Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bonus dla klienta

 • 23.11.2016Podatek bankowy jedną z przyczyn rosnącego OC?
  Interpelacja nr 7182 do ministra finansów w sprawie gwałtownie rosnących stawek za polisy OC
  • 06.10.2016Podatek od gier. Loterie promocyjne są wyłączone z opodatkowania
   Pytanie podatnika: W celu promocji sklepu internetowego, zachęcenia potencjalnych nabywców do skorzystania z oferty spółki i zwiększenia sprzedaży treści multimedialnych, usług bądź towarów tam oferowanych spółka planuje zorganizowanie loterii dla klientów tego sklepu, w których oferowane będą wygrane (nagrody rzeczowe lub pieniężne). Czy loterie, które planuje organizować spółka podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier?
   • 22.04.2016Rozliczenie i dokumentowanie bonusu pośredniego na gruncie ustawy o VAT 
    Zdarza się, że producenci udzielają kontrahentom premii pieniężnych z tytułu zrealizowanego poziomu zakupu ich towarów. Udzielane są one nie tylko hurtowniom będącym ich bezpośrednimi kontrahentami, ale również klientom tych hurtowni. W takim wypadku pojawia się pytanie: Czy premia ta obniża podstawę opodatkowania producenta oraz jaki dokument należy wystawić z tytułu udzielenia tego rodzaju premii?
    • 06.10.2015Premia pieniężna a VAT. Nota księgowa jako faktura
     Z uzasadnienia: W myśl art. 219 Dyrektywy 112 każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę. Ponieważ nota otrzymana od producenta, potwierdzająca premię udzieloną skarżącej, dotyczy konkretnego towaru nabytego wcześniej na podstawie faktur wystawionych przez dystrybutora należy stwierdzić, iż dokumentuje ona rabat, czyli obniżenie ceny tego towaru, zatem w konsekwencji otrzymanie rabatu powinno prowadzić do obniżenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów dokonaną przez dystrybutora na rzecz skarżącej Spółki.
     • 07.11.2014Sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej
      Pytanie podatnika: Które z niżej wymienionych sposobów potwierdzania otrzymania przez klientów faktur korygujących dają prawo spółce do obniżenia podatku należnego o wartość wynikającą z tych faktur? Jakie wymogi trzeba spełnić i jaką przygotować dokumentację, aby uznać za wystarczające, że spółka nie uzyskała potwierdzenia odbioru faktur korygujących od kontrahenta mimo udokumentowanej próby ich doręczenia oraz, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej?
      • 17.10.2014Zbiorcza faktura korygująca dokumentująca udzielenie bonusu
       Pytanie podatnika: Czy wystawiane przez spółkę faktury korygujące dokumentujące udzielane przez nią bonusy, spełniają wymogi przewidziane w odpowiednich przepisach, tj. są zgodne z art. 106j ust. 2 lub ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług i, w konsekwencji, wspomniane faktury korygujące stanowią z formalnego punktu widzenia, przy zachowaniu pozostałych warunków, podstawę do obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego udokumentowany nimi rabat (bonus)?
       • 11.10.2010Premia pieniężna – nota czy faktura?
        W aktualnej praktyce obrotu gospodarczego przedsiębiorcy – głównie producenci oraz dystrybutorzy towarów – niejednokrotnie wypłacają swoim kontrahentom (odbiorcom) premie pieniężne (zwane również bonusami). Zasady przyznawania takich premii są zazwyczaj regulowane w  stosownych umowach handlowych, przy czym podstawowym warunkiem ich uzyskania jest dokonanie przez nabywcę zakupów o odpowiedniej wartości bądź nabycie określonej ilości produktów.
        • 08.05.2008O rabatach i bonusach w ustawie o VAT?
         Ministerstwo Finansów zapowiada, że do połowy maja przedstawi gotowy projekt nowelizacji ustawy o VAT. Pojawia się w nim m.in. przepis umożliwiający wprowadzenie obowiązku dokumentowania bonusów i rabatów. Obecnie sprzedawcy towarów i usług nie wiedzą jak, i czy w ogóle, dokumentować udzielenie ich klientom, MF nie śpieszy się zaś z zajęciem jasnego stanowiska w tej sprawie.