Szukaj
Forum dyskusyjne | Delegacje krajowe i zagraniczne

konsolidacja danych finansowych

 • 25.01.2016Plany Ministerstwa Finansów na najbliższe lata
  Interpelacja nr 253 w sprawie założeń i kierunków planowanych działań Ministerstwa Finansów w VIII kadencji Sejmu.
  • 29.03.2012Standardy rachunkowości - zmiany od 2013 roku
   Warto zwrócić uwagę na cztery nowe standardy: MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12, MSSF 13 oraz na związaną z nimi aktualizację dwóch MSR: MSR 27 i MSR 28. Krzysztof Lipiński, prezes firmy WL Accountancy, tłumaczy, że wprawdzie zmiany zaczną obowiązywać dopiero w 2013 roku, jednakże ich stosowanie jest dopuszczalne już teraz. Warto zatem je poznać.
   • 07.02.2012Dług publiczny przekroczył 839 mld złotych
    Łączny dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (liczony wg unijnej metodologii EDP) wyniósł na koniec września 2011 r. przeszło 839 mld zł – wynika z opublikowanej wczoraj przez Ministerstwo Finansów kwartalnej informacji nt. sytuacji makroekonomicznej i finansów publicznych Polski.
    • 24.11.2008Amortyzacja podatkowa systemu informatycznego
     Pytania podatnika: 1. W którym momencie Spółka powinna wprowadzić wartość niematerialną i prawną w postaci Systemu do rejestru wartości niematerialnych i prawnych (oraz rozpocząć dokonywanie podatkowych odpisów amortyzacyjnych)? 2. Czy „koszty okołowdrożeniowe” ponoszone do zakończenia procesu wdrożenia Systemu stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia, czy powinny powiększać wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej w postaci Systemu?