Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

biopaliwa

 • 28.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
  Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
  • 27.08.2020JPK_VAT z deklaracj: Oznaczenia dostawy i wiadczenia usug (GTU)
   Oznaczenia dostaw towarów i wiadczenia usug w nowym JPK_VAT, skadanym za okresy od 1 padziernika 2020 r., prezentowane s za pomoc symboli GTU_01 – GTU_13. Pola wypenia si dla caej faktury poprzez zaznaczenie „1” we waciwych polach odpowiadajcych symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystpienia dostawy towaru lub wiadczenia usugi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrbniania poszczególnych wartoci, kwot podatku, itp. Pole pozostanie puste, w przypadku gdy dany towar lub usuga nie wystpiy na dokumencie.
   • 25.05.2020Rozliczenie VAT z tytuu wewntrzwspólnotowego nabycia paliwa
    Zgodnie z art. 103 ust. 5a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usug istnieje obowizek obliczenia i zapaty VAT przez podatnika dokonujcego transakcji wewntrzwspólnotowego nabycia paliw. Obowizek ten dotyczy m.in.: benzyn silnikowych, benzyn lotniczych, gazu pynnego (LPG), olejów napdowych, olejów opaowych, benzyny i nafty do silników odrzutowych.
    • 20.02.2019Przepisy dotyczce cen prdu zostan znowelizowane
     Do Sejmu trafi poselski projekt zmian dotyczcych cen prdu. Zgoszone przez posów Prawa i Sprawiedliwoci propozycje zakadaj, e ustalona cena bdzie obejmowa tylko energi elektryczn, a nie stawki sieciowe. Nowela ma poprawi przepisy, które wprowadzono w zwizku z zapowiedzi utrzymania cen energii elektrycznej na poziomie z poprzedniego roku.
     • 19.02.2019Przepisy dotyczce cen prdu zostan znowelizowane
      Do Sejmu trafi poselski projekt zmian dotyczcych cen prdu. Zgoszone przez posów Prawa i Sprawiedliwoci propozycje zakadaj, e ustalona cena bdzie obejmowa tylko energi elektryczn, a nie stawki sieciowe. Nowela ma poprawi przepisy, które wprowadzono w zwizku z zapowiedzi utrzymania cen energii elektrycznej na poziomie z poprzedniego roku.
      • 11.02.2019Opaty zwizane z posiadaniem samochodu. Wci wicej i droej
       Kierowcy nie maj w Polsce atwo, nie do, e s zmuszeni do poruszania si po drogach o wtpliwej jakoci, które uszkadzaj ich samochody, to jeszcze na kadym kroku s okradani. Sama cena paliwa to w poowie podatki, do tego dochodzi caa masa opat wymaganych przez pastwo i ze wzgldu na istniejcy przymus zawyana. Od nowego roku pierwsz zmian bdzie wzrost kar za nieopacenie w terminie OC, drug zmian bdzie tzw. opata emisyjna, a trzeci ostatni zmian bdzie danie samorzdom moliwoci wprowadzenia tzw. strefy czystego powietrza.
       • 20.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
        30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
        • 19.04.2018Prawo przedsibiorców i jednoosobowa dziaalno gospodarcza - kontrola przedsibiorców w nowej ustawie
         30 kwietnia 2018 r. wchodzi w ycie ustawa Prawo przedsibiorców - ustawa, stanowica jeden z elementów skadajcych si na tzw. Konstytucj dla biznesu. Jednoosobowa dziaalno gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w duej czci, ma wedug zapewnie pomysodawców nareszcie zosta ujta w ramy prawne, umoliwiajce przedsibiorcom nieskrpowan wolno. To oczywicie przede wszystkim reklama i autopromocja pomysodawców - rzeczywisto, jak si przekonacie czytajc omówienia poszczególnych czci Prawa przedsibiorców i przepisów zwizanych nie jest a tak kolorowa.
         • 23.03.2018Rzd szykuje nowy parapodatek paliwowy
          Brana paliwowa zostanie obciona tzw. opat paliwow – wynika z przyjtego w tym tygodniu przez rzd projektu nowelizacji. Szacuje si, e nowy parapodatek bdzie oznacza w praktyce wzrost cen paliw o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr.
          • 22.03.2018Rzd szykuje nowy parapodatek paliwowy
           Brana paliwowa zostanie obciona tzw. opat paliwow – wynika z przyjtego w tym tygodniu przez rzd projektu nowelizacji. Szacuje si, e nowy parapodatek bdzie oznacza w praktyce wzrost cen paliw o ok. 10 gr w przeliczeniu na litr.
           • 07.12.2017Podatki 2018: Nowela ustawy o biokomponentach wpynie na system podatku VAT
            Nowe przepisy o biokomponentach nie doprowadz do wyeliminowania wyudze podatku od towarów i usug (VAT) – oceniaj eksperci Pracodawców RP. Organizacja przewiduje, e nowelizacja zdecydowanie utrudni prowadzenie dziaalnoci producentom biokomponentów.
            • 03.11.2017Podatki 2018: Kontrowersyjne plany zmian ws. biokomponentów
             Ministerstwo Energii chce wprowadzi do ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekych zmiany, które s niezrozumiae – twierdz eksperci Pracodawców RP. Kontrowersje budz kwestie dotyczce zasad wytwarzania biokomponentów oraz stawek podatku od towarów i usug (VAT).
             • 18.05.2017Podatek akcyzowy a opata paliwowa
              Tezy: 1. Decyzja dotyczca okrelenia wysokoci zobowizania podatkowego w podatku akcyzowym stanowi w sprawie dotyczcej okrelenia wysokoci opaty paliwowej dowód o kluczowym znaczeniu. Decyzja taka jest w tym postpowaniu dokumentem urzdowym w rozumieniu art. 194 § 1 O.p. 
              • 09.09.2016Resort finansw przedstawi projekt ustawy okoobudetowej
               Ministerstwo Finansw opublikowao projekt tzw. ustawy okoobudetowej na rok 2017. Resort zaproponowa w nim m.in. zamroenie funduszu wiadcze socjalnych w sektorze finansw publicznych. Ze rodkw Funduszu Pracy – podobnie jak w latach poprzednich – sfinansowane zostan natomiast stae podyplomowe i szkolenia specjalizacyjne lekarzy oraz pielgniarek i poonych.
               • 29.10.2014Ustawa okoobudetowa 2015 - zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
                Od przyszego roku opodatkowane akcyz bdzie take wasnorczne wytwarzanie papierosw przy uyciu specjalnych maszyn, udostpnianych konsumentom przez sprzedawcw – wynika z przyjtego we wtorek przez Rad Ministrw projektu tzw. ustawy okoobudetowej. Zmianie ulegnie te m.in. sposb opodatkowania cygar i cygaretek.
                • 02.04.2014Podatki a biopaliwa. Ulgi i zwolnienia s nieefektywne
                 Midzy 2008 a 2012 r. ulgi podatkowe i zwolnienia z opaty paliwowej kosztoway podatnikw przeszo 4 mld z, ale preferencje te nie przyniosy spodziewanych rezultatw w postaci zwikszonego popytu na polskie biopaliwa i biokomponenty – wynika z raportu pokontrolnego Najwyszej Izby Kontroli, ktra zbadaa, jak wyglda zastosowanie biopaliw i biokomponentw w transporcie.
                 • 21.03.2013Unia ograniczy emisj CO2 a o 80%?
                  Emisja gazw cieplarnianych (gwnie dwutlenku wgla) powinna zosta ograniczona w Unii Europejskiej o 80 proc. do 2050 r. – tak radykalny zwrot w polityce klimatycznej postuluje Parlament Europejski. Jeli propozycje zostayby wcielone w ycie, polska gospodarka musiaaby liczy si z wielomiliardowymi stratami.
                  • 18.10.2012Unia czciowo rezygnuje z biopaliw
                   Komisja Europejska zamierza ograniczy produkcj biopaliw produkowanych z upraw ywnociowych. Zgodnie z nowym wnioskiem KE, ich planowany udzia w rdach energii odnawialnej zostanie zmniejszony z 10 do 5% (do 2020 r.). Eurokraci chc w zamian stymulowa produkcj biopaliw tzw. drugiej generacji, czyli wytwarzanych z surowcw niespoywczych (np. odpady i soma).
                   • 11.07.2012Akcyza na olej napdowy – rzd przyj projekt zmian
                    Zmiany oznacze kodw CN nie bd skutkowa zmianami w sprawie zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napdowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – to jedna ze zmian przewidzianych w projekcie nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, ktry we wtorek (10 lipca br.) przyja Rada Ministrw.
                    • 13.03.2012UOKiK o jakoci paliw w 2011 roku
                     5,4 proc. prbek benzyny i oleju napdowego skontrolowanych przez Inspekcj Handlow w 2011 roku nie speniao norm jakociowych – poinformowa UOKiK.
                     • 31.01.2012Opata paliwowa od ubytkw w transporcie
                      Pytanie podatnika: Czy opisane w stanie faktycznym ujemne rnice w iloci paliw transportowanych za pomoc cystern samochodowych i kolejowych podlegaj opacie paliwowej na mocy ustawy z dnia 27 padziernika 1994 r. o autostradach patnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 ze zm.)?
                      • 10.11.2011Popyt na energi wzronie o jedn trzeci
                       Do 2035 r. wiatowy popyt na energi wzronie o jedn trzeci. Zot er bdzie przeywa gaz ziemny - wynika z opublikowanego raportu Midzynarodowej Agencji Energii „World Energy Outlook 2011”. Raport zawiera analiz zagroe i moliwoci stojcych przez wiatow energetyk i moliwe scenariusze rozwoju sektora.
                       • 02.06.2011Nowe paliwo BIO85 ju w sprzeday
                        – Ciesz si, e polskie koncerny paliwowe wprowadzaj na rynek nowoczesne, ekologiczne paliwa pochodzenia naturalnego. Stosowanie BIO85 pozwoli ograniczy emisj CO2 o okoo 25 proc. w porwnaniu do paliw ropopochodnych - podkreli wicepremier Waldemar Pawlak na otwarciu pilotaowego dystrybutora biopaliwa przy ul. Wawelskiej w Warszawie.
                        • 14.04.2011Bd zmiany w biopaliwach
                         Zwikszenie udziau biokomponetw w oleju napdowym oraz umieszczanie informacji na temat zawartoci biokomponentw w paliwach ciekych na stacjach benzynowych – takie m.in. zmiany w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakoci paliw zaproponowa we wtorek rzd.
                         • 06.04.2011Rzd: do 2014 roku spadnie bezrobocie i deficyt
                          Jednocyfrowe bezrobocie, stay wzrost gospodarczy na poziomie ok. 4 procent rocznie, wysze wpywy do budetu i cicie wydatkw – rzd we wtorek zaktualizowa Wieloletni Plan Finansowy na lata 2011-2014.
                          • 30.03.2011Kierowcy zapac za likwidacj ulgi akcyzowej od biokomponentw
                           Interpelacja nr 20299 do ministra finansw w sprawie likwidacji ulgi akcyzowej od biokomponentw dodawanych do paliw
                           • 16.12.2010Pomoc publiczna wysza o jedn trzeci
                            Zgodnie z najnowszym raportem UOKiK oglna warto pomocy publicznej w 2009 roku wyniosa 19,17 mld z, wobec 14,38 mld z rok wczeniej. Ponad 3 mld z to wsparcie udzielone w transporcie, a zgodnie z kryteriami stosowanymi przez Komisj Europejsk analizy udzielonego wsparcia dokonywane s z wyczeniem sektora transportu. Najczciej stosowan form pomocy byy, podobnie jak w latach 2005-2008, ulgi podatkowe i dotacje (85,4 proc. wartoci pomocy nieuwzgldniajcej wsparcia w transporcie).  
                            • 13.10.2010Kara za zbyt niski udzia biokomponentw w paliwie
                             Prezes Urzdu Regulacji Energetyki ukara spk ukoil Polska za niezrealizowanie Narodowego Celu Wskanikowego. Przedsibiorstwo nie zapewnio w 2008 r. minimalnego udziau biokomponentw i innych paliw odnawialnych w oglnej iloci dystrybuowanych przez siebie paliw i biopaliw ciekych. Kara naoona na firm wynosi ponad 14 mln z.
                             • 26.08.2010MG proponuje aktualizacj ustaw energetycznych
                              Weryfikacja przepisw kodeksu cywilnego w zakresie suebnoci przesyu, nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekych oraz uporzdkowanie przepisw prawa energetycznego – propozycje takich zmian przedstawi departament energetyki Ministerstwa Gospodarki. Zdaniem resortu aktualizacji wymaga rwnie regulacja dotyczca akcyzy na energi elektryczn.
                              • 23.06.2010Paliwa z wiksz zawartoci biokomponentw
                               Moliwo stosowania do 10 proc. dodatku do bioetanolu w benzynach silnikowych, a take do 7 proc. estrw metylowych w olejach napdowych – to propozycje zmian w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakoci paliw oraz ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekych. Zaoenia przygotowane przez Ministerstwo Gospodarki zostay przyjte przez rzd.
                               • 14.06.2010Biopaliwa: Nowy system certyfikowania w UE
                                Komisja Europejska zachca przemys, wadze pastwowe i organizacje pozarzdowe do ustanawiania nowych systemw certyfikowania wszelkiego rodzaju biopaliw, w tym take pochodzcych spoza UE. Okrelono warunki, na jakich systemy te bd uznawane przez Komisj. Ma to umoliwi wprowadzenie w ycie obowizujcych w UE wymogw, wedle ktrych biopaliwo powinno przynosi znaczc redukcj emisji gazw cieplarnianych i nie moe by pozyskiwane z rolin rosncych w lasach, bagnach i obszarach ochrony przyrody.
                                • 26.02.2010Stacje bardziej dbaj o jako paliw
                                 Polepszya si jako paliw na stacjach benzynowych – wynika z najnowszego raportu opracowanego przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw na podstawie wynikw kontroli przeprowadzonych przez Inspekcj Handlow w 2009 roku. Niewiele ponad 3 proc. skontrolowanych stacji sprzedawao benzyn i olej napdowy niespeniajce norm jakociowych, podczas gdy rok wczeniej byo to 4,2 proc. W przypadku gazu LPG zastrzeenia dotyczyy zaledwie 0,78 proc. sprawdzonych placwek w porwnaniu z 5,81 proc. w roku 2008.
                                 • 05.10.2009Kara za zbyt ma ilo stosowanych biopaliw
                                  Urzd Regulacji Energetyki wszcz postpowanie w sprawie wymierzenia kary pieninej w zwizku z niezapewnieniem minimalnego udziau biokomponentw i innych paliw odnawialnych w oglnej iloci paliw i biopaliw ciekych sprzedanych, zbytych w innej formie lub zuytych na potrzeby wasne. Narodowego Celu Wskanikowego nie osigny 3 podmioty spord 28, ktre byy do tego zobowizane w 2008 r. We wrzeniu naoeniem kary zakoczyo si pierwsze z postpowa, pozostae powinny zakoczy si do grudnia tego roku.
                                  • 18.09.2008Raport o biopaliwach
                                   Rada Ministrw przyja raport za 2007 r. w sprawie wspierania uycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Dokument zostanie przekazany Komisji Europejskiej.
                                   • 28.07.2008O biopaliwach w Sejmie
                                    Sejmowa komisja rolnictwa i rozwoju wsi przyja „Informacj na temat warunkw organizacyjnych, prawnych i ekonomicznych produkcji biopaliw”, przedstawion przez wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.
                                    • 06.05.2008Wyzwania dla rolnictwa rozszerzonej Unii
                                     Polskie rolnictwo skorzystao na przystpieniu Polski do UE - przekonywaa w Warszawie komisarz UE ds. rolnictwa Mariann Fischer-Boel. Mwia o osigniciach w obszarze rolnictwa po rozszerzeniu Unii w 2004 r., ale te o czekajcych sektor rolny wyzwaniach: dalszym ujednolicaniu standardw, uproszczeniu systemu dopat i walce ze zmianami klimatycznymi.
                                     • 31.03.2008Nowe paliwo ekologiczne
                                      Ministerstwo Gospodarki przygotowao projekt rozporzdzenia okrelajcy wymagania jakociowe dla nowego biopaliwa ciekego E85. Jest to odpowied na wyzwania ekologiczne i zwizane z tym rosnce zainteresowanie stosowaniem biopaliw.
                                      • 27.02.2008RegioStars dla innowacyjnych projektw regionalnych
                                       Komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hbner wrczya nagrody laureatom pierwszej edycji konkursu RegioStars dla najbardziej innowacyjnych projektw regionalnych w Europie. Uznanie zyskay projekty z Alzacji, Oresund, Walii, West Midlands oraz Yorkshire i Humber, promujce zrwnowaony rozwj i lokaln gospodark opart na wiedzy.
                                       • 30.11.2007Europejska polityka wobec MP
                                        Zaangaowanie Unii Europejskiej w sprawy maych i rednich firm, jej wkad w rozwj innowacyjnoci tego sektora, zdolnoci adaptacyjne MP w dobie globalizacji oraz wpyw polityki ochrony rodowiska i konkurencyjnoci na dziaalno gospodarcz – byy tematami konferencji zorganizowanej przez BUSINESSEUROPE, w ktrej udzia brali przedstawiciele PKPP Lewiatan.
                                        • 23.03.2007MG: Wieloletni Program Promocji Biopaliw
                                         Wysza ulga w podatku akcyzowym, dodatkowa ulga w podatku dochodowym dla producentw biokomponentw, a dla kierowcw m.in. zwolnienie z opat za parkowanie – to propozycje Ministerstwa Gospodarki zawarte w Wieloletnim programie promocji biopaliw na lata 2008- 2014 skierowanym 21 marca br. do konsultacji spoecznych.
                                         • 08.03.2007Rzd opracowuje wieloletni program promocji biopaliw i biokomponentw
                                          Podczas wczorajszej konferencji prasowej wicepremier, minister finansw prof. Zyta Gilowska oraz wiceminister Jacek Dominik przedstawili stanowisko Ministerstwa Finansw w sprawie zaprezentowanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6 marca br. projektu rozporzdzenia zmieniajcego rozporzdzenie Ministra Finansw w sprawie zwolnie od podatku akcyzowego.
                                          • 03.01.2007MF: Biopaliwa - ulga nie moe by wysza od akcyzy
                                           Ministerstwo Finansw informuje, e zmiana rozporzdzenia w sprawie zwolnie od podatku akcyzowego podyktowana bya przede wszystkim stanowiskiem Komisji Europejskiej w tym zakresie. Zgodnie z jej opini, okrelone w w/w rozporzdzeniu, kwoty zwolnie od akcyzy dla biopaliw zawierajcych niektre biokomponenty powodoway, e ich produkcja bya nadkompensowana, gdy kwota zwolnie przewyszaa podatek naleny od biokomponentw zawartych w paliwach.
                                           • 20.06.2006Biopaliwa ju wkrtce na stacjach
                                            Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrw przyja projekt ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekych, przedoony przez ministra gospodarki. Wedu zaoe ma on tworzy lepsze warunki rozwoju rynku biokomponentw i biopaliw ciekych i zapewni efektywniejsze wykorzystanie rodkw finansowych przeznaczonych na ochron rodowiska oraz wspieranie inwestycji zwizanych z ich produkcj.
                                            • 14.03.2006Ile podatku pacimy w cenie paliwa
                                             "Znieczulenie podatkowe" ostatecznych patnikw podatkw porednich powoduje, e czsto nie przywizuj oni tak wielkiej wagi do tych obcie, gdy podatek pacony przez nich jest wliczony w cen. Mimo e polska stawka VAT jest w czowce stawek krajw UE, wysze stawki s jedynie na Wgrzech, w Szwecji i Danii, podatki te ponoszone s na co dzie bez poczucia alu. Jednake jakiekolwiek wahania w strukturach podatkowych cen paliw oraz jego substytutw s odbierane bezporednio przez rynek. Przykad moe stanowi zmiana akcyzy na benzyn bezoowiow z 1565z/m³ na 1315z/m³ (rozporzdzenie Ministra Finansw z dnia 15.09.2005), ktra spowodowaa obniki cen paliwa na rynku, a tym samym mona byo wwczas odczu zmiany cen towarw i usug. Dla przykadu ceny paliwa Pb 95 w okresie midzy 14 a 15 wrzenia 2005 za 1000 litrw zmniejszyy si z 3295 do 3095 z a ceny Pb 98 z 3435 do 3200 z.