Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

fus

 • 18.03.2008ZUS uspokaja: Nie zabraknie pieniędzy na emerytury i renty
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że nie zabraknie pieniędzy na wypłaty dla emerytów i rencistów. Według ZUS nie ma powodów do obaw, mimo że w najbliższych latach nadal składki od osób pracujących nie będą pokrywać wszystkich wydatków na świadczenia. Różnica zostanie bowiem uzupełniona z budżetu państwa, który gwarantuje wypłatę emerytur i rent w ustawowej wysokości.
  • 07.03.2008Lewiatan: Nowe zasady przyznawania rent sprawiedliwsze
   Zapewnienie spójności systemu ubezpieczeń społecznych w ramach nowego systemu emerytalnego oraz wyeliminowanie możliwości uzyskania świadczenia rentowego wyższego niż świadczenie emerytalne – to, zdaniem PKPP Lewiatan, najważniejsze zalety projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS.
   • 03.03.2008KIG: Przyszłe zakłady emerytalne będą pobierać zbyt wysokie opłaty
    Krajowa Izba Gospodarcza krytykuje większość rozwiązań, jakie zaproponowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w projekcie ustawy o emeryturach kapitałowych przesłanym do konsultacji społecznych. KIG negatywie oceniło m.in planowaną wysokość opłat za zarządzanie kapitałem, które będą mogły pobierać zakłady emerytalne.
    • 27.02.20085,5 proc. - stopa zwrotu Funduszu Rezerwy Demograficznej
     Fundusz Rezerwy Demograficznej (FRD), administrowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, osiągnął w 2007 r. wysoką, 5,5–procentową stopę zwrotu z inwestycji. FRD ma w przyszłości zmniejszyć niedobór środków w funduszu emerytalnym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powstały w wyniku zmian demograficznych.
     • 21.02.2008Waloryzacja 2008: 6,5 i 4,2 proc.
      W najbliższych dniach ukaże się rozporządzenie prezesa Rady Ministrów  w sprawie wskaźników waloryzacji emerytur i rent w 2008 roku. O 6,5 proc. wzrosną świadczenia tylko tych osób, które na emeryturę lub rentę przeszły przed 1 marca 2007 r.
      • 18.02.2008Emerytury i renty wzrosną o 6,5 proc.
       Trójstronna Komisja do spraw Społeczno-Gospodarczych postanowiła, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 6,5 proc. Decyzja zapadła przy sprzeciwie strony związkowej, która domagała się, by podwyżka w większym stopniu uwzględniała wzrost przeciętnego wynagrodzenia za ubiegły rok.
       • 15.02.20084,4 mld zł nadwyżki na koniec stycznia
        Po pierwszym miesiącu bieżącego roku w budżecie państwa odnotowano nadwyżkę w wysokości ponad 4,4 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów. Podczas gdy dochody udało się zrealizować na poziomie 8 proc. zakładanej kwoty, wydatki nie przekroczyły 6 proc. planu.
        • 06.02.2008Wcześniejsze emerytury jak TK przykazał
         Dostosowanie przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wcześniejszych emerytur kobiet i mężczyzn to jeden z problemów, jakie rozwiązać mają przyjęte przez Radę Ministrów propozycje zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.  
         • 31.01.2008Resort pracy przygotowuje ustawy
          – Najważniejsze prace, jakie nas czekają, dotyczą dokończenia reformy emerytalnej i nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia – powiedziała minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak podczas konferencji prasowej, poświęconej planom legislacyjnym resortu na pierwsze półrocze 2008 r.
          • 11.01.2008Pracodawcy: Wcześniejsze emerytury – przyczyna niedoboru w FUS
           Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan prognozowany przez ZUS roczny deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgający nawet 60 mld zł rocznie to efekt m.in. przedłużenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury.
           • 10.01.2008Deficytowy FUS
            W Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może zabraknąć od 216 do 333,6 mld zł w latach 2009–2013 – wynika z prognozy opracowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Skala deficytu będzie zależała m.in. od stopy bezrobocia, wzrostu wynagrodzeń oraz ściągalności składki.
            • 17.12.2007TK: Składki na KRUS nie zwiększą emerytury z ZUS-u
             Rolnicy – renciści, którzy w okresie pobierania renty opłacali składki emerytalne w KRUS, nie mogą liczyć na podwyższenie świadczenia, jeśli przysługuje im ono w ramach powszechnego systemu emerytalnego – orzekł w ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny.
             • 10.12.2007Emerytura w przypadku ubezpieczenia w ZUS i KRUS
              Interpelacja nr 7815 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników
              • 05.12.2007Renta, emerytura i dochody z pracy
               Interpelacja nr 7680 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wypłacania niektórych świadczeń przez ZUS
               • 30.11.2007„GW”: Rząd znalazł 3,5 mld zł
                Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, rząd na nieformalnym posiedzeniu w czwartek ustalił, skąd weźmie pieniądze na przyszłoroczne podwyżki nauczycielskich pensji i obniżenie deficytu budżetowego.
                • 31.10.2007Komisja sejmowa do spraw Euro 2012?
                 Konfederacja Pracodawców Prywatnych apeluje, by w nowym Sejmie została powołana specjalna komisja do spraw organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012. Komisja zajęłaby się opracowaniem ustaw, które przyspieszyłyby przygotowania do imprezy.
                 • 08.10.2007Coroczna waloryzacja i wcześniejsze emerytury zatwierdzone
                  W tym tygodniu w Dzienniku Ustaw zostaną opublikowane dwie ustawy: wprowadzająca coroczną waloryzację emerytur i rent oraz przedłużająca dotychczasowe zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. W ubiegłym tygodniu podpisał je prezydent.
                  • 21.09.2007Dyskryminacja rencistów pobierających rentę socjalną
                   Interpelacja nr 7778 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących praw i obowiązków rencistów
                   • 07.09.2007Organizacje pracodawców zawieszają udział w pracach nad umową społeczną
                    Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Business Centre Club i Związek Rzemiosła Polskiego — czyli organizacje reprezentujące przedsiębiorców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych — ogłosiły wspólne stanowisko o zawieszeniu udziału w pracach nad umową społeczną. Warunkiem ponownego przystąpienia do rozmów w tej sprawie jest podjęcie deklaracji przez rząd i wszystkie organizacje uczestniczące w Komisji Trójstronnej o woli wznowienia rozmów.
                    • 07.09.2007Komisja Trójstronna: Bez porozumienia w sprawie wzrostu płac w 2008 r.
                     Zespoły Komisji Trójstronnej — ds.  budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych oraz polityki gospodarczej i rynku pracy — nie osiągnęły porozumienia w sprawie wysokości maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 2008 r. Poinformowano o tym po czwartkowym spotkaniu KT.
                     • 17.07.2007Stanowisko strony pracodawców TK ws. założeń projektu budżetu na 2008
                      W piątek 13 lipca związki pracodawców zrzeszone w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych ogłosiły swoje stanowisko w sprawie założeń projektu budżetu państwa na rok 2008. Pracodawcy, prezentując swoje stanowisko do założeń projektu budżetu państwa na 2008 r., chcą po raz kolejny zwrócić uwagę na potrzebę uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych jako punktu wyjścia do każdej debaty o budżecie państwa. Poniżej prezentujemy pełny tekst dokumentu:
                      • 22.05.2007NIK pozytywnie o ZUS
                       Najwyższa Izba Kontroli nie ma żadnych zastrzeżeń co do gospodarowania finansami publicznymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. NIK wystawiła ZUS-owi również pozytywną ocenę za realizację planów finansowych Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Rezerwy Demograficznej.
                       • 04.05.2007Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2007 r.
                        Interpelacja nr 6365 do ministra finansów w sprawie przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na zasilenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na inne cele
                        • 23.04.2007Wypadek w drodze do pracy
                         Pytanie: Czy aby dane zdarzenie zostało uznane za wypadek w drodze do pracy musi on nastąpić podczas drogi z miejsca stałego zamieszkania pracownika do miejsca pracy?
                         • 17.04.2007Wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu
                          Pytanie: Czy wynagrodzenie chorobowe za czas pobytu w szpitalu ulega dodatkowemu obniżeniu?
                          • 15.03.2007KPP: Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS niesprawiedliwy społecznie
                           Wprowadzając reformę ubezpieczeń społecznych w roku 1999 ustawodawca utrzymał początkowo do 31 grudnia 2006 r. możliwość przechodzenia na wcześniejsze emerytury, następnie przedłużył ten termin do 31 grudnia 2007 r. Jednocześnie, uwzględniając specyficzną sytuację osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, przewidział ustanowienie dla tej grupy emerytur pomostowych. Jednak do dziś, czyli w ciągu 8 lat od uchwalenia ustawy w tej sprawie, nie wydano odpowiednich aktów wykonawczych.
                           • 18.01.2007ZUS przygotował prognozę wpływów i wydatków FUS
                            Emeryci i renciści mogą spać spokojnie. Pieniędzy na wypłaty dla nich nie zabraknie, mimo że w najbliższych latach nadal składki od osób pracujących nie będą pokrywać wszystkich wydatków na świadczenia. Różnicę pokryje z budżetu państwo, które gwarantuje wypłatę emerytur i rent w ustawowej wysokości.
                            • 11.12.2006Rząd zaakceptował nowelizację ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
                             Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 11 grudnia 2006 r., Rada przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt nowelizacji umożliwi wystąpienie z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) osobom, dla których uczestnictwo w OFE jest jedyną przeszkodą do skorzystania z wcześniejszej emerytury.
                             • 14.09.2006Interpelacja nr 2996 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzywania przez ZUS przedsiębiorców do opłacenia składek ubezpieczeniowych wraz z odsetkami, począwszy od 1999 r., za okresy, w których działalność gospodarcza była czasowo zawieszona i wyrejestrowana z ubezpieczenia ZUS
                              Szanowna Pani Minister! W związku z niepokojącą sytuacją, dotyczącą bezpodstawnego wzywania przez ZUS przedsiębiorców do opłaty składek ubezpieczeniowych wraz z odsetkami, począwszy od 1999 r., za okresy, w których działalność gospodarcza była czasowo wstrzymana i z tego tytułu czasowo wyrejestrowana z ubezpieczenia w ZUS, zwracamy się do Pani minister z prośbą o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie.
                              • 20.08.2006UE nie nakazuje powszechnego zrównania wieku emerytalnego
                               Dyrektywa 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy w części dotyczącej świadczeń emerytalnych pod pojęciem „systemów zabezpieczenia społecznego pracowników” obejmuje systemy nieobjęte dyrektywą 79/7/EWG z 19.12.1978 r. Oznacza to, że zalecenie zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn dotyczy jedynie świadczeń z dobrowolnych ubezpieczeń w tzw. III filarze czyli pracowniczych programów emerytalnych. Polska uczestniczyła w przygotowaniu tej dyrektywy i wypełnia jej zobowiązania. Wiek emerytalny w III filarze, niezależnie od płci, ustalono na 60 rok życia.
                               • 17.07.2006MPiPS nie przygotowuje projektu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn
                                Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie przygotowuje obecnie projektu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn – powiedziała podczas briefingu na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz emerytur pomostowych, który odbył się 17 lipca 2007 r. Minister Anna Kalata. – Informacje, o spodziewanych różnicach w wysokości emerytur są częścią kampanii informacyjnej, związanej z nowym systemem emerytalnym. Mająca obecnie 52 lata kobieta, przechodząc na emeryturę w wieku lat 60, może liczyć na 58 proc. swoich ostatnich zarobków. Pracując o 5 lat dłużej jej emerytura może sięgać 86 proc. zarobków - podała przykład pochodzący z przewidywań departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych Minister Kalata.
                                • 12.07.2006Przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego przekreśla możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę
                                 Odpowiadając na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich (13.06.2006 r.) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (23.06.2006 r.) poinformowała, że przystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego przekreśla w obowiązującym stanie prawnym możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mając na względzie konieczność prawidłowego i spójnego uregulowania zaistniałej, niekorzystnej dla ubezpieczonych sytuacji prawnej, Ministerstwo przystąpiło do prac nad przygotowaniem odpowiedniego projektu ustawy.
                                 • 20.06.2006Utrata prawa do wcześniejszej emerytury przez osoby, które przystąpiły do otwartych funduszy emerytalnych
                                  Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa coraz więcej skarg od osób, które z powodu przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego utraciły prawo przejścia na wcześniejszą emeryturę. Pierwsza grupa skarżących to osoby urodzone po 1953 roku, które warunki nabycia prawa do wcześniejszych emerytur spełniałyby do końca 2006 r., lecz przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego pod wpływem błędu spowodowanego brakiem obowiązku pouczenia wynikającego dla akwizytora z art. 84a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
                                  • 02.04.2006Proponowane zmiany w systemie podatkowym (3)
                                   Obniżenie składki rentowej z 13% do 9% i obniżenie składki chorobowej z 2,45% do 1,8% z jednoczesnym przeniesieniem obowiązku zapłaty składki chorobowej na pracodawcę to zmiana bardzo korzystna dla pracowników. Zakłada się co prawda, że zmniejszeniu ulegnie składka rentowa płacona zarówno przez pracodawcę jak i pracobiorcę — po 2 procent, ale dla pracodawcy ta zmiana jest co najwyżej obojętna. Można się nawet zastanawiać, czy w krótszym okresie czasu nie będzie niekorzystna. Powstanie bowiem na przykład konieczność zmiany oprogramowania (koszt), stosowanych dokumentów (koszt), przeszkolenie pracowników (koszt). Zmiana wymagać będzie również sporych przeróbek w programie Płatnik.
                                   • 15.02.2006ZUS - II etap przeliczania emerytur i rent na podstawie art. 194a ustawy o emeryturach i rentach z FUS
                                    Od 1 marca br. przeprowadzony zostanie II etap przeliczania emerytur i rent na podstawie art. 194a ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Na mocy tego artykułu, emerytury i renty osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1930 r., które zostały obliczone od kwoty bazowej stanowiącej mniej niż 100 % przeciętnego wynagrodzenia, podlegają przeliczeniu.
                                    • 15.02.2006ZUS - podwyżka emerytur i rent z FUS od 1 marca 2006 r. z tytułu waloryzacji świadczeń i podwyższenia najniższej podstawy wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych
                                     Na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokona - od 1 marca 2006 r. - waloryzacji emerytur i rent, podwyższenia świadczeń najniższych oraz dodatków do emerytur i rent. Zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (...) świadczenia przyznane na podstawie tych ustaw nie będą podlegać bieżącej waloryzacji od 1 marca br. Natomiast podstawy wymiaru tych rent, niższe niż 1 650,00 zł, zostaną podwyższone od 1 marca do tej kwoty.
                                     • 12.02.2006Czekają nas zmiany w systemie podatkowym
                                      W sobotę na konferencji prasowej urzędnicy ministerstwa finansów przedstawili kilkadziesiąt propozycji zmian i ułatwień, które mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku lub od pierwszego stycznia roku 2007. Zmiany można podzielić na dwie grupy – ułatwiające życie podatnika, ale nie mające wpływu na wysokość obciążeń podatkowych oraz na zmiany, które będą miały wpływ na wysokość podatków płaconych przez podatników (niektóre proponowane zmiany mogą zwiększyć obciążenia podatkowe).
                                      • 25.09.2005Okres wyczekiwania na nabycie praw do zasiłku chorobowego
                                       Ubezpieczony nabywa praw do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. Nabycie praw do zasiłku nie oznacza, że zostanie on wypłacony – zasiłek wypłacany ze środków FUS przysługuje (z pewnymi wyjątkami np. dotyczącymi wypadków w pracy lub zasiłków po ustaniu ubezpieczenia) dopiero od 34 dnia niezdolności do pracy w ciągu roku. Ale w związku z tym, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane przez pierwsze 33 dni w roku przysługuje wyłącznie pracownikom, którzy nabyli prawa do zasiłku, przed jego wypłatą należy stwierdzić, czy pracownik „zaliczył” już okres wyczekiwania. Jego długość zależy od tego, czy ubezpieczony podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, czy dobrowolnie.

                                      « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ]