Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biopaliwa

 • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracją: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
  Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.
  • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracją: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU)
   Oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług w nowym JPK_VAT, składanym za okresy od 1 października 2020 r., prezentowane są za pomocą symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypełnia się dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1” we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.
   • 25.05.2020Rozliczenie VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliwa
    Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług istnieje obowiązek obliczenia i zapłaty VAT przez podatnika dokonującego transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. Obowiązek ten dotyczy m.in.: benzyn silnikowych, benzyn lotniczych, gazu płynnego (LPG), olejów napędowych, olejów opałowych, benzyny i nafty do silników odrzutowych.
    • 20.02.2019Przepisy dotyczące cen prądu zostaną znowelizowane
     Do Sejmu trafił poselski projekt zmian dotyczących cen prądu. Zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości propozycje zakładają, że ustalona cena będzie obejmować tylko energię elektryczną, a nie stawki sieciowe. Nowela ma poprawić przepisy, które wprowadzono w związku z zapowiedzią utrzymania cen energii elektrycznej na poziomie z poprzedniego roku.
     • 19.02.2019Przepisy dotyczące cen prądu zostaną znowelizowane
      Do Sejmu trafił poselski projekt zmian dotyczących cen prądu. Zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości propozycje zakładają, że ustalona cena będzie obejmować tylko energię elektryczną, a nie stawki sieciowe. Nowela ma poprawić przepisy, które wprowadzono w związku z zapowiedzią utrzymania cen energii elektrycznej na poziomie z poprzedniego roku.
      • 11.02.2019Opłaty związane z posiadaniem samochodu. Wciąż więcej i drożej
       Kierowcy nie mają w Polsce łatwo, nie dość, że są zmuszeni do poruszania się po drogach o wątpliwej jakości, które uszkadzają ich samochody, to jeszcze na każdym kroku są okradani. Sama cena paliwa to w połowie podatki, do tego dochodzi cała masa opłat wymaganych przez państwo i ze względu na istniejący przymus zawyżana. Od nowego roku pierwszą zmianą będzie wzrost kar za nieopłacenie w terminie OC, drugą zmianą będzie tzw. opłata emisyjna, a trzecią ostatnią zmianą będzie danie samorządom możliwości wprowadzenia tzw. strefy czystego powietrza.
       • 20.04.2018Prawo przedsiębiorców i jednoosobowa działalność gospodarcza - kontrola przedsiębiorców w nowej ustawie
        30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo przedsiębiorców - ustawa, stanowiąca jeden z elementów składających się na tzw. Konstytucję dla biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w dużej części, ma według zapewnień pomysłodawców nareszcie zostać ujęta w ramy prawne, umożliwiające przedsiębiorcom nieskrępowaną wolność. To oczywiście przede wszystkim reklama i autopromocja pomysłodawców - rzeczywistość, jak się przekonacie czytając omówienia poszczególnych części Prawa przedsiębiorców i przepisów związanych nie jest aż tak kolorowa.
        • 19.04.2018Prawo przedsiębiorców i jednoosobowa działalność gospodarcza - kontrola przedsiębiorców w nowej ustawie
         30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo przedsiębiorców - ustawa, stanowiąca jeden z elementów składających się na tzw. Konstytucję dla biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w dużej części, ma według zapewnień pomysłodawców nareszcie zostać ujęta w ramy prawne, umożliwiające przedsiębiorcom nieskrępowaną wolność. To oczywiście przede wszystkim reklama i autopromocja pomysłodawców - rzeczywistość, jak się przekonacie czytając omówienia poszczególnych części Prawa przedsiębiorców i przepisów związanych nie jest aż tak kolorowa.
         • 23.03.2018Rząd szykuje nowy parapodatek paliwowy
          Branża paliwowa zostanie obciążona tzw. opłatą paliwową – wynika z przyjętego w tym tygodniu przez rząd projektu nowelizacji. Szacuje się, że nowy parapodatek będzie oznaczać w praktyce wzrost cen paliw o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr.
          • 22.03.2018Rząd szykuje nowy parapodatek paliwowy
           Branża paliwowa zostanie obciążona tzw. opłatą paliwową – wynika z przyjętego w tym tygodniu przez rząd projektu nowelizacji. Szacuje się, że nowy parapodatek będzie oznaczać w praktyce wzrost cen paliw o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr.
           • 07.12.2017Podatki 2018: Nowela ustawy o biokomponentach wpłynie na system podatku VAT
            Nowe przepisy o biokomponentach nie doprowadzą do wyeliminowania wyłudzeń podatku od towarów i usług (VAT) – oceniają eksperci Pracodawców RP. Organizacja przewiduje, że nowelizacja zdecydowanie utrudni prowadzenie działalności producentom biokomponentów.
            • 03.11.2017Podatki 2018: Kontrowersyjne plany zmian ws. biokomponentów
             Ministerstwo Energii chce wprowadzić do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych zmiany, które są niezrozumiałe – twierdzą eksperci Pracodawców RP. Kontrowersje budzą kwestie dotyczące zasad wytwarzania biokomponentów oraz stawek podatku od towarów i usług (VAT).
             • 18.05.2017Podatek akcyzowy a opłata paliwowa
              Tezy: 1. Decyzja dotycząca określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym stanowi w sprawie dotyczącej określenia wysokości opłaty paliwowej dowód o kluczowym znaczeniu. Decyzja taka jest w tym postępowaniu dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 194 § 1 O.p. 
              • 09.09.2016Resort finansów przedstawił projekt ustawy okołobudżetowej
               Ministerstwo Finansów opublikowało projekt tzw. ustawy okołobudżetowej na rok 2017. Resort zaproponował w nim m.in. zamrożenie funduszu świadczeń socjalnych w sektorze finansów publicznych. Ze środków Funduszu Pracy – podobnie jak w latach poprzednich – sfinansowane zostaną natomiast staże podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.
               • 29.10.2014Ustawa okołobudżetowa 2015 - zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
                Od przyszłego roku opodatkowane akcyzą będzie także własnoręczne wytwarzanie papierosów przy użyciu specjalnych maszyn, udostępnianych konsumentom przez sprzedawców – wynika z przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu tzw. ustawy okołobudżetowej. Zmianie ulegnie też m.in. sposób opodatkowania cygar i cygaretek.
                • 02.04.2014Podatki a biopaliwa. Ulgi i zwolnienia są nieefektywne
                 Między 2008 a 2012 r. ulgi podatkowe i zwolnienia z opłaty paliwowej kosztowały podatników przeszło 4 mld zł, ale preferencje te nie przyniosły spodziewanych rezultatów w postaci zwiększonego popytu na polskie biopaliwa i biokomponenty – wynika z raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli, która zbadała, jak wygląda zastosowanie biopaliw i biokomponentów w transporcie.
                 • 21.03.2013Unia ograniczy emisję CO2 aż o 80%?
                  Emisja gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) powinna zostać ograniczona w Unii Europejskiej o 80 proc. do 2050 r. – tak radykalny zwrot w polityce klimatycznej postuluje Parlament Europejski. Jeśli propozycje zostałyby wcielone w życie, polska gospodarka musiałaby liczyć się z wielomiliardowymi stratami.
                  • 18.10.2012Unia częściowo rezygnuje z biopaliw
                   Komisja Europejska zamierza ograniczyć produkcję biopaliw produkowanych z upraw żywnościowych. Zgodnie z nowym wnioskiem KE, ich planowany udział w źródłach energii odnawialnej zostanie zmniejszony z 10 do 5% (do 2020 r.). Eurokraci chcą w zamian stymulować produkcję biopaliw tzw. drugiej generacji, czyli wytwarzanych z surowców niespożywczych (np. odpady i słoma).
                   • 11.07.2012Akcyza na olej napędowy – rząd przyjął projekt zmian
                    Zmiany oznaczeń kodów CN nie będą skutkować zmianami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, który we wtorek (10 lipca br.) przyjęła Rada Ministrów.
                    • 13.03.2012UOKiK o jakości paliw w 2011 roku
                     5,4 proc. próbek benzyny i oleju napędowego skontrolowanych przez Inspekcję Handlową w 2011 roku nie spełniało norm jakościowych – poinformował UOKiK.
                     • 31.01.2012Opłata paliwowa od ubytków w transporcie
                      Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym ujemne różnice w ilości paliw transportowanych za pomocą cystern samochodowych i kolejowych podlegają opłacie paliwowej na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 ze zm.)?
                      • 10.11.2011Popyt na energię wzrośnie o jedną trzecią
                       Do 2035 r. światowy popyt na energię wzrośnie o jedną trzecią. Złotą erę będzie przeżywać gaz ziemny - wynika z opublikowanego raportu Międzynarodowej Agencji Energii „World Energy Outlook 2011”. Raport zawiera analizę zagrożeń i możliwości stojących przez światową energetyką i możliwe scenariusze rozwoju sektora.
                       • 02.06.2011Nowe paliwo BIO85 już w sprzedaży
                        – Cieszę się, że polskie koncerny paliwowe wprowadzają na rynek nowoczesne, ekologiczne paliwa pochodzenia naturalnego. Stosowanie BIO85 pozwoli ograniczyć emisję CO2 o około 25 proc. w porównaniu do paliw ropopochodnych - podkreślił wicepremier Waldemar Pawlak na otwarciu pilotażowego dystrybutora biopaliwa przy ul. Wawelskiej w Warszawie.
                        • 14.04.2011Będą zmiany w biopaliwach
                         Zwiększenie udziału biokomponetów w oleju napędowym oraz umieszczanie informacji na temat zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych na stacjach benzynowych – takie m.in. zmiany w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw zaproponował we wtorek rząd.
                         • 06.04.2011Rząd: do 2014 roku spadnie bezrobocie i deficyt
                          Jednocyfrowe bezrobocie, stały wzrost gospodarczy na poziomie ok. 4 procent rocznie, wyższe wpływy do budżetu i ścięcie wydatków – rząd we wtorek zaktualizował Wieloletni Plan Finansowy na lata 2011-2014.
                          • 30.03.2011Kierowcy zapłacą za likwidację ulgi akcyzowej od biokomponentów
                           Interpelacja nr 20299 do ministra finansów w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentów dodawanych do paliw
                           • 16.12.2010Pomoc publiczna wyższa o jedną trzecią
                            Zgodnie z najnowszym raportem UOKiK ogólna wartość pomocy publicznej w 2009 roku wyniosła 19,17 mld zł, wobec 14,38 mld zł rok wcześniej. Ponad 3 mld zł to wsparcie udzielone w transporcie, a zgodnie z kryteriami stosowanymi przez Komisję Europejską analizy udzielonego wsparcia dokonywane są z wyłączeniem sektora transportu. Najczęściej stosowaną formą pomocy były, podobnie jak w latach 2005-2008, ulgi podatkowe i dotacje (85,4 proc. wartości pomocy nieuwzględniającej wsparcia w transporcie).  
                            • 13.10.2010Kara za zbyt niski udział biokomponentów w paliwie
                             Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ukarał spółkę Łukoil Polska za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskaźnikowego. Przedsiębiorstwo nie zapewniło w 2008 r. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości dystrybuowanych przez siebie paliw i biopaliw ciekłych. Kara nałożona na firmę wynosi ponad 14 mln zł.
                             • 26.08.2010MG proponuje aktualizację ustaw energetycznych
                              Weryfikacja przepisów kodeksu cywilnego w zakresie służebności przesyłu, nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz uporządkowanie przepisów prawa energetycznego – propozycje takich zmian przedstawił departament energetyki Ministerstwa Gospodarki. Zdaniem resortu aktualizacji wymaga również regulacja dotycząca akcyzy na energię elektryczną.
                              • 23.06.2010Paliwa z większą zawartością biokomponentów
                               Możliwość stosowania do 10 proc. dodatku do bioetanolu w benzynach silnikowych, a także do 7 proc. estrów metylowych w olejach napędowych – to propozycje zmian w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Założenia przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zostały przyjęte przez rząd.
                               • 14.06.2010Biopaliwa: Nowy system certyfikowania w UE
                                Komisja Europejska zachęca przemysł, władze państwowe i organizacje pozarządowe do ustanawiania nowych systemów certyfikowania wszelkiego rodzaju biopaliw, w tym także pochodzących spoza UE. Określono warunki, na jakich systemy te będą uznawane przez Komisję. Ma to umożliwić wprowadzenie w życie obowiązujących w UE wymogów, wedle których biopaliwo powinno przynosić znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych i nie może być pozyskiwane z roślin rosnących w lasach, bagnach i obszarach ochrony przyrody.
                                • 26.02.2010Stacje bardziej dbają o jakość paliw
                                 Polepszyła się jakość paliw na stacjach benzynowych – wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 2009 roku. Niewiele ponad 3 proc. skontrolowanych stacji sprzedawało benzynę i olej napędowy niespełniające norm jakościowych, podczas gdy rok wcześniej było to 4,2 proc. W przypadku gazu LPG zastrzeżenia dotyczyły zaledwie 0,78 proc. sprawdzonych placówek w porównaniu z 5,81 proc. w roku 2008.
                                 • 05.10.2009Kara za zbyt małą ilość stosowanych biopaliw
                                  Urząd Regulacji Energetyki wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z niezapewnieniem minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw i biopaliw ciekłych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zużytych na potrzeby własne. Narodowego Celu Wskaźnikowego nie osiągnęły 3 podmioty spośród 28, które były do tego zobowiązane w 2008 r. We wrześniu nałożeniem kary zakończyło się pierwsze z postępowań, pozostałe powinny zakończyć się do grudnia tego roku.
                                  • 18.09.2008Raport o biopaliwach
                                   Rada Ministrów przyjęła raport za 2007 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dokument zostanie przekazany Komisji Europejskiej.
                                   • 28.07.2008O biopaliwach w Sejmie
                                    Sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi przyjęła „Informację na temat warunków organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych produkcji biopaliw”, przedstawioną przez wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
                                    • 06.05.2008Wyzwania dla rolnictwa rozszerzonej Unii
                                     Polskie rolnictwo skorzystało na przystąpieniu Polski do UE - przekonywała w Warszawie komisarz UE ds. rolnictwa Mariann Fischer-Boel. Mówiła o osiągnięciach w obszarze rolnictwa po rozszerzeniu Unii w 2004 r., ale też o czekających sektor rolny wyzwaniach: dalszym ujednolicaniu standardów, uproszczeniu systemu dopłat i walce ze zmianami klimatycznymi.
                                     • 31.03.2008Nowe paliwo ekologiczne
                                      Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt rozporządzenia określający wymagania jakościowe dla nowego biopaliwa ciekłego E85. Jest to odpowiedź na wyzwania ekologiczne i związane z tym rosnące zainteresowanie stosowaniem biopaliw.
                                      • 27.02.2008RegioStars dla innowacyjnych projektów regionalnych
                                       Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner wręczyła nagrody laureatom pierwszej edycji konkursu RegioStars dla najbardziej innowacyjnych projektów regionalnych w Europie. Uznanie zyskały projekty z Alzacji, Oresund, Walii, West Midlands oraz Yorkshire i Humber, promujące zrównoważony rozwój i lokalną gospodarkę opartą na wiedzy.
                                       • 30.11.2007Europejska polityka wobec MŚP
                                        Zaangażowanie Unii Europejskiej w sprawy małych i średnich firm, jej wkład w rozwój innowacyjności tego sektora, zdolności adaptacyjne MŚP w dobie globalizacji oraz wpływ polityki ochrony środowiska i konkurencyjności na działalność gospodarczą – były tematami konferencji zorganizowanej przez BUSINESSEUROPE, w której udział brali przedstawiciele PKPP Lewiatan.
                                        • 23.03.2007MG: Wieloletni Program Promocji Biopaliw
                                         Wyższa ulga w podatku akcyzowym, dodatkowa ulga w podatku dochodowym dla producentów biokomponentów, a dla kierowców m.in. zwolnienie z opłat za parkowanie – to propozycje Ministerstwa Gospodarki zawarte w Wieloletnim programie promocji biopaliw na lata 2008- 2014 skierowanym 21 marca br. do konsultacji społecznych.
                                         • 08.03.2007Rząd opracowuje wieloletni program promocji biopaliw i biokomponentów
                                          Podczas wczorajszej konferencji prasowej wicepremier, minister finansów prof. Zyta Gilowska oraz wiceminister Jacek Dominik przedstawili stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie zaprezentowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 marca br. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.
                                          • 03.01.2007MF: Biopaliwa - ulga nie może być wyższa od akcyzy
                                           Ministerstwo Finansów informuje, że zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego podyktowana była przede wszystkim stanowiskiem Komisji Europejskiej w tym zakresie. Zgodnie z jej opinią, określone w w/w rozporządzeniu, kwoty zwolnień od akcyzy dla biopaliw zawierających niektóre biokomponenty powodowały, że ich produkcja była nadkompensowana, gdyż kwota zwolnień przewyższała podatek należny od biokomponentów zawartych w paliwach.
                                           • 20.06.2006Biopaliwa już wkrótce na stacjach
                                            Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, przedłożony przez ministra gospodarki. Wedłu założeń ma on tworzyć lepsze warunki rozwoju rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych i zapewnić efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska oraz wspieranie inwestycji związanych z ich produkcją.
                                            • 14.03.2006Ile podatku płacimy w cenie paliwa
                                             "Znieczulenie podatkowe" ostatecznych płatników podatków pośrednich powoduje, że często nie przywiązują oni tak wielkiej wagi do tych obciążeń, gdyż podatek płacony przez nich jest wliczony w cenę. Mimo że polska stawka VAT jest w czołówce stawek krajów UE, wyższe stawki są jedynie na Węgrzech, w Szwecji i Danii, podatki te ponoszone są na co dzień bez poczucia żalu. Jednakże jakiekolwiek wahania w strukturach podatkowych cen paliw oraz jego substytutów są odbierane bezpośrednio przez rynek. Przykład może stanowić zmiana akcyzy na benzynę bezołowiową z 1565zł/m³ na 1315zł/m³ (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15.09.2005), która spowodowała obniżki cen paliwa na rynku, a tym samym można było wówczas odczuć zmiany cen towarów i usług. Dla przykładu ceny paliwa Pb 95 w okresie między 14 a 15 września 2005 za 1000 litrów zmniejszyły się z 3295 do 3095 zł a ceny Pb 98 z 3435 do 3200 zł.