Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

aprobata urząd

  • 20.12.2010Umarzanie, odraczanie oraz rozkładanie na raty podatku od spadków i darowizn za zgodą zarządu jednostki samorządu terytorialnego
    Podatek od spadków i darowizn regulują przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Jego przedmiotem jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych znajdujących się lub wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej, tytułem dziedziczenia, zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności. Stanowi on w całości dochód jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 4 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu (t.j. z 2010 r., nr 80, poz. 826).
    • 08.08.2007Orzecznictwo - Kiedy urząd zmienia zdanie
      Wyrokiem z dnia 14 lutego 2005 r., sygn. akt I SA/Gl 360/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Joanny i Jerzego S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 lutego 2004 r., Nr PBIII/1/41172/49/03 w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. Zaskarżoną decyzją Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r., Nr II US DP II/Du/99/72/2003 określającą Joannie i Jerzemu S. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r. w kwocie 194.630,40 zł.