Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

ekwiwalent-ewidencja przebiegu pojazdu

 • 04.09.2020Podwyka kilometrówki? Moe, ale…
  Stawki za uywanie pojazdów prywatnych do celów subowych nie byy zmieniane od 18 lat, a w tym czasie zmianie ulegy realia rynkowe. Dochodzi do sytuacji, w których pracownicy uywajcy do celów subowych wasnych pojazdów otrzymuj ekwiwalent, który nie pokrywa w caoci realnych kosztów takiej eksploatacji, i taka sytuacja moe ostatecznie spowodowa, e pracownicy nie bd wyraa zgody na udostpnianie swoich samochodów.
  • 13.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
   Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
   • 12.08.2020Wydatki zwizane z podróami subowymi przedsibiorcy i pracownika
    Podró subowa pracownika i przedsibiorcy wie si z okrelonymi kosztami. Sprawd jakie wydatki zwizane z podró musisz pokry jako pracodawca, a co przysuguje tobie jako przedsibiorcy. Zobacz jak rozliczy koszty podróy subowych - swoich lub twoich pracowników.
    • 06.08.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
     • 14.01.2020Parametry i wskaniki 2020: Pracownik
      Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
      • 06.03.2019Parametry i wskaniki 2019: Pracownik
       Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
       • 23.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
        Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
        • 20.07.2018Ryczat za uywanie samochodu - krg zwolnionych z podatku jest ograniczony
         Otrzymywane przez pracownika kwoty z tytuu uywania pojazdu samochodowego dla potrzeb pracodawcy, podlegaj opodatkowaniu podatkiem dochodowym, na ogólnych zasadach. Zwolnienie z podatku dotyczy pracowników, którym przepisy odrbnych ustaw gwarantuj moliwo przyznania prawa do zwrotu poniesionych kosztów, bd nakadaj na pracodawc obowizek zwrotu pracownikowi tych kosztów (np. listonoszy czu pracowników Suby Lenej).
         • 19.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. I
          Rozpoczynamy publikacj praktycznego poradnika, powiconego rozliczaniu delegacji krajowych i zagranicznych, bdcego - przy okazji - wzbogacon o zagadnienia teoretyczne instrukcj obsugi programu komputerowego „Delegacje krajowe i zagraniczne”, którego jestemy producentem, a którego wersj demo moecie pobra w kadej chwili (link na kocu artykuu). Ze wzgldu na objto materiau poradnik publikujemy w odcinkach, które bd si pojawiay codziennie przez kilka najbliszych dni. Zapraszamy do lektury!
          • 17.01.2018Parametry i wskaniki 2018: Pracownik
           Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
           • 03.02.2017Parametry i wskaniki 2017: Pracownik
            Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na ródo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczególnoci:
            • 02.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie skadek na ubezpieczenie spoeczne osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
             1. Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne  Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcw, stanowi przychd – w rozumieniu przepisw o podatku dochodowym od osb fizycznych – osigany z tytuu wykonywania umowy zlecenia, jeeli w umowie tej okrelono odpatno za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeeli odpatno za wykonanie umowy zostaa ustalona w innej formie, podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie nisza jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
             • 01.06.2016Podstawa wymiaru i finansowanie skadek na ubezpieczenie spoeczne osb wykonujcych umowy cywilnoprawne
              1. Podstawa wymiaru skadek na ubezpieczenia spoeczne  Podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcw, stanowi przychd – w rozumieniu przepisw o podatku dochodowym od osb fizycznych – osigany z tytuu wykonywania umowy zlecenia, jeeli w umowie tej okrelono odpatno za jej wykonywanie kwotowo, albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, albo prowizyjnie. Jeeli odpatno za wykonanie umowy zostaa ustalona w innej formie, podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi zadeklarowana kwota, nie nisza jednak od kwoty minimalnego wynagrodzenia.
              • 23.12.2015Parametry i wskaniki 2016: Pracownik
               Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
               • 24.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                • 23.12.2014Parametry i wskaniki 2015: Pracownik
                 Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                 • 26.02.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                  Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                  • 24.01.2014Parametry i wskaniki 2014: Pracownik
                   Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                   • 01.03.2013Parametry i wskaniki 2013: Pracownik
                    Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                    • 01.08.2012Parametry i wskaniki 2012: Pracownik
                     Za przychody ze stosunku pracy uwaa si wszelkiego rodzaju wypaty pienine oraz warto pienin wiadcze w naturze bd ich ekwiwalenty, bez wzgldu na rdo finansowania tych wypat i wiadcze, a w szczeglnoci:
                     • 22.04.2010Opodatkowanie ekwiwalentu wypacanego pracownikom za korzystanie z Internetu
                      Pytanie podatnika: Spka zatrudnia na umow o prac przedstawicieli medycznych, ktrzy dziaaj w ronych rejonach Polski. Wszelka korespondencja pracownikw z siedzib Spki odbywa si drog elektroniczn. Pracownicy s zobowizani do posiadania staego cza internetowego. Faktury za uytkowanie Internetu wystawiane s na pracownikw, a Spka zwraca cz poniesionych kosztw, z zastrzeeniem, e nie bd one uwzgldnione w rozliczeniu rocznym danego pracownika. Czy otrzymany ekwiwalent stanowi dla pracownika przychd w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osb fizycznych?
                      • 19.06.2006Ekwiwalent za uywanie samochodu dla pracownika obcokrajowca
                       Pytanie podatnika: Czy wypata pracownikowi, bdcemu obywatelem belgijskim i zamieszkaemu w Belgii ekwiwalentu za uywanie samochodu osobowego dla potrzeb subowych, zgodnego z obowizujc w Belgii stawk, stanowi dla Spki koszt uzyskania przychodw?