Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

minimalna pensja

 • 18.02.2020Czas na zmianę II progu podatkowego w PIT? Niekoniecznie
  Liczba podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali dochody w wysokości skutkującej koniecznością zastosowania 32 % stawki podatkowej (od nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł) wynosi w każdym z tych lat około 4,0 %, co oznacza, że zdecydowana większość podatników (ponad 95 %) płaci podatek według najniższej stawki podatku. Jednocześnie efektywna stawka podatku dla drugiego przedziału skali podatkowej waha się w latach 2009-2018 od 16,17% do 15,31% (w 2018 r. wyniosła 15,54 %). Z kolei efektywna stawka podatku ogółem, czyli zarówno dla pierwszego, jak i drugiego przedziału skali podatkowej, nie przekracza wartości 9% (w 2018 r. wyniosła 8,8%).
  • 03.01.2020Wynagrodzenie minimalne wyraźnie w górę. Jakie mogą być skutki?
   Z początkiem 2020 r. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł brutto miesięcznie. Minimalna stawka godzinowa wzrosła natomiast proporcjonalnie do 17 zł. Część ekonomistów twierdzi, że zbyt gwałtowny wzrost może doprowadzić w mniejszych miastach do zwolnień pracowników.
   • 15.06.2016Podatki 2017: Rząd liczy na wyraźny wzrost wpływów podatkowych
    W 2017 r. powinny wyraźnie wzrosnąć dochody budżetowe, na co wpływ mają mieć m.in. wpływy z nowych podatków sektorowych oraz wprowadzenie rozwiązań uszczelniających system podatkowy – wynika z przyjętych we wtorek przez rząd założeń do budżetu Polski na 2017 r. Rada Ministrów przedstawiła też propozycje dotyczące waloryzacji emerytur i rent oraz wysokości wynagrodzenia minimalnego.
    • 22.02.2016Pensja minimalna będzie zróżnicowana?
     Interpelacja nr 543 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie w sprawie regionalnego zróżnicowania stawki płacy minimalnej.
     • 23.01.2015Polski biznes wyprowadza się do Wielkiej Brytanii
      Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. Różne formy optymalizacji zyskują na popularności także wśród mniejszych firm, a nawet mikroprzedsiębiorstw, które korzystając z unijnych przepisów wyprowadzają swoje siedziby za granicę.
      • 22.01.2015Polski biznes wyprowadza się do Wielkiej Brytanii
       Emigracja biznesowa zatacza coraz szersze kręgi i już dawno przestała dotyczyć wyłącznie nazwisk z listy najbogatszych Polaków. Różne formy optymalizacji zyskują na popularności także wśród mniejszych firm, a nawet mikroprzedsiębiorstw, które korzystając z unijnych przepisów, wyprowadzają swoje siedziby za granicę.
       • 05.05.2014Kwota wolna od podatku. Będą zmiany?
        Interpelacja nr 25261 w sprawie niezmienionej od wielu lat kwoty wolnej od podatku.
        • 02.10.2013Gwarancja minimalnego wynagrodzenia pracownika
         23 sierpnia 2013 r. w życie weszło wiele modyfikacji z zakresu czasu pracy. Od tego dnia, na mocy ustawy z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. poz. 896), wydłużono m.in. okresy rozliczeniowe, wprowadzono instytucję ruchomego czasu pracy i rozszerzono krąg pracodawców mogących stosować system przerywanego czasu pracy. Wskutek przewidzianych przez ustawodawcę zmian firmy muszą objąć podwładnych gwarancją zapewnienia minimalnej płacy w miesiącu, w którym nie realizowali oni zadań służbowych z powodu rozkładu czasu pracy.
         • 27.08.2012Płaca minimalna 2013 – podwyżka o 100 zł przesądzona
          Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące rządowego projektu rozporządzenia ws. płacy minimalnej w 2013 r. Wszystko wskazuje na to, że – zgodnie z propozycją rządu – minimalne wynagrodzenie wzrośnie w styczniu z 1500 do 1600 zł brutto miesięcznie.
          • 14.05.2012Minimalna płaca wzrośnie w 2013 r. do 1600 zł?
           W 2013 r. minimalne wynagrodzenie powinno zostać zwiększone z 1500 do 1600 zł – twierdzi PKPP Lewiatan. Taka podwyżka byłaby zgodna z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za płacę.
           • 06.12.2011Na co starcza płaca minimalna?
            Zdaniem 80% Polaków, 1500 zł, czyli równowartość płacy minimalnej w 2012 r., to za mało by związać koniec z końcem – wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Bank Śląski.
            • 08.09.2011Od 2012 r. minimalna pensja jednak na poziomie 1500 zł?
             Minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie od 1 stycznia 2012 r. 1500 zł – taką kwotę przewiduje opublikowany wczoraj przez MPiPS projekt rozporządzenia (z 6 września 2011 r.) Rady Ministrów ws. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.
             • 06.10.2010Płaca minimalna wzrośnie o ponad 5 proc.
              Rząd 5 października  zdecydował, że minimalne wynagrodzenie w 2011 r. wyniesie 1386 zł, co w porównaniu z jego tegorocznym poziomem oznacza wzrost o 5,24 proc. Podczas konsultacji wysokości najniższej pensji w Komisji Trójstronnej zarówno związki zawodowe, jak i pracodawcy opowiedzieli się za większą podwyżką.
              • 09.06.2010Płaca minimalna w 2011 r. wzrośnie o niespełna 70 zł
               Rząd przyjął przedłożoną przez ministra pracy i polityki społecznej propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. W porównaniu z tegorocznym poziomem najniższa płaca wzrośnie o 69 zł i przekroczy 40 proc. prognozowanej na 2011 r. przeciętnej pensji.