Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

m這docianego pracownika

 • 15.10.2018Zatrudnianie m這docianych po zmianach z komplikacjami?
  Przepisy art. 190 § 1 i art. 304.5 Kodeksu pracy maj odmienny charakter, bowiem pracownik m這dociany uczy si i jednocze郾ie odbywa przygotowanie zawodowe, czyli nie wykonuje pracy w celach zarobkowych; natomiast wykonywanie innej pracy zarobkowej przez dziecko poni瞠j 16 roku 篡cia na rzecz podmiotu prowadz帷ego dzia豉lno嗆 kulturaln, artystyczn, sportow lub reklamow - nie ma na celu przygotowania zawodowego do przysz貫j pracy, ale jest wykonywaniem pracy. Je瞠li wiek dziecka wykonuj帷ego prac zarobkow zosta豚y obni穎ny do 15 lat stanowi這by to pogorszenie jego ochrony, bowiem w takim przypadku do dzieci powy瞠j 15 roku 篡cia mia造by zastosowanie ogólne przepisy - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
  • 11.07.2018Czy praktyki zawodowe wliczane s do przysz貫j emerytury?
   Zaliczeniu do okresów sk豉dkowych podlega jedynie okres pracy pracownika m這docianego na podstawie umowy o nauk zawodu/o przyuczenie do okre郵onego zawodu, je瞠li pomi璠zy pracownikiem, a zak豉dem pracy zawarta zosta豉 indywidualna umowa o nauk zawodu. Okres ten mo瞠 zosta uznany jako okres sk豉dkowy tylko na podstawie 鈍iadectwa pracy/za鈍iadczenia pracodawcy, w którym stwierdzono, 瞠 osoba zainteresowana w trakcie odbywania nauki by豉 równocze郾ie pracownikiem - wyja郾i這 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej.
   • 31.05.2017ZF吁. Ewidencja w ksi璕ach rachunkowych
    Zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych to 鈔odki pieni篹ne gromadzone przez przedsi瑿iorc na finansowanie dzia豉lno軼i socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zak豉dowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zak豉dowych 興obków, klubów dzieci璚ych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
    • 30.05.2017ZF吁. Ewidencja w ksi璕ach rachunkowych
     Zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych to 鈔odki pieni篹ne gromadzone przez przedsi瑿iorc na finansowanie dzia豉lno軼i socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zak豉dowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zak豉dowych 興obków, klubów dzieci璚ych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego.
     • 08.05.2015Naliczenie i ewidencja ksi璕owa odpisu na ZF吁 w roku 2015
      Kwot naliczonego na dany rok odpisu nale篡 przekaza na wyodr瑿niony rachunek bankowy ZF吁: do 31 maja - 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 wrze郾ia - pozosta貫 25% naliczonego odpisu.
      • 07.05.2015Naliczenie i ewidencja ksi璕owa odpisu na ZF吁 w roku 2015
       Kwot naliczonego na dany rok odpisu nale篡 przekaza na wyodr瑿niony rachunek bankowy ZF吁: do 31 maja – 75% kwoty naliczonego odpisu oraz do 30 wrze郾ia – pozosta貫 25% naliczonego odpisu.
       • 01.07.2014MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
        Interpelacja nr 26030 do ministra finans闚 w sprawie skorzystania z tzw. ulgi uczniowskiej poprzez wyp豉t jednorazowego ekwiwalentu
        • 17.04.2014Badania lekarskie uczni闚 i student闚 a mo磧iwo嗆 podj璚ia pracy
         Nie mo積a uzna, 瞠 za鈍iadczenia lekarskie wydane po przeprowadzeniu bada uczni闚 – kandydat闚 do szk馧 ponadpodstawowych spe軟iaj wymogi przepis闚 art. 191 § 1 i art. 201 § 1 Kodeksu pracy. Nie s one zatem wystarczaj帷e do zawarcia umowy o prac z pracownikiem m這docianym – potwierdza PIP.
         • 25.02.2013Naliczenie i ewidencja ksi璕owa odpisu na ZF吁 w roku 2013
          Po wyliczeniu przeci皻nego zatrudnienia na dany rok przedsi瑿iorca tworz帷y zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych dokonuje naliczenia odpisu rocznego na ten fundusz. Zgodnie z art. 5 ustawy o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych (dalej: ustawa o zf鈕) odpis podstawowy naliczany jest jako procent kwoty bazowej, kt鏎a w 2013 r. na podstawie art. 5b ww. ustawy odpowiada przeci皻nemu wynagrodzeniu miesi璚znemu w gospodarce narodowej w drugim p馧roczu 2010 r. og這szonemu przez Prezesa G堯wnego Urz璠u Statystycznego. Kwota ta wynosi 2917,14 z. Zgodnie z regulacjami ustawy odpis podstawowy (obowi您kowy) naliczany jest w nast瘼uj帷y spos鏏:
          • 21.02.2013Zasady naliczenia odpisu na ZF吁 w 2013 roku
           Ustawa z 4 marca 1994 r. o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z p騧n. zm., dalej: ustawa o zf鈕) zawiera regulacje dotycz帷e tworzenia, naliczania i wykorzystania 鈔odk闚 zak豉dowego fundusz 鈍iadcze socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 fundusz tworz:
           • 06.08.2012Sta urlopowy: Nie tylko 鈍iadectwa pracy
            Na podstawie art. 154 Kodeksu Pracy, wymiar urlopu pracownika jest uzale積iony 軼i郵e od okres闚 zatrudnienia. Kodeks Pracy nakazuje wliczanie do tych „urlopowych” okres闚 zatrudnienia r闚nie okre郵ony okres czasu z tytu逝 uko鎍zenia szko造 (zawodowej, liceum, policealnej lub wy窺zej). St康 te pracownicy, w celu wyliczenia sta簑 urlopowego, do陰czaj do swoich dokument闚 鈍iadectwa pracy oraz dyplomy z uko鎍zonych szk馧. Okazuje si, 瞠 jest wiele innych przypadk闚, poza wymienionymi w art. 154 i 155 K.p., kt鏎e nale篡 wlicza pracownikom do sta簑 urlopowego. Oto przegl康 takich sytuacji, wraz z podstaw prawn.
            • 27.06.2012MF: Ulga uczniowska tylko jako odliczenie od podatku
             Interpelacja nr 5293 do ministra finans闚 w sprawie zasad korzystania z praw nabytych w przypadku ulgi podatkowej z tytu逝 wyszkolenia uczni闚
             • 13.06.2012Wst瘼ne badania lekarskie pracownik闚 m這docianych
              Pytanie: Przed rozpocz璚iem nauki w szkole zawodowej uczniowie s kierowani przez szko喚 na obowi您kowe badania lekarskie i po przeprowadzeniu bada otrzymuj za鈍iadczenie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do podj璚ia (kontynuowania) nauki. Natomiast przepis art. 191 § 1 Kodeksu pracy stanowi, 瞠 wolno zatrudnia tylko tych m這docianych, kt鏎zy przedstawi 鈍iadectwo lekarskie stwierdzaj帷e, 瞠 praca danego rodzaju nie zagra瘸 ich zdrowiu. Czy mo積a jednak uzna, 瞠 orzeczenie, kt鏎e ucze otrzymuje przed rozpocz璚iem nauki w szkole spe軟ia wymogi art. 191 § 1 K.p. i jest wystarczaj帷e do zawarcia umowy?
              • 11.08.2011安iadczenia urlopowe – uj璚ie podatkowe i rachunkowe
               Obowi您ek wyp豉cania 鈍iadcze urlopowych na rzecz pracownik闚 wynika z przepis闚 ustawy z 4 marca 1994 r. o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.). 安iadczenia te przys逝guj wy陰cznie pracownikom i s wyp豉cane niezale積ie od d逝go軼i sta簑 pracy czy sytuacji materialnej poszczeg鏊nych os鏏.
               • 02.08.2011Urlop bezp豉tny – podstawowe informacje
                Urlop bezp豉tny jest przerw w wykonywaniu zatrudnienia, podczas kt鏎ej – m闚i帷 najog鏊niej - pracownik jest zwolniony z obowi您ku wykonywania pracy, za pracodawca nie wyp豉ca wynagrodzenia.
                • 01.07.2011Problemy z refundacj wynagrodze pracownik闚 m這docianych
                 Interpelacja nr 20986 do ministra pracy i polityki spo貫cznej w sprawie refundacji wynagrodze m這docianych pracownik闚
                 • 30.03.2010Refundacja koszt闚 kszta販enia m這docianego jest przychodem
                  Pytania podatnika: 1. Czy kwota dofinansowania z tytu逝 kszta販enia m這docianego pracownika winna by ksi璕owana w przychodach, czy kosztach podatkowej ksi璕i przychod闚 i rozchod闚? 2. Czy nale篡 odprowadzi podatek od kwoty dofinansowania?
                  • 10.09.2009Opodatkowanie dofinansowania kszta販enia m這docianych
                   Pytanie podatnika: Czy w stanie prawnym obowi您uj帷ym w 2009 r. kwoty otrzymanych dotacji z Urz璠u Miasta lub Urz璠u Gminy, z tytu逝 zwrotu koszt闚 kszta販enia pracownik闚 m這docianych s zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym? Czy do momentu zmiany przepis闚 ustawy o podatku dochodowym (w tym zakresie), i/lub zmiany zasad przyznawania i finansowania przedmiotowych dotacji - b璠 one r闚nie zwolnione w latach przysz造ch?
                   • 16.02.2009Refundacja koszt闚 kszta販enia a PIT
                    Pytanie podatnika: Czy kwota otrzymanego z Urz璠u Gminy „dofinansowania koszt闚 kszta販enia m這docianych pracownik闚” na podstawie art. 70b ustawy o systemie o鈍iaty jest przychodem wolnym od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych? Czy w przypadku ww. zwolnienia przedmiotowego, ma zastosowanie art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych? Je瞠li tak, to co zrobi z zaksi璕owanymi w podatkowej ksi璠ze przychod闚 i rozchod闚 kosztami kszta販enia ucznia z 2 lat (2005-2007) a dotycz帷ymi p豉c, ZUS, koszt闚 bhp, szkole itp.?
                    • 30.12.2008Opinia PKPP Lewiatan w sprawie wynagrodze dla m這docianych pracownik闚
                     Polska Konfederacja Pracodawc闚 Prywatnych Lewiatan dostrzega konieczno嗆 nowelizacji przepis闚 rozporz康zenia ministra pracy i polityki spo貫cznej zmieniaj帷ego rozporz康zenie w sprawie refundowania ze 鈔odk闚 Funduszu Pracy wynagrodze wyp豉canych m這docianym pracownikom. Z uwagi na wej軼ie w 篡cie Rozporz康zenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. obowi您uj帷e w przedmiotowym zakresie przepisy musz ulec zmianie.
                     • 31.10.2008Dokumentowanie okres闚 zatrudnienia oraz wynagrodzenia
                      Przy wyst瘼owaniu do ZUS z wnioskiem o ustalenie emerytury lub renty, a tak瞠 o ustalenie kapita逝 pocz徠kowego, wymagane s dokumenty potwierdzaj帷e okresy zatrudnienia oraz wynagrodzenie osi庵ane w okresie zatrudnienia, zw豉szcza przebytego przed 1999 r. Tak瞠 przy wyst瘼owaniu z wnioskiem o ustalenie 鈍iadczenia przedemerytalnego wymagane s dokumenty potwierdzaj帷e okresy zatrudnienia.
                      • 10.10.2008Odpis na ZF吁
                       Przepisy ustawy o ZF吁 wskazuj kilka 廝鏚e finansowania dzia豉lno軼i funduszu socjalnego, jednak niew徠pliwie g堯wnym z nich jest odpis podstawowy, czyli okre郵ona corocznie kwota, kt鏎 pracodawca zobowi您any jest wp豉ci na rachunek ZF吁. Globalna wysoko嗆 odpisu w zak豉dzie pracy zale篡 od przeci皻nej liczby zatrudnionych w nim os鏏.
                       • 07.05.2008Dofinansowanie koszt闚 kszta販enia m這docianych pracownik闚
                        Pytanie podatnika: Czy podatnik, otrzymuj帷y ww. dofinansowanie (dotacje z bud瞠tu) koszt闚 kszta販enia m這docianych pracownik闚, ma prawo wyboru sposobu ich rozliczania?
                        • 29.01.2008Czas pracy m這docianych
                         Pytanie: Jakie odmienno軼i w zakresie kszta速owania czasu pracy wyst瘼uj w odniesieniu do pracownik闚 m這docianych?
                         • 28.01.2008Dofinansowanie koszt闚 kszta販enia m這docianych pracownik闚
                          Pytanie podatnika: Czy otrzymana kwota dofinansowania koszt闚 kszta販enia pracownika m這docianego w celu przyuczenia do wykonywania okre郵onej pracy stanowi przych鏚 podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os鏏 prawnych?
                          • 10.12.2007ZRP: Dotacja na ucznia bez wp造wu na koszty
                           Zwi您ek Rzemios豉 Polskiego przes豉 Ministerstwu Finans闚 zmienione stanowisko w sprawie zasad korekty koszt闚 uzyskania przychod闚 po uzyskaniu dotacji na kszta販enie m這docianego pracownika.  
                           • 31.10.2007ZRP: Jak rozliczy refundowane koszty kszta販enia m這docianego pracownika?
                            Zwi您ek Rzemios豉 Polskiego zwr鏂i si do Ministerstwa Finans闚 o interpretacj przepis闚 dotycz帷ych rozliczenia koszt闚 szkolenia m這docianych pracownik闚, kt鏎e s refundowane przez bud瞠t pa雟twa. Urz璠y skarbowe wydaj w tej sprawie r騜ne decyzje.
                            • 03.09.2007Czas pracy – Co podlega zaliczeniu do czasu pracy pracownika
                             Zgodnie z zawart w Kodeksie pracy definicj czasu pracy jest nim czas, w kt鏎ym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zak豉dzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Jak wynika z przytoczonej definicji, czasem pracy w rozumieniu przepis闚 prawa pracy nie jest jedynie czas wykonywania efektywnie pracy, ale wszelki czas (poza wyj徠kami 軼i郵e wynikaj帷ymi z przepis闚, jak np. czas dy簑ru), w trakcie kt鏎ego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy.
                             • 15.06.2007Pracownik m這dociany w delegacji
                              Pytanie: Czy dopuszczalne jest zlecenie wyjazdu w delegacj pracownikowi m這docianemu?
                              • 20.02.2007Odpisy na zak豉dowy fundusz 鈍iadcze socjalnych w 2007 r.
                               W dniu 19 lutego 2007 r. Prezes GUS obwie軼i, i przeci皻ne wynagrodzenie miesi璚zne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potr帷one od ubezpieczonych sk豉dki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2006 r. wynios這 2059,92 z, a w drugim p馧roczu 2006 r. wynios這 2145,59 z.
                               • 15.01.2007Urlopy pracownik闚 m這docianych
                                Pytanie: Kiedy m這dociany nabywa prawo do pierwszego urlopu? W jaki spos鏏 udzielamy urlop闚 pracownikom m這docianym?
                                • 20.11.2006Zak豉dowy Fundusz 安iadcze Socjalnych w pytaniach i odpowiedziach (1)
                                 Przedstawiamy pierwsz cz窷 odpowiedzi na pytania dotycz帷e Zak豉dowego Funduszu 安iadcze Socjalnych.
                                 • 07.09.2006安iadczenie urlopowe
                                  Zatrudniam kilka os鏏. W mojej firmie nie utworzy貫m zak豉dowego funduszu 鈍iadcze socjalnych, i zastanawiam si nad wyp豉caniem 鈍iadcze urlopowych. W jaki spos鏏 takie 鈍iadczenia s opodatkowane u pracownik闚? Czy wyp豉cone 鈍iadczenia b璠 zwi瘯sza podstaw sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne? Czy zwi瘯sz podstaw sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne?
                                  • 30.07.2006Wydatki na nauk m這docianego pracownika poza granicami kraju
                                   Pytanie podatnika: Mo磧iwo嗆 zaliczenia do koszt闚 uzyskania przychod闚 wydatk闚 na nauk m這docianego pracownika poza granicami kraju.
                                   • 25.07.2006Finansowanie przez zak豉d pracy koszt闚 zwi您anych z nauk pracownika m這docianego skierowanego przez zak豉d pracy w celu kszta販enia w formie szkolnej (ponadpodstawowej) poza granicami kraju
                                    Pytanie podatnika: Czy warto嗆 鈍iadcze przyznanych przez sp馧k na rzecz m這docianego pracownika, poniesionych w zwi您ku z jego nauk w szkole poza granicami kraju, jest zwolniona z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych?
                                    • 29.06.2006Dofinansowanie z bud瞠tu pa雟twa koszt闚 kszta販enia m這docianych pracownik闚
                                     Pytanie podatnika: Czy kwota dofinansowania koszt闚 kszta販enia m這docianego pracownika w celu przyuczenia do wykonywania okre郵onej pracy stanowi przych鏚 podlegaj帷y opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os鏏 fizycznych.
                                     • 20.02.2006Wysoko嗆 odpis闚 na ZF吁 w 2006 r.
                                      Przeci皻ne wynagrodzenie miesi璚zne w gospodarce narodowej, pomniejszone o potr帷one od ubezpieczonych sk豉dki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, w 2005 r. wynios這 1977,20 z, a w drugim p馧roczu 2005 r. wynios這 2038,00 z – poda GUS.
                                      • 29.08.2005Obowi您ki pracodawcy wynikaj帷e z kodeksu pracy
                                       Pracodawca ma niezliczone obowi您ki. Tutaj wymienimy jedynie te, o kt鏎ych mowa w kodeksie pracy, w kolejno軼i ich pojawiania si w kodeksie. Pracodawca jest obowi您any szanowa godno嗆 i inne dobra osobiste pracownika. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpo鈔ednia lub po鈔ednia, w szczeg鏊no軼i ze wzgl璠u na p貫, wiek, niepe軟osprawno嗆, ras, religi, narodowo嗆, przekonania polityczne, przynale積o嗆 zwi您kow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn, a tak瞠 ze wzgl璠u na zatrudnienie na czas okre郵ony lub nieokre郵ony albo w pe軟ym lub w niepe軟ym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.
                                       • 08.06.2005Wysoko嗆 odpis闚 na ZF吁 w 2005 r.
                                        Zgodnie z art. 5 ustawy o zak豉dowym funduszu 鈍iadcze socjalnych wysoko嗆 odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeci皻nego wynagrodzenia miesi璚znego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim p馧roczu roku poprzedniego, je瞠li przeci皻ne wynagrodzenie z tego okresu stanowi這 kwot wy窺z.