Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

autostradę

 • 31.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
  Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówiliśmy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykładach pokazaliśmy najczęściej występujące problemy i ich rozwiązania, pokazując jednocześnie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje się proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy się rozwiązaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotarły do nas w trakcie publikowania poradnika.
  • 27.07.2018Poradnik praktyczny: Delegacje krajowe i zagraniczne - cz. VII
   Przed nami ostatni - 7 odcinek praktycznego poradnika Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych w teorii i praktyce. Omówiliśmy w nim podstawy prawne rozliczania delegacji, na przykładach pokazaliśmy najczęściej występujące problemy i ich rozwiązania, pokazując jednocześnie, jak nawet skomplikowane rozliczenie delegacji staje się proste w programie naszego autorstwa - Delegacje podatki.biz. Dzisiaj zajmiemy się rozwiązaniem kilku problemów szczególnych oraz odpowiemy na pytania, które dotarły do nas w trakcie publikowania poradnika.
   • 13.07.2017Z paragonu za autostradę można odliczyć VAT
    Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT z paragonu fiskalnego uzyskanego za przejazd płatną autostradą, który zawiera: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer kolejny i datę wystawienia, informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za przejazd, którą pobierana jest opłata, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku?
    • 04.07.2017Podróże służbowe pracownika. Opłaty parkingowe i za autostradę w kosztach firmy
     Pytanie podatnika: Czy koszty opłat za przejazd płatną autostradą, innymi płatnymi drogami, koszty poniesione w związku z postojem w strefie płatnego parkowania oraz opłaty parkingowe będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do wysokości nie przekraczającej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu (czyli do wysokości kwoty tzw. kilometrówki)?
     • 21.02.2017Koszty uzyskania przychodów. Ważny jest cel poniesienia wydatku
      Z uzasadnienia: Sąd podkreśla, że polskiemu systemowi prawa podatkowego obca jest zasada, którą syntetycznie można przedstawić w ten sposób, że samo poniesienie wydatków przez przedsiębiorcę i dysponowanie przez niego dokumentami zakupu paliwa i opłat za przejazd autostradą, a więc dokumentującymi nabycie towarów i usług nieswoistych, spełnia warunek właściwego udokumentowania tego, że dane wydatki spełniają cechy pozwalające na ich zakwalifikowanie do kosztów uzyskania przychodów. Przeciwnie przy takich nieswoistych towarach i usługach rzeczą prowadzącego działalność podatnika jest zadbanie o wykazanie celu tych wydatków.
      • 09.02.2017CIT pracodawcy. Skutki zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu
       Pytanie podatnika: Czy zwrot pracownikom kosztów używania prywatnego samochodu dla celów odbycia podróży służbowej (w kwocie ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu), oraz zwrot dodatkowych kosztów poniesionych podczas podróży służbowej, takich jak opłaty za parkingi oraz autostrady (zwracanych pracownikom w pełnej wysokości bez uwzględniania limitu Kilometrówki), stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu?
       • 22.01.2016Nieodpłatne świadczenia w PIT. Zwrot wydatków kandydatom na pracowników
        Pytanie podatnika: Wnioskodawca zaprasza kandydatów na pracowników na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których pracownicy rozwiązują testy logiczne oraz testy programistyczne z wymaganego języka programowania. Z uwagi na obecny brak biura, kandydaci są zapraszani do sal konferencyjnych w hotelu, które Spółka wynajmuje na te spotkania. Czy koszty podróży zwracane przez Wnioskodawcę kandydatom na pracowników korzystają ze zwolnienia z PIT i w związku z tym Spółka jako płatnik nie ma obowiązku poboru i odprowadzenia podatku (zaliczki na podatek)?
        • 15.09.2014Odliczenie VAT od opłat za autostrady i parkingi
         W sytuacji, gdy przejazd autostradą czy też parking związany jest z pojazdem samochodowym wykorzystywanym przez podatnika do celów „mieszanych”, to od takiego wydatku przysługuje prawo do odliczenia podatku w wysokości 50% - wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską.
         • 12.09.2014Odliczenie VAT od opłat za autostrady i parkingi
          Interpelacja nr 27172 do ministra finansów w sprawie odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych
          • 07.02.2014Podróże służbowe: Opłata za wynajem auta jako koszt uzyskania przychodów
           Z uzasadnienia: Czynsz najmu samochodu, który jest kosztem ponoszonym w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów nie mieści się w kategorii wydatków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów na zasadach określonych w art. 15 ust. 1 tej ustawy. Natomiast koszty eksploatacyjne takiego samochodu takie jak wydatki na paliwo, opłaty parkingowe i autostradowe, koszty części zamiennych itp. należy zaliczyć do kategorii kosztów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 51 i podlegającym ograniczeniom określonym w tym przepisie.
           • 29.01.2014Wydatki na wynajęty samochód a kilometrówka
            Pytanie podatnika: Czy koszty ponoszone w związku z używaniem samochodów wynajmowanych powinny być zawsze rozliczane do wysokości limitu tzw. kilometrówki, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też niektóre z nich - tzn. koszty wynajmu oraz koszty, które nie dotyczą kosztów przejazdu (np. opłaty parkingowe, opłaty za autostrady, ubezpieczenia) mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy?
            • 23.01.2013Podróż służbowa prywatnym samochodem: Zwrot kosztów opłat za parkingi i autostrady a zwolnienie z PIT
             Pytanie podatnika: Pracownicy Wnioskodawcy odbywają krajowe podróże służbowe. Zdarza się, że na wniosek pracownika wyraża on zgodę na odbycie podróży służbowej prywatnym samochodem. Czy zwrot kwot wydatkowanych przez pracownika na opłaty parkingowe oraz opłaty za przejazd autostradą podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też należy je uznać jako przekroczenie kilometrówki, uznać za przychód ze stosunku służbowego i opodatkować?
             • 10.01.2013Wydatki prezesa zarządu w kosztach podatkowych spółki
              Pytanie podatnika: Czy koszty bezpośrednio związane z pełnionymi przez prezesa zarządu obowiązkami, tj. m.in. koszty przejazdów służbowych (bilety lotnicze, taxi, komunikacja publiczna), koszty noclegów, diety, koszty samochodu do przejazdów służbowych w sprawach spółki, telefon służbowy - stacjonarny w siedzibie spółki oraz komórkowy, koszt kursu językowego i innych kursów zawodowych, koszt prowizji związanych z korzystaniem z rachunku bankowego oraz kart płatniczych w sprawach służbowych, korzystanie z komputera, notebooka, innych narzędzi biurowych w sprawach służbowych, stanowią koszty uzyskania przychodów dla spółki, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
              • 14.11.2011Budowle w pasie drogowym a podatek od nieruchomości
               Interpelacja nr 24150 do ministra finansów w sprawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
               • 09.09.2010Autostrady: Nienależne setki milionów złotych dla właścicieli koncesji
                Uchybienia w systemie rozliczeń rekompensat za bezpłatne przejazdy autostradami doprowadziły do wypłacenia koncesjonariuszom autostrad A2 i A4 nienależnych im pieniędzy w wysokości około 200 mln zł – ujawniła Najwyższa Izba Kontroli. Rzetelnego rozliczania rekompensat nie zapewnili urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Doprowadziło to do sytuacji, w której z Krajowego Funduszu Drogowego przez okres kilku lat wypłacane były spółkom zawyżone kwoty, a ich ewentualny zwrot następował bez jakichkolwiek odsetek. NIK w związku z ustaleniami skierowała do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
                • 31.08.2010Autostrady: Kontrola wykonania autostrady A1 Piekary Śląskie–Maciejów
                 Rozpoczęła się specjalna kontrola jakości wykonania podbudowy autostrady A1 w okolicach Bytomia – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA po doniesieniach prasowych sprawdza w trybie pilnym czy nie doszło do kradzieży materiałów użytych do budowy poszczególnych warstw drogi. Według wstępnych informacji, kradzione były kruszywa z okolic jezdni autostrady i leżącej niedaleko hałdy, a nie z samej drogi. Prace na budowie A1 nie zostały wstrzymane.
                 • 10.03.2010Rząd spokojny o przygotowania do Euro 2012
                  W drugim półroczu 2009 r. terminowo realizowano 70 proc. inwestycji infrastrukturalnych, koniecznych do organizacji w Polsce piłkarskich mistrzostw Europy – wynika z przyjętego przez rząd sprawozdania. Wszystkie budowy stadionów, z wyjątkiem Wrocławia, realizowano zgodnie z harmonogramem. Postępowały prace związane z budową autostrad. Znowelizowana została wstępna wersji zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa.
                  • 25.01.2010GDDKiA zbuduje autostradę ze Strykowa do Pyrzowic
                   Konsorcjum Autostrada Południe SA straciło możliwość budowy i eksploatacji autostrady A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice, ponieważ nie zapewniło do 22 stycznia finansowania projektu, do czego zobowiązało się w umowie koncesyjnej sprzed roku. „Jedynka” spod Łodzi do katowickiego portu lotniczego będzie więc budowana nie w systemie koncesyjnym, ale tradycyjnym – przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA chce udostępnić trasę kierowcom przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 roku.
                   • 21.09.2009Autostradę A2 do granicy zbuduje GDDKiA
                    Półtorakilometrowy odcinek autostrady A2 w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Niemcami zbuduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych. Instytucja zapewnia, że upora się z tym zadaniem  do maja 2012 roku, a inwestycja od początku była planowana jako zadanie rządowe, a nie koncesyjne. Odcinek budowany przez GDDKiA zostanie połączony bezpośrednio z fragmentem koncesyjnym.
                    • 10.09.2009Ponad 0,5 mld zł oszczędności na A4
                     Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie otworzyła oferty zawierające kwoty, za jakie wykonawcy zobowiązali się zaprojektować i wybudować autostradę A4 na odcinkach Jarosław (węzeł Wierzbna) - Radymno (25 km) i Radymno - Korczowa (22 km). Z ofert wynika, że potencjalni wykonawcy są gotowi zrealizować inwestycję o 560 mln zł taniej, niż zakłada kosztorys GDDKiA.
                     • 30.06.2009Miliard euro od EBI na budowę autostrady A2
                      Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) pożyczy 1 miliard euro na sfinansowanie budowy 106-kilometrowego odcinka stanowiącego część autostrady A2 łączącej Warszawę z Berlinem. Środki z EBI pokryją 62,5 proc. całkowitych kosztów projektu, który będzie realizowany przez Autostradę Wielkopolską SA (AWSA).
                      • 10.06.200950 mld euro na unijną strategię dla regionu Morza Bałtyckiego
                       Komisarz ds. rozwoju regionalnego Danuta Hübner przedstawiła propozycję strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Dokument ma być odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed państwami regionu zamieszkiwanego przez blisko 100 mln ludzi, czyli m.in. pogarszający się stan wody w Morzu Bałtyckim, niedostateczne połączenia komunikacyjne, bariery handlowe i problemy z dostawą energii. Realizacja przedsięwzięć zapisanych w strategii zostanie wsparta kwotą 50 mld euro.
                       • 03.04.2009GDDKiA: W I kwartale przetargi warte 11 mld zł
                        Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, od stycznia do marca tego roku ogłoszono przetargi na budowę autostrad i dróg ekspresowych na blisko 11 mld zł. Rozpoczęto dokładnie 19 postępowań przetargowych dla strategicznych inwestycji, których realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku – deklaruje GDDKiA.
                        • 27.06.2008Dokumenty traktowane jak faktury
                         Co do zasady prawo odliczenia podatku VAT przysługuje podatnikowi jedynie wtedy gdy posiada on oryginał faktury VAT lub dokumentu celnego. Na mocy przepisów rozporządzenia Minister Finansów określił jednak dokumenty, które można traktować na równi z fakturami VAT.
                         • 16.04.2008Jak nie stracić 19,4 mld euro na drogi?
                          Ministerstwo Środowiska przedstawiło plan działań, które mają pozwolić Polsce zachować unijne dotacje na budowę dróg, zagrożone z powodu niedostosowania prawa o ochronie środowiska do regulacji obowiązujących we Wspólnocie.