Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

automatyzacja

 • 12.01.2021Podatki 2021: Od lipca deklaracje akcyzowe tylko przez internet
  Z początkiem lipca 2021 r. wprowadzony zostanie obowiązek składania deklaracji akcyzowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wynika z projektu nowelizacji ustawy akcyzowej, który niedawno trafił do Sejmu. Resort finansów zakłada, że automatyzacja procesów wpłynie pozytywnie m.in. na efektywność obsługi podatników, a sprawy będą załatwiane szybciej.
  • 04.01.2021Podatki 2021: Rząd stawia na uszczelnianie akcyzy
   Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje mają uszczelnić system w kontekście wyrobów akcyzowych, w tym głównie napojów alkoholowych, suszu tytoniowego i paliw. Obejmujący kilkadziesiąt różnych zmian pakiet zakłada też m.in. rozwiązania wymierzone w nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą samochodów osobowych.
   • 30.12.2020Powstanie e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt
    Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt ustawy zakładającej utworzenie e-Urzędu Skarbowego (e-US), czyli specjalnego systemu teleinformatycznego dla klientów KAS. Docelowo system ma oferować pakiet spójnych usług online pozwalających na załatwianie spraw podatkowych przez internet. Cały proces wdrażania systemu zostanie podzielony na etapy i potrwa do września 2022 r.
    • 29.12.2020Powstanie e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt
     Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa przygotowały projekt ustawy zakładającej utworzenie e-Urzędu Skarbowego (e-US), czyli specjalnego systemu teleinformatycznego dla klientów KAS. Docelowo system ma oferować pakiet spójnych usług online pozwalających na załatwianie spraw podatkowych przez internet. Cały proces wdrażania systemu zostanie podzielony na etapy i potrwa do września 2022 r.
     • 02.03.2020Działy finansowe są słabo przygotowane na nowe technologie?
      Coraz więcej przedsiębiorstw korzysta z technologii cyfrowych w obszarze finansów, ale jednocześnie firmy zbyt mało inwestują w rozwój pracowników działów finansowych – wynika z badania przeprowadzonego przez Association of International Certified Professional Accountants. Eksperci tłumaczą, że cyfrowa transformacja wymaga od pracowników nowych kompetencji i konieczne może być zwiększenie nakładów na rozwój.
      • 09.12.2019Firmy skorzystają z automatyzacji procesów biznesowych?
       Dzięki automatyzacji procesów biznesowych (tzw. RPA) przedsiębiorstwa mogą zanotować przeszło 30 proc. oszczędności m.in. w finansach, księgowości, HR, IT i łańcuchach dostaw – wynika z prognoz firmy doradczej PwC. Szacuje się, że aż 45 proc. czynności może zostać zautomatyzowanych.
       • 29.10.2019Zmiany w akcyzie od 2020 r.
        17 września 2019 r. został opublikowany projekt z dnia 12 września 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza szereg bardzo istotnych zmian dla przedsiębiorców mających na co dzień do czynienia z kwestiami akcyzy. Co do zasady dla części podatników nowe przepisy miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2020 r. Zatem czasu zostało niewiele, a zakres regulacji, które będzie trzeba zaimplementować, jest dość duży. Artykuł przedstawia główne zmiany dotykające przedsiębiorców.
        • 14.10.2019Jak nowe technologie wpłyną na polski rynek pracy?
         Zdecydowana większość Polaków (97 proc.) uważa, że innowacyjne rozwiązania są potrzebne – wynika z nowego raportu pn. „Technologia w służbie społeczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?”, który opublikowała Fundacja Digital Poland. Jednocześnie nadal pojawiają się obawy dotyczące wpływu zmian technologicznych na miejsca pracy.
         • 21.08.2019Platforma Elektronicznego Fakturowania – co to jest?
          Podstawę prawną funkcjonowania Platformy Elektronicznego Fakturowania stanowi ustawa z 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. poz.2191). Została ona uchwalona w związku z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego norm Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych (Dz.Urz. UE L 133/1). Twórcom Dyrektywy przyświecał ambitny cel w postaci usunięcia lub co najmniej ograniczenia barier w handlu transgranicznym wynikających z funkcjonowania zróżnicowanych wymogów prawnych i standardów technicznych w zakresie fakturowania elektronicznego a co za tym idzie brakiem ich kompatybilności.
          • 22.03.2019Jedna piąta pracowników obawia się automatyzacji i SI
           Co piąty Polak obawia się, że w trakcie kolejnych 10 lat jego miejsce pracy zostanie zlikwidowane w związku z rozwojem technologii – wynika z nowego raportu firmy doradczej Deloitte pn. „Voice of the Workforce in Europe”. Badanie pokazuje też, że wśród polskich pracowników wciąż mało popularne jest dopasowywanie umiejętności do zmian na rynku pracy.
           • 09.11.2018Coraz więcej obowiązków dla biur rachunkowych - jak sobie z nimi radzić?
            Biura rachunkowe muszą nieustannie mierzyć się z coraz to nowymi wyzwaniami. Ostatnie lata są szczególne, mamy przecież do czynienia z falą zmian, których celem jest zwiększenie skuteczności administracji podatkowej, poprawa ściągalności podatków i uszczelnienie systemu poboru podatku VAT i akcyzy. Z drugiej strony widzimy zmiany, które mają łagodzić skutki restrykcyjnej polityki podatkowej i zachęcać przedsiębiorców do kontynuowania działalności lub zakładania nowych.
            • 08.08.2018Nowe technologie coraz mocniej wpływają na branżę podatkową
             Rozwój technologii i światowe trendy dotyczące administracji mają coraz większy wpływ na zarządzanie w obszarze podatków – oceniają eksperci firmy doradczej PwC. Zdaniem analityków PwC, przedsiębiorstwa powinny przykładać większą wagę do nadchodzących zmian i mocniej zaangażować się w tematykę podatkową.
             • 10.05.2018Rynek pracy czeka wiele zmian
              W ciągu kolejnych kilkunastu lat sytuacja na rynku pracy będzie warunkowana głównie przez automatyzację procesów i rozwiązania oparte na tzw. sztucznej inteligencji – wynika z nowego raportu pn. „Rynek pracy przyszłości”, który przygotowali eksperci firmy doradczej PwC.
              • 14.03.2018Narzędzia informatyczne z coraz większym wpływem na podatki
               Aktualnie przeprowadzanie procesów podatkowych nie wydaje się już możliwe bez stosowania narzędzi informatycznych – oceniają eksperci firmy doradczej PwC. Za jeden z największych kroków w automatyzacji podatków uważane jest wdrożenie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego.
               • 15.01.2018Nowe technologie wiele zmienią w księgowości
                Nowe technologie będą odgrywać coraz większą rolę w przedsiębiorstwach, a innowacyjne rozwiązania pozwolą księgowym także na przewidywanie przyszłych wyzwań podatkowych i księgowych – wynika z nowego raportu pn. „Robot w służbie księgowości”, który przygotowała firma doradcza EY.
                • 07.12.2016WSA: Pracodawca nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji prac twórczych
                 Z uzasadnienia: Ustawa o PIT nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących sposobu dokumentowania części wynagrodzenia należnego za pracę o charakterze twórczym, co do której mogą mieć zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu w związku z osiągnięciem przychodu z tytułu praw autorskich. Organowi podatkowemu nie wolno więc nakładać na płatnika obowiązku prowadzenia "ewidencji czasu prac o charakterze twórczym" będących w istocie księgami podatkowymi nieznanymi polskiemu prawu podatkowemu.
                 • 05.10.2016W którym momencie zaliczać w koszty wynagrodzenia?
                  Pytanie podatnika: Czy koszty poniesione przez spółkę w związku z tworzeniem we własnym zakresie programu komputerowego powinny być potrącane w tym roku, w którym zostały poniesione, tj. w przypadku zakupu prac programistycznych od podmiotów zewnętrznych - zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o CIT, a w przypadku kosztów wynagrodzeń pracowników spółki zaangażowanych w prace nad tworzeniem programu komputerowego - zgodnie z art. 15 ust. 4g ww. ustawy?
                  • 30.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                   Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.
                   • 29.06.2016MF o Jednolitym Pliku Kontrolnym
                    Czym jest JPK?  Jednolity Plik Kontrolny (JPK, ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada ustandaryzowany układ i format (schemat XML), który umożliwia jego łatwe przetwarzanie.
                    • 08.03.2016Automatyzacja produkcji celem dla polskiej gospodarki
                     Polska powinna szerzej otworzyć się na innowacje, których bardzo istotną częścią są robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych – twierdzą eksperci firmy doradczej Deloitte. Jak przy tym wskazują, w tym celu potrzebne są inwestycje, a czynnikiem je wzmacniającym mogą być dotacje oraz zachęty podatkowe.
                     • 21.05.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
                      Rozliczenia związane z podatkiem akcyzowym będą dokonywane tylko z jedną, wyznaczoną izbą celną - wynika z projektu nowelizacji ustawy o Służbie celnej oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów zapewnia, że zmiany doprowadzą do skrócenia czasu obsługi firm i podatników. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2015 r.
                      • 21.05.2014Podatki 2015: Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
                       Rozliczenia związane z podatkiem akcyzowym będą dokonywane tylko z jedną, wyznaczoną izbą celną – wynika z projektu nowelizacji ustawy o Służbie celnej oraz niektórych innych ustaw. Ministerstwo Finansów zapewnia, że zmiany doprowadzą do skrócenia czasu obsługi firm i podatników. Nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2015 r.
                       • 27.01.2011Górnictwo: Strategie rozwoju spółek wydobywczych do zmiany
                        Jedną z największych barier dla rozwoju branży górniczej w tym roku będzie niedobór pracowników. Polski sektor wydobywczy czekają zmiany własnościowe oraz nowe możliwości finansowania w ramach funduszy europejskich - to główne wnioski raportu firmy doradczej Deloitte zawierającego prognozy na rok 2011 dla sektora wydobywczego.  
                        • 14.01.2010Deloitte: Detaliści zwiększyli sprzedaż kosztem zysków
                         Według najnowszego raportu 2010 Global Powers of Retailing przygotowanego przez Deloitte, rentowność 250 największych na świecie firm z branży detalicznej spadła z 3,7 proc. w roku finansowym 2007 do 2,4 proc. w roku 2008, obejmującym również firmy, których roczne okresy rozliczeniowe zakończyły się w czerwcu 2009 r. Globalni detaliści odnotowali 5,5 proc. wzrost sprzedaży, a całkowite przychody branży wyniosły około 3,8 bln dol.
                         • 26.05.2009Nieterminowa rejestracja wniosków o wpis w księdze wieczystej
                          Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, opieszałość w rejestracji wniosków o wpis w księdze wieczystej może zagrażać bezpieczeństwu obrotu nieruchomościami. Problem dotyczy średnio 5 proc. spraw badanych przez NIK, ale np. w przypadku sądu rejonowego dla Warszawy Mokotowa odsetek wniosków niezarejestrowanych w terminie wynosi aż 38 proc. Sądy nie przestrzegają również terminu nanoszenia w księdze stosownej wzmianki o wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu. Może mieć to wpływ na bezpieczeństwo transakcji. Takie zaniedbanie NIK stwierdziła w 6 proc. badanych spraw.