Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemcy fundusz

 • 17.08.2018Środki z Funduszu Pracy będą przeznaczane na zasiłki pogrzebowe?
  Zamiar finansowania z Funduszu Pracy zasiłków pogrzebowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych to zły pomysł – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan. Budzące wątpliwości propozycje znalazły się w projekcie nowej ustawy o rynku pracy. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają za to plan wprowadzenia tzw. bonu ofertowego, który miałby poprawić jakość pośrednictwa pracy.
  • 07.09.2015Jaka pomoc dla cudzoziemców w Polsce?
   Interpelacja nr 33807 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie programu integracji cudzoziemców w Polsce.
   • 07.12.2009Co blokuje napływ zagranicznych inwestycji?
    Zagospodarowanie przestrzenne, proces budowlany, prawo podatkowe, funkcjonowanie  specjalnych stref ekonomicznych, realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii oraz legalizacja pobytu cudzoziemców – to dziedziny, w których występują najważniejsze bariery blokujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski. Konferencja poświęcona omówieniu została zorganizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.