Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

dodatek mieszkaniowy

 • 27.07.2020Rzd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszka
  Rzd przyj w rod projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierajcych rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszka, którzy nie maj pienidzy na czynsz, poniewa utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopaty do dodatku mieszkaniowego wynios maksymalnie 1,5 tys. z miesicznie (do 75 proc. czynszu). Bd te zmiany dotyczce budownictwa spoecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomoci.
  • 24.07.2020Rzd szykuje nowy system wsparcia dla najemców mieszka
   Rzd przyj w rod projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierajcych rozwój mieszkalnictwa. W projekcie przewidziano wsparcie dla najemców mieszka, którzy nie maj pienidzy na czynsz, poniewa utracili dochody z powodu pandemii koronawirusa. Dopaty do dodatku mieszkaniowego wynios maksymalnie 1,5 tys. z miesicznie (do 75 proc. czynszu). Bd te zmiany dotyczce budownictwa spoecznego i Krajowego Zasobu Nieruchomoci.
   • 25.08.2017Zwrot VAT za materiay budowlane
    Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatków.
    • 24.08.2017Zwrot VAT za materiay budowlane
     Osoba fizyczna, która po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaów budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na które od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatków.
     • 16.01.2017Umorzenie podatku od spadków i darowizn nie jest moliwe?
      Z uzasadnienia: W ocenie Sdu, powysze okolicznoci bezspornie wiadcz o trudnoci w jednorazowej spacie nalenoci, jednak nie wskazuj na cakowity brak moliwoci jej zapaty, biorc pod uwag na posiadany majtek. Istotne przy tym jest, e zalego podatkowa, o umorzenie której wnioskowa skarcy, stanowi zalego z tytuu podatku od spadków i darowizn. Podatek ten ma charakter majtkowy. Osoba przyjmujca spadek, jak w niniejszej sprawie, winna liczy si z kosztami, jakie wi si z faktem nabycia majtku w drodze spadku, a wic z tytuu nieodpatnego przyrostu majtku.
      • 07.09.2015Zwrot VAT za materiay budowlane - nowy system
       Osoba fizyczna, ktra po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaw budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na ktre od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatkw.
       • 30.07.2015Zwrot VAT za materiay budowlane - nowy system
        Osoba fizyczna, ktra po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaw budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na ktre od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatkw.
        • 29.05.2015Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2015 r.
         Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 maja br. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2015 r. wyniosa 3926 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2015 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, bd nisze w porwnaniu z II kwartaem 2015 r. (cena 1 m2 za IV kwarta 2014 r. wyniosa 3984 z). Dlatego te warto popieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go do koca czerwca zyskamy nieco wysze limity. Dodajmy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
         • 23.03.2015Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2015 r.
          Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 lutego br. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2014 r. wyniosa 3984 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2015 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z I kwartaem 2015 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2014 r. wyniosa 3880 z). Dlatego te warto poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w kwietniu zyskamy nieco wysze limity. Dodajmy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
          • 20.03.2015Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w II kwartale 2015 r.
           Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 23 lutego br. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2014 r. wyniosa 3984 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2015 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z I kwartaem 2015 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2014 r. wyniosa 3880 z). Dlatego te warto poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w kwietniu zyskamy nieco wysze limity. Dodajmy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
           • 28.11.2014Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w I kwartale 2015 r.
            Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 listopada 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za III kwarta 2014 r. wyniosa 3880 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w I kwartale 2015 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, spadn w porwnaniu z IV kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za II kwarta 2014 r. wyniosa 4141 z). Dlatego te warto popieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go jeszcze w tym roku zyskamy wysze limity. Dodajmy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
            • 14.11.2014Opata skarbowa przy dodatku energetycznym
             Interpelacja nr 28398 do ministra finansw w sprawie zwolnienia odbiorcy wraliwego energii elektrycznej z opaty skarbowej
             • 03.09.2014Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w IV kwartale 2014 r.
              Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 21 sierpnia 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za II kwarta 2014 r. wyniosa 4141 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w IV kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie wzrosn w porwnaniu z III kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za I kwarta 2014 r. wyniosa 4129 z). Dlatego te warto poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w padzierniku br. zyskamy nieco wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
              • 26.06.2014Podatki 2015: Przyspieszaj prace nad opodatkowaniem CFC
               Na koczcym si dzisiaj trzydniowym posiedzeniu Sejmu posowie rozpatrzyli w drugim czytaniu rzdowy projekt zakadajcy m.in. opodatkowanie dochodw zagranicznych spek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). W porwnaniu do pierwotnej wersji obecny projekt zawiera te nowe zapisy dotyczce opodatkowania dochodw z najmu.
               • 26.06.2014Podatki 2015: Przyspieszaj prace nad opodatkowaniem CFC
                Na koczcym si dzisiaj trzydniowym posiedzeniu Sejmu posowie rozpatrzyli w drugim czytaniu rzdowy projekt zakadajcy m.in. opodatkowanie dochodw zagranicznych spek kontrolowanych (CFC – controlled foreign corporation). W porwnaniu do pierwotnej wersji obecny projekt zawiera te nowe zapisy dotyczce opodatkowania dochodw z najmu.
                • 09.06.2014Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2014 r.
                 Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 maja 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2014 r. wyniosa 4129 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie spadn w porwnaniu z II kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za IV kwarta 2013 r. wyniosa 4228 z). Dlatego te warto popieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go jeszcze w czerwcu zyskamy wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                 • 06.06.2014Zwrot VAT za materiay budowlane: Limity zwrotu w III kwartale 2014 r.
                  Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 maja 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za I kwarta 2014 r. wyniosa 4129 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w III kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, nieznacznie spadn w porwnaniu z II kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za IV kwarta 2013 r. wyniosa 4228 z). Dlatego te warto popieszy si ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go jeszcze w czerwcu zyskamy wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                  • 17.04.2014Dopaty do prdu. Wniosek bez opaty skarbowej
                   Interpelacja nr 24629 w sprawie nowych przepisw Prawa energetycznego dotyczcych dopat do prdu.
                   • 12.03.2014Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system): Limity zwrotu w II kwartale 2014 r.
                    Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 lutego 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2013 r. wyniosa 4228 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z I kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2013 r. wyniosa 3975 z). Dlatego te warto troch poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w kwietniu zyskamy znacznie wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                    • 11.03.2014Zwrot VAT za materiay budowlane (stary system): Limity zwrotu w II kwartale 2014 r.
                     Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 lutego 2014 r. cena metra kwadratowego powierzchni uytkowej budynku mieszkalnego za IV kwarta 2013 r. wyniosa 4228 z. Oznacza to, e limity zwrotu VAT za materiay budowlane w II kwartale 2014 r., ktre s obliczane na podstawie tego wskanika, wzrosn w porwnaniu z I kwartaem 2014 r. (cena 1 m2 za III kwarta 2013 r. wyniosa 3975 z). Dlatego te warto troch poczeka ze zoeniem pierwszego wniosku wyznaczajcego 5-letni limit ulgi. Skadajc go dopiero w kwietniu zyskamy znacznie wysze limity. Przypominamy jednak, e od 1 stycznia 2014 r. o zwrot VAT na dotychczasowych zasadach mona si ubiega tylko w odniesieniu do materiaw budowlanych nabytych do koca grudnia 2013 r.
                     • 07.03.2014Zwrot VAT za materiay budowlane w 2014 r. - nowy system
                      Osoba fizyczna, ktra po dniu 1 stycznia 2014 r. poniosa wydatki na zakup materiaw budowlanych zwizanych z inwestycj mieszkaniow, na ktre od 1 maja 2004 r. wzrosa stawka podatku VAT, ma prawo ubiega si o zwrot czci tych wydatkw.
                      • 21.02.2014Decyzja ws. przyznania dodatku energetycznego bez opaty skarbowej
                       23 lutego 2014 r. wchodzi w ycie rozporzdzenie Ministra Finansw z 13 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 224), ktre reguluje kwesti zaniechania poboru opaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wraliwego energii elektrycznej, o ktrym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski zoone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
                       • 21.02.2014Decyzja ws. przyznania dodatku energetycznego bez opaty skarbowej
                        23 lutego 2014 r. wchodzi w ycie rozporzdzenie Ministra Finansw z 13 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 224), ktre reguluje kwesti zaniechania poboru opaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego, wydawanej na wniosek odbiorcy wraliwego energii elektrycznej, o ktrym mowa w ustawie - Prawo energetyczne. Zaniechanie ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski zoone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.