absolwencki

  • 22.09.2009Lewiatan chwali nowe przepisy o stażach absolwenckich
    PKPP Lewiatan uważa, że stworzenie takiej formy zdobywania doświadczenia jak staż absolwencki będzie sprzyjać poszerzeniu możliwości praktycznego zapoznania się z zawodem przez osoby, które opuszczają szkoły i uczelnie. Zdaniem Konfederacji, dotychczasowy brak ustawy obejmującej kwestie związane z zatrudnianiem absolwentów czy studentów w ramach tzw. praktyk powodował, że działania podejmowane w tym zakresie przez pracodawców zawsze były obarczone ryzykiem.