Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aktuariusz

 • 26.06.2013II ustawa deregulacyjna ułatwi dostęp do 91 zawodów
  Na wtorkowym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt drugiej ustawy deregulującej dostęp do zawodów. W projekcie przewiduje się ułatwienie dostępu m.in. do zawodu urbanisty, architekta, doradcy podatkowego, agenta ubezpieczeniowego oraz biegłego rewidenta.
  • 03.10.2012Deregulacja zawodów. MS przedstawiło drugi projekt
   Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało drugi projekt deregulacji dostępu do zawodów. Zmiany mają objąć 91 zawodów, tym razem z obszaru finansów, bankowości, budownictwa oraz transportu. Projektodawca przewiduje ułatwienie dostępu do zawodów takich jak doradca podatkowy, rzeczoznawca samochodowy, makler, biegły rewident, architekt oraz monter urządzeń sterowania ruchem pociągów metra.
   • 13.01.2012Rezerwy na świadczenia pracownicze a przepisy bilansowe
    Podstawą wyceny rezerw na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników są przepisy prawa pracy, regulaminów wynagrodzeń, układów zbiorowych i innych wiążących porozumień pracodawców z pracownikami. Zgodnie z kodeksem pracy, regulaminem wynagradzania pracownicy mają prawo do odpraw emerytalnych w momencie przechodzenia na emeryturę.
    • 23.02.2011Lewiatan proponuje kompromis w sprawie OFE
     Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan proponuje rządowi zmniejszenie na dwa lata wysokości składek emerytalnych do OFE z 7,3 proc. na 3,5 proc. i powrót do poziomu 7,3 proc. w trzecim roku od wprowadzenia tego tymczasowego rozwiązania. Według pracodawców, reforma finansów publicznych to obecnie najważniejsze zadanie rządu, a reformy wymagają czasu - przygotowania zmian w prawie i uwzględnienia praw nabytych tam, gdzie jest to konieczne - dlatego niezbędne jest czasowe wsparcie finansów publicznych dodatkowymi środkami.  
     • 01.02.2011Pracodawcy: Zmiany w OFE oznaczają demontaż systemu emerytalnego
      Minister Michał Boni podczas posiedzenia zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Komisji Trójstronnej zaprezentował partnerom społecznym projekt ustawy o reformie OFE. Do przedstawionego dokumentu krytycznie odnoszą się Pracodawcy RP. Według nich wprowadzenie proponowanej nowelizacji w życie doprowadzi do demontażu systemu emerytalnego i marginalizacji II filara.  
      • 07.01.2010Budżet w tarapatach
       Zapytanie nr 5192 do ministra finansów w sprawie prognoz dotyczących budżetu państwa na kolejne lata