Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

likwidacja

 • 17.09.2007KPP: Zadania dla nowych parlamentarzystów
  Listę najpilniejszych działań, jakie w dziedzinie gospodarki powinny zostać podjęte po przedterminowych wyborach, przedstawiła Konfederacja Pracodawców Polskich. Apel o zapewnienie stabilności prawa, zreformowanie otoczenia gospodarczego, w jakim działają przedsiębiorcy, oraz zminimalizowanie skutków przedwyborczego rozdawnictwa KPP wystosowała do przyszłych parlamentarzystów.
  • 31.07.2007Konsekwencje podatkowe braku dobrowolnego ubezpieczenia AC
   Wykorzystywanie samochodów w prowadzonej działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem wypadków komunikacyjnych, strat wynikających z kradzieży, likwidacji na skutek utraty przydatności gospodarczej w wyniku zdarzeń losowych. Wszystkie z tych zdarzeń prowadzą do powstania finansowych strat w majątku firmy. Nie zawsze jednak straty te będą mogły znaleźć odzwierciedlenie w kosztach uzyskania przychodu. W związku z faktem, że niejednokrotnie straty związane z użytkowaniem samochodu w firmie są bardzo kosztowne, warto by przedsiębiorcy zabezpieczyli swoje interesy podatkowe zarówno na gruncie ustawy o podatku dochodowym, jak i ustawy o podatku VAT. W przypadku ryzyka użytkowania samochodu w działalności gospodarczej takim zabezpieczeniem jest wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia samochodu.
   • 23.07.2007MF: Zmiany w projektach ustaw o KAS
    W Ministerstwie Finansów kontynuowane są prace nad ustawami o Krajowej Administracji Skarbowej, która miała powstać z obecnych struktur administracji podatkowej i Służby Celnej.
    • 20.07.2007Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym po zakończeniu działalności
     Podatnik, który skorzystał z prawa do obniżenia podatku należnego i w rozliczeniu za dany miesiąc wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku oraz prowadził w danym okresie rozliczeniowym zarejestrowaną działalność gospodarczą, nabył prawo do zwrotu różnicy podatku należnego, zaś późniejsze wykreślenie podatnika z rejestru nie pozbawia go „dobrze nabytego prawa”. Sprzeczne z mechanizmem funkcjonowania podatku od towarów i usług jest pozbawienie określonego podmiotu prawa do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, gdy uzyskał to prawo w okresie, kiedy był podatnikiem (prowadził zarejestrowaną działalność gospodarczą) — orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
     • 20.07.2007Poselskie obawy i ministerialny optymizm
      Interpelacja nr 7630 do ministra finansów w sprawie corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
      • 18.07.2007Umorzenie udziałów w spółce z o.o.
       Umorzenie udziałów w świetle prawa handlowego Przez udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozumie się ogół praw i obowiązków wspólnika,1) które wiąże się nierozerwalnie z udziałem kapitałowym w spółce. Według jednolitego poglądu doktryny skutkiem umorzenia jest utrata członkostwa wspólnika w spółce albo jego zasadnicza modyfikacja. Uzależnione jest to od rozmiaru umorzenia.2) Efektem umorzenie udziałów jest prawna likwidacja (unicestwienie) niektórych udziałów w kapitale zakładowym.3)
       • 13.07.2007NIK chce zlikwidować zakłady pracy chronionej
        Najwyższa Izba Kontroli domaga się likwidacji przywilejów dla zakładów pracy chronionej. Według Izby bowiem niektórzy nierzetelni pracodawcy wykorzystują pieniądze z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych niezgodnie z przeznaczeniem.
        • 11.07.2007PKPP Lewiatan: Kryzys rządowy szkodzi gospodarce
         Ciągłe zmiany polityczne rodzą chaos, spychają na plan dalszy ważne dla gospodarki i społeczeństwa reformy, opóźniają proces decyzyjny, a przede wszystkim powodują, że rzeczywistość staje się nieprzewidywalna. Bez tego wszystkiego gospodarka nie może się poprawnie rozwijać – uważa Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
         • 04.07.2007Darowizna zakładu a obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów
          Pytanie podatnika: Czy przekazanie synowi w formie darowizny zakładu będzie powodowało obowiązek korekty wydatków poniesionych na zakup wyposażenia, składników majątku trwałego oraz towarów handlowych?
          • 03.07.2007Program reform według PKPP Lewiatan
           Kataster, opodatkowanie najbogatszych, podwyżki CIT - trwa festiwal pomysłów rządu na dodatkowe pieniądze dla służby zdrowia. Podwyżek płac domagają się kolejne grupy społeczne. Tymczasem koalicja rządowa już wcześniej wydała wiele z efektów wzrostu gospodarczego. Taka polityka staje się zagrożeniem dla szans rozwojowych Polski. Wyjściem jest szybkie porozumienie rządu, pracodawców i związkowców w sprawie systemowych reform gospodarczych i społecznych. PKPP Lewiatan poddaje taki program pod dyskusję.
           • 02.07.2007Uzasadnienie Ministerstwa Finansów do projektu rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących
            Ostatecznie rozporządzenie nosi datę 25.06.2007 r. i zostało opublikowane w Dz. U. Nr 116 pod poz. 804, z 29.06.2007 r. Lektura uzasadnienia pozwala poznać intencje, jakie przyświecały twórcom rozporządzenia, i pozwala lepiej zrozumieć (i interpretować) niektóre jego zapisy.
            • 27.06.2007Poradnik ZUS. Jak prawidłowo dokonać zmiany lub korekty nazwiska ubezpieczonego i płatnika składek oraz adresu lub numeru NIP czy REGON?
             Pierwszym blokiem wypełnianym w zgłoszeniu ubezpieczonego ZUS ZUA jest blok danych organizacyjnych. Wybierając jedno z pól określamy, czy złożony przez nas druk ma być traktowany jako zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i do ubezpieczenia zdrowotnego, czy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, czy też chcemy zgłosić korekty lub zmiany danych podanych w dokonanym już zgłoszeniu.
             • 18.06.2007Podatek wprowadzony przez lewicę podoba się i nowej koalicji
              Interpelacja nr 7048 do ministra finansów w sprawie możliwości zniesienia tzw. podatku Belki
              • 29.05.2007Brak deklaracji – jak rozwiązać problemy?
               Interpelacja nr 6796 do ministra finansów w sprawie problemów związanych ze składaniem deklaracji miesięcznych w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych
               • 23.05.2007Wojewódzkie Kolegia Skarbowe do likwidacji
                Na posiedzeniu w dniu 22 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych, przedłożony przez ministra finansów.
                • 17.05.2007Dlaczego wynagrodzenie współmałżonka nie jest KUP
                 Interpelacja nr 6757 do ministra finansów w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia współmałżonków
                 • 09.05.2007Opodatkowanie przychodów z tytułu używania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy
                  Interpelacja nr 6393 do ministra finansów w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego zwrotu kosztów poniesionych z tytułu używania prywatnego samochodu na potrzeby pracodawcy
                  • 20.04.2007Od 21 kwietnia będzie obowiązywało nowe prawo antymonopolowe
                   UOKiK będzie mógł karać przedsiębiorców naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Obowiązują wyższe progi obrotowe firm zgłaszających zamiar koncentracji, zlikwidowano także postępowania prowadzone na wniosek – jutro wchodzi w życie nowa ustawa antymonopolowa.
                   • 19.04.2007KIG: "Pakiet Szejnfelda" to likwidacja wielu utrudnień administracyjnych, podatkowych i biurokratycznych
                    Krajowa Izba Gospodarcza z dużą nadzieją przyjmuje zaprezentowany przez Platformę Obywatelską w dniu dzisiejszym pakiet 9 projektów zmian w ustawach dotyczących gospodarki, zwany „Pakietem Szejnfelda”. KIG oczekuje, że przedstawione propozycje zmian legislacyjnych zostaną skierowane jak najszybciej pod obrady Sejmu i nie będą musiały długo czekać na wprowadzenie. Za zasadny należy także uznać apel Roma Kluski o połączeniu prac nad poselskim „Pakietem Szejnfelda” z rządowym „Pakietem Kluski”.
                    • 10.04.2007ABC faktoringu (3) - Podstawowe cechy, porównanie z innymi sposobami zabezpieczania płynności
                     Nie ma jednego, najlepszego rozwiązania dla wszystkich przedsiębiorstw. Najbardziej bezpieczny jest faktoring pełny, jednak wiąże się on z wyższymi kosztami. Przyjęte rozwiązanie powinno zależeć od specyfiki firmy oraz charakterystyki jej partnerów handlowych  
                     • 05.04.2007MF: Zmiany w organizacji sektora finansów publicznych
                      „To reforma potrzebna od wielu lat. Często zapowiadana, ale nigdy nie podjęta. Polskie finanse publiczne potrzebują konsolidacji, uporządkowania i sytuacji w której grosz publiczny będzie lepiej niż dotychczas pilnowany” – powiedział podczas wczorajszej konferencji w Ministerstwie Finansów Premier Jarosław Kaczyński. Zaprezentowany projekt ustawy o finansach publicznych konsoliduje sektor finansów publicznych, wprowadza zmiany w jego funkcjonowaniu i organizacji, a także dostosowuje zakres polskiego sektora do standardów ESA 95.
                      • 04.04.2007Zwrot nadwyżki podatku VAT w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej
                       Dość często się zdarza, że przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej ponosi jedynie nakłady inwestycyjne, natomiast nie odnotowuje żadnej sprzedaży. Jeżeli odlicza od zakupów inwestycyjnych podatek naliczony, a nie posiada żadnej sprzedaży, powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Nie jest to większy problem, jeżeli podatnik zamierza w najbliższym czasie rozpocząć dokonywanie dostaw lub świadczyć usługi, z tytułu których będzie występował podatek należny. Schody zaczynają się wtedy, gdy podatnik rozpoczyna długoletnią inwestycje (np. budowę), a nie będzie dokonywał dostawy towarów lub świadczenia usług.
                       • 13.03.2007Zwolnienie z pracy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego
                        Pytanie: Czy pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego można zwolnić z pracy?
                        • 08.03.2007Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy
                         7 marca odbyła się wspólna konferencja prasowa 11 organizacji gospodarczych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości. Ważne dla polskiej gospodarki było opublikowanie wspólnego stanowiska nt. obniżenia pozapłacowych kosztów pracy. Przedstawiciele Rady Przedsiębiorczości podają konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie.
                         • 08.03.2007Spółka komandytowa
                          Dwupoziomowa konstrukcja stosunków pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej wyróżnia ją na tle spółek osobowych. Prawie całkowite pozbawienie jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania spółką rekompensowane jest zwolnieniem go z odpowiedzialności za jej zobowiązania powyżej szczegółowo określonej kwoty.
                          • 20.02.2007Zlikwidowane deklaracje – jak unikać problemów
                           Na początku 2007 roku większość przedsiębiorców była zadowolona z powodu ustania obowiązku składania deklaracji rozliczeniowych, związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie musimy już co miesiąc wypełniać np. deklaracji PIT-5, 5L, CIT-2 czy PIT-4. Ustawodawcy zapewne wydawało się, że to uproszczenie spotka się z dużym uznaniem wśród podatników i płatników i nie spowoduje większych kontrowersji. Tymczasem, jak to zwykle bywa z prostymi rozwiązaniami, pojawiły się nieprzewidziane przez decydentów problemy.
                           • 20.02.2007Poczekamy jeszcze na ułatwienia dla przedsiębiorców
                            Interpelacja nr 5783 do ministra finansów w sprawie przepisów podatkowych i rachunkowych obowiązujących małe i średnie przedsiębiorstwa
                            • 19.02.2007Sejm przyjął nową ustawę antymonopolową
                             Kary pieniężne dla przedsiębiorców, którzy naruszają zbiorowe interesy konsumentów, podniesienie progu obrotu firm zgłaszających zamiar koncentracji oraz odstąpienie od prowadzenia postępowań na wniosek przewiduje nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Ustawa przyjęta 16.02.2007 r. przez Sejm trafi teraz do podpisu Prezydenta.
                             • 02.02.2007PKPP Lewiatan: Czas na obniżenie pozapłacowych kosztów pracy
                              Pracodawca wypłacający pracownikowi 100 zł na rękę musi na rzecz różnych podatków, składek i funduszy odprowadzić dodatkowe 80 zł. Jest to ogromne obciążenie dla pracodawców, jak i pracowników. Dlatego Lewiatan zaapelował do wicepremier Zyty Gilowskiej o zmniejszenie opodatkowania wynagrodzeń. W obecnej sytuacji gospodarczej obniżenie pozapłacowych kosztów pracy jest szczególnie ważne.
                              • 25.01.2007Nieumorzona wartość likwidowanego środka trwałego nie stanowi kosztu uzyskania przychodu
                               Pytanie podatnika: Czy nieumorzona wartość magazynu stanowi koszt uzyskania przychodu i nie zwiększa kosztu wytworzenia nowego środka trwałego, natomiast wydatek na zakup budynków przeznaczonych w chwili zakupu do rozbiórki oraz koszty likwidacji wszystkich zbędnych budynków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, a ich wartość zwiększa koszty wytworzenia nowo budowanego środka trwałego (stacji paliw) wpływając tym samym na jego wartość początkową? Czy koszt związany z usługą polegającą na likwidacji budynków zwiększy wartość środka trwałego?
                               • 18.01.2007Działania ministra finansów w I półroczu 2007 r.
                                Wicepremier, minister finansów prof. Zyta Gilowska na wczorajszej (17.01.2007 r.) konferencji prasowej przedstawiła najważniejsze planowane na I półrocze 2007 r. działania w gospodarce i finansach. Zyta Gilowska oceniła, że Polska znajduje się w bardzo dobrej sytuacji makroekonomicznej, która sprzyja reformom: w 2006 r. tempo wzrostu PKB wyniosło 5,7%, w tym w IV kwartale 6,3%, dochody budżetu okazały się o prawie 2,7 mld zł wyższe od prognozowanych, a wydatki niższe od dopuszczonych ustawą limitów o prawie 2.9 mld zł.
                                • 12.12.2006TK: Przyznanie jednej ze stron procesu (wierzycielowi) zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty sądowej jest zgodne z Konstytucją
                                 12 grudnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy dotyczące kosztów sądowych. Trybunał orzekł, że art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
                                 • 11.12.2006Wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej
                                  Pytanie podatnika: 1. Jaka będzie wartość początkowa przedsiębiorstwa wnoszonego aportem do spółki jawnej? 2. Czy spółka jawna jest zobowiązana kontynuować odpisy amortyzacyjne po osobie fizycznej, która wniosła przedsiębiorstwo aportem?
                                  • 29.11.2006ZFŚS w pytaniach i odpowiedziach (4)
                                   Pytanie: Czy wartość wypłaconej z ZFŚS zapomogi z tytułu urodzenia dziecka może być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych?
                                   • 01.11.2006PKPP Lewiatan: Podatki bez reformy
                                    Sejm pozostawił ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową. Odebrał natomiast firmom prawo do 30 proc. amortyzacji fabrycznie nowych maszyn i urządzeń. Wprowadził również zmiany do Ordynacji Podatkowej. Za wiążącą będziemy teraz płacić 75 zł.
                                    • 25.10.2006Likwidacja zwolnienia wyeliminuje problem z definicją
                                     Interpelacja nr 3986 do ministra finansów w sprawie braku definicji remontu na gruncie ustaw podatkowych
                                     • 18.10.2006Opodatkowanie transakcji na rynku nieruchomości
                                      Interpelacja nr 3919 do ministra finansów w sprawie projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierającego zmiany w opodatkowaniu inwestowania na rynku nieruchomości oraz związanych z nim skutków społecznych
                                      • 03.10.2006Interpelacja nr 3581 do ministra finansów w sprawie zmian w regulacjach prawnych dotyczących podatku od zysków
                                       Aktualnie na rynku usług kapitałowych praktycznie nie ma możliwości uzyskiwania dochodów, które nie wiązałyby się z koniecznością zapłacenia podatku, gdyż tzw. podatek Belki objął inwestycje, wpłaty i depozyty dokonane po 1 grudnia 2001 r. Dodatkowo wprowadzenie w styczniu 2004 r. tzw. podatku od giełdy umocniło ten stan rzeczy i implikowało, że nie ma dziś w Polsce inwestycji na rynku kapitałowym, które byłyby wolne od zobowiązań podatkowych.
                                       • 01.10.2006Interpelacja nr 3452 do ministra finansów w sprawie kwestionowania przez urzędy skarbowe prawa do obniżania podatku VAT należnego o podatek naliczony w sytuacjach, gdy kontrahent nie potwierdza odbioru faktury korygującej
                                        Rozumiem, że VAT fakturą stoi. Faktura powinna być kontrahentowi doręczona. Wtedy dopiero uznaje się, iż dostawa, dzieło, usługa zostały wykonane. Dostawca może wtedy odliczyć od podatku należnego podatek naliczony przy zakupie towarów od innego kontrahenta. Zdarzają się jednak przypadki, a takie nie są wcale rzadkie, że z różnych powodów dostarczoną fakturę należy skorygować. Ta też powinna być dostarczona za pokwitowaniem odbioru. Często następuje to na żądanie odbiorcy w związku z jego reklamacją dotyczącą np. ilości albo jakości wykonanego zobowiązania. Ale nawet wtedy odbiorca, często z bliżej nieokreślonych powodów, odmawia potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W ten sposób uniemożliwia dostawcy - wystawcy faktury korygującej obniżenie obciążającego go podatku VAT.
                                        • 25.09.2006Interpelacja nr 3419 do ministra finansów w sprawie przekazania lub przekształcenia działalności gospodarczej na rzecz innej osoby w związku z objęciem funkcji w samorządach różnych szczebli: radnego, wójta, burmistrza, starosty powiatu, prezydenta miasta lub posła czy senatora RP
                                         Szanowna Pani Minister! Pragnę zwrócić się do Pani Minister w sprawach dotyczących wielu osób, które prowadząc działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, a w związku z objęciem funkcji: radnego w samorządach różnych szczebli, posła lub senatora RP, wójta, starosty powiatu, burmistrza lub prezydenta stają w sytuacji zawieszenia bądź zaprzestania działalności gospodarczej, są zobowiązane do poniesienia dużych obciążeń podatkowych z tym związanych. Zasadna byłaby taka zmiana przepisów w materii, którą podnoszę, by osoby te nie ponosiły obciążeń finansowych z tym związanych.
                                         • 07.09.2006Interpelacja nr 3063 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
                                          Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany są jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Model dochodowych podatków zryczałtowanych przewiduje podział wpływów podatkowych pomiędzy gminy a państwo. Zgodnie z art. 2 ust. 3-4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym wpływy z podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych stanowią dochód budżetu państwa. Wpływy z karty podatkowej stanowią wyłączny dochód gmin.
                                          • 04.09.2006Interpelacja nr 3075 do ministra finansów w sprawie proponowanych zmian polegających na likwidacji uproszczonych form opodatkowania w postaci karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
                                           Wielce Szanowna Pani Premier! Otrzymujemy niepokojące sygnały od przedstawicieli rzemiosła z terenu Lubelszczyzny (między innymi od Cechu Rzemiosł Różnych z Zamościa, Janowa Lubelskiego), w których informują nas o problemie, jaki może stać się udziałem drobnych przedsiębiorców w całym kraju. Chodzi o prezentowany przez Panią Premier w mediach, przygotowywany projekt ustawy dotyczący likwidacji uproszczonych form opodatkowania w postaci karty podatkowej i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
                                           • 24.07.2006Zarówno ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, jak i likwidacja majątku dłużnika uprawniają do wypłaty gwarantowanych świadczeń pracowniczych
                                            Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2006 r. (sygn. akt II PZP 4/06) niewypłacalność pracodawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85) powstaje zarówno w dacie wydania przez sąd pierwszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 ze zm.), niezależnie od tego czy jest to postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 14 Prawa upadłościowego i naprawczego), postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (art. 15 Prawa upadłościowego i naprawczego), jak i w dacie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika na postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu (art 16 Prawa upadłościowego i naprawczego) lub w dacie zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (art. 17 Prawa upadłościowego i naprawczego).
                                            • 19.07.2006Prawo do ponownego wyboru zwolnienia od podatku od towarów i usług
                                             Pytanie: Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą. W dniu 31.12.2005 r. zarejestrowałam się jako podatnik VAT, chociaż nie byłam do tego zobligowana wysokością osiągniętej sprzedaży. Chciałabym ponownie skorzystać ze zwolnienia w podatku od towarów i usług. Czy wyrejestrowanie działalności gospodarczej (likwidacja), a następnie ponowne jej uruchomienie po kilku miesiącach pozwoli na skorzystanie z prawa do zwolnienia podmiotowego w sytuacji, gdy nie minie jeszcze okres, o którym mowa w art. 113 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług?
                                             • 17.07.2006Z kredytem i kupnem mieszkania nie warto czekać
                                              Podatnicy, którzy chcą odliczyć odsetki od kredytu mieszkaniowego, powinni zaciągnąć go przed końcem tego roku. Podobnie ci, którzy nie chcą płacić 19 proc. podatku od sprzedaży mieszkania – w tym przypadku z zakupem własnego lokum również warto się pospieszyć.
                                              • 12.07.2006Interpelacja nr 2523 do ministra finansów w sprawie planów zniesienia podatków od spadków i darowizn
                                               Szanowna Pani Minister! Reforma podatkowa przygotowana przez Ministerstwo Finansów budzi uzasadnione obawy w jednostkach samorządu terytorialnego. Likwidacja podatków od spadków i darowizn spowoduje likwidację dochodów, być może nieznacznych, lecz jednak w swoich strukturach finansowych pewnych i stabilnych. Propozycja zastąpienia zwiększonymi udziałami w podatku PIT i CIT być może spowoduje w pierwszym okresie zwiększenie wpływów, natomiast nie ma żadnych gwarancji, że będzie to wielkość stała, ponieważ jest to płynne źródło dochodów, uzależnione od wahającej się koniunktury gospodarczej.
                                               • 10.07.2006Interpelacja nr 2467 do ministra finansów w sprawie zwrotu podatku VAT likwidowanym spółkom
                                                Pani Minister! Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego od usług i towarów wykorzystanych do czynności opodatkowanych. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa od podatku należnego, podatnik powinien otrzymać zwrot różnicy. Prawo zwrotu różnicy gwarantuje także art. 14 ust. 9 powołanej ustawy, który stanowi, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego, podatnikowi przysługuje prawo zwrotu różnicy z urzędu skarbowego. Niestety mało precyzyjne sformułowanie treści tego artykułu rodzi wątpliwości w praktyce i powoduje przyjmowanie błędnej interpretacji przez urzędy skarbowe.
                                                • 13.06.2006Wystąpienie ze spółki jawnej i obowiązek określenia dochodu z tytułu likwidacji działalności gospodarczej
                                                 Pytanie podatnika: Czy na dzień wystąpienia dwóch wspólników (małżonków) z czteroosobowej spółki jawnej należy zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego?
                                                 • 08.06.2006Optymalne sposoby postępowania z zapasami towarów pozostałymi przed likwidacją działalności
                                                  Istotą prowadzenia działalności gospodarczej, jest zysk dla właścicieli, bądź zwiększanie wartości firmy. Rzadko z góry przewiduje się, że za jakiś czas firma zostanie zlikwidowana. W praktyce, wyróżnia się trzy rodzaje problemów, które mogą początkować kryzys w przedsiębiorstwie. To ryzyka operacyjne, finansowe i organizacyjne. Znane jest wiele metod, które mają na celu wcześniejsze zdiagnozowanie pojawiających się problemów. W dobrze zorganizowanych przedsiębiorstwach czuwa się nad planowaniami finansowymi, optymalizacjami podatkowymi, oraz nad odpowiednim zarządzaniem towarami, usługami oraz kapitałem ludzkim. Menedżment śledzi ruchy kosztów, oraz bada sprawozdania finansowe. Mimo to, likwidacje firm mają miejsce. Warunki makro, mezzo lub mikro ekonomiczne porównywalne są do środowiska naturalnego, w którym zwyciężają silniejsi, a przegrywają słabsi.
                                                  • 05.06.2006Wiele hałasu o nic?
                                                   Przebrzmiały dawno echa konferencji prasowych, na których hucznie zapowiadano zmiany w podatkach, zmierzające do polepszenia warunków podatkowych dla wszystkich. Projekt zmian, który dzisiaj trafi pod obrady Rady Ministrów jest w stosunku do zapowiadanych zmian projektem kadłubowym. I oznacza faktyczne podniesienie podatków dla wielu grup podatników.

                                                  « poprzednia strona [ 1 ] ... [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] . [ 11 ] . [ 12 ] . [ 13 ] . [ 14 ] . [ 15 ] następna strona »