Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

badania kliniczne

 • 14.02.2019Wyroby medyczne - stawka podatku VAT czasem zależy od decyzji Prezesa
  Decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczące rozstrzygnięcia, czy dany produkt jest wyrobem w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, podejmowane są na podstawie art. 87 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten zobowiązuje Prezesa Urzędu do wydawania takich decyzji, jeżeli produkt błędnie uznano za wyrób medyczny, aktywny wyrób medyczny do implantacji, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro albo system lub zestaw zabiegowy złożony z wyrobów medycznych albo jeżeli produktu błędnie nie uznano za wyrób - wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
  • 04.12.2018NSA. Świadczenia na etacie nie zawsze pozbawiają liniowego z działalności
   Z uzasadnienia: Użyty w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT zwrot "odpowiadający czynnościom" należy odnosić do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy (…) Nie będą tożsame czynności, które pokrywają się tylko w części (...) Brak tożsamości wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy i działalności gospodarczej, wyklucza zastosowanie art. 9a ust. 3 pkt 2 ww. ustawy.
   • 21.07.2016Jak liczyć obrót dla celów rozliczeń VAT?
    Pytanie podatnika: Wnioskodawca w 2016 roku może przekroczyć kwotę 150.000,00 obrotu. Czy do limitu obrotu 150.000,00 po przekroczeniu którego trzeba zarejestrować się do podatku VAT wlicza się obrót wynikający ze świadczenia usług (badania kliniczne) dla kontrahenta z siedzibą w Niemczech, podatnika VAT czy tylko obrót dla odbiorców krajowych?
    • 08.06.2015Działalność gospodarcza lekarza a podatek liniowy
     Pytanie podatnika: Czy prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza obejmująca m.in. usługi świadczenia dyżurów lekarskich kontraktowych może być opodatkowana na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym według stawki 19%?
     • 11.05.2015Leczenie eksperymentalne a prawo do zwolnienia z VAT
      Pytanie podatnika: Czy kompleksowe świadczenie Spółki na rzecz pacjenta, polegające na przeprowadzeniu procedury medycznej obejmującej szereg czynności opisanych w stanie faktycznym, czyli polegających na m. in. kwalifikacji wstępnej, stworzeniu specyfikacji produktu leczniczego (na podstawie której zostanie on przygotowany), przygotowaniu preparatu do podania, przygotowaniu pacjenta do zabiegu itd. należy traktować jako usługę medyczną korzystającą ze zwolnienia z VAT?
      • 01.12.2014Terapia, rehabilitacja i joga a VAT
       Pytanie podatnika: Czy części składowe kompleksowej terapii wykonywanej przez podmiot leczniczy, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jaką są konsultacje i warsztaty dietetyczne, warsztaty psychologiczne oraz zajęcia jogi prowadzone odpowiednio przez dietetyka i rehabilitanta na zlecenie i pod nadzorem lekarza prowadzącego, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług?
       • 23.08.2012Sponsorowane badania kliniczne a VAT
        Usługi świadczone przez szpitale na rzecz sponsora badań klinicznych nie podlegają zwolnieniu od podatku, gdyż nie są usługami o jakich mowa w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 77, poz. 1054 z późn. zm.).
        • 29.03.2012Przywrócenie terminu podatkowego po chorobie podatnika
         Jeśli uchybienie terminu procesowego nastąpiło z powodu choroby to uprawdopodobnienie, o jakim mowa w art. 162 § 1 Ordynacji podatkowej następuje zawsze wtedy kiedy zainteresowany, który skorzystał z ambulatoryjnego świadczenia zdrowotnego do podania o przywrócenie terminu dołączy medyczny dokument indywidualny zewnętrzny będący zaświadczeniem (orzeczeniem, opinią lekarską), z którego wynika, że pacjent nawet w ostatnim dniu terminu nie mógł dokonać czynności procesowej osobiście z powodu jego chorobowego stanu klinicznego będącego rozstrojem zdrowia powodującym zakłócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu.
         • 12.09.2011Rośnie znaczenie branży farmaceutycznej
          Od kilku lat systematycznie rośnie wpływ branży farmaceutycznej na polską gospodarkę. W poprzednim roku sektor farmaceutyczny odpowiadał za blisko 1% polskiego PKB (czyli ok. 11,1 mld zł), z czego dwie trzecie wytworzyły innowacyjne firmy farmaceutyczne – wynika z raportu pn. „Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki”, opracowanego przez ekspertów firmy doradczej PwC.
          • 06.04.2011Badania kliniczne podlegają opodatkowaniu VAT
           Celem badań klinicznych jest odkrycie lub potwierdzenie skutków działania badanych produktów leczniczych i ocena ich bezpieczeństwa. Badania te w istocie nie mają na celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia. Nie mogą zatem korzystać ze zwolnienia z VAT – stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 21 marca 2011 r. nr ITPP1/443-16/11/DM.
           • 19.08.2010Parapodatki zmorą przedsiębiorców
            Interpelacja nr 16478 do ministra finansów w sprawie racjonalizacji polityki fiskalnej państwa wobec przedsiębiorców
            • 30.07.2010NFZ traci na badaniach klinicznych
             Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli, publiczne szpitale kliniczne, zamiast zarabiać na komercyjnych badaniach zlecanych przez producentów leków i sprzętu medycznego, tylko ponosiły ich koszty. Wynikające z tego straty Narodowego Funduszu Zdrowia są trudne do oszacowania. Kontrola dotycząca jedynie ułamka takich badań wykazała, że NFZ niesłusznie obciążono kwotą 3,7 mln zł. NIK sprawdziła 13 spośród 43 funkcjonujących w Polsce szpitali klinicznych (SPSK).
             • 20.07.2010KE przyznała 6,4 mld euro na badania i rozwój w 2011 r.
              Komisja Europejska zainwestuje prawie 6,4 mld euro w badania i rozwój. Największy jak dotąd pakiet ma się przyczynić do rozwoju nauki, zwiększenia konkurencyjności Europy oraz skutecznemu podejmowaniu takich wyzwań jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo dostaw energii i żywności, zdrowie i starzenie się społeczeństwa. Dotacje otrzyma ok. 16 tys. uczestników z organizacji badawczych, uniwersytetów i branży przemysłowej, w tym ok. 3 tys. małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie zostanie przyznane w drodze „zaproszeń do składania wniosków" oraz ich oceny, przeprowadzonych w ciągu najbliższych 14 miesięcy.