Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 09.09.2013Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
  Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt podatkowy niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym?
  • 06.09.2013Ulga rehabilitacyjna w wyjaśnieniach MF
   Interpelacja nr 18819 do ministra finansów w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
   • 29.08.2013Wybór opodatkowania w formie ryczałtu. Konieczne oświadczenie
    Teza: Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem, o którym mowa w art. 9 ust.1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144, poz. 930) winno być złożone odrębnie co do przychodów z działalności wykonywanej samodzielnie i co do przychodów uzyskiwanych z udziału w spółce prowadzącej działalność gospodarczą.
    • 28.08.2013Odprawa dla pracownika. Wypowiedzenie umowy na urlopie wychowawczym
     Od 2 lat przebywam na urlopie wychowawczym. Niedawno otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji zakładu pracy. Czy należy mi się odprawa pieniężna?
     • 26.08.2013Deregulacja staje się rzeczywistością. Pierwsze zawody są już "wolne"
      W ubiegły piątek weszła w życie tzw. I ustawa deregulacyjna, zmniejszająca trudności z dostępem do zawodów regulowanych. Na pierwszy ogień poszły m.in. zawody adwokata, radcy prawnego, notariusza oraz komornika. Pozostałe profesje z pierwszej transzy (w sumie 51 zawodów) zostaną zderegulowane później – w większości przypadków z początkiem 2014 r.
      • 26.08.2013Rozliczenia VAT. Problemy ze stosowaniem kas fiskalnych
       Interpelacja nr 18537 w sprawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
       • 07.08.2013Likwidacja zwrotu VAT na materiały budowlane
        Interpelacja nr 18192 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT na materiały budowlane
        • 30.07.2013Kasy fiskalne: Jednoznaczna nazwa, czyli jak zlikwidować drobny handel
         Interpelacja nr 18537 do ministra finansów w sprawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących
         • 26.07.2013Marginalizacja OFE zagrozi emeryturom - ostrzega fundacja Balcerowicza
          Wprowadzenie rządowych propozycji zmian w OFE doprowadzi do zmniejszenia bezpieczeństwa emerytur i przełoży się na trwałe niezrównoważenie całego systemu – uważają eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, założonej kilka lat temu przez prof. Leszka Balcerowicza.
          • 19.07.2013Rewolucja w OFE - co przyniesie przyszłość?
           Zapewnienie obywatelom godnego życia na emeryturze to jedno z głównych zadań państwa i nikt nie może zdjąć z niego odpowiedzialności za bezpieczeństwo emerytalne – stwierdził podczas czwartkowej debaty emerytalnej minister pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz. W trakcie spotkania padła też propozycja oparcia systemu na tzw. emeryturach obywatelskich.
           • 28.06.2013MF o zmianach w kasach rejestrujących
            Interpelacja nr 17312 do ministra finansów w sprawie nowych obowiązków związanych z kasami fiskalnymi
            • 27.06.2013Rząd chce zdemontować system OFE - alarmuje polski biznes
             Wprowadzenie rządowych propozycji ws. OFE oznaczać będzie demontaż II filara emerytalnego – tak organizacje zrzeszające polski biznes, m.in. Konfederacja Lewiatan i Business Centre Club, oceniają przedstawione wczoraj przez rząd Donalda Tuska warianty zmian w systemie emerytalnym.
             • 26.06.2013Rewolucja w OFE. Rząd wybierze jeden z trzech wariantów zmian
              Konieczna jest poważna reforma systemu otwartych funduszy emerytalnych – to najważniejszy wniosek z przedstawionego dziś „Przeglądu funkcjonowania systemu emerytalnego”. Rząd proponuje trzy warianty zmian, w tym m.in. wprowadzenie dobrowolności udziału w OFE. Pomimo że propozycje te można określić jako „małą rewolucję”, konsultacje społeczne potrwają tylko 30 dni.
              • 26.06.2013PIT: Sprzedaż składników majątku o wartości nieprzekraczającej 1500 zł
               Pytanie: W związku z przejściem na emeryturę sprzedałem prowadzone przedsiębiorstwo innej osobie fizycznej również prowadzącej działalność gospodarczą. W skład zbytego przedsiębiorstwa weszły towary handlowe, środki trwałe i inne składniki majątku. Czy sprzedaż składników firmowego majątku, których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
               • 14.06.2013VAT: Ulga na złe długi w przypadku dłużnika w upadłości
                Interpelacja nr 16409 do ministra gospodarki w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                • 06.06.2013Niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym a CIT
                 Pytanie podatnika: Czy niezamortyzowana część inwestycji w obcym środku trwałym stanowić będzie koszt uzyskania przychodów w momencie wygaśnięcia umowy najmu?
                 • 04.06.2013KE nie zostawia suchej nitki na polskim rządzie
                  Komisja Europejska krytycznie ocenia politykę gospodarczo-finansową rządu Donalda Tuska. Źle postrzegany jest nie tylko stan finansów publicznych (wysoki deficyt budżetowy), ale także stan inwestycji w infrastrukturę czy warunki prowadzenia biznesu. Eurokraci z Brukseli przedstawili szczegółowe zalecenia dla Polski, które mają ich zdaniem poprawić sytuację.
                  • 29.05.2013Likwidacja OFE? Skutki dla gospodarki będą poważne
                   Ewentualna likwidacja OFE może wyraźnie podreperować stan finansów publicznych, ale skutki dla podstawowych relacji makroekonomicznych i samych ubezpieczonych będą negatywne – wynika z raportu pn. „Otwarte fundusze emerytalne i gospodarka Polski w latach 1999-2013”, przygotowanego na zlecenie Konfederacji Lewiatan.
                   • 29.05.2013Wyjątkowo zły rok dla rynku kredytów mieszkaniowych
                    W I kwartale 2013 r. zanotowano wyraźny spadek liczby i wartości udzielanych kredytów hipotecznych – odpowiednio o 12,46 i 9,34% względem końca ubiegłego roku. Najnowszy raport AMRON-SARFiN pokazuje, że sytuacja na tym rynku jest obecnie najsłabsza od 2009 r.
                    • 20.05.2013Opłata śmieciowa nowym podatkiem lokalnym?
                     Z początkiem lipca zaczną obowiązywać zapisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa), która „właścicielami” śmieci ustanawia ośrodki gminne. – Cały system zostanie sfinansowany z opłaty śmieciowej, będącej de facto nowym podatkiem lokalnym – mówią eksperci fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.
                     • 16.05.2013E-kurs: ABC optymalizacji podatkowej, czyli optymalizacja podatkowa dla wszystkich
                      Optymalizacja podatkowa kojarzy się przeważnie z drogimi kancelariami doradztwa podatkowego i korporacjami, które korzystają z ich usług. Tymczasem optymalizacja jest dostępna dla wszystkich – i jesteśmy w stanie przyjąć zakład, że około 80% osób osiągających dochody może dokonać optymalizacji podatkowej we własnym zakresie – bez korzystania z porad doradców. Dlaczego wobec tego tak mało osób optymalizuje swoje obciążenia? Przyczyna jest prosta – brak dostępu do odpowiedniej wiedzy i dominujący pogląd, że optymalizacja wiąże się z ryzykiem podatkowym (a ten pogląd wynika właśnie z braku dostępu do wiedzy).
                      • 14.05.2013Składki ZUS: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
                       Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają zarówno świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa pracy, jak i inne odprawy, odszkodowania, rekompensaty wypłacone pracownikowi z tego tytułu, ustalone drogą dobrowolnych porozumień pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi, te które wynikają z układów zbiorowych pracy oraz ustalone na podstawie umowy z konkretnym pracownikiem. Koniecznym warunkiem wyłączenia takiego świadczenia z podstawy wymiaru składek jest bezpośredni związek pomiędzy wypłatą świadczenia, a rozwiązaniem stosunku pracy, natomiast bez znaczenia pozostaje jego wysokość - wyjaśnił Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
                       • 06.05.2013Kolej coraz bliżej zapaści
                        Dwie dekady zaniechania, za duże zatrudnienie oraz brak skutecznego zarządzania majątkiem – to zdaniem ekspertów Instytutu Jagiellońskiego najważniejsze obecnie problemy Grupy Polskie Koleje Państwowe. Instytut opublikował w tej sprawie „białą księgę”, w której przewiduje, że polską kolej już za kilka lat czekać może likwidacja.
                        • 26.04.2013Zawieszenie działalności a ulga na zakup kasy rejestrującej
                         Pytanie podatnika: W sierpniu 2008 r. Wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą (sklep). 29 sierpnia została uruchomiona kasa fiskalna, a 3 września 2008 r. Wnioskodawca otrzymał zwrot z tytułu jej zakupu. Wnioskodawca czasowo, tj. na okres od 1 marca 2010 r. do 30 lipca 2011 r., zawiesił działalność. 1 sierpnia 2011 r. działalność została odwieszona. Jednak przez kolejne dwa miesiące Wnioskodawca nie odnotował żadnej sprzedaży, z tego względu postanowił zamknąć sklep co nastąpiło dnia 30 września 2011 r. Czy Wnioskodawca ma obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy?
                         • 24.04.2013Podatki 2013: Korekta amortyzacji w leasingu finansowym
                          Interpelacja nr 14770 do ministra finansów w sprawie ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce
                          • 23.04.2013Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie
                           Spółka dzierżawi majątek, w tym grunty. Na ich części planuje realizację inwestycji, która polegać będzie na remoncie dzierżawionego budynku, a także na wzniesieniu nowego budynku. Będzie to związane z inwestycją w obcym środku trwałym. Jaki jest podatkowo właściwy sposób rozliczenia planowanych inwestycji?
                           • 08.04.2013Podatki na świecie: Australia zwiększy opodatkowanie
                            Władze Australii zdecydowały się zwiększyć obciążenia podatkowe, głównie w zakresie systemu emerytalnego. Jak donosi dziennik „The Australian”, rząd Julii Gillard liczy na dodatkowe wpływy budżetowe na poziomie ok. 900 mln dolarów australijskich (AUD).
                            • 28.03.2013Karta nauczyciela do zmiany. Nauczyciele stracą przywileje
                             Skrócenie urlopu wypoczynkowego z 70 do maksymalnie 47 dni, likwidacja dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, zniesienie prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły – to tylko niektóre z zaprojektowanych ograniczeń w Karcie nauczyciela. Przygotowana przez MEN nowelizacja ma wejść w życie już w styczniu 2014 r.
                             • 26.03.2013Gospodarka wymaga radykalnych działań – twierdzi BCC
                              Obecna sytuacja gospodarcza kraju wymaga podjęcia radykalnych decyzji – uważa Business Centre Club. Niepokój budzi przede wszystkim rosnące bezrobocie (14,4% w lutym) oraz gwałtownie rosnący deficyt budżetowy (21,7 mld zł na koniec lutego). Organizacja apeluje m.in. o działania, które ułatwiłyby życie przedsiębiorcom.
                              • 21.03.2013Związki zawodowe chcą radykalnych zmian w prawie pracy
                               Likwidacja tzw. umów śmieciowych, ograniczenie elastycznego czasu pracy, obniżenie wieku emerytalnego oraz podniesienie płacy minimalnej – to główne postulaty „Solidarności”, zgłaszane szczególnie często w ostatnich dniach. Do propozycji związkowców krytycznie odnoszą się środowiska pracodawców.
                               • 01.03.2013Nowa Rekomendacja T - będzie łatwiej o kredyt
                                Do końca lipca banki muszą wprowadzić w życie nowe wytyczne dotyczące obliczania zdolności kredytowej – wynika z wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego nowej wersji Rekomendacji T. Zmiany ułatwią m.in. ubieganie się o kredyty w wysokości do 15 tys. zł.
                                • 18.02.2013PIT 2013: Zmiany w uldze internetowej
                                 Interpelacja nr 12780 do ministra finansów w sprawie ulgi internetowej obejmującej jedynie wąską grupę internautów
                                 • 11.02.2013Podatki na świecie: Chiny uproszczą system podatkowy
                                  Na ostatnim posiedzeniu chińskiej Rady Państwowej, czyli najwyższej władzy administracyjnej, przyjęto zarys zmian w polityce finansowej, w tym podatkowej. Głównym zamiarem okazuje się połączenie obecnych podatków obrotowych w VAT. Dojdzie do tego najprawdopodobniej w 2015 r.
                                  • 08.02.2013Rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym
                                   Pytanie podatnika: Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną część inwestycji w obcym środku trwałym?
                                   • 07.02.2013Bankowy tytuł egzekucyjny do likwidacji? Stracą klienci i banki
                                    W sejmowej podkomisji ds. instytucji finansowych posłowie zgłosili poprawkę do projektu nowelizacji Prawa bankowego, która zakłada likwidację bankowego tytułu egzekucyjnego. Jak wskazują eksperci, taka zmiana będzie niekorzystna zarówno dla klientów, jak i samych banków.
                                    • 31.01.2013Wzrosną składki na UFG
                                     Odprowadzane przez firmy ubezpieczeniowe składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zostaną podwyższone z 1 do 1,3%. Najprawdopodobniej ubezpieczalnie przerzucą dodatkowe koszty na swoich klientów, czyli głównie kierowców wykupujących obowiązkowe ubezpieczenia OC.
                                     • 29.01.2013Prawo do odprawy pieniężnej
                                      Pracodawca likwiduje firmę. Czy pracownikowi posiadającemu umowę o pracę zawartą na czas określony przysługuje odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy?
                                      • 22.01.2013,,Mieszkanie dla Młodych" ruszy dopiero w 2014 roku
                                       Najprawdopodobniej przez cały obecny rok Polacy nie będą mogli skorzystać z żadnego programu pomocowego na zakup własnego mieszkania. „Rodzina na Swoim” została wygaszona z końcem 2012 r., a program „Mieszkanie dla Młodych” zostanie uruchomiony najpewniej dopiero 1 stycznia 2014 r. Taki właśnie termin przewiduje nowa wersja projektu ustawy.
                                       • 04.01.2013VAT: Konsekwencje śmierci wspólnika spółki jawnej
                                        Pytanie podatnika: Czy w razie śmierci jednego ze wspólników, spółka jawna będzie kontynuowała działalność w niezmienionej formie prawnej, tj. nie nastąpi likwidacja działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                        • 24.12.2012Podatki 2013. Zmiany w PIT i CIT:  Nowe zasady korekty kosztów podatkowych
                                         W Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 1342, została opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Wymieniona ustawa nowelizuje ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzając rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: kosztów podatkowych).
                                         • 18.12.2012Podatki 2013: Jak zmiany w PIT wpłyną na sytuację finansową rodzin?
                                          Interpelacja nr 9589 do ministra finansów w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                          • 12.12.2012Rachunkowość 2013: Nowe zasady publikowania sprawozdań finansowych
                                           Od stycznia 2013 r. przestaje istnieć Monitor Polski B, w którym dotychczas publikowane były sprawozdania finansowe jednostek. Od nowego roku ogłaszanie sprawozdań finansowych będzie się zatem odbywało według zmienionych reguł.
                                           • 11.12.2012Podatki 2013: Kolejna nowelizacja przepisów o VAT
                                            Obniżenie stawki VAT na kizeryt, likwidacja zwolnienia dla usług zarządzania narodowymi funduszami inwestycyjnymi, zmiana oznaczania niektórych faktur oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania kawy – to główne zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji rozporządzenia ws. wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT.
                                            • 10.12.2012Umorzenie zobowiązań po ogłoszeniu upadłości a źródło przychodów w PIT
                                             Z uzasadnienia: W świetle art. 14 ust. 2 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość wszystkich umorzonych zobowiązań, w tym cywilnoprawnych, albowiem przepis ten nie wskazuje na rodzaj umorzonych zobowiązań. Bez znaczenia jest przy tym okoliczność, iż zobowiązania umorzone zostały po ogłoszeniu przez sąd upadłości, nie wpływa to również na zmianę źródła przychodów, z którego podlegają one opodatkowaniu. Nie zmienia tego także fakt, że podatnik nie prowadzi już działalności gospodarczej, gdyż umorzenie ww. zobowiązań związane było z powstaniem przychodu z tego źródła.
                                             • 28.11.2012Budynek bez dachu a podatek od nieruchomości
                                              Z uzasadnienia: Nie można zgodzić się ze stanowiskiem organów, że budowla nie posiadająca poszycia dachowego, zabezpieczającego budynek przed opadami atmosferycznymi, dalej spełnia funkcję dachu. Skoro zaś nie można mówić o dachu, to i nie można mówić o budynku - w tej części - i obiekt taki w części powinien być wyłączony z opodatkowania, gdyż brak jest jednego z niezbędnych elementów, które składają się na jego definicję na gruncie zarówno prawa podatkowego jak i budowlanego.
                                              • 27.11.2012Niezamortyzowana część obiektów wybudowanych na cudzym gruncie jako koszt podatkowy
                                               Z uzasadnienia: Strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy.
                                               • 21.11.2012Nieruchomość inwestycyjna w księgach rachunkowych – kwalifikacja
                                                Inwestycje są to aktywa posiadane w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z: a) przyrostu wartości tych aktywów, b) uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub c) uzyskania innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej. W szczególności do inwestycji zalicza się te nieruchomości, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści (art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości).