Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

formularze pit

 • 09.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
  Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
  • 08.09.2020Podatki 2020: MF zmienia wzory formularzy PIT
   Resort finansów opublikowa projekt zmieniajcy cz formularzy dla podatku dochodowego PIT. Modyfikacje obejm wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Jak tumaczy Ministerstwo Finansów, projektowane zmiany dostosuj formularze do zmian na poziomie ustawowym.
   • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
    [Ostatnia aktualizacja - 29.05.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
    • 29.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
     W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
     • 29.05.2020Ulgi, preferencje i zwolnienia zwizane z pandemi COVID-19
      [Ostatnia aktualizacja - 03.06.2020 r. ] W zwizku z licznymi i nieustannie uzupenianymi i korygowanymi przepisami cz terminów, limitów i zwolnie podatkowych zostaa zmieniona w stosunku do pierwotnych zapisów ustawowych. Poniewa zmiany te s bardzo pynne i na bieco korygowane, w zalenoci od sytuacji epidemicznej, nanoszenie biecych korekt w e-kursach podatki.biz byoby dezorientujce i nie zapewniaoby biecego dostpu do aktualnych informacji. Dlatego opracowalimy specjalny dodatek do e-kursów, który na bieco aktualizujemy w razie pojawienia si kolejnych zmian. Prosimy o jego regularne sprawdzanie - informacja o dacie ostatniej aktualizacji jest publikowana we wstpie.
      • 28.05.2020Zó PIT do 1 czerwca – MF przypomina jak to zrobi
       W tym roku zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji.  Dotyczy to wszystkich zezna rocznych: PIT-36, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39.  Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. 
       • 19.05.2020Koszt pracownika na zleceniu i umowie o dzieo
        Zobacz, jak rozliczy pracownika zatrudnionego na podstawie umów cywilnoprawnych - zlecenie i o dzieo. Jakie poniesiesz koszty i ile pracownik otrzyma „na rk”.
        • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
         W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
         • 30.04.2020PIT za 2019 r. mona skada do 1 czerwca
          W tym roku mamy wicej czasu na zoenie rocznego zeznania PIT. Zeznania podatkowe PIT za 2019 r. mona bowiem skada do 1 czerwca (31 maja to niedziela) bez adnych konsekwencji. Mona to zrobi przez usug Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo. Przy czym, uatwieniem w logowaniu do usugi Twój e-PIT jest wprowadzony tymczasowy profil zaufany.
          • 16.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
           Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
           • 15.04.2020Wykorzystywanie samochodu osobowego w dziaalnoci - objanienia podatkowe MF
            Minister Finansów wyda 9 kwietnia br. dugo oczekiwane objanienia podatkowe dotyczce stosowania przez podatników podatków dochodowych przepisów odnoszcych si do samochodów osobowych, w brzmieniu nadanym ustaw z z 23 padziernika 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadzia do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT szereg przepisów modyfikujcych zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczcych nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników dziaalnoci.
            • 27.02.2020Podatki 2020: Co zmieniaj nowe formularze TPR?
             Podatnicy, którzy s zobowizani do raportowania o cenach transferowych, bd korzysta z nowych formularzy (TPR-C i TPR-P). Na razie resort finansów nie opublikowa jeszcze ostatecznych wzorów, ale wiadomo, e TPR maj by w zaoeniu bardziej skutecznym narzdziem dla Krajowej Administracji Skarbowej.
             • 11.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
              Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
              • 10.02.2020Usuga Twój e-PIT ruszy ju 15 lutego
               Ju od 15 lutego br. mona bdzie rozliczy podatek dochodowy poprzez usug Twój e-PIT. Usuga pozwala na skorzystanie z gotowego rozliczenia przygotowanego przez Krajow Administracj Skarbow. Z takiej moliwoci nie skorzystaj jednak osoby prowadzce dziaalno gospodarcz, chocia wczeniej zakadano, e przy rozliczeniach za 2019 r. usuga bdzie ju odpowiednio rozszerzona.
               • 06.02.2020Prezydent podpisa nowel ws. wstpnie wypenionych zezna PIT
                Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj dotyczc udostpniania podatnikom podatku dochodowego PIT wstpnie wypenionych zezna podatkowych. W ubiegym roku usuga obejmowaa formularze PIT-37 i PIT-38. Nowela zakada ograniczenie planowanego wczeniej rozszerzenia tej usugi na kolejne rodzaje formularze.
                • 05.02.2020Prezydent podpisa nowel ws. wstpnie wypenionych zezna PIT
                 Prezydent Andrzej Duda podpisa nowelizacj dotyczc udostpniania podatnikom podatku dochodowego PIT wstpnie wypenionych zezna podatkowych. W ubiegym roku usuga obejmowaa formularze PIT-37 i PIT-38. Nowela zakada ograniczenie planowanego wczeniej rozszerzenia tej usugi na kolejne rodzaje formularze.
                 • 13.01.2020Podatki 2020: Usuga Twój e-Pit bez wikszych zmian
                  W obecnym roku usuga wstpnie wypenianych przez organy podatkowe zezna podatkowych bdzie dotyczy tylko zezna skadanych na formularzach PIT-37 i PIT-38. Usuga pozostanie wic bez wikszych zmian wzgldem poprzedniego roku, chocia wczeniej zapowiadano, e zostanie ona rozszerzona o kolejne typy formularzy.
                  • 11.01.2020Podatki 2020: Usuga Twój e-Pit bez wikszych zmian
                   W obecnym roku usuga wstpnie wypenianych przez organy podatkowe zezna podatkowych bdzie dotyczy tylko zezna skadanych na formularzach PIT-37 i PIT-38. Usuga pozostanie wic bez wikszych zmian wzgldem poprzedniego roku, chocia wczeniej zapowiadano, e zostanie ona rozszerzona o kolejne typy formularzy.
                   • 09.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                    Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
                    • 08.01.2020Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                     Jeeli w 2019 r. zatrudniae osoby fizyczne lub wypacae im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzasz imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR).  MF przypomina, o czym musisz pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.  Sprawd, jak poprawnie zoysz, podpiszesz i przelesz PIT-11, PIT-R, PIT-4R i PIT-8AR.
                     • 07.01.2020Podatki 2020: Nowe zawiadomienie ZAW-NR zwizane z wykazem podatników VAT
                      Ministerstwo Finansów udostpnio wzór nowego zawiadomienie ZAW-NR, które dotyczy zapaty nalenoci na rachunek bankowy inny ni zawarty na dzie zlecenia przelewu w wykazie podatników podatku VAT. Zoenie takiego zawiadomienia pozwoli podatnikowi na uniknicie ewentualnych konsekwencji podatkowych, w tym solidarnej odpowiedzialnoci za zalegoci podatkowe dostawy/usugodawcy w VAT.
                      • 20.12.2019Emerytury i renty rolników – KRUS rozliczy podatek za wikszo osób
                       Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego w zdecydowanej wikszoci przypadków sama rozliczy podatek dochodowy za emerytów i rencistów. Na potwierdzenie rozliczenia KRUS wystawi i przekae do 29 lutego 2020 r. formularze PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy).
                       • 20.12.2019Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                        Patnicy zatrudniajcy w 2019 r. osoby fizyczne lub wypacajce im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzaj imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Ministerstwo Finansów przypomina, o czym naley pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.
                        • 20.12.2019Podatki 2020: Nowe formularze dla zryczatowanego podatku dochodowego
                         W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie Ministerstwa Finansów ws. wzorów dotyczcych zryczatowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Poszczególne wzory dostosowano do zmian na poziomie ustawowych. Resort rezygnuje take z okrelenia wzoru PIT-28/A. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie 1 stycznia 2020 r.
                         • 19.12.2019Podatki 2020: Nowe formularze dla zryczatowanego podatku dochodowego
                          W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie Ministerstwa Finansów ws. wzorów dotyczcych zryczatowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Poszczególne wzory dostosowano do zmian na poziomie ustawowych. Resort rezygnuje take z okrelenia wzoru PIT-28/A. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie 1 stycznia 2020 r.
                          • 19.12.2019Sposoby i terminy przesyania informacji o dochodach za 2019 r.
                           Patnicy zatrudniajcy w 2019 r. osoby fizyczne lub wypacajce im np. wynagrodzenia z umowy o prac, umowy zlecenia czy nalenoci z praw majtkowych, po zakoczeniu roku sporzdzaj imienne informacje o wysokoci dochodów tych osób (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku (PIT-4R, PIT-8AR). Ministerstwo Finansów przypomina, o czym naley pamita w 2020 r. m.in. podczas wypeniania PIT-11, aby poprawnie wpisa tam tzw. ulg dla modych pracowników.
                           • 16.12.2019Podatki 2020: Nowe wzory formularzy PIT
                            W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów, które okrela wzory niektórych owiadcze, deklaracji i informacji podatkowych dotyczcych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Formularze dostosowano do zmian ustawowych. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2020 r.
                            • 13.12.2019Podatki 2020: Nowe wzory formularzy PIT
                             W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporzdzenie resortu finansów, które okrela wzory niektórych owiadcze, deklaracji i informacji podatkowych dotyczcych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Formularze dostosowano do zmian ustawowych. Nowe rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2020 r.
                             • 23.10.2019Podatki 2020: Nowe wzory PIT
                              Poszczególne wzory owiadcze, deklaracji i informacji podatkowych dotyczcych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostan dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Formularze bd uwzgldnia m.in. wprowadzone w tym roku zwolnienie z podatku dla modych podatników.
                              • 22.10.2019Podatki 2020: Nowe wzory PIT
                               Poszczególne wzory owiadcze, deklaracji i informacji podatkowych dotyczcych podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zostan dostosowane do zmian ustawowych – wynika z projektu rozporzdzenia, który przygotowao Ministerstwo Finansów. Formularze bd uwzgldnia m.in. wprowadzone w tym roku zwolnienie z podatku dla modych podatników.
                               • 08.10.2019Podatki 2020: Nowe wzory dla zryczatowanego podatku dochodowego
                                Od pocztku 2020 r. obowizywa bd nowe wzory zezna, deklaracji i informacji dotyczcych zryczatowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, formularze zostan dostosowane do zmian ustawowych. Jednoczenie resort rezygnuje z okrelenia wzoru PIT-28/A.
                                • 07.10.2019Podatki 2020: Nowe wzory dla zryczatowanego podatku dochodowego
                                 Od pocztku 2020 r. obowizywa bd nowe wzory zezna, deklaracji i informacji dotyczcych zryczatowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiganych przez osoby fizyczne. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, formularze zostan dostosowane do zmian ustawowych. Jednoczenie resort rezygnuje z okrelenia wzoru PIT-28/A.
                                 • 03.10.2019Podatki 2020: MF przedstawio nowe wzory PIT
                                  Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia okrelajcego wzory zezna podatkowych obowizujcych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Nowe formularze bd dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawach dotyczcych opodatkowania dochodów. Rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2020 r.
                                  • 02.10.2019Podatki 2020: MF przedstawio nowe wzory PIT
                                   Resort finansów opublikowa projekt nowego rozporzdzenia okrelajcego wzory zezna podatkowych obowizujcych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Nowe formularze bd dostosowane do zmian wprowadzanych w ustawach dotyczcych opodatkowania dochodów. Rozporzdzenie wejdzie w ycie z pocztkiem 2020 r.
                                   • 24.09.2019MF: Najczciej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP
                                    Poczwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowizani s do skadania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin zoenia uproszczonych sprawozda wynosi 9 miesicy po zakoczeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 wrzenia br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku. Aby zapewni podatnikom jak najwiksz pewno prawn w procesie wywizywania si z nowych obowizków, Ministerstwo Finansów opublikowao odpowiedzi na najczciej pojawiajce si pytania dotyczce raportowania CIT-TP i PIT-TP. Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostaj aktualne take w odniesieniu do obowizków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.
                                    • 06.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
                                     Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
                                     • 05.09.2019Podatki 2019: Nowe wzory PIT-CFC i PIT-CFI
                                      Ministerstwo Finansów zmieni wzory zeznania PIT-CFC oraz informacji PIT-CFI, które odnosz si do dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i nalenego podatku dochodowego od osób fizycznych. Formularze bd dostosowane do zmian w ustawie o PIT.
                                      • 05.09.2019Biaa lista i podzielona patno – nowe obowizki przedsibiorców
                                       Od 1 wrzenia podatnicy maj dostp do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, tzw. biaej listy. Nowe rozwizanie co do zasady ma uatwi weryfikacj kontrahentów i tym samy zwikszy pewno obrotu gospodarczego. Jednake w ocenie wikszoci podatników „biaa lista” bardziej suy fiskusowi ni przedsibiorcom. Pojawiaj si obawy, e podatnicy mimo rzetelnego pacenia podatków w nowej rzeczywistoci s mnie bezpieczni. Pomimo obcienia ich dodatkowymi uciliwymi obowizkami, wrasta ryzyko zakwestionowania ich rozlicze podatkowych.
                                       • 13.06.2019Podatki 2019: Nowa deklaracja PIT-NZ
                                        W ycie weszo nowe rozporzdzenie okrelajce wzory deklaracji PIT-NZ i PIT-NZS oraz informacji PIT-NZI. Nowe formularze maj cisy zwizek z podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków – tzw. podatkiem od wyjcia (exit tax).
                                        • 05.06.2019Usuga Twój e-PIT obejmie kolejne formularze
                                         Ju w 2020 r. z usugi Twój e-PIT skorzysta bd mogli take podatnicy rozliczajcy si na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 – potwierdzio Ministerstwo Finansów. W rozliczeniach za 2018 r. usuga dotyczya tylko formularzy PIT-37 i PIT-38. W sumie z rekordowych 16 mln elektronicznych deklaracji PIT za ubiegy rok niemal 7 mln zoonych zostao wanie dziki nowej usudze.
                                         • 03.06.2019Usuga Twój e-PIT obejmie kolejne formularze
                                          Ju w 2020 r. z usugi Twój e-PIT skorzysta bd mogli take podatnicy rozliczajcy si na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28 – potwierdzio Ministerstwo Finansów. W rozliczeniach za 2018 r. usuga dotyczya tylko formularzy PIT-37 i PIT-38. W sumie z rekordowych 16 mln elektronicznych deklaracji PIT za ubiegy rok niemal 7 mln zoonych zostao wanie dziki nowej usudze.
                                          • 30.05.2019Deklaracja CIT-8 wycznie w formie elektronicznej
                                           Do koca 2018 r. zeznanie CIT-8 mogo by skadane w formie dokumentu pisemnego, jeeli podmioty obowizane do jego sporzdzenia byy zwolnione na podstawie art. 45ba ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z obowizku skadania za pomoc rodków komunikacji elektronicznej deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku. Z dniem 1 stycznia 2019 r. t moliwo uchylono.
                                           • 28.05.2019WSA. Kolejny korzystny wyrok ws. ulgi meldunkowej
                                            Rol i celem owiadczenia o spenieniu przesanek do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT jest potwierdzenie faktu zamieszkiwania przez podatnika przez okres 12 miesicy w zbywanym lokalu, przy czym organ podatkowy posiada moliwo samodzielnej weryfikacji tej informacji poprzez moliwo zasignicia do pastwowych zasobów informatycznych. W sytuacji, w której nie budzi wtpliwoci, e podatnik zamieszkiwa pod danym adresem i by zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesicy, uzalenianie uprawnienia do skorzystania z przedmiotowej ulgi od zoenia owiadczenia o spenianiu warunków do takiej ulgi, nie czyni zado konstytucyjnej zasadzie proporcjonalnoci - orzek Wojewódzki Sd Administracyjny w Warszawie.
                                            • 26.04.2019We wtorek termin na PIT: Sprawd e-pit lub zó swoj wersj
                                             We wtorek o pónocy upywa ustawowy termin na zoenie zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, opodatkowanych na zasadach ogólnych. W tym roku, po raz pierwszy, administracja podatkowa przygotowaa i udostpnia e-usug pod nazw Twój e-PIT. Dziki niej cz podatników nie musi robi nic w celu zoenia zeznania (jeli po sprawdzeniu nie widz potrzeby korekt). Jeli nie skadacie wasnej wersji zeznania, sprawdzcie, czy wygenerowana przez MF odpowiada rzeczywistoci, a wyliczenia zgadzaj si z Waszymi oczekiwaniami. MF publikowao w ostatnich dniach informacje i zalecenia, dotyczce zbliajcego si terminu, które znajdziecie w dalszej czci artykuu.
                                             • 06.02.2019Podatki 2019: KRUS rozpocza wysyk deklaracji PIT za 2018 r.
                                              Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego rozpocza rozsyanie deklaracji podatkowych PIT za rok 2018. Deklaracje otrzymaj wszyscy emeryci i rencici, którzy w ubiegym roku pobrali jakiekolwiek rolnicze wiadczenie emerytalno-rentowe. Jak wskazuje KRUS, wszystkie deklaracje zostan dostarczone do koca lutego br.
                                              • 29.01.2019Podatki 2019: Wkrótce upyn wane terminy ws. informacji o dochodach
                                               W biecym roku zmianie uleg sposób przesyania informacji dotyczcych uzyskanych w poprzednim roku dochodach – przypomina Ministerstwo Finansów. W przypadku sporej czci formularzy PIT termin na ich przekazanie do urzdu skarbowego upynie ju 31 stycznia br.
                                               • 28.01.2019Podatki 2019: Wkrótce upyn wane terminy ws. informacji o dochodach
                                                W biecym roku zmianie uleg sposób przesyania informacji dotyczcych uzyskanych w poprzednim roku dochodach – przypomina Ministerstwo Finansów. W przypadku sporej czci formularzy PIT termin na ich przekazanie do urzdu skarbowego upynie ju 31 stycznia br.
                                                • 24.01.2019Podatki 2019: Wkrótce ruszy usuga Twój e-PIT
                                                 Ju od 15 lutego podatnicy bd mogli w praktyce korzysta z nowej usugi Twój e-PIT – przypomina Ministerstwo Finansów. Usuga automatycznego wypeniania przez Krajow Administracj Skarbow rozlicze bdzie dotyczy w tym roku formularzy PIT-37 i PIT-38. W kolejnym roku usuga obejmie wicej typów formularzy.
                                                 • 23.01.2019Podatki 2019: Wkrótce ruszy usuga Twój e-PIT
                                                  Ju od 15 lutego podatnicy bd mogli w praktyce korzysta z nowej usugi Twój e-PIT – przypomina Ministerstwo Finansów. Usuga automatycznego wypeniania przez Krajow Administracj Skarbow rozlicze bdzie dotyczy w tym roku formularzy PIT-37 i PIT-38. W kolejnym roku usuga obejmie wicej typów formularzy.
                                                  • 15.01.2019PIT za 2018: Odliczenie skadek na ubezpieczenie spoeczne
                                                   Zgodnie z ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstaw obliczenia podatku mona obniy o skadki na ubezpieczenie spoeczne, do których zalicza si skadki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Tak jak w przypadku skadek na ubezpieczenie zdrowotne, ustawodawca nie wymaga przyporzdkowania odliczanej kwoty skadek na ubezpieczenia spoeczne do odpowiedniego przychodu, którego uzyskanie byo podstaw ich poniesienia. Zatem, jeeli podatnik zapaci w ramach dziaalnoci gospodarczej skadki na wasne ubezpieczenie spoeczne, a w ramach dziaalnoci nie ma ich od czego odliczy, moe je uwzgldni przy obliczaniu dochodu i podatku np. z umowy o prac czy najmu.

                                                  [ 1 ] . [ 2 ] . [ 3 ] . [ 4 ] . [ 5 ] ... [ 5 ] nastpna strona »