Szukaj
Twój Urząd Skarbowy | Zwrot VAT za materiały budowlane | Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

osoba niepełnosprawna

 • 14.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
  Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
  • 11.01.2019Ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatku PIT za 2018 r.
   Podatnik, który ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne bądź na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
   • 12.12.2018Dokumentowanie ulgi rehabilitacyjnej na przewodnika osób niepełnosprawnych
    W przypadku wydatków poniesionych na opłacenie przewodników nie jest wymagane posiadanie dokumentu stwierdzającego ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Ustawa PIT nie nakłada obowiązku dokumentowania przedmiotowych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem, co nie oznacza, że z odliczenia może skorzystać każda osoba niepełnosprawna zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnik mający na utrzymaniu takie osoby - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
    • 07.09.2018Ulga jest, ale jakby jej nie było - czyli dlaczego należy uważać, kto jest nabywcą
     Biorąc pod uwagę wysokość dochodu z tytułu renty socjalnej oraz zasiłku pielęgnacyjnego (...) jak słusznie zauważono w interpelacji, nie można uznać, że osoba niepełnosprawna, której dochód przekroczył 10 080 zł pozostaje na utrzymaniu podatnika. W takiej sytuacji podatnik, który poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne osoby niepełnosprawnej oraz wydatki związane z ułatwieniem tej osobie wykonywania czynności życiowych, nie ma prawa do odliczenia ulgi na cele rehabilitacyjne - przyznało MRPiPS odpowiadając na interpelację.
     • 09.08.2018Niektóre problemy związane ze stosowaniem ulgi dla osób niepełnosprawnych
      Czy suplementy diety są uwzględnione w uldze dla osób niepełnosprawnych? Czy można odliczyć wydatki na pieluchomajtki? Kim powinien być lekarz, przepisujący leki korzystające z ulgi dla osób niepełnosprawnych? Jakie są warunki odliczenia wydatków na samochód? Na te pytania odpowiada w reakcji na interpelację poselską przedstawiciel ministerstwa finansów.
      • 10.04.2018Wydatki na basen w ramach ulgi rehabilitacyjnej
       Pływanie niewątpliwie wpływa na polepszenie ogólnego stanu zdrowia, jednakże nie można czynności tej zakwalifikować do kategorii zabiegów rehabilitacyjnych, gdyż baseny są placówkami przeznaczonymi do ogólnej rekreacji – cechuje je ogólnodostępność co oznacza, że są przeznaczone dla wszystkich chętnych do korzystania z nich, a więc, nie tylko dla osób niepełnosprawnych. Jedynie korzystanie z basenu z udziałem rehabilitanta jest zabiegiem rehabilitacyjnym związanym ze stopniem niepełnosprawności - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
       • 15.02.2018PIT za 2017: Zmiany w uldze dla krwiodawców i uldze rehabilitacyjnej
        Tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., zmieniła m.in. zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zostały zasady wyliczania wysokości odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, więcej osób odliczy wydatki na utrzymanie psa asystującego, czy używanie samochodu osobowego. Podniesiony został także dochód osoby niepełnosprawnej uprawniającej podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 zł. Co istotne, nowe zasady stosuje się już do dochodów za 2017 rok.
        • 14.02.2018PIT za 2017: Zmiany w uldze dla krwiodawców i uldze rehabilitacyjnej
         Tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r., zmieniła m.in. zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zostały zasady wyliczania wysokości odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, więcej osób odliczy wydatki na utrzymanie psa asystującego, czy używanie samochodu osobowego. Podniesiony został także dochód osoby niepełnosprawnej uprawniającej podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 zł. Co istotne, nowe zasady stosuje się już do dochodów za 2017 rok.
         • 07.02.2018PIT za 2017. Ulga rehabilitacyjna: Dokumentowanie wydatków na zakup leków
          Pytanie: Wnioskodawczyni posiada orzeczenie, wydane na stałe, o zakwalifikowaniu do II grupy inwalidzkiej - umiarkowany stopień niepełnosprawności o charakterze trwałym. Wnioskodawczyni jest chora na cukrzycę. U Wnioskodawczyni do pogorszenia widzenia i lekarz okulista stwierdził chorobę oczu – wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej. Jedynym wyjściem – by Wnioskodawczyni nie została osobą niewidomą – było zastosowanie zastrzyków do oczu. Czy Wnioskodawczyni może odliczyć wydatki na zakup leku (zastrzyków) w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
          • 17.01.2018PIT za 2017: Zasiłek pielęgnacyjny a ulga rehabilitacyjna dla opiekunów osób niepełnosprawnych
           W pojęciu dochodu osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika mieszczą się wszystkie uzyskane przez tę osobę dochody, w tym zwolnione od podatku, np. zasiłek pielęgnacyjny. Jedynym wyjątkiem są alimenty na rzecz dzieci. Obecnie nie są prowadzone prace w kierunku wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego z dochodu osoby niepełnosprawnej branego pod uwagę przy ustalaniu czy osoba ta pozostaje czy też nie pozostaje na utrzymaniu podatnika - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.
           • 11.12.2017PIT za 2017: Zmiany w uldze dla krwiodawców i uldze rehabilitacyjnej
            Tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., zmieni zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Przywrócone zostaną zasady wyliczania wysokości odliczania od dochodu darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, natomiast w ramach ulgi rehabilitacyjnej, więcej osób będzie mogło odliczyć wydatki na utrzymanie psa asystującego, czy używanie samochodu osobowego. Podniesiony zostanie także dochód osoby niepełnosprawnej uprawniającej podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę do odliczenia od jego dochodów wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne do kwoty 10 080 zł. Nowe zasady będzie stosowało się już do tegorocznych dochodów.
            • 26.10.2017Podatki 2017: Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne z nowym limitem?
             Wysokość dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, który uprawnia podatnika do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, zostanie podwyższona do 10 080 zł w skali roku – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Zmiana ma mieć zastosowanie już względem dochodów uzyskanych od początku 2017 r.
             • 25.10.2017Podatki 2017: Odliczenie wydatków na cele rehabilitacyjne z nowym limitem?
              Wysokość dochodu osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika, który uprawnia podatnika do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne, zostanie podwyższona do 10 080 zł w skali roku – wynika z przygotowanego przez resort finansów projektu zmian w ustawach o podatkach dochodowych. Zmiana ma mieć zastosowanie już względem dochodów uzyskanych od początku 2017 r.
              • 21.07.2017Zasiłek pielęgnacyjny bez zmiany wartości już ponad 10 lat
               Interpelacja nr 12612 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie braku waloryzacji zasiłku pielęgnacyjnego od 2006 r.
               • 08.06.2017Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie wydatków na leki do zmiany?
                Interpelacja nr 11801 do ministra finansów w sprawie zasad korzystania z ulgi rehabilitacyjnej
                • 27.04.2017Ulga rehabilitacyjna. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                 Korzystając z ulgi rehabilitacyjnej, można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. 
                 • 04.04.2017Turnus rehabilitacyjny. Rozliczenie ulgi dla niepełnosprawnych
                  Wystarczającą przesłanką do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby podatnik poniósł wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym po dacie zaistnienia niepełnosprawności i posiadał dokument stwierdzający poniesienie tego wydatku.
                  • 03.04.2017Turnus rehabilitacyjny. Rozliczenie ulgi dla niepełnosprawnych
                   Wystarczającą przesłanką do skorzystania z odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 7a pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to, aby podatnik poniósł wydatek za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym po dacie zaistnienia niepełnosprawności i posiadał dokument stwierdzający poniesienie tego wydatku.
                   • 23.03.2017PIT za 2016. O czym trzeba pamiętać, rozliczając ulgę na leki i wykorzystywanie samochodu
                    Podatnik, który jest osobą niepełnosprawną lub na którego utrzymaniu jest taka osoba, ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym. Stanowi o tym art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT).
                    • 23.03.2017Świadczenia rodzinne do zmiany?
                     Interpelacja nr 10404 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych
                     • 22.03.2017PIT za 2016. O czym trzeba pamiętać, rozliczając ulgę na leki i wykorzystywanie samochodu
                      Podatnik, który jest osobą niepełnosprawną lub na którego utrzymaniu jest taka osoba, ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym. Stanowi o tym art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.; dalej: ustawa o PIT).
                      • 09.01.2017Rozliczenie roczne. Ulga rehabilitacyjna w PIT dla niepełnosprawnych
                       Możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej wprowadza art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2032, z późn. zm.).
                       • 05.01.2017Rozliczenie roczne. Ulga rehabilitacyjna w PIT dla niepełnosprawnych
                        Możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej wprowadza art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2032, z późn. zm.).
                        • 04.01.2017WSA. Dokumentowanie dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne
                         Z uzasadnienia: Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o PIT prawo podatnika do pomniejszenia podstawy opodatkowania zostało ograniczone do wydatków na przejazdy własnym samochodem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Użycie zwrotu "leczniczo-rehabilitacyjne" wskazuje na to, że ustawodawcy chodziło o zabiegi, które mają podwójny charakter. Nie mieszczą się zatem w granicach tej ulgi wydatki na przejazdy na zabiegi mające charakter jedynie leczniczy, bez elementu rehabilitacji, lub wydatki na przejazdy do lekarzy lub badania, jeżeli wizyty takie nie były związane z wykonywaniem zabiegów.
                         • 07.10.2016Alimenty mogą pozbawić prawa do ulgi rehabilitacyjnej
                          Interpelacja nr 6059 do ministra finansów w sprawie nierównego traktowania rodziców pobierających ulgę rehabilitacyjną
                          • 03.10.2016Kto możne skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT?
                           O istnieniu ulgi rehabilitacyjnej warto pamiętać przez cały rok, nie tylko w kwietniu przy okazji rozliczania rocznego PIT. Dokumenty, dzięki którym można skorzystać z przysługującego odliczenia, trzeba bowiem zbierać przez cały rok. Jest więc jeszcze trochę czasu, by zebrać potrzebną dokumentację.
                           • 09.08.2016Dodatek pielęgnacyjny będzie wyższy?
                            Interpelacja nr 4814 w sprawie podwyższenia dodatku pielęgnacyjnego na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.
                            • 14.07.2016Ulga rehabilitacyjna. Rozliczenia niepełnosprawnych do zmiany?
                             Interpelacja nr 4265 w sprawie ulgi rehabilitacyjnej.
                             • 13.07.2016Ulga rehabilitacyjna: Wydatki na pobyt dziecka w zielonej szkole
                              Pytanie podatnika: Wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną. Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane zostało przez Urząd Miasta - Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Czy Wnioskodawca może odliczyć od dochodu za 2015 r. kwotę 430 zł wydatkowaną na zapłatę za zieloną szkołę córki?
                              • 11.07.2016Ulga rehabilitacyjna. Rozliczenie wydatków na dojazdy na zabiegi
                               Pytanie podatnika: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej osoba niepełnosprawna mogła dokonać odliczeń wydatków w latach 2012-2015 w ramach ulgi rehabilitacyjnej z tytułu dojazdów własnym samochodem na zabiegi rehabilitacyjne, czy też musi dokonać korekty zeznań podatkowych? Czy będzie mogła dokonać ww. odliczeń w kolejnych latach i czy żeby skorzystać z ulgi musi zlecić przeróbkę samochodu, aby zmieniono jego wpis na „samochód osobowy”?
                               • 29.04.2016Ulga rehabilitacyjna: Leki i dojazd samochodem na zabiegi. Czas na zmiany?
                                Interpelacja nr 2415 do ministra finansów w sprawie konieczności zmian przepisów dotyczących ulgi rehabilitacyjnej
                                • 12.04.2016Ulga rehabilitacyjna w PIT. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                                 Jedną z możliwości obniżenia rocznego PIT jest skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. W jej ramach można dokonać odliczenia poniesionych wydatków na lekarstwa. Sprawdźmy, kto i na jakich warunkach może z tego odliczenia skorzystać.
                                 • 11.04.2016Ulga rehabilitacyjna w PIT. Odliczenie wydatków na leki i suplementy
                                  Jedną z możliwości obniżenia rocznego PIT jest skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. W jej ramach można dokonać odliczenia poniesionych wydatków na lekarstwa. Sprawdźmy, kto i na jakich warunkach może z tego odliczenia skorzystać.
                                  • 10.03.2016Ulga dla niepełnosprawnych w rocznym PIT po nowemu?
                                   Interpelacja nr 1162 w sprawie ulg limitowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach PIT.
                                   • 08.02.2016PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna
                                    Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku. Podstawą do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                    • 05.02.2016PIT za 2015: Ulga rehabilitacyjna
                                     Najliczniejszą grupę możliwych do wykorzystania odliczeń od dochodu stanowią ulgi, których zadaniem jest częściowe choćby zrekompensowanie osobom niepełnosprawnym dodatkowych wydatków, które ponoszą w związku ze swoimi dolegliwościami. Warunki korzystania z ulgi nie zmieniły się od poprzedniego roku. Podstawą do stosowania ulg jest art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g i ust. 13a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
                                     • 25.01.2016Ulga rehabilitacyjna w rocznym PIT
                                      Możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej wprowadza art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).
                                      • 20.11.2015Niepełnosprawni na rynku pracy, czyli lepiej być niewidomym lub chorym psychicznie?
                                       Zapytanie nr 8601 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
                                       • 25.09.2015Ulga rehabilitacyjna. Niepełnosprawny może odliczyć pobyt w sanatorium
                                        Niepełnosprawny może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Możliwe jest odliczenie m.in. wydatków związanych z wyjazdami do sanatorium i leczeniem uzdrowiskowym. Zobaczmy, kto i kiedy może skorzystać z odliczenia. Nie każdy bowiem wyjazd daje prawo do ulgi.
                                        • 24.09.2015Ulga rehabilitacyjna. Niepełnosprawny może odliczyć pobyt w sanatorium
                                         Niepełnosprawny może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT. Możliwe jest odliczenie m.in. wydatków związanych z wyjazdami do sanatorium i leczeniem uzdrowiskowym. Zobaczmy, kto i kiedy może skorzystać z odliczenia. Nie każdy bowiem wyjazd daje prawo do ulgi.
                                         • 21.07.2015Ulga rehabilitacyjna. Tablet dla osoby niepełnosprawnej a PIT
                                          Przypomnijmy, kto, kiedy i według jakich zasad może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy wydatki na zakup tabletu dla osoby niepełnosprawnej można odliczyć w ramach ulgi?
                                          • 20.07.2015Ulga rehabilitacyjna. Tablet dla osoby niepełnosprawnej a PIT
                                           Przypomnijmy, kto, kiedy i według jakich zasad może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy wydatki na zakup tabletu dla osoby niepełnosprawnej można odliczyć w ramach ulgi?
                                           • 23.06.2015Ulga rehabilitacyjna. Adaptacja mieszkania a prawo do odliczenia
                                            Przypomnijmy, kto, kiedy i według jakich zasad może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy wydatki na adaptację mieszkania lub tylko łazienki osoby niepełnosprawnej można odliczyć w ramach ulgi?
                                            • 22.06.2015Ulga rehabilitacyjna. Adaptacja mieszkania a prawo do odliczenia
                                             Przypomnijmy, kto, kiedy i według jakich zasad może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy wydatki na adaptację mieszkania lub tylko łazienki osoby niepełnosprawnej można odliczyć w ramach ulgi?
                                             • 02.06.2015Dotacje z PFRON – zmiany ws. składek na ubezpieczenie społeczne
                                              Małe opóźnienia w płaceniu składek nie będą już pozbawiać niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – wynika z nowelizacji, która weszła w życie z początkiem czerwca.
                                              • 21.04.2015Ulga dla niepełnosprawnych. Czy można odliczyć suplementy diety?
                                               Przepisy ustawy o PIT umożliwiają niepełnosprawnym odliczenie wydatków na leki. Odliczenia dokonuje się w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zobaczmy, czy odliczyć można również wydatki związane z zakupem suplementów diety.
                                               • 20.04.2015Ulga dla niepełnosprawnych. Czy można odliczyć suplementy diety?
                                                Przepisy ustawy o PIT umożliwiają niepełnosprawnym odliczenie wydatków na leki. Odliczenia dokonuje się w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Zobaczmy, czy odliczyć można również wydatki związane z zakupem suplementów diety.
                                                • 02.04.2015Ulga rehabilitacyjna. Wydatki na adaptację i wyposażenie
                                                 Pytanie podatnika: Czy jako osoba niepełnosprawna Wnioskodawczyni ma prawo do zakwalifikowania wydatku na zamontowanie okien z obniżonymi klamkami, jako wydatku na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i odliczenia go od dochodu za rok 2014?
                                                 • 20.02.2015PIT. Ulga rehabilitacyjna, gdy brak dochodu
                                                  Rodzice mają niepełnosprawne dziecko. Chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć wydatek na sanatorium. Faktura wystawiona jest na matkę, która nie pracuje i nie ma żadnych dochodów. Czy w takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z odliczenia? Jak to rozliczyć w rocznym PIT?
                                                  • 19.02.2015PIT. Ulga rehabilitacyjna, gdy brak dochodu
                                                   Rodzice mają niepełnosprawne dziecko. Chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i odliczyć wydatek na sanatorium. Faktura wystawiona jest na matkę, która nie pracuje i nie ma żadnych dochodów. Czy w takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z odliczenia? Jak to rozliczyć w rocznym PIT?

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] następna strona »