatku dla firm.
 • 10.05.2017Podatki 2017: Do Sejmu trafił projekt przyspieszający zwroty podatku VAT
  Do Sejmu zgłoszono projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), który zakłada przyspieszenie zwrotu nadpłaconego podatku z obecnych 60 do 25 dni. Projektodawcy, czyli klub parlamentarny Nowoczesnej, wskazują, że zmiany pozwoliłyby na zachowanie neutralności tej daniny dla przedsiębiorców. Nowe regulacje miałyby wejść w życie już w lipcu.
 • 15.10.2014Zwolnienia L4 dla mundurówki - nowe zasady przynoszą efekty
  W czerwcu br. weszły w życie nowe – mniej korzystne dla funkcjonariuszy służb mundurowych – przepisy dotyczące uposażeń za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim (L4). Od tego czasu liczba osób przebywających na zwolnieniu zmniejszyła się aż o 30 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.
 • 13.08.2014Więcej służb uzyska dostęp do tajemnicy skarbowej
  Resort spraw wewnętrznych proponuje rozszerzenie katalog podmiotów posiadających dostęp do tajemnicy skarbowej. Informacje objęte tajemnicą skarbową miałyby być udostępniane także policji, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Propozycję MSW krytycznie ocenia środowisko polskiego biznesu.
 • 10.02.2014Podatki 2014: Czy będą kolejne zmiany w VAT?
  Interpelacja nr 23046 w sprawie niekorzystnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług.
 • 06.12.2013Mundurowi stracą wkrótce część przywilejów
  Zasady przyznawania zwolnień lekarskich funkcjonariuszom służb mundurowych zostaną zrównane z tymi obowiązującymi w systemie powszechnym. Projekt ustawy o L4 mundurowych został w tym tygodniu przyjęty przez sejmową komisję spraw wewnętrznych. Nowe regulacje powinny wejść w życie w I kwartale 2014 r.
 • 27.08.2013Mundurowi stracą część przywilejów. Ustawa o L4 coraz bliżej
  Funkcjonariusze służb mundurowych wkrótce utracą część przysługujących im przywilejów. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku wejdzie w życie tzw. ustawa o L4 mundurowych, odbierająca im prawo do 100 proc. uposażenia podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Dziś w Sejmie odbywa się publiczne wysłuchanie projektu.
 • 29.05.2013Sędziowie, prokuratorzy i mundurowi stracą część przywilejów
  Podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim sędziowie, prokuratorzy i mundurowi otrzymywać będą nie 100, a 80% uposażenia – takie zmiany wprowadzą nowelizacje ustaw przygotowane przez resorty sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych. Projekty przyjęła we wtorek Rada Ministrów.
 • 27.05.2013VAT: Solidarna odpowiedzialność sposobem na oszustwa
  Interpelacja nr 16600 do ministra finansów w sprawie planowanego wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności odbiorcy i dostawcy za zaległości podatkowe w zakresie podatku VAT
 • 24.04.2013Billingi abonentów - państwo żąda dostępu, ale kosztów nie ponosi
  Dostęp organów państwa do danych telekomunikacyjnych (np. billingi, dane osobowe i lokalizacyjne abonentów) nie powinien odbywać się kosztem prywatnych firm – uważa fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju. Obecnie branża telekomunikacyjna przerzuca powstałe w ten sposób koszty na swoich klientów.
 • 26.09.2012Urzędników przybywa, wydatki rosną
  W ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie w centralnej administracji zwiększyło się o blisko 20 tys. osób, co kosztowało do tej pory już 10,5 mld zł. Wyraźnie wzrosła liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – to najważniejsze wnioski płynące z raportu Fundacji Republikańskiej pn. „Zatrudnienie w administracji rządowej – dynamika i koszty”.
 • 24.08.2012Straty budżetu państwa z tytułu VAT
  Interpelacja nr 6093 do ministra finansów w sprawie strat Skarbu Państwa spowodowanych uchylaniem się od opodatkowania podatkiem VAT przez niektóre podmioty wprowadzające na polski rynek stali pręty zbrojeniowe z innych państw członkowskich UE
 • 13.04.2012Mundurówka będzie pracować o 10 lat dłużej
  Od przyszłego roku zmianom ulegnie emerytalny system zaopatrzeniowy funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych. Przywileje służb mundurowych zostaną częściowo ograniczone, jednak i tak „mundurówka” będzie w lepszej sytuacji niż pozostali pracujący Polacy. Aby otrzymać emeryturę, nowi funkcjonariusze będą musieli posiadać 25-letni staż służby oraz ukończyć 55 lat.
 • 05.04.2012Szefowie służb zyskali uprawnienia organów podatkowych
  Szefowie służb specjalnych (m.in. ABW, CBA i SKW) od 4 kwietnia posiadają uprawnienia organów podatkowych w odniesieniu do przychodów swoich pracowników. Jak wskazuje projektodawca, służby będą mogły stosować nowe uprawnienia tylko wobec osób, które wykonują czynności objęte ochroną informacji niejawnych lub związane z bezpieczeństwem państwa.
 • 07.12.2011Przepisy o zaskarżaniu decyzji ministra są konstytucyjne
  Przepisy przewidujące, że minister rozpatruje zaskarżenie złożone na jego wcześniejszą decyzję są zgodne z konstytucją - uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
 • 05.12.2011NIK krytycznie o działalności GIIF
  Generalny Inspektor Informacji Finansowej zmniejszył liczbę kontroli w instytucjach zobowiązanych do rejestrowania podejrzanych transakcji. Nie zweryfikował też ponad 4,5 mln niekompletnych lub zawierających błędy informacji o operacjach przekraczających 15 tys. euro – alarmuje NIK w najnowszym raporcie.
 • 14.06.2011Prezydent chce nadać priorytetową rolę cyberbezpieczeństwu
  Prezydent Bronisław Komorowski przesłał w piątek (10 czerwca br.) do marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny projekt tzw. ustawy o cyberbezpieczeństwie. Nowe regulacje przewidują przede wszystkim wprowadzenie do porządku prawnego kategorii cyberbezpieczeństwa, rozumianego jako jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa narodowego.
 • 07.02.2011Wyroki sądów nie pomagają w walce z nieuczciwymi kontrahentami
  Interpelacja nr 19581 do ministra gospodarki w sprawie patologii polskiego życia gospodarczego
 • 28.10.2010Publikacja przepisów – od 2012 r. tylko w wersji elektronicznej
  Rząd wprowadza kolejny etap informatyzacji procesu ogłaszania aktów prawnych, który ma ułatwić dostęp do przepisów ogłaszanych w dziennikach urzędowych. Od 2012 r. nowe regulacje nie będą publikowane – jak obecnie – w wersji papierowej i, dodatkowo, elektronicznej, dostępnej na internetowej stronie Rządowego Centrum Legislacji. Niemal jedyną formą publikacji będzie wersja elektroniczna. W tym celu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 • 07.09.2010Kontrole NIK: Przestępstwa i wykroczenia gospodarcze
  143 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa o charakterze gospodarczym bądź finansowym skierowała w 2009 roku Najwyższa Izba Kontroli do różnych organów ścigania – m.in. do prokuratury, policji, urzędów skarbowych, nadzoru budowlanego i Państwowej Inspekcji Pracy. Wykryte straty w mieniu przekroczyły 120 mln zł.
 • 08.12.2009Handel złomem pod szczególnym nadzorem fiskusa
  Interpelacja nr 11880 do ministra finansów w sprawie oszustw podatkowych w obrocie złomem
 • 09.09.2009Minister pracy ogłosi konkurs na prezesa ZUS
  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że szefowa tego resortu Jolanta Fedak zamierza ogłosić konkurs na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczasowy szef ZUS został aresztowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod zarzutem korupcji.
 • 09.03.2009Nowe założenia reformy emerytur mundurowych
  MSWiA przedstawiło nowe założenia reformy emerytur mundurowych. Szef resortu Grzegorz Schetyna podkreślił, że propozycje nowych rozwiązań zostały zaakceptowane przez szefów służb podlegających nadzorowi resortu. Wicepremier ma nadzieję, że reforma - w proponowanym przez MSWIA kształcie - zostanie zaaprobowana przez funkcjonariuszy oraz związki zawodowe.
 • 18.09.2008Orzecznictwo podatkowe: Decyzja dotycząca VAT a wyliczenie przychodu dla potrzeb podatku dochodowego
  Jeżeli organ wydał decyzję w przedmiocie podatku od towarów i usług, to decyzja ta zastępuje złożoną przez podatnika deklarację VAT-7. W konsekwencji przy wyliczeniu przychodu dla potrzeb podatku dochodowego organ nie może tej decyzji pominąć i przyjąć innej wartości podatku należnego od towarów i usług. W tym przypadku zachodzi ścisłe powiązanie między decyzją wydaną w przedmiocie podatku od towarów i usług a rozliczeniem przychodu w podatku dochodowym.
 • 08.02.2007Kontrole w 2007 - transakcje internetowe na cenzurowanym
  W marcu ubiegłego roku mogłem w materiale „Co nam skontrolują” przedstawić zagadnienia, pozostające w obszarze szczególnego zainteresowania fiskusa. W tym roku, po raz kolejny, ministerstwo udostępniło na swoich stronach zestawienie tych tematów, które będą przedmiotem zainteresowania kontrolujących w roku 2007.
 • 09.11.2006PKPP Lewiatan: Senatorowie nie pogarszajcie praw podatników
  Przyjęta przez Sejm nowelizacja Ordynacji podatkowej różni się od pierwotnej wersji, opracowanej z udziałem ekspertów zewnętrznych. W nagłym trybie wprowadzono zmiany niekorzystne dla podatników. Kolejny raz zawiodła idea dialogu i partnerstwa społecznego. Mamy nadzieję, że w trakcie prac w Senacie skreślone zostaną poprawki wypaczające pierwotną ideę nowelizacji.
 • 18.04.2006Czynny żal
  Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. nr 83, poz. 930 z późn. zm.) zawiera katalog czynów kwalifikowanych jako przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Może za nie grozić mandat karny nakładany przez urzędnika skarbowego albo postępowanie przed sądem i kara grzywny, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności. Od odpowiedzialności karnej można się uwolnić poprzez okazanie tzw. czynnego żalu.