Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bieg造

 • 04.12.2020Podatki 2021: Zmiany w stawkach rycza速u od przychodów ewidencjonowanych
  1 stycznia 2021 r. wejdzie w 篡cie pakiet zmian w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne. Gówn zmian b璠zie podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkuj帷ego wybór rycza速u. Równocze郾ie zlikwidowana zostanie wi瘯szo嗆 przypadków, kiedy okre郵ony rodzaj dzia豉lno軼i wy陰cza z opodatkowania rycza速em od przychodów ewidencjonowanych. Zmniejszone zostan tak瞠 wysoko軼i niektórych stawek rycza速u.
  • 03.12.2020Podatki 2021: Wi璚ej podatników b璠zie mog這 by na rycza販ie
   Od pocz徠ku przysz貫go roku, zgodnie z ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123), wi璚ej podatników b璠zie mog這 opodatkowa swoje przychody rycza速em. Zwi瘯szony zostanie limit uprawniaj帷y do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednocze郾ie zmniejszy si kr庵 podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z mo磧iwo軼i opodatkowania rycza速em.
   • 03.12.2020Podatki 2021: Zmiany w stawkach rycza速u od przychodów ewidencjonowanych
    1 stycznia 2021 r. wejdzie w 篡cie pakiet zmian w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne. Gówn zmian b璠zie podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkuj帷ego wybór rycza速u. Równocze郾ie zlikwidowana zostanie wi瘯szo嗆 przypadków, kiedy okre郵ony rodzaj dzia豉lno軼i wy陰cza z opodatkowania rycza速em od przychodów ewidencjonowanych. Zmniejszone zostan tak瞠 wysoko軼i niektórych stawek rycza速u.
    • 02.12.2020Podatki 2021: Wi璚ej podatników b璠zie mog這 by na rycza販ie
     Od pocz徠ku przysz貫go roku, zgodnie z ustaw z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2123), wi璚ej podatników b璠zie mog這 opodatkowa swoje przychody rycza速em. Zwi瘯szony zostanie limit uprawniaj帷y do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednocze郾ie zmniejszy si kr庵 podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z mo磧iwo軼i opodatkowania rycza速em.
     • 27.11.2020Przekszta販enia dzia豉lno軼i jednoosobowej w spó趾i osobowe lub prawa handlowego, w celu umo磧iwienia dalszych dzia豉 restrukturyzacyjnych
      Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza z biegiem czasu mo瞠 wymaga przeprowadzenia dzia豉 restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacj definiuje si jako gwa速owne zmiany struktury przedsi瑿iorstwa zmierzaj帷e do zwi瘯szenia jego wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, a tym samym wzrostu jego warto軼i. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi po膨dane przedsi瞝zi璚ie nie tylko w obliczu pojawiaj帷ego si kryzysu, ale równie na potrzeby dalszego rozwoju dobrze dzia豉j帷ego przedsi瑿iorstwa.
      • 05.11.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
       Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytu逝, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zrycza速owany podatek dochodowy w wysoko軼i 17% tego przychodu, je瞠li kwota nale積o軼i okre郵ona w umowie zawartej z osob nieb璠帷 pracownikiem p豉tnika nie przekracza 200 z.
       • 20.10.2020Przekszta販enia dzia豉lno軼i jednoosobowej w spó趾i osobowe lub prawa handlowego, w celu umo磧iwienia dalszych dzia豉 restrukturyzacyjnych
        Jednoosobowa dzia豉lno嗆 gospodarcza z biegiem czasu mo瞠 wymaga przeprowadzenia dzia豉 restrukturyzacyjnych. Restrukturyzacj definiuje si jako gwa速owne zmiany struktury przedsi瑿iorstwa zmierzaj帷e do zwi瘯szenia jego wydajno軼i lub funkcjonalno軼i, a tym samym wzrostu jego warto軼i. Wbrew obiegowemu znaczeniu, restrukturyzacja stanowi po膨dane przedsi瞝zi璚ie nie tylko w obliczu pojawiaj帷ego si kryzysu, ale równie na potrzeby dalszego rozwoju dobrze dzia豉j帷ego przedsi瑿iorstwa.
        • 29.09.2020Podatki 2021: Zmiany w stawkach rycza速u od przychodów ewidencjonowanych
         Ministerstwo Finansów przygotowa這 pakiet zmian w ustawie o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne. Gówn zmian b璠zie podniesienie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodów warunkuj帷ego wybór rycza速u. Równocze郾ie zlikwidowana zostanie wi瘯szo嗆 przypadków, kiedy okre郵ony rodzaj dzia豉lno軼i wy陰cza z opodatkowania rycza速em od przychodów ewidencjonowanych. Zmniejszone zostan tak瞠 wysoko軼i niektórych stawek rycza速u.
         • 23.09.2020Podatki 2021: Wi璚ej podatników b璠zie mog這 by na rycza販ie
          Od pocz徠ku przysz貫go roku, zgodnie z projektem noweli przygotowanej przez Ministerstwo Finansów, wi璚ej podatników b璠zie mog這 opodatkowa swoje przychody rycza速em. Ma zosta zwi瘯szony limit uprawniaj帷y do korzystania z tej formy opodatkowania z 250 tys. do 2 mln euro. Jednocze郾ie zmniejszy si kr庵 podatników, którzy ustawowo s wykluczeni z mo磧iwo軼i opodatkowania rycza速em.
          • 27.08.2020Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zani瘸j koszty naprawy samochodu
           Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, a 73,9% zg這sze otrzymanych przez KNF dotyczy這 ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi si do podejmowanych przez Urz康 Komisji Nadzoru Finansowego dzia豉 nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu post瘼owa w celu na這瞠nia kar pieni篹nych czy zw這ce w podejmowaniu dzia豉 nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi si równie do dzia豉 Ministerstwa Finansów, które nie podj窸o propozycji ustanowienia niezale積ego rzeczoznawcy i uregulowania dzia豉lno軼i kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.
           • 25.08.2020Firmy ubezpieczeniowe bezprawne zani瘸j koszty naprawy samochodu
            Zgodnie z raportem NIK, w okresie od 2014 do 2018 roku, a 73,9% zg這sze otrzymanych przez KNF dotyczy這 ubezpiecze OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Raport krytycznie odnosi si do podejmowanych przez Urz康 Komisji Nadzoru Finansowego dzia豉 nadzorczych. Mowa tu m.in. o niewszczynaniu post瘼owa w celu na這瞠nia kar pieni篹nych czy zw這ce w podejmowaniu dzia豉 nadzorczych przez UKNF. Raport krytycznie odnosi si równie do dzia豉 Ministerstwa Finansów, które nie podj窸o propozycji ustanowienia niezale積ego rzeczoznawcy i uregulowania dzia豉lno軼i kancelarii odszkodowawczych oraz nie opracowano strategii edukacji finansowej.
            • 25.06.2020Tarcza antykryzysowa wci捫 z w徠pliwo軼iami
             Ustawa z 31 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), zwana potocznie tarcz antykryzysow, przynios豉 wiele u豉twie tak瞠 w sferze obowi您ków podatkowych. Zw豉szcza w tej ostatniej dziedzinie pojawiaj si jednak w徠pliwo軼i interpretacyjne dotycz帷e m.in. podatku od nieruchomo軼i komercyjnych, zaliczki na podatek po rezygnacji z uproszczonej formy wp豉cania zaliczek, czy te zawieszenia biegu terminów procesowych.
             • 10.06.2020Koszty s康owe, czyli ile trzeba zap豉ci w s康zie
              Na koszty s康owe w sprawach cywilnych sk豉daj si op豉ty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosz帷a pismo podlegaj帷e op豉cie lub powoduj帷e wydatki. Przez stron nale篡 tu rozumie ka盥ego uczestnika post瘼owania s康owego, w tym tak瞠 鈍iadka, bieg貫go i t逝macza. Z kolei termin "pismo wnoszone do s康u" obejmuje równie sk豉dany ustnie do protoko逝 pozew, wniosek wszczynaj帷y innego rodzaju post瘼owanie lub inny wniosek, je瞠li podlega op豉cie.
              • 20.05.2020Tarcza antykryzysowa 3.0: Bezpieczne przywracanie normalnej pracy s康ów
               W Dzienniku Ustaw z 15 maja br. zosta造 opublikowane podpisane przez Prezydenta RP przepisy Tarczy antykryzysowej 3.0. Zaczyna si bezpieczne „odmra瘸nie” pracy s康ów, czemu s逝膨 przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwo軼i rozwi您ania. Przywróc one stronom post瘼owa dost瘼 do wymiaru sprawiedliwo軼i jako jednego z fundamentów funkcjonowania pa雟twa.
               • 06.05.2020Sporz康zanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
                Epidemia COVID-19 w Polsce przypad豉 w znacznej liczbie jednostek na „gor帷y” okres wywi您ywania si z obowi您ku sporz康zania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosuj帷e przepisy ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i.  Bior帷 pod uwag konieczno嗆 zapewnienia prawid這wej realizacji  tego obowi您ku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporz康zenie w sprawie okre郵enia innych terminów wype軟iania obowi您ków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporz康zenia, zatwierdzenia, udost瘼nienia i przekazania do w豉軼iwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
                • 05.05.2020Sporz康zanie sprawozdania finansowego w czasie COVID-19
                 Epidemia COVID-19 w Polsce przypad豉 w znacznej liczbie jednostek na „gor帷y” okres wywi您ywania si z obowi您ku sporz康zania rocznych sprawozda finansowych przez jednostki stosuj帷e przepisy ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i.  Bior帷 pod uwag konieczno嗆 zapewnienia prawid這wej realizacji  tego obowi您ku, w dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów wyda rozporz康zenie w sprawie okre郵enia innych terminów wype軟iania obowi您ków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporz康zenia, zatwierdzenia, udost瘼nienia i przekazania do w豉軼iwego rejestru, jednostki lub organu sprawozda lub informacji.
                 • 20.04.2020Warto嗆 pocz徠kowa mieszkania wed逝g w豉snej wyceny
                  Czy, z uwagi na brak mo磧iwo軼i ustalenia do amortyzacji warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go (mieszkania), podatnik mo瞠 przyj望 warto嗆 pocz徠kow w wysoko軼i wynikaj帷ej z wyceny dokonanej przez niego, z uwzgl璠nieniem cen rynkowych 鈔odków trwa造ch tego samego z grudnia roku poprzedzaj帷ego rok (w tym przypadku 2019 r.) za這瞠nia ewidencji lub sporz康zenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zu篡cia?
                  • 08.04.2020Obowi您ki sprawozdawcze i informacyjne – nowe terminy ju obowi您uj
                   W ramach walki z pandemi koronawirusa Ministerstwo Finansów przed逝篡這 ca造 szereg ró積ych terminów na wykonanie niektórych obowi您ków sprawozdawczych i informacyjnych. Odpowiednie rozporz康zenie zosta這 ju opublikowane w Dzienniku Ustaw i wesz這 w 篡cie. Zmiany obejm terminy dotycz帷e obowi您ków wynikaj帷ych z ponad 20 ró積ych rozporz康ze.
                   • 20.02.2020Przedsi瑿iorcy maj coraz bardziej pod górk
                    Wzrost wydatków na op豉ty s康owe, wyd逝瞠nie si czasu trwania spraw w s康zie, trwaj帷e latami kontrole i sprawdzenia oraz post瘼owania administracyjne, karuzela podatkowych zmian, brak ulg na kszta販enie zawodowe - z tymi wszystkim problemami musz boryka si mikro i ma貫 firmy (cho nie tylko one). Odpowied na interpelacj poselsk zawiera omówienie znanych ju zmian w procedurach, i przedstawia wiele planów, zamierze i koncepcji. Trudno jednak nie odnie嗆 wra瞠nia, 瞠 niezadowoleni s tylko przedsi瑿iorcy - w ministerstwach panuj du穎 lepsze nastroje.
                    • 22.01.2020Podatkowe aspekty rozliczania umów do 200 z
                     Przychody z dzia豉lno軼i wykonywanej osobi軼ie, o której mowa w art. 13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT), co do zasady s opodatkowane wed逝g skali podatkowej. Ustawodawca postanowi jednak, 瞠 w przypadku niektórych z tych przychodów, spe軟iaj帷ych okre郵one warunki, zastosowanie znajdzie opodatkowanie rycza速owe. I tak, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT, od przychodów z tytu逝, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, pobiera si zrycza速owany podatek dochodowy w wysoko軼i 17% tego przychodu, je瞠li kwota nale積o軼i okre郵ona w umowie zawartej z osob nieb璠帷 pracownikiem p豉tnika nie przekracza 200 z.
                     • 09.01.2020Brak dor璚zenie odpisu tytu逝 wykonawczego nie wp造wa na wa積o嗆 czynno軼i
                      Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania 鈔odka egzekucyjnego, o którym podatnik zosta zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia nast瘼uj帷ego po dniu, w którym zastosowano 鈔odek egzekucyjny. Unormowanie to nawi您uje i wi捫e skutek przerwania biegu terminu przedawnienia zobowi您ania podatkowego wy陰cznie z zastosowaniem 鈔odka egzekucyjnego, o którym podatnik zosta zawiadomiony, a nie z dor璚zeniem odpisu tytu逝 wykonawczego.
                      • 12.12.2019Podwy窺zona do 10% stawka amortyzacji lokalu niemieszkalnego - jak udokumentowa u篡wanie?
                       Podatnicy maj prawo w niektórych sytuacjach indywidualnie okre郵i stawk amortyzacji. W przypadku u篡wanych lokali niemieszkalnych, dla których maksymalna stawka amortyzacji wynosi nawet 10% (przy normatywnej stawce 2,5%) w gr wchodz spore korzy軼i podatkowe. Ale ustawa o podatku dochodowym nie reguluje kwestii dokumentowania okresu u篡wania lokalu niemieszkalnego - a w豉郾ie ten okres ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia wysoko軼i stawki. Jak wobec tego ma fakt i okres u篡wania udokumentowa podatnik?
                       • 06.12.2019NSA: Budynek czy budowla? ζtwo嗆 demonta簑 nie 鈍iadczy o braku zwi您ku technicznego
                        (...) Ca這嗆 techniczno-u篡tkowa wyst瘼uje wówczas, gdy okre郵one elementy stanowi cz窷ci sk豉dowe jednej rzeczy z這穎nej, a o tym rozstrzyga obiektywna ocena gospodarczego znaczenia istniej帷ego mi璠zy nimi fizycznego i funkcjonalnego powi您ania. Je瞠li s one powi您ane fizycznie i funkcjonalnie tak, 瞠 tworz razem gospodarcz ca這嗆, to stanowi cz窷ci sk豉dowe jednej rzeczy z這穎nej, cho熲y ca這嗆 da豉 si technicznie 豉two zdemontowa
                        • 05.12.2019NSA: Op豉ta adiacencka - Ten sam bieg造 mo瞠 wyda drug opini
                         Je瞠li w wyniku podzia逝 nieruchomo軼i dokonanego na wniosek w豉軼iciela lub u篡tkownika wieczystego, który wniós op豉ty roczne za ca造 okres u篡tkowania tego prawa, wzro郾ie jej warto嗆, wójt, burmistrz albo prezydent miasta mo瞠 ustali, w drodze decyzji, op豉t adiacenck z tego tytu逝. Wysoko嗆 stawki procentowej op豉ty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwa造, w wysoko軼i nie wi瘯szej ni 30% ró積icy warto軼i nieruchomo軼i.
                         • 13.11.2019ZUS dyskryminuje przedsi瑿iorcze matki?
                          W 2018 r. oddzia造 ZUS wyda造 687 decyzji stwierdzaj帷ych niepodleganie ubezpieczeniom spo貫cznym osób zg這szonych z tytu逝 prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej. By造 to osoby, które wyst徙i造 o 鈍iadczenie krótkoterminowe. Osobom tym wydawane by造 tak瞠 decyzje o braku prawa do zasi趾u. 33% tych decyzji dotyczy這 kobiet w ci捫y. Stanowi to 8% decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom i 3% wszystkich decyzji dotycz帷ych obowi您ku ubezpiecze spo貫cznych (podlegania, niepodlegania i przebiegu ubezpiecze).
                          • 06.11.2019ZUS kontroluje przedsi瑿iorc, a kto kontroluje ZUS?
                           Przekroczenie terminu kontroli nie uzasadnia dyskwalifikacji dowodów uzyskanych w trakcie kontroli. Nie ka盥e naruszenie przepisów w zakresie dopuszczalnego czasu trwania kontroli dzia豉lno軼i gospodarczej wywo逝je skutki okre郵one w art. 77 ust. 6 ustawy o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej. Taki wp造w wywieraj jedynie te uchybienia, które w istotny sposób rzutuj na wynik kontroli - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
                           • 30.10.2019Okresowe badanie maszyn. W jakiej formie przechowywa dane?
                            Zgodnie z przepisami rozporz康zenia z 30 pa寮ziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymaga dotycz帷ych bezpiecze雟twa i higieny pracy w zakresie u篡tkowania maszyn przez pracowników podczas pracy, wyniki kontroli maszyn rejestruje si i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zw豉szcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zako鎍zenia tych kontroli, o ile odr瑿ne przepisy nie stanowi inaczej. Nie ma natomiast przepisów szczegó這wo reguluj帷ych kwestie formy przechowywanych danych z tego typu pomiarów - wyja郾i這 Ministerstwo Przedsi瑿iorczo軼i i Technologii.
                            • 22.10.2019Koszty s康owe, czyli ile trzeba zap豉ci w s康zie
                             Na koszty s康owe w sprawach cywilnych sk豉daj si op豉ty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosz帷a pismo podlegaj帷e op豉cie lub powoduj帷e wydatki. Przez stron nale篡 tu rozumie ka盥ego uczestnika post瘼owania s康owego, w tym tak瞠 鈍iadka, bieg貫go i t逝macza. Z kolei termin "pismo wnoszone do s康u" obejmuje równie sk豉dany ustnie do protoko逝 pozew, wniosek wszczynaj帷y innego rodzaju post瘼owanie lub inny wniosek, je瞠li podlega op豉cie.
                             • 15.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw maj徠kowych (formularz podatkowy SD-3)
                              Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Je郵i dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa maj徠kowe (maj徠ek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zap豉 podatek od spadków i darowizn.
                              • 14.10.2019Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw maj徠kowych (formularz podatkowy SD-3)
                               Dostajesz darowizn albo dziedziczysz spadek? Je郵i dostajesz za darmo jakie rzeczy albo prawa maj徠kowe (maj徠ek) - zó formularz podatkowy SD-3 i zap豉 podatek od spadków i darowizn.
                               • 10.10.2019Ksi璕owy dowód zast瘼czy
                                Przedsi瑿iorca handluje samochodami. Kupuje m.in. samochody uszkodzone. Do naprawy samochodów wykorzystuje cz窷ci samochodowe zakupione przez Internet od osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i. Czasami sprzedaj帷y nie chc poda swoich danych osobowych. W takim przypadku dokumentuje zakup cz窷ci za pomoc w豉snego dowodu ksi璕owego o nazwie „dowód zakupu cz窷ci samochodowych” zawieraj帷ego wszystkie elementy dowodu ksi璕owego, o którym mowa w ustawie o rachunkowo軼i. W miejscu sprzedaj帷ego umieszcza zapis „klient detaliczny”. Czy wydatek udokumentowany na podstawie takiego dowodu jest prawid這wy i mo積a zaliczy go do koszów?
                                • 09.10.2019Ksi璕owy dowód zast瘼czy
                                 Przedsi瑿iorca handluje samochodami. Kupuje m.in. samochody uszkodzone. Do naprawy samochodów wykorzystuje cz窷ci samochodowe zakupione przez Internet od osób fizycznych nieprowadz帷ych dzia豉lno軼i. Czasami sprzedaj帷y nie chc poda swoich danych osobowych. W takim przypadku dokumentuje zakup cz窷ci za pomoc w豉snego dowodu ksi璕owego o nazwie „dowód zakupu cz窷ci samochodowych” zawieraj帷ego wszystkie elementy dowodu ksi璕owego, o którym mowa w ustawie o rachunkowo軼i. W miejscu sprzedaj帷ego umieszcza zapis „klient detaliczny”. Czy wydatek udokumentowany na podstawie takiego dowodu jest prawid這wy i mo積a zaliczy go do koszów?
                                 • 08.10.2019NSA. Opinia GUS jako dowód w post瘼owaniu podatkowym
                                  Z uzasadnienia: Opinie klasyfikacyjne organów statystyki publicznej, zawieraj帷e interpretacje nomenklatur statystycznych, nie s formalnie wi捫帷e dla organów podatkowych, a tym bardziej dla s康u administracyjnego (...) Stanowi jedynie dowód w post瘼owaniu podatkowym (...) skoro opinia statystyczna jest dowodem w sprawie, to jak ka盥y dowód powinna by poddana ocenie organu, nast瘼nie S康u, a te oceny powinny znale潭 swój wyraz w uzasadnieniu decyzji i wyroku.
                                  • 03.10.2019Ustalenie warto軼i pocz徠kowej samochodu dla celów amortyzacji
                                   W najcz瘰ciej wyst瘼uj帷ym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) warto軼i pocz徠kow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nale積a zbywcy, powi瘯szona o koszty zwi您ane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do u篡wania - w szczególno軼i o koszty transportu, za豉dunku i wy豉dunku, ubezpieczenia w drodze, monta簑, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (je郵i taki przypadek wyst徙i), op豉t notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
                                   • 02.10.2019Ustalenie warto軼i pocz徠kowej samochodu dla celów amortyzacji
                                    W najcz瘰ciej wyst瘼uj帷ym przypadku (czyli nabyciu w drodze kupna) warto軼i pocz徠kow samochodu jest cena nabycia. A cen nabycia jest kwota nale積a zbywcy, powi瘯szona o koszty zwi您ane z zakupem naliczone do dnia przekazania samochodu do u篡wania - w szczególno軼i o koszty transportu, za豉dunku i wy豉dunku, ubezpieczenia w drodze, monta簑, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych (je郵i taki przypadek wyst徙i), op豉t notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji.
                                    • 30.09.2019WSA. D逝gi i obci捫enia na nieruchomo軼i nie obni膨 PIT
                                     Z uzasadnienia: Okre郵aj帷 przychód ze zbycia nieruchomo軼i organ musi przy obliczaniu przychodu uwzgl璠ni cen wskazan w umowie. Ustawodawca nie przewidzia przy tym uwzgl璠nienia w podstawie opodatkowania d逝gów i ci篹arów zwi您anych ze zbyt nieruchomo軼i poprzez okre郵enie warto軼i nieruchomo軼i jako warto軼i czystej. Gdy d逝gi i ci篹ary maj mie wp造w na podstaw opodatkowania to prawodawca wyra幡ie wskazuje, czego przyk豉dem mo瞠 by regulacja zawarta w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.
                                     • 27.09.2019NSA: Jak rozumie wymóg dokumentowania wydatków
                                      Wysoko嗆 wydatków na cele mieszkaniowe ustala si na podstawie dowodów stwierdzaj帷ych ich poniesienie. Opinia bieg貫go, czy zeznania 鈍iadków nie mog stanowi wy陰cznych dowodów potwierdzaj帷ych t okoliczno嗆, tj. nie mog zast徙i dowodów 廝ód這wych takich jak faktury, rachunki czy umowy.
                                      • 28.08.2019Amortyzacja: Gdy nie mo瞠sz ustali ceny nabycia, ustal warto嗆 rynkow
                                       Pytanie: Czy prawid這we jest przyj璚ie zgodnie z art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, z uwagi na brak mo磧iwo軼i ustalenia przez Wnioskodawczyni do amortyzacji warto軼i pocz徠kowej 鈔odka trwa貫go (mieszkania nabytego w 1995 r. za kwot 6414 z 30 gr, w którym w latach wcze郾iejszych Wnioskodawczyni by豉 zmuszona na w豉sne potrzeby przeprowadzi modernizacj i remonty, a z przyczyn od Niej niezale積ych nie posiada dokumentów potwierdzaj帷ych warto嗆 poniesionych wydatków) wed逝g cen rynkowych 鈔odków trwa造ch tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzaj帷ego rok (w przypadku Wnioskodawczyni 2018 r.) za這瞠nia ewidencji lub sporz康zenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zu篡cia?
                                       • 27.08.2019Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej
                                        Zebrane w toku post瘼owania podatkowego dowody przes康zaj o finalnym rozstrzygni璚iu sprawy. W豉郾ie dlatego ich rola jest niezwykle istotna. Nale篡 starannie przedstawia fakty i dokumenty, które mog mie znaczenie w sprawie.
                                        • 23.08.2019Wycena warto軼i darowanych udziaów w spó販e z o.o.
                                         Z uzasadnienia: ...Niczym nie jest poparte za這瞠nie, 瞠 akcje spó貫k notowanych na gie責zie mo積a szybciej zamieni na gotówk, ni akcje czy udzia造, które nie s na niej notowane. Równie poprawnym za這瞠niem mo瞠 by teza, 瞠 udzia造 spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i w dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej mog by szybciej zamienione na gotówk, ni akcje spó趾i obecnej na gie責zie, ale o niestabilnej sytuacji finansowej.
                                         • 22.08.2019Wkrótce powstanie Polska Agencja Nadzoru Audytowego
                                          W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizacj ustawy o bieg造ch rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Nowela zak豉da m.in. przekszta販enie Komisji Nadzoru Audytowego w odr瑿n instytucj – Polsk Agencj Nadzoru Audytowego. Wi瘯szo嗆 nowych regulacji wejdzie w 篡cie ju na pocz徠ku wrze郾ia br.
                                          • 09.07.2019Do czasu zmian trzeba cierpliwo軼i do procedur w KRS
                                           Problem dotycz帷y czasu rozpoznawania spraw o wpis do Krajowego Rejestru S康owego i konieczno軼i jego skrócenia zosta dostrze穎ny i podj皻e zosta造 przez Ministerstwo Sprawiedliwo軼i systemowe dzia豉nia sanacyjne w zakresie funkcjonowania Krajowego Rejestru S康owego o charakterze legislacyjnym, etatyzacyjnym oraz wprowadzenia szerszej informatyzacji post瘼owa - poinformowa這 Ministerstwo Sprawiedliwo軼i odpowiadaj帷 na interpelacj.
                                           • 02.07.2019WSA. Wzgl璠y techniczne w podatku od nieruchomo軼i
                                            Z uzasadnienia: Okoliczno嗆, czy w sprawie zachodz "wzgl璠y techniczne", mo瞠 by dowodzona wszelkimi 鈔odkami dowodowymi (...) O ile wi璚 zgodzi si przyjdzie, 瞠 co do zasady to na podatniku ci捫y obowi您ek wykazania, 瞠 dany przedmiot opodatkowania "ze wzgl璠ów technicznych" nie jest i nie mo瞠 by wykorzystywany do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej - to jednak nie zwalnia to organu z konieczno軼i wnikliwego i wszechstronnego wyja郾ienia tej kwestii w post瘼owaniu podatkowym (...) w roli bieg貫go nie mo瞠 wyst瘼owa pracownik organu podatkowego, nawet je郵i ma wiadomo軼i specjalne w okre郵onym zakresie. Bieg造m mo瞠 by tylko osoba nie zainteresowana rozstrzygni璚iem sprawy.
                                            • 31.05.2019Rz康 wzmocni nadzór nad bieg造mi rewidentami i firmami audytorskimi
                                             Nadzór publiczny nad dzia豉lno軼i bieg造ch rewidentów oraz firm audytorskich w Polsce zostanie wzmocniony – wynika z rz康owego projektu nowelizacji, który trafi w tym tygodniu do Sejmu. Po zmianach nadzór stanie si bardziej scentralizowany. Dotychczasowa Komisja Nadzoru Audytowego (KNA) zostanie zast徙iona nowym organem.  
                                             • 16.05.2019NSA: Sam stenogram z pods逝chów nie wystarcza. Musz by nagrania
                                              Z uzasadnienia: (...) nie mo積a utrzyma pogl康u, który dominowa we wcze郾iejszym orzecznictwie s康ów administracyjnych (...) 瞠 organy podatkowe s zwolnione od oceny legalno軼i materia逝 dowodowego uzyskanego w wyniku czynno軼i operacyjnych, przekazywanego im przez Prokuratur lub inne organy prowadz帷e post瘼owania w sprawach o przest瘼stwa albo przest瘼stwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. Ten pogl康 wywodzony by ze swoistego domniemania legalno軼i tak przekazanych materiaów. Obecnie, w 鈍ietle stanowiska zaj皻ego przez TSUE (...), który zwróci uwag na bezwzgl璠n konieczno嗆 poszanowania zasady legalno軼i i praworz康no軼i, stanowi帷ej jedn z nadrz璠nych warto軼i, na których opiera si Unia, o czym 鈍iadczy art. 2 TUE, takie domniemanie nie mo瞠 by przyjmowane.
                                              • 30.04.2019Koszty s康owe, czyli ile trzeba zap豉ci w s康zie
                                               Na koszty s康owe w sprawach cywilnych sk豉daj si op豉ty i wydatki. Koszty te, co do zasady, ponosi strona wnosz帷a pismo podlegaj帷e op豉cie lub powoduj帷e wydatki. Przez stron nale篡 tu rozumie ka盥ego uczestnika post瘼owania s康owego, w tym tak瞠 鈍iadka, bieg貫go i t逝macza. Z kolei termin "pismo wnoszone do s康u" obejmuje równie sk豉dany ustnie do protoko逝 pozew, wniosek wszczynaj帷y innego rodzaju post瘼owanie lub inny wniosek, je瞠li podlega op豉cie.
                                               • 29.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 29.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
                                                W tym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wa積ych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w 篡cie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i us逝g dotycz帷e kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwi您ku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowi您ywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pa雟twami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowi您ywa nowe Rozporz康zenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dzia豉lno軼i w zakresie podatku akcyzowego. Zapraszamy do zapoznania si z przegl康em wydarze  najbli窺zych siedmiu dni. 
                                                • 27.04.2019Terminy, zmiany, nowe przepisy: 27.04.2019 r. - 4.05.2019 r.
                                                 W nadchodz帷ym tygodniu przypada gówny tegoroczny termin - rozliczenie roczne podatku dochodowego. Ale nie brakuje w nim równie wielu wa積ych zmian w przepisach i nowych przepisów. Wchodz w 篡cie zmiany w Ustawie o podatku od towarów i us逝g dotycz帷e kas fiskalnych on-line, zmieniony zostaje pakiet ustaw w zwi您ku z dalsz implementacj RODO,  zaczn obowi您ywa postanowienia o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pa雟twami. A 1 maja 2019 r. zacznie obowi您ywa nowe Rozporz康zenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwole na wykonywanie dzia豉lno軼i w zakresie podatku akcyzowego. 砰cz帷 Pa雟twu udanego weekendu zapraszamy do zapoznania si z przegl康em wydarze  najbli窺zych siedmiu dni. 
                                                 • 15.04.2019NSA. Koszty autorskie przy umowie o prac: Samo o鈍iadczenie nie wystarczy
                                                  Z uzasadnienia: Dla zastosowania dla przychodów ze stosunku pracy, normy kosztów uzyskania przychodów, okre郵onej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, konieczne jest rozró積ienie wynagrodzenia na cz窷 zwi您an z wykonywaniem obowi您ków pracowniczych i cz窷 okre郵aj帷 honorarium, zwi您an z korzystaniem z praw autorskich za eksploatacj dzie豉 w okre郵ony sposób i na okre郵onym polu (...) dokumentacja pracodawcy powinna umo磧iwia wyodr瑿nienie tej cz窷ci czasu pracy, która przeznaczona jest na prac twórcz i powi您anie tego czasu z rzeczywi軼ie powsta造m, lub maj帷ym powsta utworem i w ko鎍u, czy w zwi您ku z jego eksploatacj wyp豉cono honorarium.
                                                  • 29.03.2019Od grzywien i kar przedsi瑿iorca mo瞠 si ubezpieczy
                                                   W Polsce dzia豉lno嗆 prowadzi ponad trzy miliony mikrofirm. W wielu z nich przedsi瑿iorcy prowadz samodzielnie swoj rachunkowo嗆 i obs逝g kadrowo-p豉cow. Sk豉daj samodzielnie deklaracje i formularze, zwi您ane z rozliczeniami podatkowymi i ZUS, i - od czasu do czasu, wpadaj w k這poty, je郵i w wyniku kontroli (US, ZUS, PIP) pojawi si decyzja okre郵aj帷a odpowiedzialno嗆 przedsi瑿iorcy. Niewielu przedsi瑿iorców jednak wie, 瞠 mo積a ubezpieczy si od negatywnych konsekwencji takich sytuacji - mi璠zy innymi dzi瘯i ubezpieczeniu, które ju od pewnego czasu dost瘼ne jest dla Czytelników podatki.biz.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] . [ 6 ] . [ 7 ] . [ 8 ] . [ 9 ] . [ 10 ] ... [ 10 ] nast瘼na strona »