Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

cudzoziemiec podatki

 • 06.02.2018Obowizki patnika przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy
  Pytanie: Jak rozliczy podatek cudzoziemca o obywatelstwie ukraiskim, który pracuje w Polsce na umow zlecenie, a okres jego przebywania na terenie Polski nie przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego, przekracza cznie 183 dni podczas danego roku kalendarzowego lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce? Jak rozliczy podatek cudzoziemca, który pracuje na podstawie umowy o prac, gdy przebywa on w Polsce i innych krajach UE w roku podatkowym duej ni 183 dni lub zoy owiadczenie, i centrum jego interesów yciowych znajduje si w Polsce?
  • 06.09.2011Opodatkowanie dochodw z dziaw specjalnych produkcji rolnej
   Pytanie podatnika: Czy osoba fizyczna nieposiadajca obywatelstwa polskiego, obywatel kraju Unii Europejskiej prowadzcy w Polsce dzia specjalny produkcji rolnej w formie spki cywilnej ma prawo wyboru zasad opodatkowania na takich samych warunkach jak obywatel polski i w zwizku z tym jeli ma tak wol ma prawo nie zgasza zamiaru i nie prowadzi ksig wykazujcych przychody zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych i wobec tego korzysta z prawa wyboru formy opodatkowania wedug norm szacunkowych?
   • 16.06.2011Kiedy umowa poyczki nie bdzie podlegaa PCC
    Pytanie podatnika: Wnioskodawczyni posiada obywatelstwo polskie. Od roku 2003 mieszka w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni planuje zawarcie umowy poyczki z obcokrajowcem, ktry nie posiada miejsca zamieszkania ani nie przebywa w Polsce. Umowa poyczki ma zosta zawarta w Wielkiej Brytanii i poddana prawu brytyjskiemu, a rodki uzyskane z poyczki przekazane z rachunku bankowego poyczkodawcy w Wielkiej Brytanii na rachunek Wnioskodawczyni w Wielkiej Brytanii. Czy umowa poyczki, ktr zamierza zawrze Wnioskodawczyni, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoci cywilnoprawnych?