Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemcy akcj

  • 05.04.2011MSWiA: 336 zezwole na zakup nieruchomoci przez cudzoziemcw
    Wedug danych MSWiA w ubiegym roku szef resortu Jerzy Miller wyda 336 zezwole na zakup przez cudzoziemcw nieruchomoci - gruntw rolnych i lenych, lokali mieszkalnych i uytkowych. Zezwolenia obejmuj te zakup akcji i udziaw w spkach, bdcych wacicielami lub uytkownikami wieczystymi nieruchomoci.
    • 19.07.2007Uatwienia dla pracownikw z Biaorusi, Rosji i Ukrainy
      — 20 lipca 2007 r. wejdzie w ycie znowelizowane rozporzdzenie pozwalajce Rosjanom, Ukraicom i Biaorusinom pracowa w Polsce bez zezwolenia. Bd oni mogli zatrudnia si u polskich przedsibiorcw dwa razy w roku na trzymiesiczne okresy — powiedzia podsekretarz stanu w MPiPS Kazimierz Kuberski podczas konferencji prasowej, ktra odbya si 18 lipca 2007 r. W konferencji wzi udzia rwnie zastpca dyrektora Departamentu Migracji Janusz Grzyb.