Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

anulowanie rejestracji

 • 22.08.2019E-szkoa VAT
  VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. To podatek stanowicy gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. 
  • 17.12.2018E-szkoa VAT - jeszcze dzisiaj przyjmujemy zapisy na biec edycj
   VAT jest w swojej konstrukcji najbardziej skomplikowanym i konfliktogennym podatkiem. Stanowi gówne ródo dochodów pastwa - dlatego fiskus patrzy na podatników VAT szczególnie uwanie i bez wyrozumiaoci. Dla osób rozliczajcych VAT nieustannie zmieniajce si przepisy i interpretacje s ródem stresów i obaw. Nasz nowatorski e-kurs: E-szkoa VAT pozwala pozna, zgbi i rozwiza rozmaite problemy dotyczce tego podatku. Ukad materiau, jego szczegóowo i liczba przykadów umoliwi kademu, kto zechce powici na to nieco uwagi i czasu, opanowanie tej trudnej i skomplikowanej materii. E-kurs podzielony jest na dwie czci: Podatek VAT w obrocie krajowym i Podatek VAT w obrocie midzynarodowym. E-szko uzupenia dodatek, zawierajcy odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania uczestników. Materiay w razie pojawiajcych si zmian w przepisach s na bieco aktualizowane i uzupeniane.
   • 13.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
    Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
    • 09.11.2018Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - wszystko, co powinni wiedzie patnicy
     Od 1 grudnia 2018 r. obowizek wystawiania zwolnie lekarskich w formie elektronicznej staje si powszechny. Dla patników i pracodawców oznacza to kilka nowych obowizków, ale równie due uatwienia dotyczce spraw kadrowo-pacowych zwizanych z chorobowymi absencjami pracowników. Publikujemy odpowiedzi na kilkadziesit najczciej zadawanych pyta, zwizanych z pojawieniem si e-ZLA, opracowane przez Zakad Ubezpiecze Spoecznych.
     • 12.09.2018WSA. Póniejsza zapata za towar a moment ewidencji na kasie
      Z uzasadnienia: Z adnego przepisu nie wynika, e podatnik nie moe zarejestrowa w kasie rejestrujcej i rozliczy sprzeday, cho jeszcze nie otrzyma od nabywcy nalenoci za towar. (...) w interesie sprzedawcy ley dopilnowanie, aby z chwil wydania paragonu otrzyma od nabywcy naleno pienin, bowiem w razie braku jej rzeczywistego otrzymania sprzedawca bierze na siebie ryzyko wykazania rzeczywistego braku zapaty. Jednoczenie w takiej sytuacji podatnik musi liczy si z koniecznoci wykazania, e póniej dokonywane przez nabywców towarów wpaty s powizane ze sprzeda ju rozliczon w kasie rejestrujcej.
      • 07.04.2015Dokonanie dostawy towarw oraz zasadnoci anulowania faktur VAT
       Pytanie podatnika: Czy dochodzi do dostawy towarw w rozumieniu przepisw ustawy o VAT kiedy spka nie dostarczy klientowi faktury sprzeday, co skutkuje tym, e pozostaje ona w posiadaniu kompletu dokumentw sprzeday (w tym obu egzemplarzy - oryginau i kopii faktury), a klient nie odbierze zamwionych przez siebie samochodw? Czy w takiej sytuacji spka uprawniona jest do anulowania wystawionej faktury?
       • 28.05.2008Orzecznictwo podatkowe: Dokumentowanie dostawy wewntrzwsplnotowej samochodw osobowych
        Podmiot, ktremu przysuguje zwrot akcyzy na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 29, poz. 254 ze zm.), nie musi przedstawi faktury dostawy, jeeli przedstawi inne dokumenty, potwierdzajce dokonanie dostawy wewntrzwsplnotowej wyrobw akcyzowych, z wymienionych w ust. 2 tego artykuu i par. 2 rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewntrzwsplnotowej wyrobw akcyzowych niezharmonizowanych (Dz. U. nr 74, poz. 673).
        • 24.02.2006Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych i podatek VAT
         Transakcje dokonywane na aukcjach internetowych poprzez rozliczne serwisy aukcyjne, takie chociaby jak Allegro, eBay lub wistak, stay si aktualnie czym zwyczajnym i normalnym nie tylko dla osb, ktre nie prowadz dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie dla firm, w tym podatnikw VAT. Niniejszy artyku jest prb analizy poszczeglnych problemw, z ktrymi mog zmierzy si podatnicy VAT prowadzcy transakcje poprzez aukcje internetowe.