Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

kiedy zwrot nadpłaty podatku osób fizycznych

 • 12.03.2009Urzędy celne kwestionują ceny ustalone w umowie
  Interpelacja nr 7237 do ministra finansów w sprawie urzędów celnych podwyższających wartość nowych samochodów sprowadzanych przez dilerów
  • 02.03.2009MF: Raport „Paying Taxes 2009” nie odzwierciedla sytuacji obecnej
   Interpelacja nr 6970 do ministra finansów w sprawie zmian w systemie podatkowym
   • 20.10.2008Kiedy doręczenie zastępczego pisma podatkowego jest skuteczne?
    W myśl przepisu art. 149 Ordynacji podatkowej nie ma żadnego znaczenia dla skuteczności doręczenia pisma fakt zakazania przez adresata (podatnika) dorosłym domownikom odbioru korespondencji. Jeżeli nawet, działając wbrew takiemu zakazowi, dorosły domownik dokona odbioru pisma i podejmie się oddania go adresatowi, pismo należy uznać za doręczone zgodnie z art. 149 Ordynacji – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
    • 04.04.2008Orzecznictwo podatkowe: Działalność wykonywana osobiście i VAT
     Zaskarżonym wyrokiem z 27 września 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 456/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Rajmunda K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 kwietnia 2006 r. nr PP 1-4407-29/06 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r.
     • 05.02.2008Opodatkowanie marynarzy zatrudnionych w Danii
      Pytanie: Od 2003 r. pracuję jako marynarz, pływam pod duńską banderą. Mieszkam w Polsce i nie osiągam innych dochodów. Do tej pory rozliczałem się z uzyskanych dochodów w Polsce, stosując metodę proporcjonalnego odliczenia. Słyszałem jednak, że marynarze pracujący w Danii nie muszą w ogóle rozliczać się w Polsce. Czy to prawda?
      • 12.11.2007Orzekanie o odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe
       Pytanie podatnika dotyczy odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 03 i 04/2007 r. oraz 2006 r. przez spadkobierców podatnika.
       • 12.10.2007Za wysoka zaliczka wpłacona przez płatnika nieuwzględniana w rozliczeniu rocznym
        Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 września 2005 r. (I SA/Sz 902/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Elżbiety L na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 22 października 2004 r. nr PB 3.44-4117/823-28/2004 w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r.
        • 12.09.2007Orzecznictwo — Odsetki płacimy pomimo braku decyzji
         Wyrokiem z dnia 28.09.2004 r., sygn. akt SA/Rz 1344/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł o oddaleniu skargi Jana N. na decyzję Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 7.08.2003 r., nr L.IS.I/1-4117/64/2003, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 1996. W uzasadnieniu tego wyroku wskazano, że w następstwie kontroli skarbowej przeprowadzonej w należącej do Jana N. firmie H., decyzją z dnia 20.05.1999 r., nr UKS.T.0111/P/431/3524/99, Inspektor Kontroli Skarbowej z Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie określił wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1996 i wysokość zaległości podatkowej w tym podatku, zaś odrębną decyzją określił wysokość odsetek od powstałej zaległości podatkowej na kwotę 36.084,70 zł.
         • 20.04.2007Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego z dnia 16 kwietnia 2007 r.

          Ustawa z dnia ........................ 2007 r. o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
          • 13.03.2007Sprowadzenie używanego samochodu z zagranicy
           Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu osobowego za granicą przede wszystkim wiąże się z obowiązkami w zakresie dwóch podatków: akcyzowego oraz VAT. Niniejsze opracowanie prezentuje procedurę zakupu samochodu używanego na terytorium Wspólnoty od czynnego podatnika podatku VAT zarejestrowanego jako podatnik VAT UE. Cechą znamienną takiej sytuacji jest to, że zakup samochodu rozliczany jest tak, jak wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
           • 04.12.2006Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
            Pytanie podatnika: dotyczy obliczenia i zwrotu podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłaconej w 2004 r. odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, która uprzednio zwiększyła dochód podlegający opodatkowaniu, w kwocie uwzględniającej pobrany 40% podatek dochodowy.
            • 08.06.2005Przedawnienie zobowiązań podatkowych
             Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

            « poprzednia strona [ 1 ] . [ 2 ]