Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

podatek ryczałtowy dochodów zagranicy

  • 18.06.2013Ordynacja podatkowa: Zmiany ograniczą wolność gospodarczą?
    Interpelacja nr 16884 do ministra finansów w sprawie planowanych zmian w Ordynacji podatkowej mających na celu rozszerzenie kontroli nad podatnikiem
    • 17.10.2012Przychody pracownika: Zakwaterowanie podczas oddelegowania
      Z uzasadnienia: Przychodem poszczególnych pracowników spółki, realizujących projekty w ramach czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy, będzie przypadająca na każdego z nich część ceny zakupu usługi z tytułu wynajmowanych miejsc noclegowych. Pracownicy ci uzyskają bowiem konkretną korzyść finansową w wysokości wartości zakupionej przez pracodawcę usługi przypadającej na każdego z nich, za którą nie muszą sami zapłacić, a mają pełne prawo z niej skorzystać.