Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

antena

 • 09.07.2012Podatek od nieruchomości od anten
  Z uzasadnienia: Systemy antenowe nie są budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego, gdyż nie zostały w sposób wyraźny wymienione w ostatnim ze wspomnianych przepisów, ani nie są podobne do żadnej z wskazanych w tej normie prawnej budowli. Nie są również urządzeniami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 9 Prawa budowlanego. W związku z tym urządzenia te nie mogą być przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
  • 02.08.2011UOKiK: Reklama nie może wprowadzać w błąd
   Ponad 70 proc. Polaków uważa, że reklama to dobre źródło wiedzy o produktach – wynika z badań przeprowadzonych przez Pentor. Jednak, jak wskazuje praktyka, wiele reklam nie informuje, ale wprowadza w błąd. UOKiK ukarał właśnie trzy firmy za nierzetelną reklamę. 21 postępowań jest w toku.
   • 25.11.2009Orzecznictwo NSA: Nie każdy obiekt jest budowlą
    Budowlami w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są te wszystkie obiekty budowlane, które zostały przykładowo wymienione w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego oraz te obiekty budowlane, które są podobne do nich. Opodatkowanie rzeczy, które nie są objęte wyliczeniem zawartym w art. 3 pkt 3 prawa budowlanego, a ich konstrukcja, charakter i przeznaczenie różni się od wymienionych przez ustawodawcę, narusza zasadę określoności i zasadę ustawowego określania przedmiotu danin publicznoprawnych, wynikające z art. 2 i 217 Konstytucji.
    • 31.10.2008Dokumentowanie okresów zatrudnienia oraz wynagrodzenia
     Przy występowaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a także o ustalenie kapitału początkowego, wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osiągane w okresie zatrudnienia, zwłaszcza przebytego przed 1999 r. Także przy występowaniu z wnioskiem o ustalenie świadczenia przedemerytalnego wymagane są dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.