Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

bezrobotny współmałżonek

 • 20.05.2009Jest projekt ustawy o pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych
  Ustabilizowanie sytuacji finansowej osób obciążonych zobowiązaniami kredytowymi, które straciły zatrudnienie – taki ma być cel przyjętego przez rząd projektu ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Warunkiem otrzymania pomocy w spłacie kredytów mieszkaniowych będzie zarejestrowanie się w urzędzie pracy i uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
  • 18.05.2006MPiPS: Wyjaśnienia dotyczące zasad postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
   Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej zwanej dalej ustawą, w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczenia alimentacyjnego komornik sądowy prowadzący postępowanie jest obowiązany do poinformowania organu właściwego dłużnika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskuteczności. Taka informacja, na podstawie art. 4 ww. ustawy, stanowi podstawę do przeprowadzenia przez ośrodek pomocy społecznej wywiadu środowiskowego u dłużnika alimentacyjnego.
   • 08.02.2006Kompetencje i właściwość organów podatkowych w zakresie udzielaniu ulg w zapłacie podatków
    Podatnik nie zawsze jest w stanie sprostać obciążeniom podatkowym. Jeżeli dodatkowo kryje się za tym trudna sytuacja finansowa, majątkowa czy rodzinna, może liczyć na pomoc w spłacie zobowiązań podatkowych. Regulacje dotyczące pomocy w spłacie podatków można zasadniczo znaleźć w rozdziale 7a Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym rozdziałem podatnicy mogą się ubiegać o: