Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

emisja papierów dłużnych

  • 17.04.2013Ustawa o obligacjach do zmiany
    Wsparcie rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych, wprowadzenie możliwości emisji obligacji wieczystych oraz uregulowanie systemu Catalyst – to najważniejsze zmiany przewidziane w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o obligacjach. We wtorek projekt został przyjęty przez rząd.
    • 12.03.2009Lewiatan: Emisja obligacji korporacyjnych poprawi dostęp firm do kapitału
      Stworzenie rynku wtórnego obrotu dłużnymi papierami nieskarbowymi - przedsiębiorstw i samorządów - to wielka szansa na udrożnienie dostępu do pieniądza w okresie osłabienia gospodarczego – tak PKPP Lewiatan komentuje plany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, która poinformowała o zamiarze utworzenia zorganizowanego rynku obrotu dłużnymi papierami wartościowymi – obligacjami Skarbu Państwa, obligacjami korporacyjnymi i komunalnymi. Obecnie zorganizowanemu obrotowi podlegają tylko obligacje skarbowe.