Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

obligacje

 • 13.02.2020NSA: Opodatkowanie odsetek od obligacji nabytych przez spółkę jawną
  Czy odsetki od obligacji nabytych przez spółkę jawną powinny zostać opodatkowane na zasadach obowiązujących osoby fizyczne dla zysków z kapitałów pieniężnych, czy też na normalnych zasadach dotyczących dochodu z działalności gospodarczej spółki osobowej? Na takie pytanie odpowiadał ostatnio NSA, zajmując się sporem podatnika z Wrocławską Izbą Administracji Skarbowej.
  • 22.01.2020Stawka VAT na usługi przechowywania instrumentów finansowych - interpretacja ogólna MF
   Usługi przechowywania instrumentów finansowych wyłączone zostały ze zwolnienia od podatku VAT. Usługi przechowywania instrumentów finansowych podlegają zatem opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, która wynosi 23%. Dla wysokości opodatkowania VAT usług przechowywania instrumentów finansowych nie ma przy tym znaczenia, czy usługi przechowywania dotyczą instrumentów finansowych występujących w formie materialnej, czy w formie zdematerializowanej. Zarówno prawodawca unijny, jak i krajowy nie wprowadza w tym zakresie rozróżnienia.
   • 09.05.2019W relacji klient - deweloper to klient ryzykuje najbardziej
    Pomimo umieszczenia środków na Otwartym Mieszkaniowym Rachunku Powierniczym, klient dewelopera narażony jest na całkowitą utratę pieniędzy w wielu przypadkach - np. upadłości dewelopera, nieprzeniesienia przez dewelopera na nabywcę własności lokalu lub domu w terminie określonym w umowie deweloperskiej, nierozpoczęcia przez dewelopera budowy albo braku kontynuacji budowy rozpoczętej, wypowiedzenia umowy o prowadzenie OMRP przez bank (w sytuacji np. zaprzestania budowy). Prace legislacyjne zmierzające do zmiany tej sytuacji ciągle trwają.
    • 19.04.2019Podatek u źródła: Wypłata dla spółki polskiej na konto spółki zagranicznej
     Ustawodawca zawęził obowiązek pobrania podatku u źródła do należności wypłacanych w związku z osiąganiem dochodów na terytorium polski przez nierezydentów objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Jeśli wypłata następuje na rzecz spółki, której dochody podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 3 ust. 1 updop, to brak jest podstawy prawnej do pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia na rzecz tej spółki.
     • 29.03.2019Obligacje: Więcej czasu na zawiadomienie ws. preferencyjnego ryczałtu
      Termin na zawiadomienie o wyborze preferencyjnego zryczałtowanego opodatkowania od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji zostanie wydłużony z 31 marca do 30 czerwca br. – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Finansów.
      • 17.09.2018Faktury lepszą inwestycją od obligacji?
       Faktury z odroczonym terminem płatności stają się coraz popularniejszą alternatywą m.in. dla obligacji korporacyjnych – twierdzą firmy z branży faktoringowej. W niektórych przypadkach rentowność takich instrumentów sięga nawet 10-20 proc. Z badań Krajowego Rejestru Długów wynika, że zatory płatnicze są w Polsce nadal jedną z głównych barier dla przedsiębiorców.
       • 16.08.2018Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
        Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która ma uporządkować regulacje dotyczące lokowania środków pochodzących z wykupu aktywów. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już w październiku br.
        • 14.08.2018Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
         Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która ma uporządkować regulacje dotyczące lokowania środków pochodzących z wykupu aktywów. Większość nowych przepisów wejdzie w życie już w październiku br.
         • 23.05.2018Fundusz Rezerwy Demograficznej na nowych zasadach?
          Środki Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) będą lokowane na nowych zasadach – wynika z przyjętego we wtorek przez rząd projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obecnie FRD zarządza aktywami o wartości ok. 37 mld zł. Zmiany mają dotyczyć środków uzyskanych z wykupu obligacji Krajowego Funduszu Drogowego (KFD).
          • 09.03.2018MRPiPS przygotowało nowe przepisy ws. FRD
           Przepisy dotyczące kwestii związanych z lokowaniem środków pochodzących z wykupu aktywów oraz Funduszem Rezerwy Demograficznej zostaną znowelizowane – wynika z projektu, który opublikowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
           • 15.02.2018Obligacje skarbowe także z premiami
            Do sprzedaży wprowadzony zostanie nowy rodzaj obligacji Skarbu Państwa – tzw. obligacje premiowe. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, w efekcie nabywcy obligacji otrzymają  możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia pieniężnego (premii) z udziału w losowaniu obligacji.
            • 09.05.2017MF ostrzega przed optymalizacją podatkową FIZ z wykorzystaniem obligacji
             Analizy przeprowadzone przez służby skarbowe ujawniły próby optymalizacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).
             • 06.04.2017NSA: Przychodem z kapitałów pieniężnych jest dyskonto
              Tezy: W świetle art. 5a pkt 12 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012 r., poz. 361 ze zm.) przy sprzedaży przez emitenta papierów wartościowych z dyskontem nie jest możliwe odrębne przeliczanie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodu podatkowego po ich wykupie (odkupie).
              • 05.01.2017Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Ważny wyrok NSA
               Teza: Wprawdzie przepisy regulujące przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (Dział IIIa, art. 119a i nast.) zostały wprowadzone do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) dopiero z dniem 15 lipca 2016 r. (przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r., Dz. U. poz. 846), to jednak w stanie prawnym obowiązującym przed tą datą organy podatkowe dysponowały możliwością przedefiniowania rodzaju czynności prawnej, w stosunku do wskazywanego przez podatnika, jeżeli odmienny charakter takiej operacji wynikał z jej treści, zamiaru stron oraz celu. Możliwości takie zapewniał i nadal zapewnia art. 199a § 1 Ordynacji podatkowej.
               • 30.12.2016Przedsiębiorcy ocenili politykę podatkową MF
                Rezygnacja z pomysłu wprowadzenia podatku jednolitego była dobrą decyzją rządu, a wśród minusów polityki podatkowej w ostatnich 12 miesiącach można wskazać wdrażanie szkodliwych podatków sektorowych – oceniają eksperci Pracodawców RP, organizacji zrzeszającej ponad 12 tys. działających w Polsce firm.
                • 19.09.2016Podatek od lokat i oszczędności do likwidacji? 
                 Interpelacja nr 5567 w sprawie likwidacji lub zmniejszenia podatku od dochodów kapitałowych.
                 • 08.09.2016Nowacja zobowiązań. Skutki podatkowe w CIT
                  Pytanie podatnika: Czy w przypadku zawarcia umowy nowacji zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych Spółce przez udziałowca powstanie przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
                  • 25.08.2016Emerytury z OFE do gruntownej zmiany?
                   Interpelacja nr 4682 w sprawie planowanych zmian w OFE.
                   • 15.07.2016Podatki 2016: Podatek bankowy wpłynął na popyt na obligacje rządowe
                    Wprowadzenie podatku bankowego poważnie wpłynęło na politykę banków – wynika z nowej analizy opublikowanej przez fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jak wskazują eksperci FOR, konstrukcja nowej daniny skutkuje m.in. tym, że banki kupują rekordowo duże ilości obligacji rządowych.
                    • 03.06.2016Podatki 2016: Podatek bankowy wpłynął na marże kredytów mieszkaniowych
                     Po wprowadzeniu podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli tzw. podatku bankowego, średnia marża kredytu mieszkaniowego wzrosła o ok. 0,3 pkt proc. Jak szacują eksperci Pracodawców RP, w efekcie przeciętny kredytobiorca płaci miesięcznie ratę wyższą o mniej więcej 34 zł.
                     • 18.05.2016Podatek bankowy łatwo obejść?
                      Interpelacja nr 2731 do ministra finansów w sprawie możliwości obejścia płacenia podatku bankowego
                      • 07.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
                       Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                       • 04.03.2016Krok po kroku, czyli jak rozliczyć PIT za 2015 r.
                        Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.
                        • 02.03.2016Wygaśnięcie zobowiązań z tytułu obligacji
                         Jak wynika ze stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, umorzenie obligacji w związku z dokonaniem połączenia emitenta z obligatariuszem nie powoduje powstania przychodu na gruncie ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm., dalej: ustawa o CIT).
                         • 25.02.2016Koszty uzyskania przychodów. Emisja obligacji
                          W toku prowadzenia działalności gospodarczej od zawsze nieodzownym elementem towarzyszącym jest kapitał występujący pod zróżnicowaną postacią. Jednostki gospodarcze albo dysponują własnym źródłem kapitału, albo starają się pozyskać kapitał z zewnątrz. Jeszcze 10 lat temu głównym źródłem pozyskiwania kapitału były pożyczki, kredyty, leasing. Wraz z rozwojem świadomości gospodarczej firmy coraz częściej sięgają po nowoczesne formy pozyskiwania kapitału w postaci m.in. instrumentów finansowych. Jedną z dostępnych form instrumentów finansowych funkcjonujących na rynku kapitałowym jest emisja obligacji.
                          • 25.01.2016Plany Ministerstwa Finansów na najbliższe lata
                           Interpelacja nr 253 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Finansów w VIII kadencji Sejmu.
                           • 30.12.2015Podatki 2016: Podatek bankowy jednak z wyższą stawką
                            Już od lutego obowiązywać ma podatek od niektórych instytucji finansowych (tzw. podatek bankowy). We wtorek Sejm przyjął ustawę, zgodnie z którą jego stawka wynosić będzie 0,44 proc. wartości aktywów w skali roku. Stawka będzie jednakowa dla wszystkich podmiotów. Szacuje się, że nowy podatek przyniesie wzrost wpływów budżetowych o ok. 5-6 mld zł rocznie. 
                            • 07.12.2015OFE w coraz gorszej sytuacji. Wpłynęła na to m.in. polityka podatkowa
                             Pod koniec listopada br. wartość aktywów netto otwartych funduszy emerytalnych (OFE) wynosiła ok. 143,3 mld zł – szacują Pracodawcy RP. Kwota ta zmniejszyła się więc o 16,3 mld zł w ciągu ostatniego półrocza. Eksperci twierdzą, że wpływ na pogorszenie kondycji OFE miały m.in. kwestie podatkowe.
                             • 26.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
                              Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                              • 25.02.2015PIT za 2014. Jaki formularz wybrać?
                               Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                               • 28.11.2014Uchwała NSA. Fiskus przegrał spór o PIT od jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych
                                W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatki na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych poniesione przez spadkodawcę podlegały odliczeniu przez spadkobiercę od przychodu z tytułu odkupienia przez fundusz inwestycyjny tych jednostek na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
                                • 27.11.2014Podatki na świecie: Grecja, Hiszpania i Irlandia pozwane przed TS UE
                                 Komisja Europejska pozwała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) Grecję, Hiszpanię oraz Irlandię. Sprawy dotyczą m.in. przepisów ws. podatku rejestracyjnego, inwestycji w obligacje zagraniczne i znakowania paliw do celów podatkowych.
                                 • 04.09.2014Podatek dochodowy akcjonariusza SKA
                                  Z uzasadnienia: Podatnik/akcjonariusz SKA zaliczkę na podatek ma obowiązek odprowadzić dopiero w dacie powstania przychodu. Zaakcentował przy tym, że obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero z miesiącem, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku.
                                  • 05.05.2014Wirtualne bitcoiny a opodatkowanie VAT
                                   Pytanie podatnika: Czy obrót walutą bitcoin jest opodatkowany podatkiem VAT? Czy pierwsze wprowadzenie na rynek waluty bitcoin jest opodatkowane podatkiem VAT... Przez "wprowadzenie na rynek" Wnioskodawca rozumie sprzedaż nowowykopanych kryptowalut.
                                   • 28.03.2014Od 1 kwietnia będziemy wybierać ZUS czy OFE
                                    Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.
                                    • 28.03.2014Od 1 kwietnia będziemy wybierać ZUS czy OFE
                                     Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. obecni członkowie OFE mają możliwość zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS.
                                     • 20.02.2014PIT za 2013. Jaki formularz wybrać?
                                      Zgodnie z ustawą o PIT, po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do 30 kwietnia roku następnego - podatnicy podatku dochodowego mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Obowiązują tutaj następujące zeznania: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Na jakim więc formularzu należy rozliczyć dochody?
                                      • 05.02.2014Finansowe ABC (1): Jak samodzielnie policzyć realny zysk z lokaty
                                       Oprocentowanie lokat bankowych nieustannie się zmienia. Banki kuszą nas różnymi ofertami, okazjami, wymyślają chwytliwe slogany – robią wszystko, żeby nas przekonać o celowości lokowania pieniędzy właśnie w ich placówkach. Tymczasem może się okazać, że lokata to droga donikąd: czasami zarobimy (ile – za moment będziecie mogli policzyć samodzielnie), ale często wyjdziemy na zero lub, co gorsza, realny zysk z lokaty będzie ujemny (czyli po prostu poniesiemy stratę).
                                       • 04.02.2014PIT od środków pieniężnych otrzymanych po rozwiązaniu spółki jawnej
                                        Pytanie podatnika: Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę, jako wspólnika spółki osobowej, środków pieniężnych z tytułu zakończenia działalności spółki osobowej poprzez jej rozwiązanie bez przeprowadzenia procedury likwidacji będzie skutkowało powstaniem po jego stronie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?
                                        • 05.12.2013Zmiany w OFE. Niejasności coraz więcej, społeczeństwo podzielone
                                         Kontrowersyjny projekt zmian w zasadach funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE) jest już po pierwszym czytaniu sejmowym. Część ekspertów zwraca uwagę na prawdopodobieństwo niekonstytucyjności niektórych zapisów ustawy. Z ostatniego badania TNS Polska wynika tymczasem, że prawie połowa Polaków zamierza pozostać w OFE.
                                         • 03.12.2013Wydatki na imprezę dla pracowników w kosztach działalności
                                          1. Finansowanie osobom zatrudnionym oraz ich rodzinom rozrywki i wypoczynku nie ma bezpośredniego związku z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na tej podstawie, z uwagi na skład osobowy uczestników takiej imprezy, wydatek ten nie może zostać uznany za koszt podatkowy.
                                          • 18.11.2013Rząd kolejny raz zmienia projekt ustawy o OFE
                                           Otwarte fundusze emerytalne (OFE) będą musiały w 2014 r. zainwestować w akcje co najmniej 75 proc. wartości zebranych aktywów. W kolejnych latach limit ten ma ulegać zmniejszaniu o 20 pkt proc. rocznie – wynika z nowej wersji projektu ustawy o zmianach w OFE, przyjętego w piątek przez komitet stały Rady Ministrów.
                                           • 31.10.2013Przychód ze zbycia papierów wartościowych a PIT
                                            Teza: Przychód z odpłatnego zbycia zdematerializowanych papierów wartościowych powstaje z chwilą zawarcia umowy zobowiązującej do ich przeniesienia na nabywcę i dokonania odpowiedniego zapisu o tym zbyciu na rachunku papierów wartościowych nabywcy.
                                            • 11.10.2013Rewolucja w OFE - rząd opublikował projekt
                                             W czwartek wieczorem do konsultacji społecznych trafił projekt długo oczekiwanej ustawy wprowadzającej dobrowolność udziału w OFE oraz likwidującej część obligacyjną, która trafi bezpośrednio do ZUS. Przewidziano również korzystne dla podatników zmiany w zasadach funkcjonowania III filaru. Konsultacje potrwają zaledwie 1 miesiąc.
                                             • 20.09.2013ZUS czy OFE. Co lepsze dla przyszłego emeryta?
                                              Rząd zapowiada, że Polacy otrzymają częściową dowolność w wyborze między OFE i ZUS. – Podjęcie decyzji nie będzie łatwe, ponieważ w obu wariantach wysokość przyszłych świadczeń zależna jest od wielu czynników. Najbardziej istotny przy dokonaniu wyboru jest nasz wiek – twierdzą eksperci firmy doradczej Expander.
                                              • 18.09.2013Opodatkowanie IKZE - rząd wprowadzi nowe zasady
                                               Wypłaty z indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), czyli części III filara emerytalnego, będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym – wynika z informacji nt. funkcjonowania systemu emerytalnego, przedstawionych przez rząd po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Obecne regulacje przewidują opodatkowanie wypłat z IKZE według skali podatkowej PIT.
                                               • 22.08.2013Egzekucja zaległych opłat abonamentowych
                                                Interpelacja nr 18552 w sprawie egzekucji zaległych opłat abonamentu RTV
                                                • 01.08.2013Wydatki na pozyskanie kapitału a koszty uzyskania przychodów
                                                 Pytanie podatnika: Czy wydatki z tytułu „Umowy na usługi doradcze w związku z przeprowadzeniem procesu pozyskania kapitału dla Spółki” mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodów? Czy Spółka powinna zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów, traktując je jako koszt pośredni?
                                                 • 15.07.2013Krajowy Fundusz Drogowy zroluje swoje długi
                                                  Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) otrzyma możliwość rolowania swego zadłużenia – nowelizację w tej sprawie podpisał już prezydent Bronisław Komorowski. W noweli przewidziano, iż KFD będzie mógł spłacać zaciągnięte wcześniej zobowiązania poprzez emisję obligacji.
                                                  • 09.07.2013Zmiany w OFE. Ile straci warszawska giełda?
                                                   Każdy z trzech wariantów zmian w systemie OFE oznacza duże kłopoty dla warszawskiej giełdy – wynika z analizy przygotowanej przez firmę doradczą Open Finance. Na wcieleniu w życie propozycji rządu ucierpieć mają nie tylko giełdowi inwestorzy, ale też spółki pozyskujące kapitał z emisji akcji, czyli pośrednio również cała gospodarka.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] następna strona »